Author: Gábor Orosz
View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet Szeged
 • | 2 ELTE PPK Szocializáció és a Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program Budapest
 • | 3 Université de Reims Laboratoire de Psychologie Appliquée Reims
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A jelen kutatásban magyar (98) és francia (131) közgazdászhallgatók felsőoktatási csalással kapcsolatos attitűdjeit és önbevalláson alapuló viselkedését vizsgáltuk. Elsősorban a kulturális különbségekre fókuszáltunk, viszont többek között megvizsgáltuk azt is, hogy a nem, az évfolyam, a tanulmányi átlagok, a várható büntetések nagysága, a sikeres csalás utáni pozitív vagy negatív érzések milyen összefüggésben állnak a csalás elfogadásával, illetve azzal, hogy az adott személy önbevallása alapján csalt-e az elmúlt félévben, vagy sem. A csalás elfogadását 14 olyan helyzet bemutatása segítségével mértük, amelyben a válaszadónak egy képzeletbeli tisztességtelen csoporttárs viselkedésének elfogadhatóságáról kellett döntenie. Az eredmények közül kiemelendő, hogy a magyar közgazdászhallgatók 83%-a legalább egyszer csalt az elmúlt félév során, míg ugyanez a franciáknak csupán 34%-ára igaz (χ 2 = 52,19; p = 0,001). Emellett a magyar hallgatók a franciákhoz képest a kérdőívben szereplő mind a 14 elképzelt szituációban szignifikánsan elfogadhatóbbnak ítélik a csalást (p = 0,01); szignifikánsan kevesebben élnek át negatív érzéseket csalás után (t = – 2,203, p = 0,031); szignifikánsan enyhébb büntetésre (χ 2 = 75,29; p = 0,001) számíthatnak; szerteágazóbb csalási eszköztárral rendelkeznek, mint francia társaik. A több szempontú varianciaanalízissel felállított hierarchikus modell azt mutatja, hogy kizárólag a büntetés nagysága (F = 34,429, p = 0,001) és a nemzetiség (F = 19,839, p = 0,001) van szignifikáns hatással a csalás elfogadására, és a nemzetiség a legerősebb hatású magyarázó változó.

 • ANDERMAN , E. M., GRIESINGER , T., WESTERFIELD , G. (1998) Motivation and cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 90 , 84–93.

 • ANDERMAN , E. M., MURDOCK , T. (2007) Psychology of academic cheating. Elsevier, San Diego

 • BAIRD , J. S., JR . (1980) Current trends in college cheating. Psychology in the Schools, 17, 515–522.

 • BAKACSI , GY ., TAKÁCS , S., KARÁCSONYI , A., IMREK , V. (2002) Eastern European cluster: tradition and transition. Journal of World Business, 37, 69–80.

 • BECKER , G. (1968) Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76 (2), 169–217.

 • BOURDIEU , P. (1978) Az iskolai kiválóság és a francia oktatási rendszer értékei. In BOURDIEU , P. (szerk.) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. 71–128. Gondolat, Budapest

 • BRUGGEMAN , E. L., HART , K. J. (1996) Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. Journal of Educational Research, 89 , 340–344.

 • BUNN , D., CAUDILL , S., GROPPER , D. (1992) Crime in the classroom: An economic analysis of undergraduate student cheating behavior. Research in Economic Education, 23, 197–207.

 • CARRELL , S. E. (2008) Peer Effects in Academic Cheating. Journal of Human Resources, 43 (1), 173–207.

 • CARUANA , A., RAMASESHAN , B., EWING , M. T. (2000) The effect of anomie on academic dishonesty among university students. The International Journal of Educational Management, 14, 23–30.

 • COHRAN , J. K., CHAMLIN , M. B., WOOD , P. B., SELLERS , C. S. (1999) Shame, embarrassment, and formal sanction threats: Extending the Deterrence/Rational Choice Model to academic dishonesty. Sociological Inquiry, 69, 91–105.

