Authors:
Renáta Szemerszky ELTE Élettani és Neurobiológia Tanszék Budapest

Search for other papers by Renáta Szemerszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ferenc Köteles ELTE Személyiség és Egészségpszichológia Tanszék Budapest

Search for other papers by Ferenc Köteles in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
György Bárdos ELTE Élettani és Neurobiológia Tanszék Budapest

Search for other papers by György Bárdos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A nem-ionizáló elektromágneses terek egészségkárosító hatása nem bizonyított, a lakosság körében mégis gyakoriak az elektromágneses expozícióknak tulajdonított nem-specifikus tünetek. Feltételezzük, hogy a panaszok jelentős részben a kulturális és szociális környezet sugallta negatív elvárásokra, illetve bizonyos hajlamosító személyiségvonásokra vezethetők vissza. Vizsgálatunkban 185 alsóéves egyetemi hallgató 15 kedvezőtlen és 7 kedvező tünet közül választotta ki azokat, amelyeket korábban tapasztalt és elektromágneses tér hatásának tulajdonított. Emellett pszichológiai kérdőíveket töltöttek ki (vonásszorongás – STAI-T, testi tünetek észlelése – PHQ-15, élettel való elégedettség – SWLS), valamint megjelölték az átlagos számítógép- és mobiltelefon-expozíciójuk mértékét is. Célunk a mért pszichológiai változók és az elektromágneses tereknek tulajdonított panaszok mennyiségi és minőségi kapcsolatának vizsgálata volt. A résztvevők nagyobb arányban ítélték az elektromágneses terek hatását kedvezőtlennek, mint kedvezőnek, különös tekintettel a központi idegrendszeri tünetekre. A panaszok számát közvetlenül csak a számítógép- használat gyakorisága, illetve a testi tünetek észlelése (PHQ-15) jelezte előre, míg közvetetten, a testi tüneteken keresztül, a vonásszorongás (STAI-T) és a résztvevők neme is hatással volt a tünetszámra. A elektromágneses terek károsító hatásairól szóló, az emberek védelmét, óvatosságuk fenntartását szolgáló tájékoztatás gyakran negatív elvárásokat kelthet, ami – egyes személyiségtényezőktől függően – nem-specifikus egészségproblémákhoz vezethet, ezért az EMF hatásaival kapcsolatban célszerű lenne ezt is figyelembe venni, és objektívebb információkat nyújtani a közvélemény számára.

 • Abelin , T., Altpeter , E. S., Roosli , M. (2005) Sleep disturbances in the vicinity of the short-wave broadcast transmitter Schwarzenburg. Somnologie, 9, 203–209.

  • Crossref
 • Altpeter , E. S., Roosli , M., Battaglia , M., Pfluger , D., Minder , C. E., Abelin , T. (2006) Effect of short-wave (6–22 MHz) magnetic fields on sleep quality and melatonin cycle in humans: the Schwarzenburg shut-down study. Bioelectromagnetics, 27, 142–150.

  • Crossref
 • Arnetz , B. B., Wiholm , C. (1997) Technological stress: psychophysiological symptoms in modern offices. J Psychosom Res, 43, 35–42.

  • Crossref
 • Bárdos G. (2008) Nem-specifikus egészségproblémák háttere és lehetséges modelljei. Akadémiai Doktori Értekezés. Kézirat.

 • Bergdahl , J. (1995) Psychologic aspects of patients with symptoms presumed to be caused by electricity or visual display units. Acta Odontol Scand, 53, 304–310.

  • Crossref
 • Brown , R. J. (2006) Medically unexplained symptoms: a new model. Psychiatry, 5, 43–47.

  • Crossref
 • Carlsson , F., Karlson , B., Orbaek , P., Osterberg , K., Ostergren , P. O. (2005) Prevalence of annoyance attributed to electrical equipment and smells in a Swedish population, and relationship with subjective health and daily functioning. Public Health, 119, 568–577.

