Author: Márta Fülöp
View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet Budapest
 • | 2 ELTE Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A jelen tanulmány a magyarországi pszichológiai és pszichiátriai szakfolyóiratokban megjelent publikációk alapján átfogó és kimerítő áttekintését adja a Magyarországon 1960 és 2008 között végzett kultúraközi és kulturális összehasonlító vizsgálatoknak. A kutatásokat részben időrendben, évtizedekre tagolva, részben tematikusan ismerteti. A tanulmány bemutatja, hogy az ország fokozatos nyitottá válása miként tette lehetővé magyar és külföldi kutatócsoportok együttműködését. Kiemelten kezeli a rendszerváltást, amely a kutatott témák, kutatott országok és a kutatásban résztvevő kollégák számának ugrásszerű növekedését eredményezte. A tanulmány célja, hogy az e területen felgyülemlett tudást és ismeretet egységben láttassa, és ezzel megalapozza a hazai kulturális összehasonlító pszichológiát mint hagyományokkal rendelkező önálló diszciplínát.

 • ANTONIDES , G., FARAGÓ , K., RAYNARD , B., TYSZKA , T. (1997) Perceptions of Economic Activities: A Cross-country Comparison. In ANTONIDES , G., RAAIJ , W. F., MAITAL , S. (eds) Advances of Economic Psychology. 39–61. Wiley and Sons, Chichester

 • ASPLUND -CARLSSON , M., FÜLÖP , M., MARTON , F. (2001) Peeling the onion. Student teachers’ conceptions of literary understanding . Scandinavian Journal of Educational Research,45 (1), 5–17.

 • ASPLUND -CARLSSON , M., HALÁSZ , L., MARTON , F. (1991) Irodalmi szövegek felidézésének és megértésének különbségei. Pszichológia,11 (4), 503–528.

 • BARRATT , W., PLÉH CS ., VARGHA A. (1992) Amerikai és magyar bölcsészek és mérnökhallgatók fejlődésének összehasonlítása. Pszichológia,12, 29–40.

 • BERECZKY P. (1966) Adhat-e reális eredményt japán és európai fiatalok ismeretszínvonalának vizsgálatánál ugyanaz a kérdőív? Magyar Pszichológiai Szemle, 23, 292–293.

 • BERLYNE , D. E. (1960) Conflict, arousal, and curiosity. McGraw-Hill, New York

 • BERRY , J. W. (1970) Marginality, stress and ethnic identification in an acculturated Aboriginal community. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1, 239–252.

 • BERRY , J. W. (1990) Psychology of acculturation. In BERMAN , J. (ed.) Cross-cultural perspectives: Nebraska symposium of motivation. 201–234. University of Nebraska Press, Lincoln

 • BERRY , J. W., POORTINGA , Y. H., SEGALL , M. H., DASEN , P. J. (1992) Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge University Press, Cambridge

 • BILLING -KOVÁCS M. (1999) „Rivális” rokonok: Kulturális pszichológia és szociálisreprezentáció elmélet. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (4), 625–637.

 • BRASSAI L., PIKÓ B., KERESZTES N., UNGER J. B. (2006a) Kulturális értékek kultúraközi vizsgálata egyetemisták körében. Pszichológia,26 (3), 265–274.

 • BRASSAI L., PIKÓ B., KERESZTES N., UNGER J. B. (2007) Az egészségmagatartás és problémaviselkedés egyes kulturális szempontjai. Alkalmazott Pszichológia,9 (1), 31–45.

 • BRASSAI L., PIKÓ B., KERESZTES N., UNGER , J. B. (2006b) Kockázati magatartásformák összehasonlító vizsgálata erdélyi, magyarországi és amerikai egyetemisták körében. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 7 (4), 311–326.

 • BREWER , W. F., OHTSUKA , K. (1986) A történetszerkezet és az olvasói érzelmek amerikai és magyar elbeszélésekben. Pszichológia,6 (4), 593–618.

 • BREWER , W. F., OHTSUKA , K. (1989) A történetszerkezet, a jellemzés, az igazságos világszerveződés és az olvasói affektusok amerikai és magyar novelláknál. Pszichológia,9 (1), 85–98.

 • CSORBA J., RÓZSA S., DERVIC , K., TRINGER , L. (2004) Osztrák és magyar középiskolás tanulók öngyilkossággal és segítségkérő magtartással kapcsolatos attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 19 (4), 331–336.

 • CSUKONYI Cs. (2003) A szociális orientáció – individualizmus és kollektivizmus és a kábítószer-használat összefüggései. In MÜNNICH Á. (szerk.) A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján . 139–155. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • CSUKONYI CS ., MÁTH J., MÜNNICH Á. (2005) A középiskolások és a kábítószer: A kábítószer-fogyasztás hátterének feltárása a középiskolások körében. In MÜNNICH Á. (szerk.) A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők . 83–148. Didakt Kiadó, Debrecen

 • CSUKONYI CS ., MÜNNICH I. (2002) Társas viszonyok az egyetemen. In MÜNNICH Á. (szerk.) A jövő vezetőinek jelene: Az egyetemi diákság karrierépítési komponenseinek lélektani háttere . 133–153. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • CSUKONYI CS ., SALLAY H., MÜNNICH I. (1999) Individualizmus és kollektivizmus: csoportkülönbségek egyetemisták körében. Alkalmazott Pszichológia, 4, 19–31.

 • DAKE , K. (1992) The Myths of Nature: Culture and social construction of risk. Journal of Social Issues , 48, 21–37.

 • DALBERT , C., KATONA -SALLAY , H. (1996) The “belief in a just world” construct in Hungary. Journal of Cross Cultural Psychology, 27 (3), 293–314.

