Author:
Tamás Martos Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet Piliscsaba

Search for other papers by Tamás Martos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány második része bemutatja a személyes célok felmérésének módszertani vonatkozásait: az eljárás során alkalmazható különféle értékelési lehetőségeket, valamint a megbízhatóság és érvényesség kérdéseit. A személyes célok felmérése többlépcsős folyamat, melynek segítségével komplex képet alkothatunk a személy életében jelenlévő célok tartalmáról, az azokhoz kapcsolódó kognitív és affektív értékelésekről. Az eljárást egy 512 főből álló minta adataival demonstrálom. A kérdőíves vizsgálat során felmértük a személyes tervek autonóm és kontrollált motivációjának mértékét (okozás észlelt helye, SHELDON, ELLIOT, 1999), valamint az intrinzik és extrinzik életcélok fontosságát (Rövidített Aspirációs Index). Az eredmények alapján igazolható volt mind az egyes eljárások megbízhatósága, mind konvergens és divergens validitásuk: a személyes tervek autonóm motivációja közepesen korrelált az intrinzik célok, a kontrollált motiváció pedig az extrinzik célok fontosságával. Az autonóm és intrinzik jellemzők továbbá pozitív, míg a kontrollált és extrinzik jellemzők negatív kapcsolatban álltak a pszichológiai jólléttel (élettel való elégedettség és az élet értelme). Az elvárásokkal ellentétben azonban az autonóm és intrinzik, valamint a kontrollált és extrinzik jellemzők interakciója nem jelezte előre a pszichológiai jóllét mértékét. Összességében mind az elméleti megfontolások, mind a gyakorlati tapasztalatok arra mutatnak, hogy a célok felmérése hasznos, megbízható és rugalmasan alkalmazható eszközt jelent mind a kutatás, mind a gyakorlat számára.

 • Cox , W. M., Klinger , E. (2002) Motivational structure. Relationships with substance use and processes of change. Addictive Behaviors, 27, 925–940.

  • Crossref
 • Deci , E. L., Ryan , R. M. (2000) The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

  • Crossref
 • Diener , E., Emmons , R. A., Larsen , R. J., Griffin , S. (1985) The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49 , 71–75.

  • Crossref
 • Dweck , C. S. (2000) Self-theories. Their role in motivation, personality, and development . Psychology Press, Philadelphia

 • Emmons , R. A. (1986) Personal strivings: an approach to personality and subjective well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1058–1068.

  • Crossref
 • Emmons , R. A. (1992) Abstract versus concrete goals: personal striving level, physical illness, and psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 292–300.

  • Crossref
 • Emmons , R. A., King , L. A. (1988) Conflict among personal strivings: immediate and long-term implications for psychological and physical well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1040–1048.

  • Crossref
 • Emmons , R. A., King , L. A. (1992) Thematic analysis, experience sampling and personal goals. In Smith , C. P. (ed.) Motivation and personality. Handbook of thematic content analysis. 73–86. Cambridge University Press, Cambridge

  • Crossref
 • Kasser , T., Ryan , R. M. (1993) A Dark Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 410–422.

  • Crossref
 • Kasser , T., Ryan , R. M. (1996) Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–287.

  • Crossref
 • King , L. A., Richards , J. H., Stemmerich , E. (1998) Daily Goals, Life Goals, and Worst Fears: Means, Ends, and Subjective Well-Being. Journal of Personality, 66, 713–744.

  • Crossref
 • Konkolÿ Thege B., Martos T. (2006) Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 153–170.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á., Kopp M. (2008) A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 243–261.

