Author: Márta Fülöp
View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet Budapest
 • | 2 ELTE Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A jelen tanulmány a magyarországi pszichológiai és pszichiátriai szakfolyóiratokban megjelent publikációk alapján átfogó és kimerítő áttekintését adja a Magyarországon 1960 és 2008 között végzett kultúraközi és kulturális összehasonlító vizsgálatoknak. A kutatásokat részben időrendben, évtizedekre tagolva, részben tematikusan ismerteti. A tanulmány bemutatja, hogy az ország fokozatos nyitottá válása miként tette lehetővé magyar és külföldi kutatócsoportok együttműködését. Kiemelten kezeli a rendszerváltást, amely a kutatott témák, kutatott országok és a kutatásban résztvevő kollégák számának ugrásszerű növekedését eredményezte. A tanulmány célja, hogy az e területen felgyülemlett tudást és ismeretet egységben láttassa, és ezzel megalapozza a hazai kulturális összehasonlító pszichológiát mint hagyományokkal rendelkező önálló diszciplínát.

 • ANTONIDES , G., FARAGÓ , K., RAYNARD , B., TYSZKA , T. (1997) Perceptions of Economic Activities: A Cross-country Comparison. In ANTONIDES , G., RAAIJ , W. F., MAITAL , S. (eds) Advances of Economic Psychology. 39–61. Wiley and Sons, Chichester

 • ASPLUND -CARLSSON , M., FÜLÖP , M., MARTON , F. (2001) Peeling the onion. Student teachers’ conceptions of literary understanding . Scandinavian Journal of Educational Research,45 (1), 5–17.

 • ASPLUND -CARLSSON , M., HALÁSZ , L., MARTON , F. (1991) Irodalmi szövegek felidézésének és megértésének különbségei. Pszichológia,11 (4), 503–528.

 • BARRATT , W., PLÉH CS ., VARGHA A. (1992) Amerikai és magyar bölcsészek és mérnökhallgatók fejlődésének összehasonlítása. Pszichológia,12, 29–40.

 • BERECZKY P. (1966) Adhat-e reális eredményt japán és európai fiatalok ismeretszínvonalának vizsgálatánál ugyanaz a kérdőív? Magyar Pszichológiai Szemle, 23, 292–293.

 • BERLYNE , D. E. (1960) Conflict, arousal, and curiosity. McGraw-Hill, New York

 • BERRY , J. W. (1970) Marginality, stress and ethnic identification in an acculturated Aboriginal community. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, 239–252.

 • BERRY , J. W. (1990) Psychology of acculturation. In BERMAN , J. (ed.) Cross-cultural perspectives: Nebraska symposium of motivation. 201–234. University of Nebraska Press, Lincoln

 • BERRY , J. W., POORTINGA , Y. H., SEGALL , M. H., DASEN , P. J. (1992) Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge University Press, Cambridge

 • BILLING -KOVÁCS M. (1999) „Rivális” rokonok: Kulturális pszichológia és szociálisreprezentáció elmélet. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (4), 625–637.

 • BRASSAI L., PIKÓ B., KERESZTES N., UNGER J. B. (2006a) Kulturális értékek kultúraközi vizsgálata egyetemisták körében. Pszichológia,26 (3), 265–274.

 • BRASSAI L., PIKÓ B., KERESZTES N., UNGER J. B. (2007) Az egészségmagatartás és problémaviselkedés egyes kulturális szempontjai. Alkalmazott Pszichológia,9 (1), 31–45.

 • BRASSAI L., PIKÓ B., KERESZTES N., UNGER , J. B. (2006b) Kockázati magatartásformák összehasonlító vizsgálata erdélyi, magyarországi és amerikai egyetemisták körében. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 7 (4), 311–326.

 • BREWER , W. F., OHTSUKA , K. (1986) A történetszerkezet és az olvasói érzelmek amerikai és magyar elbeszélésekben. Pszichológia,6 (4), 593–618.

 • BREWER , W. F., OHTSUKA , K. (1989) A történetszerkezet, a jellemzés, az igazságos világszerveződés és az olvasói affektusok amerikai és magyar novelláknál. Pszichológia,9 (1), 85–98.

 • CSORBA J., RÓZSA S., DERVIC , K., TRINGER , L. (2004) Osztrák és magyar középiskolás tanulók öngyilkossággal és segítségkérő magtartással kapcsolatos attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 19 (4), 331–336.

 • CSUKONYI Cs. (2003) A szociális orientáció – individualizmus és kollektivizmus és a kábítószer-használat összefüggései. In MÜNNICH Á. (szerk.) A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján . 139–155. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • CSUKONYI CS ., MÁTH J., MÜNNICH Á. (2005) A középiskolások és a kábítószer: A kábítószer-fogyasztás hátterének feltárása a középiskolások körében. In MÜNNICH Á. (szerk.) A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők . 83–148. Didakt Kiadó, Debrecen

 • CSUKONYI CS ., MÜNNICH I. (2002) Társas viszonyok az egyetemen. In MÜNNICH Á. (szerk.) A jövő vezetőinek jelene: Az egyetemi diákság karrierépítési komponenseinek lélektani háttere . 133–153. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • CSUKONYI CS ., SALLAY H., MÜNNICH I. (1999) Individualizmus és kollektivizmus: csoportkülönbségek egyetemisták körében. Alkalmazott Pszichológia, 4, 19–31.

 • DAKE , K. (1992) The Myths of Nature: Culture and social construction of risk. Journal of Social Issues , 48, 21–37.

