Authors:
Katalin Varga S. ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Alprogram Budpest

Search for other papers by Katalin Varga S. in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Katalin Varga ELTE-PPK Affektív Pszichológia Intézeti Központ Budapest

Search for other papers by Katalin Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Kutatásunkban az imaginatív tevékenység szinkronizációs folyamatának vizuális modalitását, az interakciós partnerek által átélt Vizuális Imaginatív Szinkront (rövidítve: VIS ) vizsgáljuk. A VIS olyan interakciós szinkronjelenség, mely az egymásra hangolódás egy jellegzetes formáját, a képzeleti tevékenység külső megítélő által is azonosítható harmonizációját jelenti. A VIS operacionalizálási folyamata alkalmazható hipnózis és éber szituációkban egyaránt. A Vizuális Imaginatív Szinkron vizsgálatához standardizált eljárás segítségével eltérő dimenziók mentén közepesen szóró verbális motívumokat nyertünk. Az átélt képek közötti esetleges szinkronjelenségek megismeréséhez kialakítottuk a rajz és leírás együttesét alkalmazó VIS tesztet. A standardizált keretek között zajló, egy-másfél órát igénybe vevő éber vizsgálatok során öt vizsgálati motívum kapcsán töltötték ki az interakciós felek a VIS tesztet, illetve a következőket: Képzeleti Tevékenység Kérdőív (VVIQ), Archaikus Bevonódási Skála (ABS), Phenomenology of Consciousness Inventory (PCI), Diádikus Interakciós Harmónia Kérdőív (DIH), Szemekből Olvasás Teszt (SZOT). A diádok ( n = 48) VIS tesztjeinek hasonlóság alapján történő megítélésében optimális operacionalizálási eljárásnak a csoportos megítélés bizonyult, ahol minden egyes megítéltetési helyzetről három független megítélő alkotott véleményt, egy helyszínen, egymás választását nem ismerve. A megítélők saját preferenciájuk, személyiségük, beállítódásuk alapján döntöttek. A magas VIS-diád pontszámokat három új független megítélővel retesztben újramértük. A diádok 22,92%-nál találtunk reliábilisan megítélhető szinkront. A validitás vizsgálatok a VIS-nek a PCI Pozitív Érzelmek Alskálájával és a DIH Összhang Alskálájával való összefüggésére utalnak éber interakció esetén. Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a VIS standardizált éber vizsgálati helyzetben külső megítélők által megbízhatóan azonosítható.

 • Altman , I. (1990) Conceptualizing “RapporT” . Psychological Inquiry, 1 (4), 294–297.

  • Crossref
 • Atran , S., Norenzayan , A. (2004/2008) Religion’s evolutionary landscape: Counterintuition, commitment, compassion, communion. Behavioral and Brain Sciences, 27, 713–730. (Magyarul: In Kulcsár Zs. [szerk.] [2009] Vallás és spiritualitás . Megjelenés alatt.)

  • Crossref
 • Balken , J. (2007) L’ Accordage des Inconscients. Hypnose, 17 (1) .

 • Bányai , É. (1985) A social psychophysiological approach to the understanding of hypnosis: The interaction between hypnotist and subject. Hypnos. Swedish Journal of Hypnosis in Psychotherapy an Psychosomatic Medicine, 12, 186–210.

 • Bányai , É. (1998) On the interactive nature of hypnosis: Research evidence for a social-psychobiological model, Contemporary Hypnosis, 15 (1), 53–64.

  • Crossref
 • Bányai , É. I. (1996) On the interactive nature of hypnosis: research evidence for a social-psychobiological model. Discussion Paper to be presented at the CIBA Foundation Discussion Meeting. The Nature of Hypnosis . London

 • Bányai É. I. (2000) A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje . Habilitációs értekezés, ELTE, Budapest

 • Bányai , É. I., Gősi-Greguss , A. C., Vágó , P., Varga , K., Horváth , R. (1990) Interactional Approach to the Understanding of Hypnosis: Theoretical Background and Main Findings. In VanDyck , R., Spinhoven , Ph ., VanderDoes , A. J. W., VanRood , Y. R., DeMoor , W. (eds) Hypnosis: Current theory, research and practice . 53–69. Free University Press, Amsterdam

 • Baron -Cohen , S. (2001) Érzelemfelismerés tesztek . (ford.: Ivády Rozália) BME Kognitív Tudományi Tanszék, Kézirat

 • Baron-Cohen , S., Wheelright , S., Hill , J. (2001) The 'reading the mind in the eyes' test, revised version: a study with normal adults with Asperger Syndrom or high-functioning Autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 241–252.

