Author:
Tamás Martos Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Piliscsaba

Search for other papers by Tamás Martos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány első része bemutatja a célok szerepét a személyiség működésében, valamint áttekinti a célok kutatásának néhány elméleti és gyakorlati vonatkozását. A célok fenomenológiai, funkcionális, személyiség-lélektani és szociálpszichológiai szempontból is jelentősek, segítségükkel írhatók le az emberi működés fontos jellemzői. A célok tanulmányozásához rugalmas és sokoldalú eszközkészlet áll rendelkezésre, melynek elméleti megfontolásai közül a kérdésfeltevés fókuszát, az elméleti keret szükségét, valamint a célrendszer hierarchiájának és a célokhoz kapcsolódó jellemzők kiválasztásának szempontjait elemzem részletesen. Példaként bemutatok három olyan kutatási területet, amelyeken a célok elméletét és módszertanát alkalmazták: 1. az elkerülő és megközelítő tendenciák jelentkezését a célokban, illetve ennek következményeit az egészséges pszichológiai működés szempontjából; 2. az én önmagára vonatkozó céljainak személyiségpszichológiai jelentőségét, valamint 3. a vallásosság és spiritualitás pszichológiájának célalapú megközelítését. A tanulmány első részét a kutatás és gyakorlati alkalmazás további lehetőségeinek tárgyalása zárja.

 • Austin , J. T., Vancouver , J. B. (1996) Goal constructs in psychology: Structure, process, and content. Psychological Bulletin, 120, 338–375.

 • Bagozzi , R. P., Edwards , E. A. (2000) Goal-striving and the implementation of goal intentions in the regulation of body weight. Psychology and Health, 15 , 255–270.

 • Bandura , A. (2005) The Primacy of Self-Regulation in Health Promotion. Applied Psychology: An International Review, 54, 245–254.

 • Baumeister , R. F., Vohs , K. D. (2002) The pursuit of meaningfulness in life. In Snyder , C. R., Lopez , S. J. (eds) Handbook of Positive Psychology. 608–618. Oxford University Press, New York

 • Boekaerts , M., Maes , S., Karoly , P. (2005) Self-regulation across domains of applied psychology: Is there an emerging consensus? Applied Psychology: An International Review, 54, 149–154.

 • Boersma , S. N., Maes , S., vanElderen , T. (2005) Goal disturbance predicts health-related quality of life and depression 4 months after myocardial infarction. British Journal of Health Psychology, 10 (6), 30.

 • Brandtstaedter , J., Rothermund , K. (2002) The life-course dynamics goal pursuit and goal adjustment: a two-process framework. Developmental Review, 22, 117–150.

 • Brunstein , J. C. (1993) Personal goals and subjective well-being: A longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1061–1070.

 • Brunstein , J. C., Dangelmayer , G., Schultheiss , O. C. (1996) Personal Goals and Social Support in Close Relationships: Effects on Relationship Mood and Marital Satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 1006–1019.

 • Brunstein , J. C., Maier , G. W., Dargel , A. (2007) Persönliche Ziele und Lebenspläne: Subjektives Wohlbefinden und proaktive Entwicklung im Lebenslauf. In Brandtstaedter , J., Lindenberger , U. (Hrgst.) Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: Ein Lehrbuch . Kohlhammer, Stuttgart

 • Cantor , N., Norem , J. K., Niedenthal , P. M., Langston , C. A., Brower , A. M. (1987) Life tasks, self-concept ideals, and cognitive strategies in a life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 1178–1191.

 • Carver , C. S., Scheier , M. F. (2002) Self-regulatory perspectives on personality. In Millon , Th., Lerner , M. J. (eds) Handbook of Psychology. Volume 5: Personality and Social Psychology. 185–208. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken

 • Cox , W. M., Klinger , E. (2000) Personal Concerns Inventory. Copyrighted test available from W. Miles Cox .

 • Cox , W. M., Klinger , E. (2002) Motivational structure. Relationships with substance use and processes of change. Addictive Behaviors, 27, 925–940.

