View More View Less
 • 1 BME Kognitívtudományi Tanszéke Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a magyar kísérleti pszichológia hányatott sorsát mutatja be a 19. század végétől. A kiemelkedő alkotók egyben társadalmi sorsok megtestesítői is. Révész Géza, a kiváló halláspszichológus az első világháború utáni forradalmakban játszott felsőoktatási szerepéért kellett emigráljon, a modern összehasonlító szemléletet meghonosító Harkai Schiller Pál pedig jobboldali családi kapcsolatai miatt. Az 1950–1970-es nehéz években Kardos Lajos mentette át a kísérleti lélektan szemléletét, az állati emlékezettel és a lelki élet eredetével kapcsolatos kutatásaival. A kísérletezők ugyanakkor tágabb társadalmi és pszichológiai hálózatok részei is voltak. A magyar pszichológiára sokáig jellemző volt a különböző szerephibridizációk együttélése és a nagyobb személyi és intellektuális áthallás a különböző hálózatok között.

 • Baran, B., Bitter, I., Fink, M., Gazdag, G., Shorter, E. (2008) Károly Schaffer and His School: The Birth of Biological Psychiatry in Hungary, 1890–1940. European Psychiatry, 23 (6), 449–456.

 • Békésy, G. von (1963) Hearing Theories And Complex Sounds. Journal of the Acoustical Society of America, 35, 588–601.

 • Ben-David, J., Collins, R. (1996) Social factors in the origins of a new science: The case of psychology. American Sociological Review, 31, 451–465.

 • Bitter I., Huszár I., Szirmai, I., szerk. (2008) A Pszichiátriai klinikák 100 éve . Semmelweis Kiadó, Budapest

 • Bühler, K. (1927) Die Krise der Psychologie . Fischer, Jéna

 • Czigler I. (1988) A Ranschburg-effektus. Pszichológia, 8, 279–296.

 • Czigler I. (2000) Ranschburg-effektus: Megújult érdeklődés. Magyar Pszichológiai Szemle, 55 (2–3), 297–304.

 • Csillagné Gál J. (2008) Zeneművekben történő tájékozódás pszichológiai vizsgálata. Flaccus, Budapest

 • Danziger, K. (1990) Constructing the subject. Cambridge University Press, New York

 • Dewsbury, D. A. (1996) Paul Harkai Schiller: The Influence of his Brief Carrer. In Kimble, G. A., Boneau, C. A., Wertheimer, M. (eds) Portraits of Pioneers in Psychology. 281–293. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ

 • Donáth P. (2007) Adalékok Nagy László pályájához. Trezor, Budapest Elektronikusan: http://mek.oszk.hu/05100/05123/05123.pdf és http://www.oki.hu/lj.php?kod=2007-07-mt-Donath-Nagy-lj.html

 • Duijker, H. C. (1955) In memoriam Géza Révész. Acta Psychologica. 11 , 357–359.

 • Gábor É. (1991) Révész Géza (1978–1955). In Kiss Gy. (szerk.) Tanulmányok a magyar pszichológia történetéből. 24–36. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Gábor É. (2008) Emlékezés a 130 éve született Révész Gézára.http://www.mpt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=223&Itemid=1 A Magyar Pszichológiai Társaság honlapján

 • GordosnéSzabó A. (2003) Ranschburg Pál hatása a gyógypedagógiára – eddig ismeretlen adatok tükrében. Gyógypedagógiai Szemle, 31 , 220–230.

 • Greene, R. L. (1991) The Ranschburg effect: The role of guessing strategies. Memory & Cognition, 19, 313–317.

 • Harkai Schiller P. (1930) A lélektani kategóriák rendszerének kialakulása. Pázmány Egyetem, Budapest

 • Harkai Schiller P. (1934) Pszichológia és emberismeret. Bevezetés a pszichotechnikába. Minerva, Budapest

 • Harkai Schiller P. (1940/2002) A lélektan feladata. Osiris, Budapest

 • Harkai Schiller P. (1944) Bevezetés a lélektanba. A cselekvés elemzése. Franklin, Budapest

 • Hermann, I. (1940) Studien zur Denkpsychologie. Acta Psychologica, 5 , 22–102.

 • Hunyady Gy. (1967) Kornis Gyula pszichológiai-ideológiai munkássága. Egyetemi doktori értekezés, ELTE, Budapest

 • Kardos, L. (1934) Ding und Schatten. Zeitschrift für Psychologie, 23, 1–184.

 • Kardos L. (1959) Tanulás és emberré válás. Pszichológiai Tanulmányok, I. , 105–113.

 • Kardos L. (1965) Az állatlélektani kutatások jelentősége és néhány elvi kérdése. Pszichológiai Tanulmányok, VII., 105–113.

 • Kardos L. (1976) A neuropszichikus információ eredete. Gondolat, Budapest

 • Kardos L. (1984) Tárgy és árnyék . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Kardos L. (1988) Az állati emlékezet . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Kardos L., Barkóczi I. (1953) „Aequiterminális” viselkedésrészletek jelensége az állati tanulásban. MTA Biológiai Osztályának Közleményei, 2 , 95–114.

