Author: Gábor Orosz
View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet Szeged
 • | 2 ELTE PPK Szocializáció és a Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program Budapest
 • | 3 Université de Reims Laboratoire de Psychologie Appliquée Reims
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A jelen kutatásban magyar (98) és francia (131) közgazdászhallgatók felsőoktatási csalással kapcsolatos attitűdjeit és önbevalláson alapuló viselkedését vizsgáltuk. Elsősorban a kulturális különbségekre fókuszáltunk, viszont többek között megvizsgáltuk azt is, hogy a nem, az évfolyam, a tanulmányi átlagok, a várható büntetések nagysága, a sikeres csalás utáni pozitív vagy negatív érzések milyen összefüggésben állnak a csalás elfogadásával, illetve azzal, hogy az adott személy önbevallása alapján csalt-e az elmúlt félévben, vagy sem. A csalás elfogadását 14 olyan helyzet bemutatása segítségével mértük, amelyben a válaszadónak egy képzeletbeli tisztességtelen csoporttárs viselkedésének elfogadhatóságáról kellett döntenie. Az eredmények közül kiemelendő, hogy a magyar közgazdászhallgatók 83%-a legalább egyszer csalt az elmúlt félév során, míg ugyanez a franciáknak csupán 34%-ára igaz (χ 2 = 52,19; p = 0,001). Emellett a magyar hallgatók a franciákhoz képest a kérdőívben szereplő mind a 14 elképzelt szituációban szignifikánsan elfogadhatóbbnak ítélik a csalást (p = 0,01); szignifikánsan kevesebben élnek át negatív érzéseket csalás után (t = – 2,203, p = 0,031); szignifikánsan enyhébb büntetésre (χ 2 = 75,29; p = 0,001) számíthatnak; szerteágazóbb csalási eszköztárral rendelkeznek, mint francia társaik. A több szempontú varianciaanalízissel felállított hierarchikus modell azt mutatja, hogy kizárólag a büntetés nagysága (F = 34,429, p = 0,001) és a nemzetiség (F = 19,839, p = 0,001) van szignifikáns hatással a csalás elfogadására, és a nemzetiség a legerősebb hatású magyarázó változó.

 • ANDERMAN , E. M., GRIESINGER , T., WESTERFIELD , G. (1998) Motivation and cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 90 , 84–93.

 • ANDERMAN , E. M., MURDOCK , T. (2007) Psychology of academic cheating. Elsevier, San Diego

 • BAIRD , J. S., JR . (1980) Current trends in college cheating. Psychology in the Schools, 17, 515–522.

 • BAKACSI , GY ., TAKÁCS , S., KARÁCSONYI , A., IMREK , V. (2002) Eastern European cluster: tradition and transition. Journal of World Business, 37, 69–80.

 • BECKER , G. (1968) Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76 (2), 169–217.

 • BOURDIEU , P. (1978) Az iskolai kiválóság és a francia oktatási rendszer értékei. In BOURDIEU , P. (szerk.) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. 71–128. Gondolat, Budapest

 • BRUGGEMAN , E. L., HART , K. J. (1996) Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. Journal of Educational Research, 89 , 340–344.

 • BUNN , D., CAUDILL , S., GROPPER , D. (1992) Crime in the classroom: An economic analysis of undergraduate student cheating behavior. Research in Economic Education, 23, 197–207.

 • CARRELL , S. E. (2008) Peer Effects in Academic Cheating. Journal of Human Resources, 43 (1), 173–207.

 • CARUANA , A., RAMASESHAN , B., EWING , M. T. (2000) The effect of anomie on academic dishonesty among university students. The International Journal of Educational Management, 14, 23–30.

 • COHRAN , J. K., CHAMLIN , M. B., WOOD , P. B., SELLERS , C. S. (1999) Shame, embarrassment, and formal sanction threats: Extending the Deterrence/Rational Choice Model to academic dishonesty. Sociological Inquiry, 69, 91–105.