 • DALBERT , C., SALLAY , H. (2004) The Justice Motive in adolescence and young adulthood. Routledge, London

 • DAVIES , I., FÜLÖP , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A., BERKICS , M. (2004) Citizenship and Enterprise: issues from an investigation of teachers’ perceptions in England and Hungary. Comparative Education, 40 (3), 363–385.

 • DAVIES , I., FÜLÖP , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A., SZILÁGYI -VÁRY , I. (2000) Enterprising Citizens? The perceived interactions and overlaps between citizenship education and enterprise education in England and Hungary. In ROSS , A. (ed.) Higher Education and Citizenship Education in Europe. 373–383. University of North London, London

 • DAVIES , I., FÜLÖP , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A., SZILÁGYI -VÁRY , I. (2001) Enterprising Citizens? Perceptions of citizenship education and enterprise education in England and Hungary .Educational Review,53 (3), 261–269.

 • DÉNES E. (2005) Kultúra és vezetés. Francia–magyar felsővezetők vezetési eszközei. Magyar Pszichológiai Szemle, 60 (1–2), 65–90.

 • DEUTSCH , M. (1982) Interdependence and psychological orientation. In DERLEGA , V. J., GREZLAK , J. (eds) Cooperation and Helping Behavior . Academic Press, Orlando, Fla.

 • DÓSA ZS ., DÚLL A. (2006) Ázsiai és európai kerttípusok kulturális-környezetpszichológiai elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (1), 169–185.

 • ENGLÄNDER T. (2003) „Társadalomveszélyeztetettségi profilok percepciójának nemzetközi összehasonlítása.” A T 026 235 számú OTKA pályázat zárójelentése. MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest

 • ENGLÄNDER T., CZVETKOVICH G. (1993) A társadalom mint vonatkoztatási keret magyar és amerikai diákok kockázatészlelésében. Pszichológia,3, 333–370.

 • ENGLÄNDER T., FARAGÓ K., SLOVIC , P., FISCHOFF , B. (1987) Kockázatészlelés az Egyesült Államokban és Magyarországon. Pszichológia,4, 469–482.

 • ENGLÄNDER T., SLOVIC , P., SZABÓ L. (1988) Izoláció és kockázatészlelés, Pszichológia, 8, 333–351.

 • ENGLÄNDER , T. (1991) Risk and risk perception in different societies. Magic circles or proxemical factors in risk perception. IACCP Conference Debrecen, Hungary

 • ENGLÄNDER , T., FARAGÓ , K., SLOVIC , P., FISCHOFF , B. (1986) A comparative analysis of risk perception in Hungary and United States. Social Behaviour, 1 , 55–66.

 • ENTWISTLE , N. J., KOZÉKI B. (1985) Magyar–skót összehasonlító vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 5 (1 ), 79–109.

 • ENTWISTLE , N., KOZÉKI , B. (1985) Relationships between School Motivation Approaches to Studying and Attainment among British and Hungarian Adolescents. British Journal of Educational Psychology, 55, 124–137.

 • ENTWISTLE , N., KOZÉKI , B. (1988) Dimensions of motivation and approaches to learning in British and Hungarian secondary schools. International Journal of Educational Research, 12 (3), 243–257.

 • ERWIN , T. D. (1981) Manual for the Scale of Intellectual Development. Developmental Analytics, Harrisonburg, VA

 • EYSENCK , G., KÁLMÁNCHEY M., KOZÉKI B. (1981) Magyar és angol iskoláskorú gyermekek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia,2, 213–241.

 • EYSENCK , G., KOZÉKI , B., KALMANCHEY -GELLENE , M. (1980 ) Cross-cultural comparison of personality: Hungarian children and English children. Personality and Individual Differences, 1, 347–353.

 • EYSENCK , S. B. G., EASTING , G., PEARSON , P. R. (1983) Age norms for impulsiveness, Venturesomeness and Empathy in Children. Personality and Individual Differences, 5, 315–321.

 • EYSENCK , S. B. G., MATOLCSI Á. (1984) Az Eysenck-féle személyiség kérdőív (EPQ) magyar változata: a magyar és angol felnőttek összehasonlító vizsgálata. Pszichológia,4 , 231–240.

 • FARAGÓ K., ENGLÄNDER T. (1987) A kockázat észlelése – összehasonlító vizsgálat amerikai és magyar csoportoknál. In VÁRI A. (szerk.) Kockázat és társadalom. 34–56. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • FARAGÓ , K., OLDFIELD , A., VÁRI , A. (1988) A Conflicting perspectives in multi-stakeholder problems: a comparative study. kockázat észlelése In ABBOU , R. (ed.) Hazardous Waste: Detection, Control, Treatment. 1769–1780. Elsevier Science Publishers, Amsterdam

 • FARKAS A., GIANNINI , A. M. (2001) Viszonyulási mintázatok az esztétikai ítéletek különbözőségéhez – egy kultúraközi ízlésvizsgálat. Pszichológia, 21 (4 ), 309–352.

 • FARKAS , A. (2003) A figurativitás iránti igény: az előítéletekről egy angol–magyar összehasonlító vizsgálat kapcsán. Pszichológia, 23 (2), 139–161.

 • FEKETE I., PLÉH CS . (2008) A nyelvi relativizmus és az idegrendszeri plaszticitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (1), 181–211.

 • FEKETE S., OSVÁTH P., DOMINO , G. (1998) Szuicídiummal kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizsgálata magyar, észak-amerikai és japán mintában. Szenvedélybetegségek, 6, 189–193.