 • Dargel , A. (2005) Zielbindung und Zielplanung: Entwicklung und Überprüfung eines Interventionsprogramms zur Steigerung der Zieleffektivität. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie . Justus-Liebig-Universität, Gießen

 • DemetrovicsZs ., NagyGy . (2001) Személyes törekvések és egészség. Magyar Pszichológiai Szemle, 56 (4), 513–538.

 • Dweck , C. S. (2000) Self-theories. Their role in motivation, personality, and development . Psychology Press, Philadelphia

 • Elliot , A. J., Church , M. A. (2002) Client-Articulated Avoidance Goals in the Therapy Context. Journal of Counseling Psychology, 49, 243–254.

 • Elliot , A. J., Friedman, R. (2007) Approach-avoidance: a central characteristic of personal goals. In Little , B. R., Salmela -Aro , K., Phillips , S. D. (eds) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing. 97–118. Mahwah, Lawrence Erlbaum

 • Elliot , A. J., Sheldon , K. M. (1997) Avoidance Achievement Motivation: A Personal Goals Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 171–185.

 • Elliot , A. J., Sheldon , K. M. (1998) Avoidance Personal Goals and the Personality-Illness Relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 1282–1299.

 • Elliot , A. J., Thrash , T. M. (2001) Achievement Goals and the Hierarchical Model of Achievement Motivation. Educational Psychology Review, 13, 139–156.

 • Emmons , R. A. (1986) Personal strivings: an approach to personality and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1058–1068.

 • Emmons , R. A. (1992) Abstract versus concrete goals: personal striving level, physical illness, and psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 292–300.

 • Emmons , R. A. (1997) Motives and life goals. In Briggs , S., Hogan , R., Johnson , J. A. (eds) Handbook of personality psychology. 485–512. Academic Press, San Diego

 • Emmons , R. A. (1999) The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality . Guilford Press, New York

 • Emmons , R. A. (2005) Striving for the Sacred: Personal Goals, Life Meaning, and Religion. Journal of Social Issues, 61, 731–745.

 • Emmons , R. A., Cheung , C., Tehrani , K. (1998) Assessing spirituality through personal goals: Implications for research on religion and subjective well-being. Social Indicators Research, 45, 391–422.

 • Emmons , R. A., King , L. A. (1988) Conflict among personal strivings: immediate and long-term implications for psychological and physical well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1040–1048.

 • Frankl , V. E. (2005) Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben . Jel Kiadó, Budapest

 • Karoly , P. (1993) Mechanisms of self-regulation: A systems view. Annual Review of Psychology, 44, 23.

 • Karoly , P., Ruehlman , L. S. (1995) Goal cognition and its clinical implications: Development and preliminary validation of four motivational assessment instruments. Assessment, 2, 113–129.

 • Karoly , P., Ruehlman , L. S., Okun , M. A., Lutz , R. S., Newton , C., Fairholme , C. (2005) Perceived self-regulation of exercise goals and interfering goals among regular and irregular exercisers: a life space analysis. Psychology of Sport and Exercise, 6, 427–442.

 • Kasser , T. (2006) Az anyagiasság súlyos ára . Ursus Libris, Budapest

 • Kasser , T., Koestner , R., Lekes , N. (2002) Early Family Experiences and Adult Values: A 26-Year, Prospective Longitudinal Study. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 826–835.

 • Kasser , T., Ryan , R. M. (1996) Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–287.

 • Kasser , T., Ryan , R. M. (2001) Be careful what you wish for: Optimal functioning and the relative attainment of intrinsic and extrinsic goals. In Schmuck , P., Sheldon , K. M. (eds) Life-goals and well being. Towards a positive psychology of human striving. 116–131. Hogrefe and Huber, Seattle

 • Kasser , T., Ryan , R. M., Zax , M., Sameroff , A. J. (1995) The relations of maternal and social environments to late adolescents' materialistic and prosocial values. Developmental Psychology, 31, 907–914.