 • DAVIS , S. E., LUDVIGSON , H. W. (1995) Additional data on academic dishonesty and a proposal for remediation. Teaching of Psychology, 22, 119–121.

 • DE PALMA , M. T., MADEY , S. F., BORNSCHEIN , S. (1995) Individual differences and cheating behavior: Guilt and cheating in competitive situations. Personality and Individual Differences, 18, 761–769.

 • DIEKHOFF , G. M., LA BEFF , E. E., SHINOHARA , K., YASUKAWA , H. (1999) College cheating in Japan and the United States. Research in Higher Education 40 (13), 343–353.

 • DUBY G. (2007) Franciaország története II . Osiris, Budapest

 • EVANS , E. D., CRAIG , D., MIETZEL , G. (1993) Adolescents' cognitions and attributions for academic cheating: A cross-national study. Journal of Psychology, 127 , 585–602.

 • FAUCONNIER , P. (2005) La fabrique des „Meilleurs . Seuil, Paris

 • FERGE , ZS ., SÍK , E., RÓBERT , P., ALBERT , F. (1997) Social Costs of Transition . http://www.fergezsuzsa.hu/docs/social_costs_of_transition.pdf

 • FORSTER , P. (2006) Stopping the Cheats, A study of Assessment Behaviour in French Business Schools. 2nd International Plagiarism Conference The Sage, Gateshead 19–21 June.

 • FÜLÖP , M. (1999) Students’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan, USA. In ROSS , A. (eds) Young Citizens in Europe . 195–219. University of North London, London

 • FÜLÖP M. (2001a) A versengés szerepe. Új Pedagógiai Szemle, 11, 3–17.

 • FÜLÖP , M. (2001b) Teachers' perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children’s Social and Economic Understanding, 4, (3) 142–159.

 • FÜLÖP , M. (2002a) Competition in Hungary and Britain perceived by adolescents. Applied Psychology in Hungary. 2001/2002, 33–55.

 • FÜLÖP , M. (2002b) Intergenerational differences and social transition: Teachers' and students perception of competition in Hungary. In NASMAN , E., ROSS , A. (eds) Children’s understanding in the new Europe. 63–89. Trentham Books, Stoke-onTrent

 • FÜLÖP , M. (2008a) Educating the cooperative competitive citizen. In TIRRI , K. (ed.) Educating moral sensibilities in Urban Schools. (in press) Sense Publishers, Rotterdam

 • FÜLÖP M. (2008b) Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 2, 113–140.

 • FÜLÖP M. (2008c) Verseny a társadalomban – verseny az iskolában. In BENEDEK A., HUNGLER D. (szerk.) VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy. 51–74. Konferenciaanyag. Budapest

 • FÜLÖP , M., OROSZ , G. (2006) The perception of economic competition and the competitive strategies of Hungarian business people . IAREP-SABE.July 5–9, Paris, Franciaország, CD-ROM

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., BERKICS , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A. (2004) Entrepreneurs and/or citizens. A comparison of English and Hungarian teachers’ views on enterprise and the good entrepreneur in a competitive world. Applied Psychology in Hungary, 5–6, 23–46.

 • FÜLÖP , M., ROSS , A., PERGAR KUSCER , M., RAZDEVSEK PUCKO , C. (2007) Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Research in Multicultural Education and International Perspective. Vol 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. 235–284. CT: Information Age Publishing, Greenwich

 • GfK (2008) Cheating: a crime or a minor misdemeanor. http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/002685/index.en.html

 • GRASMICK , H. G., BURSIK , R. J. (1990) Conscience, significant others, and rational choice: Extending the deterrence model. Law & Society Review, 24 , 837–861.

 • GRIMES , P. W. (2004) Dishonesty in Academics and Business: A Cross-Cultural Evaluation of Student Attitudes. Journal of Business Ethics, 49 , 273–291.

