View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány az elhízás és a testképpel való elégedetlenség kapcsolatát vizsgálja elhízott személyeknél. A testképpel való elégedetlenség kockázati tényezői között a nemet, az elhízás mértékét, az életkort és a karcsúságideál internalizálását vizsgáltuk. Módszertan: Kutatási elrendezés: keresztmetszeti elrendezést és elérhetőségi mintavételt alkalmaztunk. Mérőeszközök: Testi Attitűdök Tesztje, Emberalakrajzok Tesztje, Vonásszorongás skála. Vizsgálati személyek: a minta 189 főből (99 nő és 90 férfi) áll. Életkori átlag 36,4 év (szórás: 9,74, terjedelem: 19-50 év). Testtömeg-index átlag 30,6 kg/m 2 (szórás: 4,42; terjedelem: 25,0–46,7 kg/m2). Eredmények: A testképpel való elégedetlenség kockázati tényezőinek vizsgálata során alátámasztást nyert a nem szerepe: a nők az elhízás mértékétől függetlenül szignifikánsan és nagymértékben elégedetlenebbek a testképükkel, mint a férfiak. Az életkor csak a nők esetében mutatkozott a testképpel való elégedetlenség kockázati tényezőjének: a fiatalabb nők kedvezőtlenebb attitűddel viseltetnek a testük iránt, mint az idősebbek. Az elhízás mértéke ugyancsak a testképpel való elégedetlenség rizikófaktorának bizonyult: a súlyfelesleg mértéke szignifikáns kapcsolatot mutatott a testképpel való elégedetlenséggel az életkor, az iskolai végzettség és a vonásszorongás kontrollálása mellett. Az összefüggés a férfiak esetében erősebbnek mutatkozott. A megjelenés szociokulturális standardjának (karcsú testideál) felismerése és elfogadása (azaz internalizálása) mindkét nem esetében előre jelezte a testképpel való elégedetlenséget; továbbá a vonásszorongás, az iskolai végzettség és az életkor kontrollja mellett a testképpel való elégedetlenség jobb magyarázó változójának bizonyult, mint a testtömeg-index. Konklúzió: A nemzetközi szakirodalom eredményeivel összhangban az általunk vizsgált, elhízott személyekből álló mintában a nem, az elhízás mértéke, az életkor és a karcsúságideál internalizálása a testképpel való elégedetlenség kockázati tényezőinek bizonyultak.

 • Babbie , E. (2004) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (hatodik, átdolgozott kiadás). Balassi Kiadó, Budapest

 • Bereczkei T. (2003) Evolúciós pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

 • Björntorp , P. (1997) Obesity. The Lancet, 350 (9075), 423–426.

 • Boros J. (2005) OLEF 2003 - Országos Lakossági Egészségfelmérés. Kutatási jelentés: Egészségmagatartás. Országos Epidemiológiai Központ, Kézirat

 • Cash , T. F., Hicks , K. F. (1990) Being fat versus thinking fat: Relationships with body image, eating behaviors, and well-being. Cognitive Therapy and Research, 14 (3), 327–341.

 • Clark , L., Tiggemann , M. (2008) Sociocultural and Individual Psychological Predictors of Body Image in Young Girls: A Prospective Study. Developmental Psychology, 44 (4), 1124–1134.

 • Cohen , J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin, 112 , 155–159.

 • Cooper , Z., Fairburn , C. G., Hawker , D. M. (2003) Cognitive-behavioral treatment of obesity. A clinician’s guide. The Guilford Press, New York–London

 • Czeglédi E. (2008) A karcsúságideál, testi attitűdök, szorongás és önértékelés összefüggései normál súlyú egyetemista hallgatónőknél. Előadás a II. Magyar Evészavar Kongresszuson, Budapest, 2008. szeptember 20. Psychiatria Hungarica, 23, S10.

 • Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (közlésre benyújtva) A testkép mérése: A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Kézirat. Közlésre benyújtva a Pszichológiai Szemléhez 2008. augusztus 26-án.

 • Delgado , C., Morales , M. J., Parada , P., Otero , I., Maruri , I., Del Campo , V. (2006) Body Image in Morbid Obesity. In Kindes , M. V. (ed.) Body Image: New Research. 215–227. Nova Science Publishers, New York

 • Engum , A., Bjoro , T., Mykletun , A., Dahl , A. A. (2002) An association between depression, anxiety and thyroid function – a clinical fact or an artefact? Acta Psychiatrica Scandinavica, 106 (1), 27–34.

 • Fallon , A. E., Rozin , P. (1985) Sex differences in perceptions of desirable body shape. Journal of Abnormal Psychology, 94 (1) , 102–105.

 • Fingeret , M. C., Gleaves , D. H., Pearson , C. A. (2004) On the methodology of body image assessment: the use of figural rating scales to evaluate body dissatisfaction and the ideal body standards of women. Body Image, 1 (2), 207–212.