 • Klinger , E. (1987) The Interview Questionnaire Technique: Reliabilty and Validity of a Mixed Idiographic-Nomothetic Measure of Motivation. In Butcher , J. N., Spielberger , C. D. (eds) Advances in Personality Assessment. Vol. 6. 31–48. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London

 • Klinger , E. (1998) The search for meaning in evolutionary perspective and its clinical implications. In Wong , P. T. P., Fry , P. S. (eds) The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications. 27–50. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ

 • KökönyeiGy ., Rózsa S., Holics A., Oláh A., KulcsárZs . (2006) Személyiségintegráció szomatizáló nőbetegeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (3), 433–449.

 • László M. (1993) Példa-kép: a tizenéves korosztály értékválasztásai és a média. Jel-kép, 3, 33–47.

 • Little , B. R. (1983) Personal projects: A rationale and method for investigation. Environment and Behavior, 15, 273–309.

 • Little , B. R. (1989) Personal Projects Analysis: Trivial Pursuits, Magnificent Obsessions, and the Search for Coherence. In Buss , D. M., Cantor , N. (eds) Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions. 15–31. Springer, New York

 • Little , B. R. (1993) Personal Projects and the Distributed Self: Aspects of a Conative Psychology. In Suls , J. (ed.) Psychological Perspectives on the Self. Vol. 4. 157–186. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

 • Little , B. R. (2006) Personality Science and Self-Regulation: Personal Projects as Integrative Units. Applied Psychology: An International Review, 55, 419–427.

 • Little , B. R. (2007) Prompt and circumstances: the generative contexts of Personal Project Analysis. In Little , B. R., Salmela-Aro , K., Phillips , S. D. (eds) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing. 3–50. Mahwah, Lawrence Erlbaum

 • Little , B. R., Salmela -Aro , K., Phillips , S. D., eds (2007) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing. Mahwah, Lawrence Erlbaum

 • Locke , E. A., Latham , G. P. (1999) Célkitűzés-elmélet. In O’Neil , H. F., Drillings , M. (eds) Motiváció. Elmélet és kutatás. 23–40. Vince Kiadó, Budapest

 • Maes , S., Karoly , P. (2005) Self-Regulation Assessment and Intervention in Physical Health and Illness: A Review. Applied Psychology: An International Review, 54, 267–299.

 • Mahoney , A., Pargament , K. I., Cole , B., Jewell , T., Magyar , G. M., Tarakeshwar , N., Murray -Swank , N. A., Phillips , R. (2005) A Higher Purpose: The Sanctification of Strivings in a Community Sample. International Journal for the Psychology of Religion, 15, 239–262.

 • Mansell , W. (2005) Control theory and psychopathology: An integrative approach. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 78, 141–178.

 • Markus , H., Nurius , P. (1986) Possible selves. American Psychologist, 41, 954–969.

 • Martos T. (2008) Házaspárok és a stressz – a megküzdés és megelőzés esélyei a párkapcsolatban. In Kopp M. (szerk.) Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. 230–236. Semmelweis Kiadó, Budapest

 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006) Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171–192.

 • Martos T., UrbánSz . (2008) A CÉLOK Kérdőív magyar változatának (GOALS-H) pszichometriai jellemzői . kézirat, PPKE BTK

 • Mascaro , N., Rosen , D. H. (2005) Existential Meaning's Role in the Enhancement of Hope and Prevention of Depressive Symptoms. Journal of Personality, 73, 985–1014.

 • Mascaro , N., Rosen , D. H. (2006) The role of existential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psychology, 46, 168–190.

 • Michalak , J., GrosseHoltforth , M. (2006) Where Do We Go From Here? The Goal Perspective in Psychotherapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 13, 346–365.

 • Németh E., Martos T., László K., Székely A. (2008) A televízió-használat és testi-lelki egészség összefüggései. In Kopp M. (szerk.) Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. 390–397. Semmelweis Kiadó, Budapest

 • Nurmi , J. E. (2004) Socialization and Self-Development: Channeling, Selection, Adjustment, and Reflection. In Lerner , R. M., Steinberg , L. (eds) Handbook of adolescent psychology. 85–125. John Wiley and Sons, Hoboken

 • Nurmi , J. E., Salmela -Aro , K. (2002) Goal construction, reconstruction and depressive symptoms in a life-span context: the transition from school to work. Journal of Personality, 70, 385–420.