  • Crossref
 • David , E., Reissenweber , J., Wotjysiak , A., Pfotenhauer , M. (2002) On the phenomenon of electromagnetic hypersensitivity. Umwelt Med Forsch Prax, 7, 7.

 • Diener , E., Emmons , R. A., Larsen , R. J., Griffin , S. (1985) The Satisfaction With Life Scale. J Pers Assess, 49, 71–75.

  • Crossref
 • Eltiti , S., Wallace , D., Ridgewell , A., Zougkou , K., Russo , R., Sepulveda , F., Mirshekar-Syahkal , D., Rasor , P., Deeble , R., Fox , E. (2007a) Does short-term exposure to mobile phone base station signals increase symptoms in individuals who report sensitivity to electromagnetic fields? A double-blind randomized provocation study. Environ Health Perspect, 115, 1603–1608.

  • Crossref
 • Eltiti , S., Wallace , D., Zougkou , K., Russo , R., Joseph , S., Rasor , P., Fox , E. (2007b) Development and evaluation of the electromagnetic hypersensitivity questionnaire. Bioelectromagnetics, 28, 137–151.

  • Crossref
 • Engel , C. C., Jr ., Adkins , J. A., Cowan , D. N. (2002) Caring for medically unexplained physical symptoms after toxic environmental exposures: effects of contested causation. Environ Health Perspect, 110 (4), 641–647.

  • Crossref
 • Faul , F., Erdfelder , E., Lang , A. G., Buchner , A. (2007) G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods, 39, 175–191.

  • Crossref
 • Frick , U., Rehm , J., Eichhammer , P. (2002) Risk perception, somatization, and self report of complaints related to electromagnetic fields--a randomized survey study. Int J Hyg Environ Health, 205, 353–360.

  • Crossref
 • Hietanen , M., Hamalainen , A. M., Husman , T. (2002) Hypersensitivity symptoms associated with exposure to cellular telephones: no causal link. Bioelectromagnetics, 23, 264–270.

  • Crossref
 • Hillert , L., Hedman , B. K., Soderman , E., Arnetz , B. B. (1999) Hypersensitivity to electricity: working definition and additional characterization of the syndrome. J Psychosom Res, 47, 429–438.

  • Crossref
 • Hutter , H. P., Moshammer , H., Wallner , P., Kundi , M. (2006) Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med, 63, 307–313.

  • Crossref
 • Köteles F., Bárdos G. (2009) Nil nocere? A nocebo jelenség. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (4) . Közlés alatt.

  • Crossref
 • Köteles G. (2002) Sugáregészségtan. Medicina, Budapest

 • Kroenke , K. (2006) Physical symptom disorder: a simpler diagnostic category for somatization-spectrum conditions. J Psychosom Res, 60, 335–339.

  • Crossref
 • Kroenke , K., Spitzer , R. L., Williams , J. B. (2002) The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosom Med, 64, 258–266.

  • Crossref
 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006) Az aspirációs index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171–191.

 • Miyakoshi , J. (2006) Biological responses to extremely low-frequency electromagnetic fields Journal of Dermatological Science Supplement, 2, 523–530.

  • Crossref
 • NRPB (2004) Mobile phones and health 2004: report by the board of the National Radiological Protection Board. Documents of the NRPB, 15.

 • Oftedal , G., Straume , A., Johnsson , A., Stovner , L. J. (2007) Mobile phone headache: a double blind, sham-controlled provocation study. Cephalalgia, 27, 447–455.

  • Crossref
 • Oftedal , G., Wilen , J., Sandstrom , M., Mild , K. H. (2000) Symptoms experienced in connection with mobile phone use. Occup Med (Lond), 50, 237–245.

  • Crossref
 • Petrie , K. J., Broadbent , E. A., Kley , N., Moss-Morris , R., Horne , R., Rief , W. (2005) Worries about modernity predict symptom complaints after environmental pesticide spraying. Psychosom Med, 67, 778–782.

  • Crossref
 • Preece , A. W., Georgiou , A. G., Dunn , E. J., Farrow , S. C. (2007) Health response of two communities to military antennae in Cyprus. Occup Environ Med, 64, 402–408.