  • Crossref
 • Bartholomew , K., Horowitz , L. M. (1991) Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 226–244.

  • Crossref
 • Bernieri , F. J. (1988) Coordinated movement and report in teacher-student interactions. Journal of Nonverbal Behavior, 12 (2), 120–138.

  • Crossref
 • Bernieri , F. J., Davis , J., Rosenthal , R., Knee , C. (1994) Interactional synchrony and rapport: Measuring synchrony in displays devoid of sound and facial affect. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 303–311.

  • Crossref
 • Bernieri , F. J., Gillis , J. S., Davis , J. M., Grahe , J. E. (1996) Dyad Rapport and the Accuracy of Its Judgment Across Situations: A Lens Model Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (1), 110–129.

  • Crossref
 • Biró E. (2003) Interakciós szinkronitás az interperszonális adaptációban. Magyar Pszichológiai Szemle, 58 (3), 341–362.

  • Crossref
 • Biró E. (2004) A viselkedésben megnyilvánuló interakciós szinkronitás vizsgálatának módszertani problémái. Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (4), 471–492.

  • Crossref
 • Biró E., Bányai É. (2007) Interakciós szinkronitás hipnózisban. Megbízható-e az egészleges megítélés? Magyar Pszichológiai Szemle, 62 (3), 369–394.

  • Crossref
 • Burgoon , J. K., Stern , L. A., Dillman , L. (1995) Interpersonal Adaptation . Cambridge University Press, Cambridge

  • Crossref
 • Capella , J. N. (1997) Behavioral and Judged Coordination in Adult Informal Social Interactions: Vocal and Kinesic Indicators. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (1), 119–131.

  • Crossref
 • Csányi V. (1999) Az emberi természet . Humánetológia. Vince Kiadó, Budapest

 • Engelbrecht , G., Arnold , S. A., Eraschky , P. (1987) The Mutual Rorschach in the interaction-diagnosis In Cierpka , M. (ed.) Family diagnosis . Springer-Verlag, Berlin

 • Hofstede , G. (1994) Cultures and Organizations . Harper Collins Business, London

 • Józsa E. (1997) Hipnotizőrök szubjektív élményeinek vizsgálata. A Diádikus Interakciós Harmónia Kérdőív . Szakdolgozat. ELTE Pszichológiai Szak, Budapest

 • KulcsárZs . (2007) Utazás a traumák körül. In Czigler I., Oláh A. (szerk.) Találkozás a pszichológiával . 259–285. Osiris, Budapest

 • Leuner , H. (1984) Guided Affective Imagery . Thieme-Stratton Inc., New York

 • Marks , D. F. (1973) Visual Imagery Differences in the Recall of Pictures. British Journal of Psychology, 64, 17–24.

  • Crossref
 • May , E., Faith , L. Blackman , M., Bourgeois , B., Kerr , N., Woods , L. (2005) A Target Pool and Database for Anomalous Cognition Experiments . Kézirat.

 • Nash , M. R., Spinler , D. (1989) Hypnosis and transference: A measure of archaic involvement. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 37, 129–143.

  • Crossref
 • NguyenLuu , L. A., Fülöp M., szerk. (2003) Kultúra és pszichológia . Osiris Kiadó, Budapest

 • Orne , M. T., (1973) Communication by the total experimental situation: Why it is important, how it is evaluated, and it's significance for the ecological validity of findings. In Pliner , P., Krames , L., Alloway , T. (eds) Communication and Affect . 157–191. New York Academic Press, New York

  • Crossref
 • Paivio , A. (1965) Abstractness, imagery and meaningfulness in paired-associate learning. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 4, 32–38.