 • DALBERT , C., KATONA -SALLAY , H. (1996) The “belief in a just world” construct in Hungary. Journal of Cross Cultural Psychology, 27 (3), 293–314.

 • DALBERT , C., SALLAY , H. (2004) The Justice Motive in adolescence and young adulthood. Routledge, London

 • DAVIES , I., FÜLÖP , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A., BERKICS , M. (2004) Citizenship and Enterprise: issues from an investigation of teachers’ perceptions in England and Hungary. Comparative Education, 40 (3), 363–385.

 • DAVIES , I., FÜLÖP , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A., SZILÁGYI -VÁRY , I. (2000) Enterprising Citizens? The perceived interactions and overlaps between citizenship education and enterprise education in England and Hungary. In ROSS , A. (ed.) Higher Education and Citizenship Education in Europe. 373–383. University of North London, London

 • DAVIES , I., FÜLÖP , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A., SZILÁGYI -VÁRY , I. (2001) Enterprising Citizens? Perceptions of citizenship education and enterprise education in England and Hungary .Educational Review,53 (3), 261–269.

 • DÉNES E. (2005) Kultúra és vezetés. Francia–magyar felsővezetők vezetési eszközei. Magyar Pszichológiai Szemle, 60 (1–2), 65–90.

 • DEUTSCH , M. (1982) Interdependence and psychological orientation. In DERLEGA , V. J., GREZLAK , J. (eds) Cooperation and Helping Behavior . Academic Press, Orlando, Fla.

 • DÓSA ZS ., DÚLL A. (2006) Ázsiai és európai kerttípusok kulturális-környezetpszichológiai elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (1), 169–185.

 • ENGLÄNDER T. (2003) „Társadalomveszélyeztetettségi profilok percepciójának nemzetközi összehasonlítása.” A T 026 235 számú OTKA pályázat zárójelentése. MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest

 • ENGLÄNDER T., CZVETKOVICH G. (1993) A társadalom mint vonatkoztatási keret magyar és amerikai diákok kockázatészlelésében. Pszichológia,3, 333–370.

 • ENGLÄNDER T., FARAGÓ K., SLOVIC , P., FISCHOFF , B. (1987) Kockázatészlelés az Egyesült Államokban és Magyarországon. Pszichológia,4, 469–482.

 • ENGLÄNDER T., SLOVIC , P., SZABÓ L. (1988) Izoláció és kockázatészlelés, Pszichológia, 8, 333–351.

 • ENGLÄNDER , T. (1991) Risk and risk perception in different societies. Magic circles or proxemical factors in risk perception. IACCP Conference Debrecen, Hungary

 • ENGLÄNDER , T., FARAGÓ , K., SLOVIC , P., FISCHOFF , B. (1986) A comparative analysis of risk perception in Hungary and United States. Social Behaviour, 1 , 55–66.

 • ENTWISTLE , N. J., KOZÉKI B. (1985) Magyar–skót összehasonlító vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 5 (1 ), 79–109.

 • ENTWISTLE , N., KOZÉKI , B. (1985) Relationships between School Motivation Approaches to Studying and Attainment among British and Hungarian Adolescents. British Journal of Educational Psychology, 55, 124–137.

 • ENTWISTLE , N., KOZÉKI , B. (1988) Dimensions of motivation and approaches to learning in British and Hungarian secondary schools. International Journal of Educational Research, 12 (3), 243–257.

 • ERWIN , T. D. (1981) Manual for the Scale of Intellectual Development. Developmental Analytics, Harrisonburg, VA

 • EYSENCK , G., KÁLMÁNCHEY M., KOZÉKI B. (1981) Magyar és angol iskoláskorú gyermekek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia,2, 213–241.

 • EYSENCK , G., KOZÉKI , B., KALMANCHEY -GELLENE , M. (1980 ) Cross-cultural comparison of personality: Hungarian children and English children. Personality and Individual Differences, 1, 347–353.

 • EYSENCK , S. B. G., EASTING , G., PEARSON , P. R. (1983) Age norms for impulsiveness, Venturesomeness and Empathy in Children. Personality and Individual Differences, 5, 315–321.

 • EYSENCK , S. B. G., MATOLCSI Á. (1984) Az Eysenck-féle személyiség kérdőív (EPQ) magyar változata: a magyar és angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia,4 , 231–240.

 • FARAGÓ K., ENGLÄNDER T. (1987) A kockázat észlelése – összehasonlító vizsgálat amerikai és magyar csoportoknál. In VÁRI A. (szerk.) Kockázat és társadalom. 34–56. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • FARAGÓ , K., OLDFIELD , A., VÁRI , A. (1988) A Conflicting perspectives in multi-stakeholder problems: a comparative study. kockázat észlelése In ABBOU , R. (ed.) Hazardous Waste: Detection, Control, Treatment. 1769–1780. Elsevier Science Publishers, Amsterdam

 • FARKAS A., GIANNINI , A. M. (2001) Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözőségéhez – egy kultúraközi ízlésvizsgálat. Pszichológia, 21 (4 ), 309–352.

 • FARKAS , A. (2003) A figurativitás iránti igény: az előítéletekről egy angol–magyar összehasonlító vizsgálat kapcsán. Pszichológia, 23 (2), 139–161.

 • FEKETE I., PLÉH CS . (2008) A nyelvi relativizmus és az idegrendszeri plaszticitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (1), 181–211.

 • FEKETE S., OSVÁTH P., DOMINO , G. (1998) Szuicídiummal kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizsgálata magyar, észak-amerikai és japán mintában. Szenvedélybetegségek, 6, 189–193.