 • Little , B. R. (1993) Personal Projects and the Distributed Self: Aspects of a Conative Psychology. In Suls , J. (ed.) Psychological Perspectives on the Self. Vol. 4. 157–186. Lawrence Erlbaum, Hillsdale

 • Little , B. R., Gee , T. L. (2007) The methodology of Personal Project Analysis: four modules and a funnel. In Little , B. R., Salmela-Aro , K., Phillips , S. D. (eds) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing. 51–94. Lawrence Erlbaum, Mahwah

 • Little , B. R., Salmela-Aro , K., Phillips , S. D. (2007) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing . Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

 • Lüdtke , O., Trautwein , U. (2007) Aggregating to the between-person level in idiographic research designs: Personal goal research as an example of the need to distinguish between reliability and homogeneity. Journal of Research in Personality, 41, 230–238.

  • Crossref
 • Martos T., Szabó G., Rózsa S. (2006) Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171–192.

 • McGregor , I., Little , B. R. (1998) Personal projects, happiness, and meaning: on doing well and being yourself. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 494–512.

  • Crossref
 • Miquelon , P., Vallerand , R. (2006) Goal Motives, Well-Being, and Physical Health: Happiness and Self-Realization as Psychological Resources Under Challenge. Motivation and Emotion, 30, 259–272.

  • Crossref
 • Pintrich , P. R., Conley , A. M., Kempler , T. M. (2003) Current issues in achievement goal theory and research. International Journal of Educational Research, 39 , 319–337.

  • Crossref
 • Rahe , R. H., Tolles , R. L. (2002) The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9, 61–70.

  • Crossref
 • Rózsa S., N., Csoboth Cs ., Purebl Gy ., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Skrabski Á., Kopp M. (2005) Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6, 275–294.

 • Ryan , R. M., Deci , E. L. (2000) Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68–78.

  • Crossref
 • Ryan , R. M., Sheldon , K. M., Kasser , T., Deci , E. L. (1996) All goals are not created equal. An organismic perspective on the nature of goals and their regulation. In Gollwitzer , P. M., Bargh , J. A. (eds) The psychology of action: linking cognition and motivation to behavior . 7–26. Guilford Press, New York

 • Salmela-Aro , K., Little , B. R. (2007) Relational aspects of project pursuit. In Little , B. R., Salmela-Aro , K., Phillips , S. D. (eds) Personal project pursuit. Goals, action and human flourishing. 199–219. Lawrence Erlbaum, Mahwah

 • Sheldon , K. M., Elliot , A. J. (1999) Goal Striving, Need Satisfaction, and Longitudinal Well-Being: The Self-Concordance Model. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 482–497.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., Elliot , A. J. (2000) Personal Goals in Social Roles: Divergences and Convergences Across Roles and Levels of Analysis. Journal of Personality, 68, 51–84.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., Houser-Marko , L. (2001) Self-Concordance, Goal Attainment, and the Pursuit of Happiness: Can There Be an Upward Spiral? Journal of Personality and Social Psychology, 80, 152–165.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., Kasser , T. (1995) Coherence and Congruence: Two Aspects of Personality Integration. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 531–543.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., Kasser , T. (1998) Pursuing personal goals: skills enable progress but not all progress is beneficial. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1319–1331.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., Klinesmith , J., Houser-Marko , L., Osbaldiston , R., Gunz , A. (2007) Comparing IAT and TAT measures of power versus intimacy motivation. European Journal of Personality, 21, 263–280.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., McGregor , H. A. (2000) Extrinsic Value Orientation and “The Tragedy of the Commons”. Journal of Personality, 68, 383–411.

  • Crossref
 • Sheldon , K. M., Sheldon , M. S., Osbaldiston , R. (2000) Prosocial values, assortation and group selection in an N-person prisoner's dilemma. Human Nature, 11, 387–404.

  • Crossref
 • Simons , J. S., Carey , K. B. (2003) Personal strivings and marijuana use initiation, frequency, and problems. Addictive Behavior, 28, 1311–1322.

  • Crossref
 • V. Komlósi A., Rózsa S., Bérdi M., Móricz É., Horváth D. (2006) Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (2), 237–250.

  • Crossref
 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 13 0 0
May 2022 12 1 2
Jun 2022 2 0 0
Jul 2022 5 1 2
Aug 2022 6 0 0
Sep 2022 10 1 1
Oct 2022 0 0 0