  • Crossref
 • Pekala , R. J. (1982) The Phenomenology of Consciousness Inventory (PCI) . Psychophenomenological Concepts, Thorndale, PA.

 • Putnoky , J. (1975) Szavak mozgáskiváltó hatásának mérése osztályozási eljárással. Magyar Pszichológiai Szemle,(4), 383–397.

 • Sheehan , P. W. (1992) The Phenomenology of Hypnosis and the Experiential Analysis Technique. In Fromm , E., Nash , M. R. (eds) Contemporary Hypnosis Research. The Cutting Edge . 364–389. Guilford Press, New York

 • Tart , C. (1979). From spontaneous event to lucidity: A review of attempts to consciously control nocturnal dreaming. In Wolman , B., Ullman , M., Webb , W. (eds) Handbook of dreams: Research, theories and applications . 226–268. Van Nostrand Reinhold, New York

 • Tickle -Degnen , L., Rosenthal , R. (1990) The Nature of Rapport and Its Nonverbal Correlates. Psychological Inquiry, 1 (4), 285–293.

  • Crossref
 • Tronick , E. Z. (1990) The Development of Rapport. Psychological Inquiry, 1 (4), 322–323.

  • Crossref
 • Varga K. (1994) A szuggesztiók befolyásolása: A kontextuális hatás vizsgálata a Kreatív Imaginációs Skála alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 50, (56), 351–387.

 • Varga K. (2004) A hipnotikus kapcsolat élményvilágának interakciós szemléletű elemzése . Kézirat. Habilitációs értekezés, ELTE, Budapest

 • Varga , K., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (1993) The Hypnotist in the Hypnosis Interaction: Phenomenological Investigation . Paper presented at the 6th European Congress of Hypnosis, 14–20 August, 1993, Vienna, Austria

 • Varga , K., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (1994) Paralell application of the Experiential Analysis Technique with subject and hypnotist: A new possibility for measuring interactional synchrony. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 42, 130–139.

  • Crossref
 • Varga , K., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (1999) Hypnotists’ Phenomenology: Toward the Understanding of Hypnotic Interactions. Hypnos, XXVI (4).

 • Varga , K., Bányai , É. I., Józsa , E., Gősi -Greguss , A. C. (2008) Interactional Phenomenology of Maternal and Paternal Hypnosis Styles. Contemporary Hypnosis, 25 (1), 14–28.

  • Crossref
 • Varga , K., Józsa , É., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (2006) A New Way of Characterizing Hypnotic Interactions: Dyadic Interactional Harmony (DIH) Questionnaire. Contemporary Hypnosis, 23 (4), 151–166.

  • Crossref
 • Varga , K., Józsa , E., Urbán , R. (2002) A Közös Rorschach Vizsgálati Helyzet alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia fokának vizsgálatára. In Bagdy Emőke (szerk.) A párkapcsolatok dinamikája . 178–185. Animula Kiadó, Budapest

 • Varga S. K. (2007a) Kísérlet a képkiváltó érték differenciált mérésére . Poszter-prezentáció, Illyés Sándor Emléknapok, Budapest

 • Varga S. K. (2007b) VIS Kérdőív . Kézirat

 • Warner , R. (1991) Incorporating time. In Montgomery , B. M., Duck , S. (eds) Studying interpersonal interaction . 82–102. Guilford Press, New York

 • Whitehead , S. (1996) A Phenomenological Approach to Understanding the Nature of the Hynotist-Subject Interaction . Presentation, 7th European Congress of Hypnosis, August, 1996, Budapest, Hungary

 • Zucker , I. (1983) Motivation, biological clocks and temporal organization of behavior. In Satinoff , E. Teitelbaum , P. (eds) Handbook of behavioral neurobiology . 6: Motivation, 3–22. Plenum Press, New York

  • Crossref
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 28 0 0
Mar 2024 18 2 5
Apr 2024 5 0 0
May 2024 13 0 0
Jun 2024 7 0 0
Jul 2024 1 0 0
Aug 2024 0 0 0