 • FEKETE S., SCHMIDTKE , A., MARTON K., KÓCZÁN GY ., OSVÁTH P. (1994) Az öngyilkossággal kapcsolatos eltérő szociokulturális attitűdök tükröződése, közvetítése és változásai különböző országok tömegkommunikációjában. Szenvedélybetegségek,6, 434–446.

 • FEKETE , S., OSVÁTH , P. (2005) Suicide studies – from genetics to psychiatry and culture . University of Pécs, Pécs

 • FEKETE , S., SCHMIDTKE , A., TAKAHASHI , Y., ETZERSDORFER , E., UPANNE , M., OSVATH , P. (2001) Mass media, cultural attitudes, and suicide. Results of an international comparative study. Crisis, 22 (4), 170–173.

 • FRANCES , R., HALÁSZ L. (1980) Kollatív változók összehasonlító vizsgálata francia és magyar munkások és egyetemisták között. Magyar Pszichológiai Szemle,37 (1), 10–20.

 • FÜLÖP , M. (1992) Cognitive Concepts on Competition, International Journal of Psychology, 27 (3–4), 316.

 • FÜLÖP M. (1993) Pedagógusok nézetei a rivalizációról, Új Pedagógiai Szemle, 7–8, 74–86.

 • FÜLÖP M. (1995) A versengésre vonatkozó tudományos és implicit elméletek . Kandidátusi értekezés. Kézirat. 1–315.

 • FÜLÖP , M. (1997a) Mothers’ Competition Through their Children. A Finnish–Hungarian Comparison. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialization and the Child Rearing Practice.Acta Psychologica Debrecina, 20, 37–47.

 • FÜLÖP , M. (1997b) Konkurens finns I var DNA. Pedagogiska Magasinet, 4, 8–13.

 • FÜLÖP M. (1998) A csoport és a közösség szerepe Japánban. Pszichológia,3, 469–498.

 • FÜLÖP , M. (1999a) Students’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan, USA. In ROSS , A. (ed.) Young Citizens in Europe. 195–219. University of North London

 • FÜLÖP , M. (1999b) Japanese Students’ Perception of the Role of Competition in Their Country. Journal of Asian and African Studies, 3 (1–2), 148–174.

 • FÜLÖP M. (1999c) A pszichoanalízis alkalmazhatósága különböző kultúrákban. In LUST I. (szerk.) Pszichoanalízis és Kultúra. 37–51. Animula, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2001) Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA . Children's Social and Economic Understanding, 4 (3), 142–159.

 • FÜLÖP M. (2002a) A versengés kulturális tükörben. In HALÁSZ L., MARTON , M., CZIGLER , I.(szerk.) Az általánostól a különösig. 337–356. Books-in-Print, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2002b) Competition in Hungary and Britain perceived by adolescents . Applied Psychology in Hungary, 2001/2002, 33–55.

 • FÜLÖP M. (2003) Társadalmi traumák túlélői nyugaton és keleten: Auschwitz és Hirosima. In ERŐS F., BÁRDOS K. (szerk.) Virág Teréz Emlékkötet . Thalassa, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2004) Competition as a culturally constructed concept. In BAILLIE , C., DUNN , E., ZHENG , Y. (eds) Travelling facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge. 124–148. Campus Verlag, Frankfurt/New York

 • FÜLÖP , M. (2005) The development of social, economical, political identity among adolescents in the post-socialist countries of Europe. In FÜLÖP , M., ROSS , A. (eds) Growing up in Europe today: Developing identities among adolescents. 11–39. Trentham Books, Stoke-on-Trent and Sterling, USA

 • FÜLÖP M. (2006) Versengés a japán iskolában. In GYŐRI J. (szerk.) Az oktatás világa Kelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr. 333–364. Gondolat Kiadó, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2007) European representation of citizenship: the case of England and Hungary. In KOVALCIKOVA , I. (ed.) Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context. Proceedings of the International Academic Conference. 35–46. University of Presov, Presov

 • FÜLÖP M. (2008a) Verseny a társadalomban – verseny az iskolában. In BENEDEK A., HUNGLER D. (szerk.) VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy . 51–74. Budapest

 • FÜLÖP M. (2008b) Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra Nacume Szószeki „Kokoro” című művében. Lélekelemzés,3 (1), 84–109.

 • FÜLÖP , M., BERKICS , M. (2003) Socialisation for coping with competition, winning and losing in two societies: Hungary and the UK. In ROSS , A. (ed.) A Europe of Many Cultures. 263–273. CICE Publication, London

 • FÜLÖP , M., BERKICS , M., DAVIES , I., HUTCHINGS , M., ROSS , A. (2004) The perception of corruption as a conflict between citizenship and enterprise in a competitive environment among Hungarian and British teachers. In ROSS , A. (ed.) The Experience of Citizenship. 317–323. Metropolitan University, London

 • FÜLÖP , M., BERKICS , M., SON , K. A., KO , J. W. (2002) Hungarian and Korean social axioms. In BOSKI , P., VANDE VIJVER , F. J. R., CHODYNICKA , A. M. (eds) Proceedings of the Fifteenth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. 485–501. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa

 • FÜLÖP M., DAVIES , I., BERKICS M., HUTCHINGS , M., ROSS A. (2002) Ki a jó állampolgár Magyarországon és Nagy-Britanniában? In GOCSÁL Á. (szerk.) Identitás és Pedagógia. 11–23. Pécsi Tanoda Alapítvány, Pécs

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., BERKICS , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A. (2004) Entrepreneurs and/or citizens. A comparison of English and Hungarian teachers’ views on enterprise and the good entrepreneur in a competitive world. Applied Psychology in Hungary, 5–6, 23–46.