 • DAVIS , S. E., LUDVIGSON , H. W. (1995) Additional data on academic dishonesty and a proposal for remediation. Teaching of Psychology, 22, 119–121.

 • DE PALMA , M. T., MADEY , S. F., BORNSCHEIN , S. (1995) Individual differences and cheating behavior: Guilt and cheating in competitive situations. Personality and Individual Differences, 18, 761–769.

 • DIEKHOFF , G. M., LA BEFF , E. E., SHINOHARA , K., YASUKAWA , H. (1999) College cheating in Japan and the United States. Research in Higher Education 40 (13), 343–353.

 • DUBY G. (2007) Franciaország története II . Osiris, Budapest

 • EVANS , E. D., CRAIG , D., MIETZEL , G. (1993) Adolescents' cognitions and attributions for academic cheating: A cross-national study. Journal of Psychology, 127 , 585–602.

 • FAUCONNIER , P. (2005) La fabrique des „Meilleurs . Seuil, Paris

 • FERGE , ZS ., SÍK , E., RÓBERT , P., ALBERT , F. (1997) Social Costs of Transition . http://www.fergezsuzsa.hu/docs/social_costs_of_transition.pdf

 • FORSTER , P. (2006) Stopping the Cheats, A study of Assessment Behaviour in French Business Schools. 2nd International Plagiarism Conference The Sage, Gateshead 19–21 June.

 • FÜLÖP , M. (1999) Students’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan, USA. In ROSS , A. (eds) Young Citizens in Europe . 195–219. University of North London, London

 • FÜLÖP M. (2001a) A versengés szerepe. Új Pedagógiai Szemle, 11, 3–17.

 • FÜLÖP , M. (2001b) Teachers' perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA. Children’s Social and Economic Understanding, 4, (3) 142–159.

 • FÜLÖP , M. (2002a) Competition in Hungary and Britain perceived by adolescents. Applied Psychology in Hungary. 2001/2002, 33–55.

 • FÜLÖP , M. (2002b) Intergenerational differences and social transition: Teachers' and students perception of competition in Hungary. In NASMAN , E., ROSS , A. (eds) Children’s understanding in the new Europe. 63–89. Trentham Books, Stoke-onTrent

 • FÜLÖP , M. (2008a) Educating the cooperative competitive citizen. In TIRRI , K. (ed.) Educating moral sensibilities in Urban Schools. (in press) Sense Publishers, Rotterdam

 • FÜLÖP M. (2008b) Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 2, 113–140.

 • FÜLÖP M. (2008c) Verseny a társadalomban – verseny az iskolában. In BENEDEK A., HUNGLER D. (szerk.) VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy. 51–74. Konferenciaanyag. Budapest

 • FÜLÖP , M., OROSZ , G. (2006) The perception of economic competition and the competitive strategies of Hungarian business people . IAREP-SABE.July 5–9, Paris, Franciaország, CD-ROM

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., BERKICS , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A. (2004) Entrepreneurs and/or citizens. A comparison of English and Hungarian teachers’ views on enterprise and the good entrepreneur in a competitive world. Applied Psychology in Hungary, 5–6, 23–46.

 • FÜLÖP , M., ROSS , A., PERGAR KUSCER , M., RAZDEVSEK PUCKO , C. (2007) Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Research in Multicultural Education and International Perspective. Vol 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. 235–284. CT: Information Age Publishing, Greenwich

 • GfK (2008) Cheating: a crime or a minor misdemeanor. http://www.gfk.com/group/press_information/press_releases/002685/index.en.html

 • GRASMICK , H. G., BURSIK , R. J. (1990) Conscience, significant others, and rational choice: Extending the deterrence model. Law & Society Review, 24 , 837–861.

 • GRIMES , P. W. (2004) Dishonesty in Academics and Business: A Cross-Cultural Evaluation of Student Attitudes. Journal of Business Ethics, 49 , 273–291.