 • FEKETE S., SCHMIDTKE , A., MARTON K., KÓCZÁN GY ., OSVÁTH P. (1994) Az öngyilkossággal kapcsolatos eltérő szociokulturális attitűdök tükröződése, közvetítése és változásai különböző országok tömegkommunikációjában. Szenvedélybetegségek,6, 434–446.

 • FEKETE , S., OSVÁTH , P. (2005) Suicide studies – from genetics to psychiatry and culture . University of Pécs, Pécs

 • FEKETE , S., SCHMIDTKE , A., TAKAHASHI , Y., ETZERSDORFER , E., UPANNE , M., OSVATH , P. (2001) Mass media, cultural attitudes, and suicide. Results of an international comparative study. Crisis, 22 (4), 170–173.

 • FRANCES , R., HALÁSZ L. (1980) Kollatív változók összehasonlító vizsgálata francia és magyar munkások és egyetemisták között. Magyar Pszichológiai Szemle,37 (1), 10–20.

 • FÜLÖP , M. (1992) Cognitive Concepts on Competition, International Journal of Psychology, 27 (3–4), 316.

 • FÜLÖP M. (1993) Pedagógusok nézetei a rivalizációról, Új Pedagógiai Szemle, 7–8, 74–86.

 • FÜLÖP M. (1995) A versengésre vonatkozó tudományos és implicit elméletek . Kandidátusi értekezés. Kézirat. 1–315.

 • FÜLÖP , M. (1997a) Mothers’ Competition Through their Children. A Finnish–Hungarian Comparison. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialization and the Child Rearing Practice.Acta Psychologica Debrecina, 20, 37–47.

 • FÜLÖP , M. (1997b) Konkurens finns I var DNA. Pedagogiska Magasinet, 4, 8–13.

 • FÜLÖP M. (1998) A csoport és a közösség szerepe Japánban. Pszichológia,3, 469–498.

 • FÜLÖP , M. (1999a) Students’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan, USA. In ROSS , A. (ed.) Young Citizens in Europe. 195–219. University of North London

 • FÜLÖP , M. (1999b) Japanese Students’ Perception of the Role of Competition in Their Country. Journal of Asian and African Studies, 3 (1–2), 148–174.

 • FÜLÖP M. (1999c) A pszichoanalízis alkalmazhatósága különböző kultúrákban. In LUST I. (szerk.) Pszichoanalízis és Kultúra. 37–51. Animula, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2001) Teachers’ perception of the role of competition in their respective countries: Hungary, Japan and USA . Children's Social and Economic Understanding, 4 (3), 142–159.

 • FÜLÖP M. (2002a) A versengés kulturális tükörben. In HALÁSZ L., MARTON , M., CZIGLER , I.(szerk.) Az általánostól a különösig. 337–356. Books-in-Print, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2002b) Competition in Hungary and Britain perceived by adolescents . Applied Psychology in Hungary, 2001/2002, 33–55.

 • FÜLÖP M. (2003) Társadalmi traumák túlélői nyugaton és keleten: Auschwitz és Hirosima. In ERŐS F., BÁRDOS K. (szerk.) Virág Teréz Emlékkötet . Thalassa, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2004) Competition as a culturally constructed concept. In BAILLIE , C., DUNN , E., ZHENG , Y. (eds) Travelling facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge. 124–148. Campus Verlag, Frankfurt/New York

 • FÜLÖP , M. (2005) The development of social, economical, political identity among adolescents in the post-socialist countries of Europe. In FÜLÖP , M., ROSS , A. (eds) Growing up in Europe today: Developing identities among adolescents. 11–39. Trentham Books, Stoke-on-Trent and Sterling, USA

 • FÜLÖP M. (2006) Versengés a japán iskolában. In GYŐRI J. (szerk.) Az oktatás világa Kelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr. 333–364. Gondolat Kiadó, Budapest

 • FÜLÖP , M. (2007) European representation of citizenship: the case of England and Hungary. In KOVALCIKOVA , I. (ed.) Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context. Proceedings of the International Academic Conference. 35–46. University of Presov, Presov

 • FÜLÖP M. (2008a) Verseny a társadalomban – verseny az iskolában. In BENEDEK A., HUNGLER D. (szerk.) VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy . 51–74. Budapest

 • FÜLÖP M. (2008b) Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra Nacume Szószeki „Kokoro” című művében. Lélekelemzés,3 (1), 84–109.

 • FÜLÖP , M., BERKICS , M. (2003) Socialisation for coping with competition, winning and losing in two societies: Hungary and the UK. In ROSS , A. (ed.) A Europe of Many Cultures. 263–273. CICE Publication, London

 • FÜLÖP , M., BERKICS , M., DAVIES , I., HUTCHINGS , M., ROSS , A. (2004) The perception of corruption as a conflict between citizenship and enterprise in a competitive environment among Hungarian and British teachers. In ROSS , A. (ed.) The Experience of Citizenship. 317–323. Metropolitan University, London

 • FÜLÖP , M., BERKICS , M., SON , K. A., KO , J. W. (2002) Hungarian and Korean social axioms. In BOSKI , P., VANDE VIJVER , F. J. R., CHODYNICKA , A. M. (eds) Proceedings of the Fifteenth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology. 485–501. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa

 • FÜLÖP M., DAVIES , I., BERKICS M., HUTCHINGS , M., ROSS A. (2002) Ki a jó állampolgár Magyarországon és Nagy-Britanniában? In GOCSÁL Á. (szerk.) Identitás és Pedagógia. 11–23. Pécsi Tanoda Alapítvány, Pécs

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., BERKICS , M., HUTCHINGS , M., ROSS , A. (2004) Entrepreneurs and/or citizens. A comparison of English and Hungarian teachers’ views on enterprise and the good entrepreneur in a competitive world. Applied Psychology in Hungary, 5–6, 23–46.