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., HUTCHINGS , M., ROSS , A., BERKICS , M., FLOYD , L. (2001) Being a good citizen, competitor and entrepreneur in Hungary and in Britain: utopia or reality? In ROSS , A. (ed.) Learning for democratic Europe. 295–301. University of North London, London

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., NAVARRO , A. (2008) Citizenship. Is there an English, a Hungarian and a Spanish version? In ROSS , A. (ed.) Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation. 483–491. London Metropolitan University, London

 • FÜLÖP , M., MARTON , F. (2003) Does Knowledge exist if nobody knows about it? Eastern and Western knowledge ontologies. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Multicultural Education in International Perspective. 147–173. Information Age Publishing Company, Greenwich, CT

 • FÜLÖP , M., ROLAND -LEVY , C., BERKICS , M. (2004) Economic competition perceived by French and Hungarian adolescents. In ROSS , A. (ed.) The Experience of Citizenship. 325–331. Metropolitan University, London

 • FÜLÖP , M., ROSS , A., PERGAR -KUSCER , M., RAZDEVSEK PUCKO , C. (2007) Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Research in Multicultural Education and International Perspective. Vol. 6. Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. 235–284. Information Age Publishing, Greenwich, CT

 • FYMIER , J. R. (1970) Development and validation of a Motivation Index . Lawrence Erlbaum Associates, NJ

 • GERVAI J., TURNER , P. J., HINDE , R. A. (1994) Kisgyermekek személyisége a szülők és óvónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel. Pszichológia, 14 (1 ), 85–107.

 • GERVAI , J., NÉMETH , R., KESKINEN , S. (1997) Gender identity and gender constancy in three-years-olds: A comparison of Hungarian and Finnish preschool children. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialisation and the child rearing practice.Acta Psychologica Debrecina, 20, 19–28.

 • GERVAI , J., TURNER , P. J., HINDE , R. A. (1993) Parents’ and teachers’ perceptions of personality traits of young children: sex differences, cross-cultural comparisons and relations with observed behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 11 , 343–358.

 • GERVAI , J., TURNER , P. J., HINDE , R. A. (1995) Gender-related Behaviour, Attitudes, and Personality in Parents of Young Children in England and Hungary. International Journalof Behavioral Development,18 (1), 105–126.

 • GLICK , P., FISKE , S. T. (1996) The ambivalent sexism inventory: Differentiation hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70 , 491–512.

 • GLICK , P., FISKE , S. T. (1999) Sexism and other „isms”: interdependence, status, and the ambivalent content of stereotypes. In SWANN , W. B., LANGLOIS , J. H. (eds) Sexism and Stereotypes in modern society. 193–251. American Psychological Association, Washington, DC

 • GLICK , P., FISKE , S. T. (2001) An ambivalent alliance: hostile and benevolent sexism of gender prejudice In ECKLES , T., TRAUTNER , H. M. (eds) The Developmental Social Psychology of Gender. 243–272. Erlbaum, New Jersey

 • GOLDBERG , L. R. (1981) Language and individual differences: the search for universals in personality lexicons. In WHEELER , L. (ed.) Review of Personality and Social Psychology,2, 141–165. Sage, Beverly Hills

 • GOODWIN , R. (1999) Personal relationships across cultures . Routledge, London

 • GOODWIN , R., KOZLOVA , A., KWIATKOWSKA , A., NGUYENLUU , L. A., NIZHARADZE , G., REALO , A., KULVET , A., RAMMER , A. (2003) Social representations of HIV/AIDS in Central Eastern Europe. Social Science and Medicine , 56, 1373–1384.

 • GOODWIN , R., NGUYEN LUU , L. A., KÓSA , É., NIZHARADZE , G., EMELJANOVA , T. (1999) Glasnost and the art of conversation: a multi-level analysis of intimate disclosure across three former communist countries. Journal of Cross-Cultural Psychology,30 (1), 72–90.

 • GOODWIN , R., NIZHARADZE , G., NGUYEN LUU , L. A., EMELYANOVA , T. (2002) Social support in changing Europe: An analysis of three post-Communist nations. European Journal of Social Psychology, 31, 379–393.

 • GOODWIN , R., REALO , A., KWIATKOWSKA , A., KOZLOVA , A., NGUYEN LUU , L. A., NIZHARADZE , G. (2002) Values and sexual behavior in Central and Eastern Europe. Journal of Health Psychology , 7, 45–56.

 • GORDON GYŐRI J. (2009) Kulturális különbségek a tanulási motivációban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 203–228.

 • HALÁSZ L. (1974) A „Cigányok” című film hatásának összehasonlító vizsgálata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

 • HALÁSZ L. (1987) Anticipáció elbeszélések befogadásában – amerikai–magyar összehasonlítás. Pszichológia,7, 93–122.

 • HALÁSZ L. (1989) Érzelmi-szerkezeti hatás és a szereplők tulajdonságai – magyar–amerikai összehasonlítás.  Pszichológia, 9 (1), 99–118.

 • HALÁSZ L. (1992) Elbeszélések megértése – amerikai–magyar összehasonlító vizsgálat. Pszichológia, 12 (4), 515–538.

