View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet Megismeréstudományi Csoport Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Tanulmányunkban egy olyan neuropszichológiai mérőeljárást mutatunk be, amely alkalmas a munkamemória életkori változásainak vizsgálatára és patológiáinak differenciált feltérképezésére. Ez a hallási mondatterjedelem (Listening Span) teszt, amely az egyik legtöbbet használt munkamemóriát mérő eljárás az angolszász nyelvterületen. Kutatócsoportunk elkészítette a teszt magyar nyelvű változatát, ezzel bővítve a magyar nyelven rendelkezésre álló munkamemóriát mérő tesztbattériát. A hallási mondatterjedelem teszt legnagyobb előnyei, hogy elődeinél szélesebb célcsoportokban alkalmazható, például olvasni nem vagy nehezen tudó populációknál is, valamint az olvasni tudó célcsoportoknál is objektívebb képet tud adni az emlékezeti kapacitásról, kiküszöbölve az olvasási képességekben mutatkozó egyéni különbségeket. Emellett hasznos segédeszköz lehet tanulási nehézségek azonosításában és a neuropszichológiai diagnosztikában. Tanulmányunkban közzé tesszük a teljes hallási mondatterjedelem tesztet és a hozzá tartozó normatív adatokat.

 • Adams , J. W., Hitch , G. J. (1997) Working memory and children’s mental addition. Journal of Experimental Child Psychology, 67, 21–38.

 • Adams , A. M., Bourke , L., Willis , C. (1999) Working memory and spoken language comprehension in young children. International Journal of Psychology, 34 (5–6), 364–373.

 • Adams , A. M., Gathercole , S. E. (2000) Limitations in working memory: Implications for language development. International Journal of Language and Communation Disorders, 35, 95–117.

 • Baddeley , A. D. (2000) The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4 (11), 417–423.

 • Baddeley , A. D. (2001) Az emberi emlékezet. Osiris, Budapest

 • Baddeley , A. D., Gathercole , S. E. (1989) Evaluation of the role of phonological STM in the development of vocabulary in children: a longitudinal study. Journal of Memory and Language, 28, 200–213.

 • Baddeley , A. D., Gathercole , S. E., Papagno , C. (1998) The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, 158–173.

 • Baddeley , A. D., Hitch , G. (1974). Working memory. In Bower , G. A. (ed.) Recent advances in learning and motivation. 47–90. Academic Press, New York

 • Baddeley , A. D., Thomson , N., Buchanan , M. (1975) Word length and the structure of short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 14, 575–589.

 • Bopp , K. L., Verhaeghen , P. (2005) Aging and Verbal Memory Span: A Meta-Analysis. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 60, 223–233.

 • Case , R., Kurland , D. M., Goldberg , J. (1982) Operational efficiency of short-term memory span. Journal of Experimental Child Psychology, 33, 386–404.

 • Chiappe , P., Hasher , L., Siegel , L. S. (2000) Working Memory, Inhibitory Control and Reading Disability. Memory and Cognition, 28 (1), 8–17.

 • Conrad , R., Hull , A. J. (1964). Information acoustic confusion and memory span. British Journal of Psychology, 55, 429–432.

 • Conway , A. R. A., Cowan , N., Bunting , M. F., Therriault , D. J., Minkoff , S. R. B. (2002) A latent variable analysis of working memory capacity, short-term memory capacity, processing speed, and general fluid intelligence. Intelligence, 30, 163–183.

 • Conway , A. R. A., Kane , M. J., Bunting , M. F., Hambrick , D. Z., Wilhelm , O., Engle , R. (2005) Working memory span tasks: A methodological review and user’s guide. Psychonomic Bulletin and Review, 12 (5), 769–786.

 • Cornoldi , C., Marzocchi , G. M., Belotti , M., Caroli , M. G., Meo , T., Braga , C. (2001) Working Memory Interference Control Deficit in Children Referred by Teachers for ADHD Symptoms. Psychology Press, 7 (4), 230–240.

 • Cowan , N. (1994) Mechanisms of verbal short-term memory. Current Directions in Psychological Sciences, 3, 185–189.

 • Cowan , N., Towse , J. N., Hamilton , Z., Saults , J. S., Elliott , E. M., Lacey , J. F., Moreno , M. V., Hitch , G. J. (2003) Children’s working-memory processes, a response-timing analysis. Journal of Experimental Psychology, 132, 113–132.