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., HUTCHINGS , M., ROSS , A., BERKICS , M., FLOYD , L. (2001) Being a good citizen, competitor and entrepreneur in Hungary and in Britain: utopia or reality? In ROSS , A. (ed.) Learning for democratic Europe. 295–301. University of North London, London

 • FÜLÖP , M., DAVIES , I., NAVARRO , A. (2008) Citizenship. Is there an English, a Hungarian and a Spanish version? In ROSS , A. (ed.) Reflecting on Identities: Research, Practice and Innovation. 483–491. London Metropolitan University, London

 • FÜLÖP , M., MARTON , F. (2003) Does Knowledge exist if nobody knows about it? Eastern and Western knowledge ontologies. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Multicultural Education in International Perspective. 147–173. Information Age Publishing Company, Greenwich, CT

 • FÜLÖP , M., ROLAND -LEVY , C., BERKICS , M. (2004) Economic competition perceived by French and Hungarian adolescents. In ROSS , A. (ed.) The Experience of Citizenship. 325–331. Metropolitan University, London

 • FÜLÖP , M., ROSS , A., PERGAR -KUSCER , M., RAZDEVSEK PUCKO , C. (2007) Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In SALILI , F., HOOSAIN , R. (eds) Research in Multicultural Education and International Perspective. Vol. 6. Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. 235–284. Information Age Publishing, Greenwich, CT

 • FYMIER , J. R. (1970) Development and validation of a Motivation Index . Lawrence Erlbaum Associates, NJ

 • GERVAI J., TURNER , P. J., HINDE , R. A. (1994) Kisgyermekek személyisége a szülők és óvónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel. Pszichológia, 14 (1 ), 85–107.

 • GERVAI , J., NÉMETH , R., KESKINEN , S. (1997) Gender identity and gender constancy in three-years-olds: A comparison of Hungarian and Finnish preschool children. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialisation and the child rearing practice.Acta Psychologica Debrecina, 20, 19–28.

 • GERVAI , J., TURNER , P. J., HINDE , R. A. (1993) Parents’ and teachers’ perceptions of personality traits of young children: sex differences, cross-cultural comparisons and relations with observed behaviour. British Journal of Developmental Psychology, 11 , 343–358.

 • GERVAI , J., TURNER , P. J., HINDE , R. A. (1995) Gender-related Behaviour, Attitudes, and Personality in Parents of Young Children in England and Hungary. International Journalof Behavioral Development,18 (1), 105–126.

 • GLICK , P., FISKE , S. T. (1996) The ambivalent sexism inventory: Differentiation hostile and benevolent sexism. Journal of Personality and Social Psychology, 70 , 491–512.

 • GLICK , P., FISKE , S. T. (1999) Sexism and other „isms”: interdependence, status, and the ambivalent content of stereotypes. In SWANN , W. B., LANGLOIS , J. H. (eds) Sexism and Stereotypes in modern society. 193–251. American Psychological Association, Washington, DC

 • GLICK , P., FISKE , S. T. (2001) An ambivalent alliance: hostile and benevolent sexism of gender prejudice In ECKLES , T., TRAUTNER , H. M. (eds) The Developmental Social Psychology of Gender. 243–272. Erlbaum, New Jersey

 • GOLDBERG , L. R. (1981) Language and individual differences: the search for universals in personality lexicons. In WHEELER , L. (ed.) Review of Personality and Social Psychology,2, 141–165. Sage, Beverly Hills

 • GOODWIN , R. (1999) Personal relationships across cultures . Routledge, London

 • GOODWIN , R., KOZLOVA , A., KWIATKOWSKA , A., NGUYENLUU , L. A., NIZHARADZE , G., REALO , A., KULVET , A., RAMMER , A. (2003) Social representations of HIV/AIDS in Central Eastern Europe. Social Science and Medicine , 56, 1373–1384.

 • GOODWIN , R., NGUYEN LUU , L. A., KÓSA , É., NIZHARADZE , G., EMELJANOVA , T. (1999) Glasnost and the art of conversation: a multi-level analysis of intimate disclosure across three former communist countries. Journal of Cross-Cultural Psychology,30 (1), 72–90.

 • GOODWIN , R., NIZHARADZE , G., NGUYEN LUU , L. A., EMELYANOVA , T. (2002) Social support in changing Europe: An analysis of three post-Communist nations. European Journal of Social Psychology, 31, 379–393.

 • GOODWIN , R., REALO , A., KWIATKOWSKA , A., KOZLOVA , A., NGUYEN LUU , L. A., NIZHARADZE , G. (2002) Values and sexual behavior in Central and Eastern Europe. Journal of Health Psychology , 7, 45–56.

 • GORDON GYŐRI J. (2009) Kulturális különbségek a tanulási motivációban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 203–228.

 • HALÁSZ L. (1974) A „Cigányok” című film hatásának összehasonlító vizsgálata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest

 • HALÁSZ L. (1987) Anticipáció elbeszélések befogadásában – amerikai–magyar összehasonlítás. Pszichológia,7, 93–122.

 • HALÁSZ L. (1989) Érzelmi-szerkezeti hatás és a szereplők tulajdonságai – magyar–amerikai összehasonlítás.  Pszichológia, 9 (1), 99–118.

 • HALÁSZ L. (1992) Elbeszélések megértése – amerikai–magyar összehasonlító vizsgálat. Pszichológia, 12 (4), 515–538.

