View More View Less
 • 1 ELTE Élettani és Neurobiológia Tanszék Budapest
 • 2 ELTE Személyiség és Egészségpszichológia Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A nem-ionizáló elektromágneses terek egészségkárosító hatása nem bizonyított, a lakosság körében mégis gyakoriak az elektromágneses expozícióknak tulajdonított nem-specifikus tünetek. Feltételezzük, hogy a panaszok jelentős részben a kulturális és szociális környezet sugallta negatív elvárásokra, illetve bizonyos hajlamosító személyiségvonásokra vezethetők vissza. Vizsgálatunkban 185 alsóéves egyetemi hallgató 15 kedvezőtlen és 7 kedvező tünet közül választotta ki azokat, amelyeket korábban tapasztalt és elektromágneses tér hatásának tulajdonított. Emellett pszichológiai kérdőíveket töltöttek ki (vonásszorongás – STAI-T, testi tünetek észlelése – PHQ-15, élettel való elégedettség – SWLS), valamint megjelölték az átlagos számítógép- és mobiltelefon-expozíciójuk mértékét is. Célunk a mért pszichológiai változók és az elektromágneses tereknek tulajdonított panaszok mennyiségi és minőségi kapcsolatának vizsgálata volt. A résztvevők nagyobb arányban ítélték az elektromágneses terek hatását kedvezőtlennek, mint kedvezőnek, különös tekintettel a központi idegrendszeri tünetekre. A panaszok számát közvetlenül csak a számítógép- használat gyakorisága, illetve a testi tünetek észlelése (PHQ-15) jelezte előre, míg közvetetten, a testi tüneteken keresztül, a vonásszorongás (STAI-T) és a résztvevők neme is hatással volt a tünetszámra. A elektromágneses terek károsító hatásairól szóló, az emberek védelmét, óvatosságuk fenntartását szolgáló tájékoztatás gyakran negatív elvárásokat kelthet, ami – egyes személyiségtényezőktől függően – nem-specifikus egészségproblémákhoz vezethet, ezért az EMF hatásaival kapcsolatban célszerű lenne ezt is figyelembe venni, és objektívebb információkat nyújtani a közvélemény számára.

 • Abelin , T., Altpeter , E. S., Roosli , M. (2005) Sleep disturbances in the vicinity of the short-wave broadcast transmitter Schwarzenburg. Somnologie, 9, 203–209.

 • Altpeter , E. S., Roosli , M., Battaglia , M., Pfluger , D., Minder , C. E., Abelin , T. (2006) Effect of short-wave (6–22 MHz) magnetic fields on sleep quality and melatonin cycle in humans: the Schwarzenburg shut-down study. Bioelectromagnetics, 27, 142–150.

 • Arnetz , B. B., Wiholm , C. (1997) Technological stress: psychophysiological symptoms in modern offices. J Psychosom Res, 43, 35–42.

 • Bárdos G. (2008) Nem-specifikus egészségproblémák háttere és lehetséges modelljei. Akadémiai Doktori Értekezés. Kézirat.

 • Bergdahl , J. (1995) Psychologic aspects of patients with symptoms presumed to be caused by electricity or visual display units. Acta Odontol Scand, 53, 304–310.

 • Brown , R. J. (2006) Medically unexplained symptoms: a new model. Psychiatry, 5, 43–47.

 • Carlsson , F., Karlson , B., Orbaek , P., Osterberg , K., Ostergren , P. O. (2005) Prevalence of annoyance attributed to electrical equipment and smells in a Swedish population, and relationship with subjective health and daily functioning. Public Health, 119, 568–577.

 • David , E., Reissenweber , J., Wotjysiak , A., Pfotenhauer , M. (2002) On the phenomenon of electromagnetic hypersensitivity. Umwelt Med Forsch Prax, 7, 7.

 • Diener , E., Emmons , R. A., Larsen , R. J., Griffin , S. (1985) The Satisfaction With Life Scale. J Pers Assess, 49, 71–75.

 • Eltiti , S., Wallace , D., Ridgewell , A., Zougkou , K., Russo , R., Sepulveda , F., Mirshekar-Syahkal , D., Rasor , P., Deeble , R., Fox , E. (2007a) Does short-term exposure to mobile phone base station signals increase symptoms in individuals who report sensitivity to electromagnetic fields? A double-blind randomized provocation study. Environ Health Perspect, 115, 1603–1608.

 • Eltiti , S., Wallace , D., Zougkou , K., Russo , R., Joseph , S., Rasor , P., Fox , E. (2007b) Development and evaluation of the electromagnetic hypersensitivity questionnaire. Bioelectromagnetics, 28, 137–151.

 • Engel , C. C., Jr ., Adkins , J. A., Cowan , D. N. (2002) Caring for medically unexplained physical symptoms after toxic environmental exposures: effects of contested causation. Environ Health Perspect, 110 (4), 641–647.

 • Faul , F., Erdfelder , E., Lang , A. G., Buchner , A. (2007) G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods, 39, 175–191.

 • Frick , U., Rehm , J., Eichhammer , P. (2002) Risk perception, somatization, and self report of complaints related to electromagnetic fields--a randomized survey study. Int J Hyg Environ Health, 205, 353–360.

 • Hietanen , M., Hamalainen , A. M., Husman , T. (2002) Hypersensitivity symptoms associated with exposure to cellular telephones: no causal link. Bioelectromagnetics, 23, 264–270.

 • Hillert , L., Hedman , B. K., Soderman , E., Arnetz , B. B. (1999) Hypersensitivity to electricity: working definition and additional characterization of the syndrome. J Psychosom Res, 47, 429–438.