 • Daneman , M., Blennerhassett , A. (1984) How to assess the listening comprehension skills of prereaders? Journal of Educational Psychology, 76 (6), 1372–1381.

 • Daneman , M., Carpenter , P. A. (1980) Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 19, 450–466.

 • Daneman , M., Merikle , P. M. (1996) Working memory and language comprehension: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin and Review, 3, 422–433.

 • De Beni , R., Palladino , P., Pazzaglia , F., Cornoldi , C. (1998) Increases in intrusion errors and working memory deficit of poor comprehenders. Quarterly Journal of Experimental Psychology A., 51 (2), 305–320.

 • Ellis Weismer , S., Evans , J. (2002) The Role of Processing Limitations in Early Identification of Specific Language Impairment. Topics in Language Disorders, 22 (3), 15–29.

 • Ellis Weismer , S., Evans , J., Hesketh , L. (1999) An Examination of Verbal Working Memory Capacity in Children with Specific Language Impairment. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 1249–1260.

 • Engle , R. W., Tuholski , S. W., Laughlin , J. E., Conway , A. R. (1999) Working memory, short-term memory, and general fluid intelligence: a latent-variable approach. Journal of Experimental Psychology General, 128 (3), 309–331.

 • Gathercole , S. E. (1999) Cognitive approaches to the development of short-term memory. Trends in Cognitive Sciences, 3 (11), 410–419.

 • Gathercole , S. E., Adams , A. (1993) Phonological working memory in very young children. Developmental Psychology, 29, 770–778.

 • Gathercole , S. E., Adams , A. (1994) Children’s phonological working memory: Contributions of long-term knowledge and rehearsal. Journal of Memory and Language, 33, 672–688.

 • Gathercole , S. E., Pickering , S. J. (2000) Working memory deficits in children with low achievements in the national curriculum at 7 years of age. British Journal of Educational Psychology, 70, 177–194.

 • Gathercole , S. E., Pickering , S. J., Ambridge , B., Wearing , H. (2004) The structure of working memory from 4 to 15 years of age. Developmental Psychology, 40, 177–190.

 • Hummel , K. M. (2002) Second Language Acquisition and Working Memory. Advances in the Neurolinguistics of Bilingualism. F. Fabbro. Udine, Forum: 95–117.

 • Hutton , U. M. Z., Towse , J. N. (2001) Short-term memory and working memory as indices of children’s cognitive skills. Memory, 9, 383–394.

 • Jacobs , J. (1887) Experiments on “prehensioN” . Mind, 12, 75–79.

 • Just , M. A., Carpenter , P. A. (1992) A capacity theory of comrehension: Individual differences in working memory. Psychological Review, 99, 122–149.

 • Kail , R., Hall , L. K. (1999) Sources of developmental change in children’s word-problem performance. Journal of Educational Psychology, 91 , 660–668.

 • Kane , M. J., Engle , R. W. (2002) The role of prefrontal cortex in working-memory capacity, executive attention, and general fluid intelligence: An individual-differences perspective, Psychonomic Bulletin és Review, 9 (4), 637–671.

 • Kane , M. J., Hambrick , D. Z., Tuholski , S. W., Wilhelm , O., Payne , T. W., Engle , R. W. (2004) The generality of working-memory capacity: A latent-variable approach to verbal and visuo-spatial memory span and reasoning, Journal of Experimental Psychology. General, 133, 189–217.

 • Logie , R. H., Gilhooly , K. J., Wynn , V. (1994) Counting on working memory in arithmetic problem solving. Memory and Cognition, 22, 395–410.

 • Magyari L., Németh D. (2003) Verbális munkamemória és szövegmegértés. Tudomány és lélek, 6 (9) , 5–19.

 • McInnes , A., Humphries , T., Hogg-Johnson , S., Tannock , R. (2003) Listening Comprehension and Working Memory Are Impaired in Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Irrespective of Language Impairment. Journal of Abnormal Child Psychology, 31 (4), 427–443.

 • McNamara , J. K., Wong , B. (2003) Memory for Everyday Information in Students with Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 36 (5), 394–406.

 • Montgomery , J. (1995) Sentence Comprehension in Children with Specific Language Impairment: The Role of Phonological Working Memory. Journal of Speech and Hearing Research, 38, 187–199.