 • HALÁSZ L. (1996) Szociális megismerés és irodalmi megértés . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • HALÁSZ , L. (1988) Anticipation in reception of short stories: an American-Hungarian cross-cultural study. In MARTINDALE , C. (ed.) Psychological approaches to the study of literary narratives. 159–204. Buske, Hamburg

 • HALÁSZ , L. (1991) Understanding short stories: An American-Hungarian cross-cultural study. Empirical Studies of the Arts, 9, (2), 143–163.

 • HALÁSZ , L., ASPLUND , M, MARTON , F. (1991) Differences in recall and understanding of literary texts read several times. Spiel, 10, 235–262.

 • HALÁSZ , L., LÁSZLÓ , J., PLÉH , CS . (1988) The short story. Cross-cultural studies in reading short stories.  Poetics, 1 (4–5), 287–304.

 • HALÁSZ , L., SHORT , M., VARGA , Á. (2002) A cross-cultural study of fictional and non-fictional text understanding. Poetics,30 , 195–219.

 • HAZAN , C., SHAVER , P. (1987) Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology,52 (3), 511–523.

 • HELSON , R., LEIGH , J. (1986) A pszichológiai irányulás és a társas interakciók mintázata a magyar és amerikai novellákban. Pszichológia,6 (4), 511–522.

 • HÓDI , S. (1988) A pszichózisok és öngyilkosságok területi és etnikai megoszlása a Vajdaságban. Magyar Pszichológiai Szemle,45, 547–566.

 • HOFMEISTER , T. A., BAUER , A. (1995) A magyar marketingvezetők helye a nemzetközi kulturális térképen. Vezetéstudomány, 6, 37.

 • HOFSTEDE , G. (1980) Culture’s Consequences: International differences in work-related values. Sage, Beverly Hills

 • HOLLOS , M. (1980) Collective education in Hungary: Development of competitive-cooperative and role-taking behaviours. Ethos, 8, 3–23.

 • HOUSE , R. J., HANGES , P. J., JAVIDAN , M., DORFMAN , P. W., GUPTA , V. (2004) Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies. Sage Publications, Thousand Oaks, CA

 • HUNYADY GY . (1996) Sztereotípiák a változó közgondolkodásban . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • HUPKA , R. B., BUUNK , B. (1987) Cross-cultural differences in elicitation of sexual jealousy. The Journal of Sex Research, 23, 12–22.

 • HUTCHINGS , M., DAVIES , I., FÜLÖP , M., ROSS , A., BERKICS , M., GREGORY , I., FLOYD , L. (2001) The responses of English and Hungarian teachers to some hypothetical dilemmas concerning citizenship. In ROSS , A. (ed.) Learning for democratic Europe. 287–295. University of North London, London

 • INDRIES K. (2009) A kapcsolati harmónia lélektana a kelet-ázsiai kollektivista társadalmakban. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 179–202.

 • INGLEHART , R. (2004) Subjective well-being rankings of 82 societies (based on combined Happiness and Life Satisfaction scores)http://www.worldvaluessurvey.org/

 • IVÁDI R. E., FELHŐSI G., PLÉH CS . (2008) A téri referenciakeretek változása az életkorral tipikusan fejlődő és Williams-szindrómás gyerekeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (1), 213–251.

 • KATONA , N. (2003) Student temperament preferences – a cross-cultural study in six countries. Applied Psychology in Hungary, 2003–2004, 47–63.

 • KELLY , G. A. (1955) The psychology of personal constructs. Norton, New York

 • KORNAI J. (1983) A hiány . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 • KÓSA É., NGUYEN LUU , L. A., GOODWIN , R., NIZHARADZE , G., EMELYANOVA , T. (1999) Bizalom és a társas támogatás a rendszerváltás után: A kérdőíves vizsgálatok eredményei. Alkalmazott Pszichológia , 3, 31–42.

 • KOVÁCS J., KOVÁCS Z. (1998) A nyereség és méltányosság szempontjai rövid és hosszú távú kapcsolatokban – kultúraközi vizsgálat. Pszichológia,18 (2), 191–207.

 • KOVÁCS T. (2007) Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai román, illetve magyar kultúrák tükrében. Psychiatria Hungarica, 22 (5), 390–396.

 • KOZÉKI B. (1985) A különböző nyelvterületeken alkalmazható verbális vizsgáló eszközök. Magyar Pszichológiai Szemle, 42, 286–297.

 • KOZÉKI B., DEÁK Á. (1983) A teljesítmény motivációjának vizsgálata az iskolában. Pszichológia,3, 219–244.

 • KOZÉKI B., ENTWISTLE , N. J. (1986) Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia,6 (2), 271–292.

 • KOZÉKI B., ENTWISTLE , N. J., POLLITT , A. (1986) Motivációs és orientációs típusok vizsgálata magyar és brit iskolákban. Magyar Pszichológiai Szemle, 43, 460–475.

 • KOZÉKI B., EYSENCK , S. B. G. (1985) Magyar és angol iskoláskorúak összehasonlító vizsgálata – az impulzivitás-kockázatvállalás-empátia kérdőív magyar változata. Pszichológia,5 (4), 579–600.

 • KOZÉKI B., HRABAL , V. (1983) Az iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos motivációjának összehasonlító vizsgálata. Magyar Pedagógia, 2, 121–135.

 • KOZÉKI B., VERMA , G. K. (1984) Vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 4 (4), 547–576.

 • KOZÉKI , B. (1980) Assessing the Motivation of Hungarian and American Students. High School Journal,64, 4–9.

 • KOZÉKI , B. (1985) Motives and Motivational Styles in Education. In ENTWISTLE , N. (ed.) New Directions in Educational Psychology. 189–198. The Falmers Press, Lewes, Sussex

 • KOZÉKI , B., ENTWISTLE , N. J. (1984) Identifying dimensions of school motivation in Britain and Hungary. British Journal of Educational Psychology, 54 , 303–309.