 • HANKISS E. (1982) Diagnózisok. Magvető, Budapest

 • HANKISS E. (1986) Diagnózisok 2. Magvető, Budapest

 • HANKISS E. (1989) Kelet-európai alternatívák, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 • HAYES , D., HURTT , K., BEE , S. (2006) The War on Fraud: Reducing Cheating in the Classroom. Journal of College Teaching & Learning, 2, 1–11.

 • HEISLER , G. (1974) Ways to Deter Law Violators. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (4), 577–582.

 • HOUSE , R. J., HANGES , P. J., JAVIDAN , M., DORFMAN , P. W., GUPTA , V. (2004) Leadership, Culture, and Organisations: The GLOBE Study of 62 Societies. Sage Publications, London

 • HRABAK , M., VUJAKLIJA , A., VODOPIVEC , I., HREN , D., MARUŠIĆ , M., MARUŠIĆ , A. (2004) Academic misconduct among medical students in a transition country. Medical Education, 38, 276–285.

 • JENSEN , L. A., ARNETT , J. J., FELDMAN , S. S. (2002) It's wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary Educational Psychology, 27 (2), 209–228.

 • JESUINO , C. J. (2002) Latin Europe cluster: from South to North. Journal of World Business, 37, 81–89.

 • JOHNSON , P. B. (1981) Achievement Motivation and Success: Does the End Justify the Means? Journal of Personality and Social Psychology , 40 (2), 374–375.

 • KERKVLIET , J. (1994) Cheating by economics students: A comparison of survey results. Journal of Economic Education, 25, 121–133.

 • KERKVLIET , J., SIGMUND , C. L. (1999) Can we control cheating in the classroom? Journal of Economic Education, 30 (4), 331–351.

 • KORNAI J. (2007) Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest

 • LEMING , J. S. (1980) Cheating behavior, subject variables, and components of the internal external scale under high and low risk conditions. Journal of Educational Research, 74, 83–87.

 • LUPTON , R. A., CHAPMAN , K. J., WEISS , J. E. (2000) A cross-national exploration of business students’ attitudes, perceptions, and tendencies toward academic dishonesty. Journal of Education for Business, 75 (4), 231–235.

 • MAGNUS , J. R., POLTEROVICH , V. M., DANILOV , D. L., SAVVATEEV , A. V. (2002) Tolerance of cheating: an analysis across countries. Journal of Economic Education, 33 , 125–135.

 • MALINOWSKI , C. I., SMITH , C. P. (1985) Moral Reasoning and Moral Conduct: An Investigation Prompted by Kohlberg’s Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (4), 1016–1027.

 • MC CABE , D. L., TREVIÑO , L. K. (1997) Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation. Research in Higher Education, 38, 379–396.

 • MC CABE , D. L., TREVIÑO , L. K., BUTTERFIELD , K. D. (1999) Academic integrity in honor code and non-honor code environments: A qualitative investigation. Journal of Higher Education, 70, 211–234.

 • MC CABE , D. L., TREVIÑO , L. K., BUTTERFIELD , K. D. (2001) Dishonesty in academic environments. The Journal of Higher Education, 72, 29–45.

 • MEADE , J. (1992) Cheating: Is academic dishonesty par for the course? Prism, 1 (7), 30–32.

 • MERMET , G. (2006) FRANCOSCOPIE 2007 – Pour comprendre les français. Larousse, Paris

 • NEWSTEAD , S. E., FRANKLYN -STOKES , A., ARMSTEAD , P. (1996) Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88, 229–241.

 • NONIS , S., SWIFT , C. O. (2001) An Examination of the Relationship between Academic Dishonesty and Workplace Dishonesty: A Multicampus Investigation. Journal of Education for Business, 77 (2), 69–77.

 • NOWELL , C., LAUFER , D. (1997) Undergraduate Student Cheating in the Fields of Business and Economics, Journal of Economic Education, 28, 3–12.