 • HALÁSZ L. (1996) Szociális megismerés és irodalmi megértés . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • HALÁSZ , L. (1988) Anticipation in reception of short stories: an American-Hungarian cross-cultural study. In MARTINDALE , C. (ed.) Psychological approaches to the study of literary narratives. 159–204. Buske, Hamburg

 • HALÁSZ , L. (1991) Understanding short stories: An American-Hungarian cross-cultural study. Empirical Studies of the Arts, 9, (2), 143–163.

 • HALÁSZ , L., ASPLUND , M, MARTON , F. (1991) Differences in recall and understanding of literary texts read several times. Spiel, 10, 235–262.

 • HALÁSZ , L., LÁSZLÓ , J., PLÉH , CS . (1988) The short story. Cross-cultural studies in reading short stories.  Poetics, 1 (4–5), 287–304.

 • HALÁSZ , L., SHORT , M., VARGA , Á. (2002) A cross-cultural study of fictional and non-fictional text understanding. Poetics,30 , 195–219.

 • HAZAN , C., SHAVER , P. (1987) Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology,52 (3), 511–523.

 • HELSON , R., LEIGH , J. (1986) A pszichológiai irányulás és a társas interakciók mintázata a magyar és amerikai novellákban. Pszichológia,6 (4), 511–522.

 • HÓDI , S. (1988) A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása a Vajdaságban. Magyar Pszichológiai Szemle,45, 547–566.

 • HOFMEISTER , T. A., BAUER , A. (1995) A magyar marketingvezetők helye a nemzetközi kulturális térképen. Vezetéstudomány, 6, 37.

 • HOFSTEDE , G. (1980) Culture’s Consequences: International differences in work-related values. Sage, Beverly Hills

 • HOLLOS , M. (1980) Collective education in Hungary: Development of competitive-cooperative and role-taking behaviours. Ethos, 8, 3–23.

 • HOUSE , R. J., HANGES , P. J., JAVIDAN , M., DORFMAN , P. W., GUPTA , V. (2004) Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Sage Publications, Thousand Oaks, CA

 • HUNYADY GY . (1996) Sztereotípiák a változó közgondolkodásban . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • HUPKA , R. B., BUUNK , B. (1987) Cross-cultural differences in elicitation of sexual jealousy. The Journal of Sex Research, 23, 12–22.

 • HUTCHINGS , M., DAVIES , I., FÜLÖP , M., ROSS , A., BERKICS , M., GREGORY , I., FLOYD , L. (2001) The responses of English and Hungarian teachers to some hypothetical dilemmas concerning citizenship. In ROSS , A. (ed.) Learning for democratic Europe. 287–295. University of North London, London

 • INDRIES K. (2009) A kapcsolati harmónia lélektana a kelet-ázsiai kollektivista társadalmakban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 179–202.

 • INGLEHART , R. (2004) Subjective well-being rankings of 82 societies (based on combined Happiness and Life Satisfaction scores)http://www.worldvaluessurvey.org/

 • IVÁDI R. E., FELHŐSI G., PLÉH CS . (2008) A téri referenciakeretek változása az életkorral tipikusan fejlődő és Williams-szindrómás gyerekeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (1), 213–251.

 • KATONA , N. (2003) Student temperament preferences – a cross-cultural study in six countries. Applied Psychology in Hungary, 2003–2004, 47–63.

 • KELLY , G. A. (1955) The psychology of personal constructs. Norton, New York

 • KORNAI J. (1983) A hiány . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 • KÓSA É., NGUYEN LUU , L. A., GOODWIN , R., NIZHARADZE , G., EMELYANOVA , T. (1999) Bizalom és a társas támogatás a rendszerváltás után: A kérdőíves vizsgálatok eredményei. Alkalmazott Pszichológia , 3, 31–42.

 • KOVÁCS J., KOVÁCS Z. (1998) A nyereség és méltányosság szempontjai rövid és hosszú távú kapcsolatokban – kultúraközi vizsgálat. Pszichológia,18 (2), 191–207.

 • KOVÁCS T. (2007) Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai román, illetve magyar kultúrák tükrében. Psychiatria Hungarica, 22 (5), 390–396.

 • KOZÉKI B. (1985) A különböző nyelvterületeken alkalmazható verbális vizsgáló eszközök. Magyar Pszichológiai Szemle, 42, 286–297.

 • KOZÉKI B., DEÁK Á. (1983) A teljesítmény motivációjának vizsgálata az iskolában. Pszichológia,3, 219–244.

 • KOZÉKI B., ENTWISTLE , N. J. (1986) Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia,6 (2), 271–292.

 • KOZÉKI B., ENTWISTLE , N. J., POLLITT , A. (1986) Motivációs és orientációs típusok vizsgálata magyar és brit iskolákban. Magyar Pszichológiai Szemle, 43, 460–475.

 • KOZÉKI B., EYSENCK , S. B. G. (1985) Magyar és angol iskoláskorúak összehasonlító vizsgálata – az impulzivitás-kockázatvállalás-empátia kérdőív magyar változata. Pszichológia,5 (4), 579–600.

 • KOZÉKI B., HRABAL , V. (1983) Az iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. Magyar Pedagógia, 2, 121–135.

 • KOZÉKI B., VERMA , G. K. (1984) Vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 4 (4), 547–576.

 • KOZÉKI , B. (1980) Assessing the Motivation of Hungarian and American Students. High School Journal,64, 4–9.

 • KOZÉKI , B. (1985) Motives and Motivational Styles in Education. In ENTWISTLE , N. (ed.) New Directions in Educational Psychology. 189–198. The Falmers Press, Lewes, Sussex

 • KOZÉKI , B., ENTWISTLE , N. J. (1984) Identifying dimensions of school motivation in Britain and Hungary. British Journal of Educational Psychology, 54 , 303–309.