 • KOZÉKI , B., VERMA , G. (1980) A Comparative Study of Pupils’ Motivation in Hungary and Britain. 22nd. International Congress of Psychology, Leipzig, 373.

 • LÁSZLÓ J., LARSEN , S. F. (1990) Kulturális ismeretek és személyes élmények szerepe az irodalom megértésében . Pszichológia, 10 (4), 485–508.

 • LEENARS , A. A., FEKETE S., WENCSTERN , S., OSVÁTH P. (1998) A magyar és észak-amerikai öngyilkosok búcsúleveleinek összehasonlító vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 13 (2), 146–159.

 • LEIGH , J., HELSON , R. M. (1986) A pszichológiai irányulás és a társas interakciók mintázata magyar és amerikai novellákban. Pszichológia, 6 (4), 511–533.

 • LERNER , M. J. (1980) The belief in a just world: A fundamental delusion . Plenum Press, New York

 • LISZNYAI S. (2006) A pszichológiai tanácsadás kulturális pszichológiai aspektusai – példák a felsőoktatási tanácsadás gyakorlatából. Alkalmazott Pszichológia, 8 (1), 22–31.

 • MAG , M., KISS , N. (1997) Language and thought. Comparative study on native speaker children of Hungarian versus Finnish language. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialisation and child rearing practices.Acta Psychologica Debrecina,20, 67–77.

 • MAGNUSSON , D., STATTIN , H. (1978) A cross-cultural comparison of anxiety responses in an interactional frame of reference. International Journal of Psychology, 13, 317–332.

 • MARKUS , H. R., KITAYAMA , S. (1991) Culture and the self. Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

 • MARKUS , H. R., KITAYAMA , S., HEIMANN , R. J. (1998) Culture and “basic” psychological principles. In HIGGINS , E. T., KRUGLANSKI , A. W. (eds) Social Psychology: Handbook of Basic Principles. 857–911. The Guilford Press, New York

 • MARTINDALE , C., KEELEY , A. (1986) Huszadik századi magyar és amerikai novellák tartalmi trendjeiről. Pszichológia,6 (4), 489–510.

 • MARTON , F. (1981) Phenomenography – describing conceptions of the world around us . Instructional Science, 10, 177–200.

 • MITCHELL , V., HELSON , R. (1989) Tárgykapcsolatok és társas interakciók novellákban. Pszichológia,9 (1), 57–73.

 • MLICKI , P., ELLMERS , N. (1996) Being different or being better? National stereotypes and identifications of Polish and Dutch students. European Journal of Social Psychology, 26, 97–114.

 • MOSCOVICI , S. (1984/2002) A szociális reprezentációk elmélete. In LÁSZLÓ J. (szerk.) Serge Moscovici: Társadalom-lélektan . 210–290. Osiris, Budapest

 • MÜNNICH , Á. (1996) Satisfaction in Debrecen, Hungary. In SARIS , W. E., VEENHOVEN , R., SCHERPENZEEL , A. C., BRUNTING , B. (eds) A comparative study of satisfaction with life in Europe. 195–201. Eötvös University Press, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A. (1991) A nemek leképeződése a kategóriák és sztereotípiák tudati rendszerében. Kandidátusi értekezés, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A. (2001) Nemi sztereotípiák változása a kilencvenes években. In HUNYADY GY ., NGUYEN LUU , L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás. 437–447. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A. (2003) Lehet-e összehasonlító a pszichológia, ha kulturális? In NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia . 15–53. Osiris Könyvkiadó, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M., szerk. (2003) Kultúra és pszichológia . Osiris Könyvkiadó, Budapest

 • NGUYEN LUU , L. A., GOODWIN , R., KOZLOVA , A., KWIATKOWSKA , A., NIZHARADZE , G., REALO , A. (2000) Values as a background of HIV/AIDS related beliefs and behavioursin different cultures. Applied Psychology in Hungary, Special Issue 1999–2000 , 85–101.

 • NGUYEN LUU , L. A., GOODWIN , R., KOZLOVA , A., KWIATKOWSKA , A., NIZHARADZE , G., REALO , A. (2003) Értékek és HIV kockázatos viselkedés. Pszichológia, 23 (2) , 127–137.

 • NGUYEN LUU, L. A., KOVÁCS , M., FRIEZE , I. (2003) Values and ambivalence towards men and women: A study in Hungary and in the United States. Applied Psychology in Hungary 2003–2004, 5–21.

 • NGUYEN LUU , L. A., KÓSA É., GOODWIN , R., NIZHARADZE , G., EMELYANOVA , T. (1999) Bizalom és szociális támogatottság szociális reprezentációja. Alkalmazott Pszichológia, 1 (4), 5–17.

 • NIEMELE , P. (1997) Competition among Hungarian and Finnish mothers. In SUGÁRNÉ KÁDÁR , J. (ed.) Socialisation and child rearing practices. Acta Psychologica Debrecina,20, 29–37.

 • OAKLAND , T., GLUTTING , J., HORTON , C. (1996) Student Styles Questionnaire. The Psychological Corporation, San Antonio

 • OECD (2001) Knowledge and Skills for Life : First results from the OECD programme for International Student Assessment (PISA) 2000 . OECD, Paris

 • OLÁH A., STATTIN , H., MAGNUSSON , D. (1982) Svéd és magyar fiatalok szorongásprofiljának összehasonlító vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle , 39 (1) , 12–28.

 • OROSZ G. (2008) Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Pszichológia, 28 (2 ), 165–194.

