View More View Less
 • 1 ELTE-PPK Pszichológia Doktori Iskola Magatartáspszichológiai Alprogram Budpest
 • | 2 ELTE-PPK Affektív Pszichológia Intézeti Központ Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunkban az imaginatív tevékenység szinkronizációs folyamatának vizuális modalitását, az interakciós partnerek által átélt Vizuális Imaginatív Szinkront (rövidítve: VIS ) vizsgáljuk. A VIS olyan interakciós szinkronjelenség, mely az egymásra hangolódás egy jellegzetes formáját, a képzeleti tevékenység külső megítélő által is azonosítható harmonizációját jelenti. A VIS operacionalizálási folyamata alkalmazható hipnózis és éber szituációkban egyaránt. A Vizuális Imaginatív Szinkron vizsgálatához standardizált eljárás segítségével eltérő dimenziók mentén közepesen szóró verbális motívumokat nyertünk. Az átélt képek közötti esetleges szinkronjelenségek megismeréséhez kialakítottuk a rajz és leírás együttesét alkalmazó VIS tesztet. A standardizált keretek között zajló, egy-másfél órát igénybe vevő éber vizsgálatok során öt vizsgálati motívum kapcsán töltötték ki az interakciós felek a VIS tesztet, illetve a következőket: Képzeleti Tevékenység Kérdőív (VVIQ), Archaikus Bevonódási Skála (ABS), Phenomenology of Consciousness Inventory (PCI), Diádikus Interakciós Harmónia Kérdőív (DIH), Szemekből Olvasás Teszt (SZOT). A diádok ( n = 48) VIS tesztjeinek hasonlóság alapján történő megítélésében optimális operacionalizálási eljárásnak a csoportos megítélés bizonyult, ahol minden egyes megítéltetési helyzetről három független megítélő alkotott véleményt, egy helyszínen, egymás választását nem ismerve. A megítélők saját preferenciájuk, személyiségük, beállítódásuk alapján döntöttek. A magas VIS-diád pontszámokat három új független megítélővel retesztben újramértük. A diádok 22,92%-nál találtunk reliábilisan megítélhető szinkront. A validitás vizsgálatok a VIS-nek a PCI Pozitív Érzelmek Alskálájával és a DIH Összhang Alskálájával való összefüggésére utalnak éber interakció esetén. Eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a VIS standardizált éber vizsgálati helyzetben külső megítélők által megbízhatóan azonosítható.

 • Altman , I. (1990) Conceptualizing “RapporT” . Psychological Inquiry, 1 (4), 294–297.

 • Atran , S., Norenzayan , A. (2004/2008) Religion’s evolutionary landscape: Counterintuition, commitment, compassion, communion. Behavioral and Brain Sciences, 27, 713–730. (Magyarul: In Kulcsár Zs. [szerk.] [2009] Vallás és spiritualitás . Megjelenés alatt.)

 • Balken , J. (2007) L’ Accordage des Inconscients. Hypnose, 17 (1) .

 • Bányai , É. (1985) A social psychophysiological approach to the understanding of hypnosis: The interaction between hypnotist and subject. Hypnos. Swedish Journal of Hypnosis in Psychotherapy an Psychosomatic Medicine, 12, 186–210.

 • Bányai , É. (1998) On the interactive nature of hypnosis: Research evidence for a social-psychobiological model, Contemporary Hypnosis, 15 (1), 53–64.

 • Bányai , É. I. (1996) On the interactive nature of hypnosis: research evidence for a social-psychobiological model. Discussion Paper to be presented at the CIBA Foundation Discussion Meeting. The Nature of Hypnosis . London

 • Bányai É. I. (2000) A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje . Habilitációs értekezés, ELTE, Budapest

 • Bányai , É. I., Gősi-Greguss , A. C., Vágó , P., Varga , K., Horváth , R. (1990) Interactional Approach to the Understanding of Hypnosis: Theoretical Background and Main Findings. In VanDyck , R., Spinhoven , Ph ., VanderDoes , A. J. W., VanRood , Y. R., DeMoor , W. (eds) Hypnosis: Current theory, research and practice . 53–69. Free University Press, Amsterdam

 • Baron -Cohen , S. (2001) Érzelemfelismerés tesztek . (ford.: Ivády Rozália) BME Kognitív Tudományi Tanszék, Kézirat

 • Baron-Cohen , S., Wheelright , S., Hill , J. (2001) The 'reading the mind in the eyes' test, revised version: a study with normal adults with Asperger Syndrom or high-functioning Autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 241–252.