 • Kornis Gy. (1927) Posch Jenő . MTA Emlékbeszédek, Budapest

 • Kornis Gy. (1911) Elemi psychológiai kísérletek . Athenaum, Budapest

 • Kornis Gy. (1917) A lelki élet . I–III. MTA, Budapest

 • Laczó Z. (2000) Révész Géza: Bevezetés a zenelélektanba. Laczó Zoltán összefoglalója . http://art.pte.hu/muveszetterapia/download/laczo/revesz.doc

 • Marton L. M. (1971) A Ranschburg-effektussal kapcsolatos kutatások a közelmúltban. Ideggyógyászati Szemle, 24, 388–390.

 • Marton L. M. (1994) A nem tanult mozgásminták kiváltásának folyamatáról: Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai. Pszichológia, 14, 405–428.

 • Murányi G. (1985) „Amire talán a legbüszkébb vagyok”. Múlt- és jelenidézés Kardos Lajos professzorral. Magyar Nemzet , január 19.

 • Nagy E. (2003) Áramló tér és idő – gubancokkal. Palágyi Menyhért tér- és időelmélete tükörként, tükröződésként. Szent Ágostontól Hegelen, Bergsonon, Posch Jenőn át Ottlik Gézáig és Milán Kunderáig . 2. kiadás. Bíbor Kiadó, Miskolc

 • Pikler Gy. (1909) A lélektan alapelvei: Az élmény megmaradása és ellentétessége . Grill, Budapest Elektronikusan: http://mtdaportal.extra.hu/books/A_lelektan_alapelvei.pdf

 • Pikler Gy. (1910) A lelki élet alaptörvényei . Politzer, Budapest. Elektronikusan: http://mtdaportal.extra.hu/books/A_lelki_elet_alaptorvenyei.pdf

 • Pikler, J. (= Gyula) (1908) Das beharren und die Gegensätzlichkeit des Erlebens . Francke, Stuttgart

 • Pléh Cs. (1979) A magyar pszichológia fejődésének néhány jellemzője a publikációk mennyiségi elemzésének tükrében. 1958–1975. MTA II. Osztály Közleményei , 28, 209–231.

 • Pléh Cs. (1998) Hagyomány és újítás a pszichológiában. Balassi Kiadó, Budapest

 • Pléh Cs. (2000) A lélektan története. Osiris, Budapest

 • Pléh Cs. (2008) A lélek és a lélektan örömei. Gondolat, Budapest

 • Posch, J. (1914–1915): Lelki jelenségeink és természetük. Pfeiffer, Budapest. Elektronikusan: http://mtdaportal.extra.hu/books/posch_jeno_lelki_jelensegeink_2.pdf

 • Rammsayer, T., Altenmüller, E. (2006) Temporal Information Processing in Musicians and Nonmusicians. Music Perception, 24 , 37–48.

 • Ranschburg, P. (1902) Über Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, 30 , 39–86.

 • Ranschburg, P. (1912) Das kranke Gedächtnis . Barth, Leipzig

 • Ranschburg P. (1914/1988) A homogén gátlás. Pszichológia, 8, 280–296.

 • Ranschburg P. (1923) Az emberi elme. I–II . Pantheon, Budapest

 • Révész, G. (1913) Zur Grundlegung der Tonpsychologie. Veit, Leipzig

 • Révész, G. (1916) Erwin Nyiregyházi: psychologische Analyse eines musikalisch bervorragenden Kindes. Barth, Leipzig

 • Révész, G. (1938) Die Formenwelt des Tastsinnes. (2 kötet). Martinus Nijhoff, Oxford

 • Révész, G. (1943) Einführung in die Musikpsychologie . Francke, Bern

 • Révész, G. (1946) Ursprung und Vorgeschichte der Sprache. Francke, Bern

 • Révész, G. (1950) Psychology and art of the blind. Longmans, Green, Oxford

 • Révész, G., ed. (1954a) Thinking and speaking: A symposium. North Holland, Amsterdam

 • Révész, G. (1954b) Introduction to the psychology of music . University of Oklahoma Press, Norman

 • Révész, G. (1956a) The origins and prehistory of language . Philosophical Library, New York

 • Révész, G. (1956b) Bibliography of works and papers. Acta Psychologica, 12, 208–215.

 • Révész, G. (1958) The human hand: a psychological study. Routledge & Paul, London

 • Révész G. (1985) Tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és az előszót írta: Csillagné Gál Judit, Gondolat, Budapest

 • Ryle, G. (1999) A szellem fogalma. Osiris, Budapest

 • Schiller, P. H. (1951) Figural Preferences in the Drawings of a Chimpanzee. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 44, 101–111.

 • Schiller, P. H. (1952) Innate Constituents of Complex Responses in Primates. Psychological Review, 59, 177–191.

 • Schöpflin A. (1923) Posch Jenő. Nyugat, 16, No. 14. http://www.epa.hu/00000/00022/nyugat.htm

 • Torda Á. (1995) Egy tudományos műhely létrejötte a századfordulón. In Kiss Gy. (szerk.) Pszichológia Magyarországon. 31–55. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 2 1 2
Mar 2021 6 0 0
Apr 2021 6 0 0
May 2021 6 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0