 • KOZÉKI , B., VERMA , G. (1980) A Comparative Study of Pupils’ Motivation in Hungary and Britain. 22nd. International Congress of Psychology, Leipzig, 373.

 • LÁSZLÓ J., LARSEN , S. F. (1990) Kulturális ismeretek és személyes élmények szerepe az irodalom megértésében . Pszichológia, 10 (4), 485–508.

 • LEENARS , A. A., FEKETE S., WENCSTERN , S., OSVÁTH P. (1998) A magyar és észak-amerikai öngyilkosok búcsúleveleinek összehasonlító vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 13 (2), 146–159.

 • LEIGH , J., HELSON , R. M. (1986) A pszichológiai irányulás és a társas interakciók mintázata magyar és amerikai novellákban. Pszichológia, 6 (4), 511–533.

 • LERNER , M. J. (1980) The belief in a just world: A fundamental delusion . Plenum Press, New York

 • LISZNYAI S. (2006) A pszichológiai tanácsadás kulturális pszichológiai aspektusai – példák a felsőoktatási tanácsadás gyakorlatából. Alkalmazott Pszichológia, 8 (1), 22–31.

 • MAG , M., KISS , N. (1997) Language and thought. Comparative study on native speaker children of Hungarian versus Finnish language. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialisation and child rearing practices.Acta Psychologica Debrecina,20, 67–77.

 • MAGNUSSON , D., STATTIN , H. (1978) A cross-cultural comparison of anxiety responses in an interactional frame of reference. International Journal of Psychology, 13, 317–332.

 • MARKUS , H. R., KITAYAMA , S. (1991) Culture and the self. Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

 • MARKUS , H. R., KITAYAMA , S., HEIMANN , R. J. (1998) Culture and “basic” psychological principles. In HIGGINS , E. T., KRUGLANSKI , A. W. (eds) Social Psychology: Handbook of Basic Principles. 857–911. The Guilford Press, New York

 • MARTINDALE , C., KEELEY , A. (1986) Huszadik századi magyar és amerikai novellák tartalmi trendjeiről. Pszichológia,6 (4), 489–510.

 • MARTON , F. (1981) Phenomenography – describing conceptions of the world around us . Instructional Science, 10, 177–200.

 • MITCHELL , V., HELSON , R. (1989) Tárgykapcsolatok és társas interakciók novellákban. Pszichológia,9 (1), 57–73.

 • MLICKI , P., ELLMERS , N. (1996) Being different or being better? National stereotypes and identifications of Polish and Dutch students. European Journal of Social Psychology, 26, 97–114.

 • MOSCOVICI , S. (1984/2002) A szociális reprezentációk elmélete. In LÁSZLÓ J. (szerk.) Serge Moscovici: Társadalom-lélektan . 210–290. Osiris, Budapest

 • MÜNNICH , Á. (1996) Satisfaction in Debrecen, Hungary. In SARIS , W. E., VEENHOVEN , R., SCHERPENZEEL , A. C., BRUNTING , B. (eds) A comparative study of satisfaction with life in Europe. 195–201. Eötvös University Press, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A. (1991) A nemek leképeződése a kategóriák és sztereotípiák tudati rendszerében. Kandidátusi értekezés, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A. (2001) Nemi sztereotípiák változása a kilencvenes években. In HUNYADY GY ., NGUYEN LUU , L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás. 437–447. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A. (2003) Lehet-e összehasonlító a pszichológia, ha kulturális? In NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia . 15–53. Osiris Könyvkiadó, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M., szerk. (2003) Kultúra és pszichológia . Osiris Könyvkiadó, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A., GOODWIN , R., KOZLOVA , A., KWIATKOWSKA , A., NIZHARADZE , G., REALO , A. (2000) Values as a background of HIV/AIDS related beliefs and behavioursin different cultures. Applied Psychology in Hungary, Special Issue 1999–2000 , 85–101.

 • NGUYEN LUU , L. A., GOODWIN , R., KOZLOVA , A., KWIATKOWSKA , A., NIZHARADZE , G., REALO , A. (2003) Értékek és HIV kockázatos viselkedés. Pszichológia, 23 (2) , 127–137.

 • NGUYEN LUU, L. A., KOVÁCS , M., FRIEZE , I. (2003) Values and ambivalence towards men and women: A study in Hungary and in the United States. Applied Psychology in Hungary 2003–2004, 5–21.

 • NGUYEN LUU , L. A., KÓSA É., GOODWIN , R., NIZHARADZE , G., EMELYANOVA , T. (1999) Bizalom és szociális támogatottság szociális reprezentációja. Alkalmazott Pszichológia, 1 (4), 5–17.

 • NIEMELE , P. (1997) Competition among Hungarian and Finnish mothers. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialisation and child rearing practices. Acta Psychologica Debrecina,20, 29–37.

 • OAKLAND , T., GLUTTING , J., HORTON , C. (1996) Student Styles Questionnaire. The Psychological Corporation, San Antonio

 • OECD (2001) Knowledge and Skills for Life : First results from the OECD programme for International Student Assessment (PISA) 2000 . OECD, Paris

 • OLÁH A., STATTIN , H., MAGNUSSON , D. (1982) Svéd és magyar fiatalok szorongásprofiljának összehasonlító vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle , 39 (1) , 12–28.

 • OROSZ G. (2008) Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Pszichológia, 28 (2 ), 165–194.