 • Bartholomew , K., Horowitz , L. M. (1991) Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 226–244.

 • Bernieri , F. J. (1988) Coordinated movement and report in teacher-student interactions. Journal of Nonverbal Behavior, 12 (2), 120–138.

 • Bernieri , F. J., Davis , J., Rosenthal , R., Knee , C. (1994) Interactional synchrony and rapport: Measuring synchrony in displays devoid of sound and facial affect. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 303–311.

 • Bernieri , F. J., Gillis , J. S., Davis , J. M., Grahe , J. E. (1996) Dyad Rapport and the Accuracy of Its Judgment Across Situations: A Lens Model Analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 71 (1), 110–129.

 • Biró E. (2003) Interakciós szinkronitás az interperszonális adaptációban. Magyar Pszichológiai Szemle, 58 (3), 341–362.

 • Biró E. (2004) A viselkedésben megnyilvánuló interakciós szinkronitás vizsgálatának módszertani problémái. Magyar Pszichológiai Szemle, 59 (4), 471–492.

 • Biró E., Bányai É. (2007) Interakciós szinkronitás hipnózisban. Megbízható-e az egészleges megítélés? Magyar Pszichológiai Szemle, 62 (3), 369–394.

 • Burgoon , J. K., Stern , L. A., Dillman , L. (1995) Interpersonal Adaptation . Cambridge University Press, Cambridge

 • Capella , J. N. (1997) Behavioral and Judged Coordination in Adult Informal Social Interactions: Vocal and Kinesic Indicators. Journal of Personality and Social Psychology, 72 (1), 119–131.

 • Csányi V. (1999) Az emberi természet . Humánetológia. Vince Kiadó, Budapest

 • Engelbrecht , G., Arnold , S. A., Eraschky , P. (1987) The Mutual Rorschach in the interaction-diagnosis In Cierpka , M. (ed.) Family diagnosis . Springer-Verlag, Berlin

 • Hofstede , G. (1994) Cultures and Organizations . Harper Collins Business, London

 • Józsa E. (1997) Hipnotizőrök szubjektív élményeinek vizsgálata. A Diádikus Interakciós Harmónia Kérdőív . Szakdolgozat. ELTE Pszichológiai Szak, Budapest

 • KulcsárZs . (2007) Utazás a traumák körül. In Czigler I., Oláh A. (szerk.) Találkozás a pszichológiával . 259–285. Osiris, Budapest

 • Leuner , H. (1984) Guided Affective Imagery . Thieme-Stratton Inc., New York

 • Marks , D. F. (1973) Visual Imagery Differences in the Recall of Pictures. British Journal of Psychology, 64, 17–24.

 • May , E., Faith , L. Blackman , M., Bourgeois , B., Kerr , N., Woods , L. (2005) A Target Pool and Database for Anomalous Cognition Experiments . Kézirat.

 • Nash , M. R., Spinler , D. (1989) Hypnosis and transference: A measure of archaic involvement. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 37, 129–143.

 • NguyenLuu , L. A., Fülöp M., szerk. (2003) Kultúra és pszichológia . Osiris Kiadó, Budapest

 • Orne , M. T., (1973) Communication by the total experimental situation: Why it is important, how it is evaluated, and it's significance for the ecological validity of findings. In Pliner , P., Krames , L., Alloway , T. (eds) Communication and Affect . 157–191. New York Academic Press, New York

 • Paivio , A. (1965) Abstractness, imagery and meaningfulness in paired-associate learning. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 4, 32–38.