 • HANKISS E. (1982) Diagnózisok. Magvető, Budapest

 • HANKISS E. (1986) Diagnózisok 2. Magvető, Budapest

 • HANKISS E. (1989) Kelet-európai alternatívák, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 • HAYES , D., HURTT , K., BEE , S. (2006) The War on Fraud: Reducing Cheating in the Classroom. Journal of College Teaching & Learning, 2, 1–11.

 • HEISLER , G. (1974) Ways to Deter Law Violators. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (4), 577–582.

 • HOUSE , R. J., HANGES , P. J., JAVIDAN , M., DORFMAN , P. W., GUPTA , V. (2004) Leadership, Culture, and Organisations: The GLOBE Study of 62 Societies. Sage Publications, London

 • HRABAK , M., VUJAKLIJA , A., VODOPIVEC , I., HREN , D., MARUŠIĆ , M., MARUŠIĆ , A. (2004) Academic misconduct among medical students in a transition country. Medical Education, 38, 276–285.

 • JENSEN , L. A., ARNETT , J. J., FELDMAN , S. S. (2002) It's wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary Educational Psychology, 27 (2), 209–228.

 • JESUINO , C. J. (2002) Latin Europe cluster: from South to North. Journal of World Business, 37, 81–89.

 • JOHNSON , P. B. (1981) Achievement Motivation and Success: Does the End Justify the Means? Journal of Personality and Social Psychology , 40 (2), 374–375.

 • KERKVLIET , J. (1994) Cheating by economics students: A comparison of survey results. Journal of Economic Education, 25, 121–133.

 • KERKVLIET , J., SIGMUND , C. L. (1999) Can we control cheating in the classroom? Journal of Economic Education, 30 (4), 331–351.

 • KORNAI J. (2007) Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest

 • LEMING , J. S. (1980) Cheating behavior, subject variables, and components of the internal external scale under high and low risk conditions. Journal of Educational Research, 74, 83–87.

 • LUPTON , R. A., CHAPMAN , K. J., WEISS , J. E. (2000) A cross-national exploration of business students’ attitudes, perceptions, and tendencies toward academic dishonesty. Journal of Education for Business, 75 (4), 231–235.

 • MAGNUS , J. R., POLTEROVICH , V. M., DANILOV , D. L., SAVVATEEV , A. V. (2002) Tolerance of cheating: an analysis across countries. Journal of Economic Education, 33 , 125–135.

 • MALINOWSKI , C. I., SMITH , C. P. (1985) Moral Reasoning and Moral Conduct: An Investigation Prompted by Kohlberg’s Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (4), 1016–1027.

 • MC CABE , D. L., TREVIÑO , L. K. (1997) Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation. Research in Higher Education, 38, 379–396.

 • MC CABE , D. L., TREVIÑO , L. K., BUTTERFIELD , K. D. (1999) Academic integrity in honor code and non-honor code environments: A qualitative investigation. Journal of Higher Education, 70, 211–234.

 • MC CABE , D. L., TREVIÑO , L. K., BUTTERFIELD , K. D. (2001) Dishonesty in academic environments. The Journal of Higher Education, 72, 29–45.

 • MEADE , J. (1992) Cheating: Is academic dishonesty par for the course? Prism, 1 (7), 30–32.

 • MERMET , G. (2006) FRANCOSCOPIE 2007 – Pour comprendre les français. Larousse, Paris

 • NEWSTEAD , S. E., FRANKLYN -STOKES , A., ARMSTEAD , P. (1996) Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88, 229–241.

 • NONIS , S., SWIFT , C. O. (2001) An Examination of the Relationship between Academic Dishonesty and Workplace Dishonesty: A Multicampus Investigation. Journal of Education for Business, 77 (2), 69–77.

 • NOWELL , C., LAUFER , D. (1997) Undergraduate Student Cheating in the Fields of Business and Economics, Journal of Economic Education, 28, 3–12.