 • Montgomery , J. W. (2002) Understanding the Language Difficulties of Children With Specific Language Impairments. Does Verbal Working Memory Matter? American Journal of Speech-Language Pathology, 11, 77–91.

 • Narayanan , S., Prabhakaran , V., Bunge , S. A., Christoff , K., Fine , E. M., Gabrieli , J. D. E. (2005) The role of the prefrontal cortex in the maintenance of verbal working memory: an event-related f MRI analysis. Neuropsychology, 19 (2), 223–232.

 • Németh D. (2002) A munkamemória fejlődése és mondatmegértés. Pszichológia, (22) 3, 267–276.

 • Németh D. (2006) A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh Cs . (2006) A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (2), 265–298.

 • Pickering , S. J., Gathercole , S. E. (2004) Distinctive Working Memory Profiles in Children with Special Educational Needs. Educational Psychology, 24 (3), 393–408.

 • Racsmány M. (2004) A munkamemória szerepe a megismerésben . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Racsmány M., Lukács Á., Németh D., Pléh Cs . (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 60 (4), 479–505.

 • Racsmány , M., Lukács , Á., Pléh , Cs ., Király , I. (2001) Some cognitive tools for word learning: The role of working memory and goal preference. Behavioral and Brain Sciences, 24, 6, 1115–1117.

 • Osaka , N., Osaka , M., Kondo , H., Morishita , M., Fukuyama , H., Shibasaki , H. (2004) The neural basis of executive function in working memory: an f MRI study based on individual differences. Neuroimage, 21 (2), 623–631.

 • Sanz , C. (2005) Mind AND context in adult second language acquisition: Methods, theory and practice. Georgetown University Press, Washington

 • Service , E. (1992) Phonology, working memory, and foreign-language learning. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 45A, 21–50.

 • Service , E., Tujulin , A. M. (2002) Recall of morphologically complex forms Is affected by memory task but not dyslexia. Brain and Language 81, 42–54.

 • Shallice , T., Vallar , G. (1990) The impairment of auditory-verbal short-term storage. In Vallar , G., Shallice , T. (eds) Neuropsychological impairments of short-term memory . 11–54. Cambridge University Press, New York

 • Shaw , R. M., Helmes , E., Mitchel , D. (2006) Age-related change in visual, spatial and verbal memory. Australasian Journal on Ageing, 25, 14–27.

 • Siegel , L. S. (1994) Working Memory and Reading: A Life-span Perspective. International Journal of Behavioral Development, 17 (1), 109–124.

 • Speidel , G. E. (1993) Phonological short-term memory and individual differences in learning to speak: a bilingual case study. First Language, 13, 69–91.

 • Stothard , S. E., Hulme , C. (1992) Reading comprehension difficulties in children. Reading and Writing, 4 (3), 245–256.

 • Strand , F., Forssberg , H., Klingberg , T., Norrelgen , F. (2008) Phonological working memory with auditory presentation of pseudo-words – An event related f MRI study. Brain Research, 1212, 48–54.

 • Swanson , H. L., Sachse-Lee , C. (2001) A subgroup analysis of working memory in children with reading disabilities: domain-general or domain-specific deficiency? Journal of Learning Disabilities, 34 (3), 249–263.

 • Tánczos T., Mészáros T., Janacsek K., Németh D. (2007) Hallási mondatterjedelem teszt: A Listening Span teszt magyar nyelvű verziójának alapjai. In Németh D., Krajcsi A., Szokolszky Á. (szerk.) Szegedi pszichológiai tanulmányok – 2006 . 37–48. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, Szeged

 • Towse , J. N., Hitch , G., Hutton , U. (1998) A re-evaluation of working memory capacity in children. Journal of Memory and Language, 39, 195–217.

 • Turner , M. L., Engle , R. W. (1989) Is working memory capacity task dependent? Journal of Memory and Language 28 , 127–154.

 • Waters , G. S., Caplan , D. (1996) The capacity theory of sentence comprehension: critique of Just and Carpenter (1992). Psychological Review, 4, 761–772.

 • Weismer , S. E., Plante , E., Jones , M., Tomblin , J. B. (2005) A Functional Magnetic Resonance Imaging Investigation of Verbal Working Memory in Adolescents With Specific Language Impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48, 405–442.

 • Welland , R., Lubinski , R., Higginbotham , D. J. (2002) Discourse comprehension test performance of elders with dementia of the Alzheimer type. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45 , 1175–1187.