 • OSVÁTH P., FEKETE S., BONCZ I., DOMINO , G. (2000) Egyetemi hallgatók és nővérek az orvosi közreműködéssel elkövetett öngyilkossággal kapcsolatos attitűdjének összehasonlító vizsgálata – első eredmények. Orvosi Hetilap, 141 , 839–844.

 • OSVÁTH P., FEKETE S., TAKAHASHI , Y. (1998) Az öngyilkossággal kapcsolatos attitűdök a médiában. Magyar–amerikai–japán összehasonlító vizsgálat. Psychiatria Hungarica, 13, 405–414.

 • PARSONS , T., SHILS , E. A., eds (1951) Towards a General Theory of Action. Harvard University Press, Cambridge, MA

 • PASCALE , R. T. (1982) The art of Japanese Management. Simon & Schuster, New York

 • PINTRICH , P. R. (2000) Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544–555.

 • PISZTORA F. (1968) A pszichiátriai kórformákat meghatározó geographiai, climatológiai, biológiai, szociológiai, ethno-psychológiai és kulturális tényezők Algériában. Ideggyógyászati Szemle, 68 (10), 456–472.

 • PISZTORA F. (1970) Kulturális antropológiai, transzkulturális és szociálpszichiátriai tapasztalatok Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban. I . Magyar Pszichológiai Szemle,27, 454–464.

 • PISZTORA F. (1970) Szocio-kulturális adottságok és konfliktus-neurózisok, reaktív pszichózisok a mai Algériában. Magyar Pszichológiai Szemle,27 (1), 131–145.

 • PISZTORA F. (1971) Kulturális antropológiai, transzkulturális és szociálpszichiátriai tapasztalatok Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban. II. Magyar Pszichológiai Szemle,28, 261–275.

 • PLÉH CS . (1987) Az erőszak jelei, mint a koherencia forrásai, Pszichológia, 7, 123–132.

 • PRIMECZ H., SOÓS Á. (2000) Kulturális különbségek és kultúrák közötti együttműködés vizsgálata egy Magyarországon működő multinacionális és egy magyar vállalatnál kismintás lekérdezés alapján. Vezetéstudomány, 31 (6), 35–48.

 • RATHNER , G., TÚRY F., SZABÓ P. (2001) Evészavarok a rendszerváltás utáni, az ún. keleti blokk országaiban. Orvosi Hetilap, 124 (25), 1331–1333.

 • RATHNER , G., TÚRY , F., SZABÓ , P., GEYER , M., RUMPOLD , G., FORGÁCS , A., SÖLLNER , W., PLÖTTNER , G. (1995) Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: a cross-cultural study. Psychological Medicine, 25, 1027–1035.

 • REALO , A., ALLIK , J., VADI , M. (1997) The hierarchical structure of collectivism. Journal of Research in Personality, 31, 93–116.

 • ROLAND -LEVY , C. FÜLÖP , M. (2008) Perception of Economic Competition by French and Hungarian teenagers. New Review of Social Psychology, 6, (megjelenés alatt)

 • ROSENBERG S. (1986) Személyiség és affektusok. Pszichológia,6 (4 ), 471–489.

 • ROSENBERG S. (1989) Személyiség és érzelmek amerikai és magyar novellákban: megismételt és kiterjesztett vizsgálat. Pszichológia, 9 (1), 75–83.

 • ROSS , A., FÜLÖP , M., PERGAR -KUSCER , M., eds (2006) Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation: A three-country study of Slovenia, Hungary and England. University of Ljubljana Press, Ljubljana

 • ROSS , A., READ , B., PERGAR -KUSCER , M., FÜLÖP , M., PUCKO , C., BERKICS , M., SÁNDOR , M., HUTCHINGS , M. (2005) Teachers’ Constructions of Citizenship and Enterprise: Using Associative Group Analysis with teachers in Hungary, Slovenia and England. The New Educational Review,7 (3–4), 127–155.

 • SAKLOFSKE , D. H., EYSENCK , S. B. G. (1978) Cross-cultural comparison of personality: New Zeeland Children and English children. Psychological Reports,42, 111–116.

 • SALAZAR , J. M. (1997) Permanence and change in national identities. In ADAIR , J. G. (ed.) Advances in Psychological Science , Psychology Press, Hove

 • SALLAY , H., DALBERT , C. (2002) Women’s perception of parenting: A German-Hungarian comparison. Applied Psychology in Hungary 2001–2002 , 55–63.

 • SALLAY , H., KROTOS , H. (2004) Az igazságos világba vetett hit fejlődése: japán–magyar kultúraközi összehasonlítás. Pszichológia, 24 (3), 233–252.

 • SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIE , X. (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27(4) , 281–310.

 • SÁNDOR , M., FÜLÖP , M., READ , B., ROSS , A., SMART , S., PERGAR KUSCER , M., RAZDEVSEK PUCKO , C. (2005) Competition in classroom: primary school teachers’ view in Hungary, Slovenia and the UK. In ROSS , A. (eds) Teaching Citizenship . 111–117. Metropolitan University, London

 • SARIS , W. E., VEENHOVEN , R., SCHERPENZEEL , A. C., BRUNTING , B., eds (1996) A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, Budapest

 • SCHWARTZ , S. H. (1997) Values and Culture. In MUNRO , D. et al. (eds) Motivation and Culture. 69–84. Routledge, New York

 • SEGALL , M. S., LONNER , W. J., BERRY , J. W. (1998/2003) A kulturális összehasonlító pszichológia tudománya. In NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 55–66. Osiris, Budapest

 • SHWEDER , R. A. (1991) Thinking Through Cultures: Expeditions in Cultural Psychology . Harvard University Press, Cambridge, MA

 • SIMONTON , D. K. (1986) Harminchat magyar és amerikai novella esztétikai sikeressége. Pszichológia,6 (4), 533–541.