 • OROSZ , G. (2007a) Good Citizens? The Dark Side of the Hungarian competitive Business Life. 9th CiCe Conference Montpellier, May 24–26, Conference Proceedings , 412–425.

 • OROSZ , G. (2007b) Hungarian and French Economics Students' Social Representation of Competition and Fraud. 32nd IAREP-SABE Ljubljana, September 9–12, Conference Proceedings , 597–603.

 • OROSZ , G. (2008) From Competition to Academic cheating. 33rd IAREP-SABE Rome, September 3–6, Conference Proceedings , 70–96.

 • PERRY , A. R., KANE , K. M., BERNESSER , K. J., SPICKER , P. T. (1990) Type A behavior, competitive achievement-striving, and cheating among college students. Psychological Reports, 66, 459–465.

 • POLTORAK , Y. (1995) Cheating behavior among students of four Moscow institutes. Higher Education, 30 (2), 225–246.

 • PULLEN , R., ORTLOFF , V., CASEY , S., PAYNE , J. B. (2000) Analysis of academic misconduct using unobtrusive research: A study of discarded cheat sheets. College Student Journal, 34, 616–625.

 • SIMS , R. L. (1993) The Relationship Between Academic Dishonesty and Unethical Business Practices. Journal of Education for Business, 68 (4), 207–211.

 • SKRABSKI Á., KOPP M. (2008) A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője. Vigilia, 73 . http://www.vigilia.hu/archiv.html

 • SMITH , C. P., RYAN , E. R., DIGGINS , D. R. (1972) Moral decision making: Cheating on examinations . Journal of Personality, 40, 640–660.

 • SPÉDER ZS ., PAKSI B., ELEKES ZS . (1998) Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. In KOLOSI T., TÓTH I. GY ., VUKOVICH G. (szerk.) Társadalmi riport 1998 . TÁRKI, Budapest

 • TAYLOR , L., POGREBIN , M., DODGE , M. (2002) Advanced placement-advanced pressures: Academic dishonesty among elite high school students. Educational Studies, 33, 403–421.

 • TITTLE , C. R., ROWE , A. R. (1973) Moral appeal, sanction threat, and deviance: An experimental test. Social Problems, 20, 488–497.

 • TÓTH I. GY . (2005) Bizalomszint, kötelezettségi hálók és társadalmi tőke: előtanulmány. In MEDGYESI M., TÓTH I. GY . (szerk.) Kockázat, bizalom és részvétel a Magyar gazdaságban és társadalomban. 13–21. TÁRKI, Budapest http://www.socialnetwork.hu/cikkek/tarsTokeKotet.pdf

 • Transparency International Corruption Perception Index 2002–2008. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi

 • TSANG , J. (2002) Moral rationalization and the integration of situational factors and psychological processes in immoral behavior. Review of General Psychology, 6, 25–50.

 • VERGÈS , P. (1994) Approche du noyau central: propriétés quantitaives et structurales. In GUIMELLI , C. (ed.) Structures et transformations des representations socials . 233–255. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

 • WAGNER , M., HLOUSKOVA , J. (2005) CEEC Growth Projections: Certainly Necessary and Necessarily Uncertain. Economics of Transition, 13 (2), 341–372.

 • WEISS , J., GILBERT , K., GIORDANO , P., DAVIS , S. F. (1993) Academic dishonesty, Type A behavior, and classroom orientation. Bulletin of Psychonomic Society, 31 (2), 101–102.

 • WHITLEY , B. E. JR . (1998) Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.

 • WHITLEY , B. E. JR ., NELSON , A. B., JONES , C. J. (1999) Gender differences in cheating attitudes and classroom cheating behavior: A meta-analysis. Sex Roles, 41, 657–680.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 25 25 6
Full Text Views 13 7 0
PDF Downloads 15 8 0