 • OROSZ , G. (2007a) Good Citizens? The Dark Side of the Hungarian competitive Business Life. 9th CiCe Conference Montpellier, May 24–26, Conference Proceedings , 412–425.

 • OROSZ , G. (2007b) Hungarian and French Economics Students' Social Representation of Competition and Fraud. 32nd IAREP-SABE Ljubljana, September 9–12, Conference Proceedings , 597–603.

 • OROSZ , G. (2008) From Competition to Academic cheating. 33rd IAREP-SABE Rome, September 3–6, Conference Proceedings , 70–96.

 • PERRY , A. R., KANE , K. M., BERNESSER , K. J., SPICKER , P. T. (1990) Type A behavior, competitive achievement-striving, and cheating among college students. Psychological Reports, 66, 459–465.

 • POLTORAK , Y. (1995) Cheating behavior among students of four Moscow institutes. Higher Education, 30 (2), 225–246.

 • PULLEN , R., ORTLOFF , V., CASEY , S., PAYNE , J. B. (2000) Analysis of academic misconduct using unobtrusive research: A study of discarded cheat sheets. College Student Journal, 34, 616–625.

 • SIMS , R. L. (1993) The Relationship Between Academic Dishonesty and Unethical Business Practices. Journal of Education for Business, 68 (4), 207–211.

 • SKRABSKI Á., KOPP M. (2008) A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője. Vigilia, 73 . http://www.vigilia.hu/archiv.html

 • SMITH , C. P., RYAN , E. R., DIGGINS , D. R. (1972) Moral decision making: Cheating on examinations . Journal of Personality, 40, 640–660.

 • SPÉDER ZS ., PAKSI B., ELEKES ZS . (1998) Anómia és elégedettség a 90-es évek elején. In KOLOSI T., TÓTH I. GY ., VUKOVICH G. (szerk.) Társadalmi riport 1998 . TÁRKI, Budapest

 • TAYLOR , L., POGREBIN , M., DODGE , M. (2002) Advanced placement-advanced pressures: Academic dishonesty among elite high school students. Educational Studies, 33, 403–421.

 • TITTLE , C. R., ROWE , A. R. (1973) Moral appeal, sanction threat, and deviance: An experimental test. Social Problems, 20, 488–497.

 • TÓTH I. GY . (2005) Bizalomszint, kötelezettségi hálók és társadalmi tőke: előtanulmány. In MEDGYESI M., TÓTH I. GY . (szerk.) Kockázat, bizalom és részvétel a Magyar gazdaságban és társadalomban. 13–21. TÁRKI, Budapest http://www.socialnetwork.hu/cikkek/tarsTokeKotet.pdf

 • Transparency International Corruption Perception Index 2002–2008. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi

 • TSANG , J. (2002) Moral rationalization and the integration of situational factors and psychological processes in immoral behavior. Review of General Psychology, 6, 25–50.

 • VERGÈS , P. (1994) Approche du noyau central: propriétés quantitaives et structurales. In GUIMELLI , C. (ed.) Structures et transformations des representations socials . 233–255. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

 • WAGNER , M., HLOUSKOVA , J. (2005) CEEC Growth Projections: Certainly Necessary and Necessarily Uncertain. Economics of Transition, 13 (2), 341–372.

 • WEISS , J., GILBERT , K., GIORDANO , P., DAVIS , S. F. (1993) Academic dishonesty, Type A behavior, and classroom orientation. Bulletin of Psychonomic Society, 31 (2), 101–102.

 • WHITLEY , B. E. JR . (1998) Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.

 • WHITLEY , B. E. JR ., NELSON , A. B., JONES , C. J. (1999) Gender differences in cheating attitudes and classroom cheating behavior: A meta-analysis. Sex Roles, 41, 657–680.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 3 1 2
Mar 2021 0 1 1
Apr 2021 6 0 0
May 2021 5 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0