 • OSVÁTH P., FEKETE S., BONCZ I., DOMINO , G. (2000) Egyetemi hallgatók és nővérek az orvosi közreműködéssel elkövetett öngyilkossággal kapcsolatos attitűdjének összehasonlító vizsgálata – első eredmények. Orvosi Hetilap, 141 , 839–844.

 • OSVÁTH P., FEKETE S., TAKAHASHI , Y. (1998) Az öngyilkossággal kapcsolatos attitűdök a médiában. Magyar–amerikai–japán összehasonlító vizsgálat. Psychiatria Hungarica, 13, 405–414.

 • PARSONS , T., SHILS , E. A., eds (1951) Towards a General Theory of Action. Harvard University Press, Cambridge, MA

 • PASCALE , R. T. (1982) The art of Japanese Management. Simon & Schuster, New York

 • PINTRICH , P. R. (2000) Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544–555.

 • PISZTORA F. (1968) A pszichiátriai kórformákat meghatározó geographiai, climatológiai, biológiai, szociológiai, ethno-psychológiai és kulturális tényezők Algériában. Ideggyógyászati Szemle, 68 (10), 456–472.

 • PISZTORA F. (1970) Kulturális antropológiai, transzkulturális és szociálpszichiátriai tapasztalatok Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban. I . Magyar Pszichológiai Szemle,27, 454–464.

 • PISZTORA F. (1970) Szocio-kulturális adottságok és konfliktus-neurózisok, reaktív pszichózisok a mai Algériában. Magyar Pszichológiai Szemle,27 (1), 131–145.

 • PISZTORA F. (1971) Kulturális antropológiai, transzkulturális és szociálpszichiátriai tapasztalatok Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban. II. Magyar Pszichológiai Szemle,28, 261–275.

 • PLÉH CS . (1987) Az erőszak jelei, mint a koherencia forrásai, Pszichológia, 7, 123–132.

 • PRIMECZ H., SOÓS Á. (2000) Kulturális különbségek és kultúrák közötti együttműködés vizsgálata egy Magyarországon működő multinacionális és egy magyar vállalatnál kismintás lekérdezés alapján. Vezetéstudomány, 31 (6), 35–48.

 • RATHNER , G., TÚRY F., SZABÓ P. (2001) Evészavarok a rendszerváltás utáni, az ún. keleti blokk országaiban. Orvosi Hetilap, 124 (25), 1331–1333.

 • RATHNER , G., TÚRY , F., SZABÓ , P., GEYER , M., RUMPOLD , G., FORGÁCS , A., SÖLLNER , W., PLÖTTNER , G. (1995) Prevalence of eating disorders and minor psychiatric morbidity in Central Europe before the political changes in 1989: a cross-cultural study. Psychological Medicine, 25, 1027–1035.

 • REALO , A., ALLIK , J., VADI , M. (1997) The hierarchical structure of collectivism. Journal of Research in Personality, 31, 93–116.

 • ROLAND -LEVY , C. FÜLÖP , M. (2008) Perception of Economic Competition by French and Hungarian teenagers. New Review of Social Psychology, 6, (megjelenés alatt)

 • ROSENBERG S. (1986) Személyiség és affektusok. Pszichológia,6 (4 ), 471–489.

 • ROSENBERG S. (1989) Személyiség és érzelmek amerikai és magyar novellákban: megismételt és kiterjesztett vizsgálat. Pszichológia, 9 (1), 75–83.

 • ROSS , A., FÜLÖP , M., PERGAR -KUSCER , M., eds (2006) Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation: A three-country study of Slovenia, Hungary and England. University of Ljubljana Press, Ljubljana

 • ROSS , A., READ , B., PERGAR -KUSCER , M., FÜLÖP , M., PUCKO , C., BERKICS , M., SÁNDOR , M., HUTCHINGS , M. (2005) Teachers’ Constructions of Citizenship and Enterprise: Using Associative Group Analysis with teachers in Hungary, Slovenia and England. The New Educational Review,7 (3–4), 127–155.

 • SAKLOFSKE , D. H., EYSENCK , S. B. G. (1978) Cross-cultural comparison of personality: New Zeeland Children and English children. Psychological Reports,42, 111–116.

 • SALAZAR , J. M. (1997) Permanence and change in national identities. In ADAIR , J. G. (ed.) Advances in Psychological Science , Psychology Press, Hove

 • SALLAY , H., DALBERT , C. (2002) Women’s perception of parenting: A German-Hungarian comparison. Applied Psychology in Hungary 2001–2002 , 55–63.

 • SALLAY , H., KROTOS , H. (2004) Az igazságos világba vetett hit fejlődése: japán–magyar kultúraközi összehasonlítás. Pszichológia, 24 (3), 233–252.

 • SÁNDOR M., FÜLÖP M., BERKICS M., XIE , X. (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27(4) , 281–310.

 • SÁNDOR , M., FÜLÖP , M., READ , B., ROSS , A., SMART , S., PERGAR KUSCER , M., RAZDEVSEK PUCKO , C. (2005) Competition in classroom: primary school teachers’ view in Hungary, Slovenia and the UK. In ROSS , A. (eds) Teaching Citizenship . 111–117. Metropolitan University, London

 • SARIS , W. E., VEENHOVEN , R., SCHERPENZEEL , A. C., BRUNTING , B., eds (1996) A comparative study of satisfaction with life in Europe. Eötvös University Press, Budapest

 • SCHWARTZ , S. H. (1997) Values and Culture. In MUNRO , D. et al. (eds) Motivation and Culture. 69–84. Routledge, New York

 • SEGALL , M. S., LONNER , W. J., BERRY , J. W. (1998/2003) A kulturális összehasonlító pszichológia tudománya. In NGUYEN LUU , L. A., FÜLÖP M. (szerk.) Kultúra és pszichológia. 55–66. Osiris, Budapest

 • SHWEDER , R. A. (1991) Thinking Through Cultures: Expeditions in Cultural Psychology . Harvard University Press, Cambridge, MA

 • SIMONTON , D. K. (1986) Harminchat magyar és amerikai novella esztétikai sikeressége. Pszichológia,6 (4), 533–541.