 • Hutter , H. P., Moshammer , H., Wallner , P., Kundi , M. (2006) Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med, 63, 307–313.

 • Köteles F., Bárdos G. (2009) Nil nocere? A nocebo jelenség. Magyar Pszichológiai Szemle, 64 (4) . Közlés alatt.

 • Köteles G. (2002) Sugáregészségtan. Medicina, Budapest

 • Kroenke , K. (2006) Physical symptom disorder: a simpler diagnostic category for somatization-spectrum conditions. J Psychosom Res, 60, 335–339.

 • Kroenke , K., Spitzer , R. L., Williams , J. B. (2002) The PHQ-15: validity of a new measure for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosom Med, 64, 258–266.

 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006) Az aspirációs index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171–191.

 • Miyakoshi , J. (2006) Biological responses to extremely low-frequency electromagnetic fields Journal of Dermatological Science Supplement, 2, 523–530.

 • Net 1 (2008) http://efrirk.antsz.hu/pest/Munkaeu/Hasznos/Bazisallomas.doc

 • NRPB (2004) Mobile phones and health 2004: report by the board of the National Radiological Protection Board. Documents of the NRPB, 15.

 • Oftedal , G., Straume , A., Johnsson , A., Stovner , L. J. (2007) Mobile phone headache: a double blind, sham-controlled provocation study. Cephalalgia, 27, 447–455.

 • Oftedal , G., Wilen , J., Sandstrom , M., Mild , K. H. (2000) Symptoms experienced in connection with mobile phone use. Occup Med (Lond), 50, 237–245.

 • Petrie , K. J., Broadbent , E. A., Kley , N., Moss-Morris , R., Horne , R., Rief , W. (2005) Worries about modernity predict symptom complaints after environmental pesticide spraying. Psychosom Med, 67, 778–782.

 • Preece , A. W., Georgiou , A. G., Dunn , E. J., Farrow , S. C. (2007) Health response of two communities to military antennae in Cyprus. Occup Environ Med, 64, 402–408.

 • Raczek , J., Runow , K., Oetzel , H., Gailus , T., Herget , I. (2000) Investigations of electrosensitivity to a GSM signal at 900 MHz for a self reported electrosensitive target group. In BEMS I, editor. Abstract book . Bioelektromagnetische Society. München, p. 269.

 • Regel , S. J., Negovetic , S., Roosli , M., Berdinas , V., Schuderer , J., Huss , A., Lott , U., Kuster , N., Achermann , P. (2006) UMTS base station-like exposure, well-being, and cognitive performance. Environ Health Perspect, 114, 1270–1275.

 • Roosli , M. (2008) Radiofrequency electromagnetic field exposure and non-specific symptoms of ill health: a systematic review. Environ Res, 107, 277–287.

 • Roosli , M., Moser , M., Baldinini , Y., Meier , M., Braun-Fahrlander , C. (2004) Symptoms of ill health ascribed to electromagnetic field exposure--a questionnaire survey. Int J Hyg Environ Health, 207, 141–150.

 • Rubin , G. J., Cleare , A. J., Wessely , S. (2008) Psychological factors associated with self-reported sensitivity to mobile phones. J Psychosom Res, 64, 1–9; discussion 11–12.

 • Rubin , G. J., Das Munshi , J., Wessely , S. (2005) Electromagnetic hypersensitivity: a systematic review of provocation studies. Psychosom Med, 67, 224–232.

 • Rubin , G. J., Das Munshi , J., Wessely , S. (2006) A systematic review of treatments for electromagnetic hypersensitivity. Psychother Psychosom, 75, 12–18.

 • Rubin , G. J., Hahn , G., Everitt , B. S., Cleare , A. J., Wessely , S. (2006) Are some people sensitive to mobile phone signals? Within participants double blind randomised provocation study. BMJ, 332, 886–891.

 • Salavecz , G., Neculai , K., Rózsa S., Kopp M. (2006) Az erőfeszítés-jutalom egyensúlytalanság kérdőív magyar változatának megbízhatósága és érvényessége. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 231–246.

 • Seitz , H., Stinner , D., Eikmann , T., Herr , C., Roosli , M. (2005) Electromagnetic hypersensitivity (EHS) and subjective health complaints associated with electromagnetic fields of mobile phone communication – a literature review published between 2000 and 2004. Sci Total Environ, 349, 45–55.

 • Silny , J., Meyer , M., Wiesmüller , G. A., Dott , W. (2004) Gesundheitsrelevante Wirkungen elektromagnetischer Felder des Mobilfunks und anderer neuer Kommunikationssysteme. Umwelt Med Forsch Prax, 9, 127–136.

 • Sipos , K., Sipos , M., Spielberger , C. D. (1994) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai vademecum I/2 . 123–148. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Spinhoven , P., van der Does , A. J. (1997) Somatization and somatosensory amplification in psychiatric outpatients: an explorative study. Compr Psychiatry, 38, 93–97.

 • Stauder , A., Konkoly Thege , B. (2006) Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 203–216.

 • Stenberg , B., Bergdahl , J., Edvardsson , B., Eriksson , N., Linden , G., Widman , L. (2002) Medical and social prognosis for patients with perceived hypersensitivity to electricity and skin symptoms related to the use of visual display terminals. Scand J Work Environ Health, 28, 349–357.

 • Szabó J., Thuróczy G. (2005) Nem-ionizáló sugárzások környezetünkben. Foglalkozás-egészségügy, 7, 49–53.

 • Van den Bergh , O., Winters , W., Devriese , S., Van Diest , I. (2002) Learning subjective health complaints. Scand J Psychol, 43, 147–152.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 11 0 0
Oct 2020 2 3 2
Nov 2020 10 1 0
Dec 2020 4 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0