 • Ong , A. D., Walsh , D. A. (2001) Nicotine dependence, depression, and the moderating role of goal cognitions. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 252–254.

 • Pargament , K. I. (1997) The psychology of religion and coping. Theory, research and practice . Guilford Press, New York

 • Pintrich , P. R. (2000) An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92–104.

 • Pöhlmann , K., Brunstein , J. C. (1997) GOALS: Ein Fragebogen zur Erfassung von Lebenszielen. Diagnostica, 43, 63-79.

 • Riediger , M., Freund , A. M. (2004) Interference and Facilitation among Personal Goals: Differential Associations with Subjective Well-Being and Persistent Goal Pursuit. Personality and Social Psychology Bulletin, 30, 1511–1523.

 • Salmela -Aro , K., Little , B. R. (2007) Relational aspects of project pursuit. In Little , B. R., Salmela -Aro , K., Phillips , S. D. (eds) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing. 199–219. Mahwah, Lawrence Erlbaum

 • Salmela -Aro , K., Pennanen , R., Nurmi , J. E. (2001) Self-focused goals: what they are, how they function, and how they relate to well-being. In Schmuck , P., Sheldon , K. M. (eds) Life-goals and well being. Towards a positive psychology of human striving. 148–166. Hogrefe and Huber, Seattle

 • Schwarzer , R. (1999) Self-regulatory processes in the adoption and maintenance of health behaviors: The role of optimism, goals, and threats. Journal of Health Psychology, 4, 115.

 • Sheldon , K. M., Emmons , R. A. (1995) Comparing Differentiation and Integration Within Personal Goal Systems. Personality and Individual Differences, 18, 39–46.

 • Sheldon , K. M., Houser -Marko , L. (2001) Self-Concordance, Goal Attainment, and the Pursuit of Happiness: Can There Be an Upward Spiral? Journal of Personality and Social Psychology, 80, 152–165.

 • Sheldon , K. M., Kasser , T. (1995) Coherence and Congruence: Two Aspects of Personality Integration. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 531–543.

 • Sheldon , K. M., Kasser , T., Smith , K., Share , T. (2002) Personal Goals and Psychological Growth: Testing an Intervention to Enhance Goal Attainment and Personality Integration. Journal of Personality, 70, 5–31.

 • Snyder , C. R. (2002) Hope Theory: Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, 13, 249–275.

 • Steger , M. F., Frazier , P., Oishi , S., Kaler , M. (2006) The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80–93.

 • Szondy M. (2004) A szubjektív jóllét és a törekvések kapcsolata késő serdülőkorban. Alkalmazott Pszichológia, 4, 53–72.

 • Taylor , S. D., Bagozzi , R. P., Gaither , C. A., Jamerson , K. A. (2006) The bases of goal setting in the self-regulation of hypertension. Journal of Health Psychology, 11, 141–162.

 • Thrash , T. M., Elliot , A. J., Schultheiss , O. C. (2007) Methodological and dispositional predictors of congruence between implicit and explicit need for achievement. Personality and Social Psychology Bulletin, 33, 961–974.

 • Tix , A. P., Frazier , P. A. (2005) Mediation and Moderation of the Relationship Between Intrinsic Religiousness and Mental Health. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 295–306.

 • V. Komlósi A., Rózsa S., Bérdi M., Móricz É., Horváth D. (2006) Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (2), 237–250.

 • Wrosch , C., Scheier , M. F., Miller , G. E., Schulz , R., Carver , C. S. (2003) Adaptive self-regulation of unattainable goals: goal disengagement, goal reengagement, and subjective well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1494–1508.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 9 0 0
Jul 2022 1 1 2
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 8 0 1
Oct 2022 7 2 0
Nov 2022 7 2 1
Dec 2022 0 0 0