 • Pekala , R. J. (1982) The Phenomenology of Consciousness Inventory (PCI) . Psychophenomenological Concepts, Thorndale, PA.

 • Putnoky , J. (1975) Szavak mozgáskiváltó hatásának mérése osztályozási eljárással. Magyar Pszichológiai Szemle,(4), 383–397.

 • Sheehan , P. W. (1992) The Phenomenology of Hypnosis and the Experiential Analysis Technique. In Fromm , E., Nash , M. R. (eds) Contemporary Hypnosis Research. The Cutting Edge . 364–389. Guilford Press, New York

 • Tart , C. (1979). From spontaneous event to lucidity: A review of attempts to consciously control nocturnal dreaming. In Wolman , B., Ullman , M., Webb , W. (eds) Handbook of dreams: Research, theories and applications . 226–268. Van Nostrand Reinhold, New York

 • Tickle -Degnen , L., Rosenthal , R. (1990) The Nature of Rapport and Its Nonverbal Correlates. Psychological Inquiry, 1 (4), 285–293.

 • Tronick , E. Z. (1990) The Development of Rapport. Psychological Inquiry, 1 (4), 322–323.

 • Varga K. (1994) A szuggesztiók befolyásolása: A kontextuális hatás vizsgálata a Kreatív Imaginációs Skála alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 50, (56), 351–387.

 • Varga K. (2004) A hipnotikus kapcsolat élményvilágának interakciós szemléletű elemzése . Kézirat. Habilitációs értekezés, ELTE, Budapest

 • Varga , K., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (1993) The Hypnotist in the Hypnosis Interaction: Phenomenological Investigation . Paper presented at the 6th European Congress of Hypnosis, 14–20 August, 1993, Vienna, Austria

 • Varga , K., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (1994) Paralell application of the Experiential Analysis Technique with subject and hypnotist: A new possibility for measuring interactional synchrony. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 42, 130–139.

 • Varga , K., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (1999) Hypnotists’ Phenomenology: Toward the Understanding of Hypnotic Interactions. Hypnos, XXVI (4).

 • Varga , K., Bányai , É. I., Józsa , E., Gősi -Greguss , A. C. (2008) Interactional Phenomenology of Maternal and Paternal Hypnosis Styles. Contemporary Hypnosis, 25 (1), 14–28.

 • Varga , K., Józsa , É., Bányai , É. I., Gősi -Greguss , A. C. (2006) A New Way of Characterizing Hypnotic Interactions: Dyadic Interactional Harmony (DIH) Questionnaire. Contemporary Hypnosis, 23 (4), 151–166.

 • Varga , K., Józsa , E., Urbán , R. (2002) A Közös Rorschach Vizsgálati Helyzet alkalmazása a diádikus interakciók élményvilágában megmutatkozó harmónia fokának vizsgálatára. In Bagdy Emőke (szerk.) A párkapcsolatok dinamikája . 178–185. Animula Kiadó, Budapest

 • Varga S. K. (2007a) Kísérlet a képkiváltó érték differenciált mérésére . Poszter-prezentáció, Illyés Sándor Emléknapok, Budapest

 • Varga S. K. (2007b) VIS Kérdőív . Kézirat

 • Warner , R. (1991) Incorporating time. In Montgomery , B. M., Duck , S. (eds) Studying interpersonal interaction . 82–102. Guilford Press, New York

 • Whitehead , S. (1996) A Phenomenological Approach to Understanding the Nature of the Hynotist-Subject Interaction . Presentation, 7th European Congress of Hypnosis, August, 1996, Budapest, Hungary

 • Zucker , I. (1983) Motivation, biological clocks and temporal organization of behavior. In Satinoff , E. Teitelbaum , P. (eds) Handbook of behavioral neurobiology . 6: Motivation, 3–22. Plenum Press, New York

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 77 77 9
Full Text Views 15 10 0
PDF Downloads 19 10 0