  • Crossref
 • Raczek , J., Runow , K., Oetzel , H., Gailus , T., Herget , I. (2000) Investigations of electrosensitivity to a GSM signal at 900 MHz for a self reported electrosensitive target group. In BEMS I, editor. Abstract book . Bioelektromagnetische Society. München, p. 269.

 • Regel , S. J., Negovetic , S., Roosli , M., Berdinas , V., Schuderer , J., Huss , A., Lott , U., Kuster , N., Achermann , P. (2006) UMTS base station-like exposure, well-being, and cognitive performance. Environ Health Perspect, 114, 1270–1275.

  • Crossref
 • Roosli , M. (2008) Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: a systematic review. Environ Res, 107, 277–287.

  • Crossref
 • Roosli , M., Moser , M., Baldinini , Y., Meier , M., Braun-Fahrlander , C. (2004) Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure--a questionnaire survey. Int J Hyg Environ Health, 207, 141–150.

  • Crossref
 • Rubin , G. J., Cleare , A. J., Wessely , S. (2008) Psychological factors associated with self-reported sensitivity to mobile phones. J Psychosom Res, 64, 1–9; discussion 11–12.

  • Crossref
 • Rubin , G. J., Das Munshi , J., Wessely , S. (2005) Electromagnetic hypersensitivity: a systematic review of provocation studies. Psychosom Med, 67, 224–232.

  • Crossref
 • Rubin , G. J., Das Munshi , J., Wessely , S. (2006) A systematic review of treatments for electromagnetic hypersensitivity. Psychother Psychosom, 75, 12–18.

  • Crossref
 • Rubin , G. J., Hahn , G., Everitt , B. S., Cleare , A. J., Wessely , S. (2006) Are some people sensitive to mobile phone signals? Within participants double blind randomised provocation study. BMJ, 332, 886–891.

  • Crossref
 • Salavecz , G., Neculai , K., Rózsa S., Kopp M. (2006) Az erőfeszítés-jutalom egyensúlytalanság kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 231–246.

  • Crossref
 • Seitz , H., Stinner , D., Eikmann , T., Herr , C., Roosli , M. (2005) Electromagnetic hypersensitivity (EHS) and subjective health complaints associated with electromagnetic fields of mobile phone communication – a literature review published between 2000 and 2004. Sci Total Environ, 349, 45–55.

  • Crossref
 • Silny , J., Meyer , M., Wiesmüller , G. A., Dott , W. (2004) Gesundheitsrelevante Wirkungen elektromagnetischer Felder des Mobilfunks und anderer neuer Kommunikationssysteme. Umwelt Med Forsch Prax, 9, 127–136.

 • Sipos , K., Sipos , M., Spielberger , C. D. (1994) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai vademecum I/2 . 123–148. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Spinhoven , P., van der Does , A. J. (1997) Somatization and somatosensory amplification in psychiatric outpatients: an explorative study. Compr Psychiatry, 38, 93–97.

  • Crossref
 • Stauder , A., Konkoly Thege , B. (2006) Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 203–216.

  • Crossref
 • Stenberg , B., Bergdahl , J., Edvardsson , B., Eriksson , N., Linden , G., Widman , L. (2002) Medical and social prognosis for patients with perceived hypersensitivity to electricity and skin symptoms related to the use of visual display terminals. Scand J Work Environ Health, 28, 349–357.

  • Crossref
 • Szabó J., Thuróczy G. (2005) Nem-ionizáló sugárzások környezetünkben. Foglalkozás-egészségügy, 7, 49–53.

 • Van den Bergh , O., Winters , W., Devriese , S., Van Diest , I. (2002) Learning subjective health complaints. Scand J Psychol, 43, 147–152.

  • Crossref
 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 4 7 8
May 2022 1 2 3
Jun 2022 1 0 0
Jul 2022 5 1 2
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 6 1 1
Oct 2022 1 0 0