 • SINGELIS , T. M., TRIANDIS , H. C., BHAWUK , D., GELFAND , M. J. (1995) Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-cultural Research, 29 (3), 240–275.

 • SMITH , B. P., BOND , M. H. (1998) Social Psychology Across Cultures . Prentice Hall Europe, London

 • SMITH , P. B., DUGAN , S., TROMPENAARS , F. (1996) National culture and managerial values: A dimenisonal analysis across 43 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 27, 231–64.

 • SPENCE , J. T., HELMREICH , R. (1972) The attitudes towards women scale: An objective instrument to measure the attitudes towards the rights and roles of women in contemporary society. Catalog of Selected Documents in Psychology, 2 (66), (Manuscripts No. 153).

 • STEVENSON , H. W. (1986) Child development and education in Japan. Freeman, New York

 • SULLIVAN , H. S. (1953) The interpersonal theory of psychiatry. Norton, New York

 • SZABÓ K., KOCSIS É. (2003) Tanulás és felejtés a vegyes vállalatokban. Oktatási Minisztérium, Budapest

 • SZABÓ , P., FREY , W. (1991) Emotional crying: A cross-cultural study. Paper presented at the 2nd European Congress of Psychology, Budapest

 • SZABÓ , P., FREY , W. (1996) The prevalence of emotional crying in the United States and in Hungary. Paper presented at the Conference The (Non) Expression of Emotions in Health and Disease, Tilburg, 28–30 August.

 • SZABÓ , P., TÚRY , F. (1991) The prevalence of bulimia nervosa in a Hungarian college and secondary population. Psychotherapy and Psychosomatics, 56, 43–47.

 • SZALAY , L. B., BRENT , J. E. (1967) The analysis of cultural meanings through free verbal associations. Journal of Social Psychology, 72 , 161–187.

 • SZÉKELY , M., GYARMATI , A., KREKÓ , P., MUND , K., PÁL , M., SZÉPLAKI , N. (2004) Changing values and wolrd views – introduction to the ’cultural creatives’ survey and some new research results of world problems. Applied Psychology in Hungary, 103–105.

 • SZILÁGYI GY . (2009) A kultúra és a pszichiátria kapcsolata: kulturális pszichiátria. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 111–137.

 • SZIRMÁK ZS ., DE RAAD , B. (1994) Személyiségtaxonómia. A magyar nyelv személyleíró szókincse. Magyar Pszichológiai Szemle,34 (1–2) , 39–65.

 • TRIANDIS , H. C., ed. (1980) Handbook of Cross-Cultural Psychology . Vol. 1–6. Allyn and Bacon, Boston

 • TROMPENAARS , F., HAMPDEN -TURNER , C. (1998) Riding the Waves of Culture. Nicholas Brealey Publishing, London

 • TURNER P. J., GERVAI J., HINDE , R. A. (1994) A nemi típus kisgyermekkorban: preferenciák, viselkedés, kulturális eltérések. Pszichológia, 1, 55–84.

 • TURNER , P. J., GERVAI , J. (1995) A multidimensional study of gender typing in preschool children and their parents: personality, attitudes, preferences, behaviour and cultural differences. Developmental Psychology, 31 (5), 759–772.

 • TURNER , P. J., GERVAI , J., HINDE , R. A. (1993) Gender-typing in young children: preferences, behaviour and cultural differences. British Journal of Developmental Psychology, 11 , 323–342.

 • TÚRY F., BIRT , M. A., ANTAL I. (1998) Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai egyetemista populációban. Psychiatria Hungarica, 13 (1), 18–27.

 • TÚRY F., SZABÓ P., SZENDREY G. (1990) Evészavarok prevalenciája egyetemista populációban. Ideggyógyászati Szemle, 43, 409–418.

 • UNGER , J. B., RITT -OLSON , A., TERAN , L., HUANG , T., HOFFMAN , B. R., PALMER , P. (2002) Cultural values and substance use in a multiethnic sample of California adolescents. Addiction Research and Theory, 10, 257–279.

 • VARGA E., TRINGER , L., HANTS , G. (1965) A pszichózisok társadalmi kulturális szemlélete. Magyar Pszichológiai Szemle, 22 (3–4), 475–480.

 • VARGA K. (1986) Az emberi és szervezeti erőforrás fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • VERGES , P. (1994) Approche du noyau central : propriétés quantitaives et structurales. In GUIMELLI , C. (ed.) Structures et transformations des representations socials . 233–255. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

 • VINCZE A., DÚLL A. (1998) A szexuális féltékenység kultúrközi vizsgálata. Pszichológia,18, 3–33.

 • WEINSTEIN , M. D., ed. (1987) Taking care: Understanding and encouraging self-protective behavior. Cambridge University Press, Cambridge

 • WHITE , M. (1987) The Japanese educational challenge: a commitment to children. Free Press, New York

 • WHORF , B. (1939/1956) The relation of habitual thought and behavior to language. In CARROLL , J. B. (ed.) Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf. 134–159. The MIT Press, Cambridge, MA

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 6 0 0
Oct 2021 15 2 4
Nov 2021 11 1 1
Dec 2021 21 0 1
Jan 2022 18 1 4
Feb 2022 0 0 0