 • Foster , G. D., Wadden , T. A., Vogt , R. A. (1997) Body image in obese women before, during and after weight loss treatment. Health Psychology, 16 (3), 226–229.

 • Friedman , M. A., Brownell , K. D. (1995) Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117 (1), 3–20.

 • Friedman , K. E., Reichmann , S. K., Costanzo , P. R., Zelli , A., Ashmore , J. A., Musante , G. J. (2005) Weight stigmatization and ideological beliefs: Relation to psychological functioning in obese adults. Obesity Research, 13 (5), 907–916.

 • Furnham , A., Badmin , N., Sneade , I. (2002) Body Image Dissatisfaction: Gender Differences in Eating Attitudes, Self-Esteem, and Reasons for Exercise. Journal of Psychology, 136 (6), 581–596.

 • Grigsby , A. B., Anderson , R. J., Freedland , K. E., Clouse , R. E., Lustman , P. J. (2002) Prevalence of anxiety in adults with diabetes: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 53 (6), 1053–1060.

 • Heinberg , L. J. (2000) Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In Thompson , J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 27–47. APA, Washington

 • Irving , L. M. (1990) Mirror images: Effects of the standard of beauty on women’s self and body-esteem of women exhibiting varying levels of bulimic symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 230–242.

 • Kline , R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Matos , M. I. R., Arahna , L. S., Faria , A. N., Ferreira , S. R. G., Bacaltchuck , J., Zanella , M. T. (2002) Binge eating disorder, anxiety, depression and body image in grade III obesity patients. Revista Brasileira de Psiquiatria, 24 (4), 165–169.

 • Matz , P. E., Foster , G. D., Faith , M. S., Wadden , T. A. (2002) Correlates of body image dissatisfaction among overweight women seeking weight loss. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70 (4), 1040–1044.

 • Myers , T. A., Crowther , J. H. (2007) Sociocultural pressures, thin-ideal internalization, self-objectification, and body dissatisfaction: Could feminist beliefs be a moderating factor? Body Image, 4 (3), 296–308.

 • Padgett , J., Biro , F. M. (2003) Different shapes in different cultures: Body dissatisfaction, overweight, and obesity in African-American and Caucasian females. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16, 349–354.

 • Pi -Sunyer , F. X. (1993) Medical hazards of obesity. Annals of Internal Medicine, 119 (7), 655–660.

 • Probst , M., Pieters , G., Vanderlinden , J. (2009) Body experience assessment in non-clinical male and female subjects. Eating and Weight Disorders, 14 (1), 16–21.

 • Probst , M., Vandereycken , W., van Coppenolle , H., Vanderlinden , J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3 (2), 133–144.

 • Puhl , R., Brownell , K. D. (2001) Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9 (12), 788–805.

 • Puhl , R. M., Brownell , K. D. (2003) Psychosocial origins of obesity stigma: toward changing a powerful and pervasive bias. Obesity Reviews, 4, 213–227.

 • Robker , R. L. (2008) Evidence that obesity alters the quality of oocytes and embryos. Pathophysiology, 15 (2) , 115–121.

 • Rodin , J., Silberstein , L., Striegel -Moore , R. (1985) Women and weight: A normative discontent. In Sonderegger , T. B. (ed.) Psychology and gender: Nebraska symposium on motivation , 1984. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 277–307.

 • Sarwer , D. B., Wadden , T. A., Whitaker , L. A. (2002) An investigation of changes in body image following cosmetic surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 109 (1), 363–369.

 • Schwartz , M. B., Brownell , K. D. (2004) Obesity and body image. Body Image, 1 (1), 43–56.

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger , C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Spencer , E. A., Appleby , P. N., Davey , G. K., Key , T. J. (2002) Validity of self-reported height and weight in 4808 EPIC-Oxford participants. Public Health Nutrition, 5 (4), 561–565.

 • Szabó P. (1994) Az anorexia és bulimia nervosa egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai. Kandidátusi értekezés, Debrecen

 • Szabó P. (1996) Testkép és zavarai, testorientált terápiák. Psychiatria Hungarica, 11 (3), 311–325.

 • Thompson , J. K. (2000) Assessing body image disturbance: Measures, methodology, and implementation. In Thompson , J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 49–81. American Psychological Association, Washington DC.

 • Thompson , J. K., Stice , E. (2001) Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10, 181–183.

 • Túry F., Szabó P. (2001) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Viner , R. M., Cole , T. J. (2005) Adult socioeconomic, educational, social and psychological outcomes of childhood obesity: a national birth cohort study. British Medical Journal,330, 1354. doi:10.1136/bmj.38453.422049.E0 (published 17 May 2005) www.bmj.com . A letöltés ideje: 2006. március 8

 • WHO (World Health Organization) (1998) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation on obesity. WHO, Geneva

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 11 1 2
May 2021 3 1 3
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 6 1 1
Oct 2021 0 0 0