 • SINGELIS , T. M., TRIANDIS , H. C., BHAWUK , D., GELFAND , M. J. (1995) Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-cultural Research, 29 (3), 240–275.

 • SMITH , B. P., BOND , M. H. (1998) Social Psychology Across Cultures . Prentice Hall Europe, London

 • SMITH , P. B., DUGAN , S., TROMPENAARS , F. (1996) National culture and managerial values: A dimenisonal analysis across 43 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 27, 231–64.

 • SPENCE , J. T., HELMREICH , R. (1972) The attitudes towards women scale: An objective instrument to measure the attitudes towards the rights and roles of women in contemporary society. Catalog of Selected Documents in Psychology, 2 (66), (Manuscripts No. 153).

 • STEVENSON , H. W. (1986) Child development and education in Japan. Freeman, New York

 • SULLIVAN , H. S. (1953) The interpersonal theory of psychiatry. Norton, New York

 • SZABÓ K., KOCSIS É. (2003) Tanulás és felejtés a vegyes vállalatokban. Oktatási Minisztérium, Budapest

 • SZABÓ , P., FREY , W. (1991) Emotional crying: A cross-cultural study. Paper presented at the 2nd European Congress of Psychology, Budapest

 • SZABÓ , P., FREY , W. (1996) The prevalence of emotional crying in the United States and in Hungary. Paper presented at the Conference The (Non) Expression of Emotions in Health and Disease, Tilburg, 28–30 August.

 • SZABÓ , P., TÚRY , F. (1991) The prevalence of bulimia nervosa in a Hungarian college and secondary population. Psychotherapy and Psychosomatics, 56, 43–47.

 • SZALAY , L. B., BRENT , J. E. (1967) The analysis of cultural meanings through free verbal associations. Journal of Social Psychology, 72 , 161–187.

 • SZÉKELY , M., GYARMATI , A., KREKÓ , P., MUND , K., PÁL , M., SZÉPLAKI , N. (2004) Changing values and wolrd views – introduction to the ’cultural creatives’ survey and some new research results of world problems. Applied Psychology in Hungary, 103–105.

 • SZILÁGYI GY . (2009) A kultúra és a pszichiátria kapcsolata: kulturális pszichiátria. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (1), 111–137.

 • SZIRMÁK ZS ., DE RAAD , B. (1994) Személyiségtaxonómia. A magyar nyelv személyleíró szókincse. Magyar Pszichológiai Szemle,34 (1–2) , 39–65.

 • TRIANDIS , H. C., ed. (1980) Handbook of Cross-Cultural Psychology . Vol. 1–6. Allyn and Bacon, Boston

 • TROMPENAARS , F., HAMPDEN -TURNER , C. (1998) Riding the Waves of Culture. Nicholas Brealey Publishing, London

 • TURNER P. J., GERVAI J., HINDE , R. A. (1994) A nemi típus kisgyermekkorban: preferenciák, viselkedés, kulturális eltérések. Pszichológia, 1, 55–84.

 • TURNER , P. J., GERVAI , J. (1995) A multidimensional study of gender typing in preschool children and their parents: personality, attitudes, preferences, behaviour and cultural differences. Developmental Psychology, 31 (5), 759–772.

 • TURNER , P. J., GERVAI , J., HINDE , R. A. (1993) Gender-typing in young children: preferences, behaviour and cultural differences. British Journal of Developmental Psychology, 11 , 323–342.

 • TÚRY F., BIRT , M. A., ANTAL I. (1998) Az evészavarok epidemiológiai vizsgálata romániai egyetemista populációban. Psychiatria Hungarica, 13 (1), 18–27.

 • TÚRY F., SZABÓ P., SZENDREY G. (1990) Evészavarok prevalenciája egyetemista populációban. Ideggyógyászati Szemle, 43, 409–418.

 • UNGER , J. B., RITT -OLSON , A., TERAN , L., HUANG , T., HOFFMAN , B. R., PALMER , P. (2002) Cultural values and substance use in a multiethnic sample of California adolescents. Addiction Research and Theory, 10, 257–279.

 • VARGA E., TRINGER , L., HANTS , G. (1965) A pszichózisok társadalmi kulturális szemlélete. Magyar Pszichológiai Szemle, 22 (3–4), 475–480.

 • VARGA K. (1986) Az emberi és szervezeti erőforrás fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • VERGES , P. (1994) Approche du noyau central : propriétés quantitaives et structurales. In GUIMELLI , C. (ed.) Structures et transformations des representations socials . 233–255. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

 • VINCZE A., DÚLL A. (1998) A szexuális féltékenység kultúrközi vizsgálata. Pszichológia,18, 3–33.

 • WEINSTEIN , M. D., ed. (1987) Taking care: Understanding and encouraging self-protective behavior. Cambridge University Press, Cambridge

 • WHITE , M. (1987) The Japanese educational challenge: a commitment to children. Free Press, New York

 • WHORF , B. (1939/1956) The relation of habitual thought and behavior to language. In CARROLL , J. B. (ed.) Language, thought, and reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf. 134–159. The MIT Press, Cambridge, MA

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 215 215 15
Full Text Views 32 27 0
PDF Downloads 38 31 0