View More View Less
 • 1 BME Kognitívtudományi Tanszéke Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az egymásnak látszólag ellentmondó kognitív metaforaelmélet és a relevanciaelmélet nemcsak kiegészíthetik egymást, de találkozási pontjaik érdekes elemzési lehetőségeket nyújtanak. Egy szigorúbb és egy lazább elemzési példán keresztül tekintem át azokat a területeket, ahol az elméleteknek tartalmi összefüggése lehet. Egyrészt a fogalmi metaforák az absztrakt fogalmak megértését konkrét forrástartományok bevonása révén segítik, amivel hozzájárulhatnak az optimális relevancia létrehozásához. Ez túlmutat a relevanciaelmélet által nekik szánt szerepen, amely szerint csupán a laza nyelvhasználat költői eszközei lennének. Lehetséges, hogy a fogalmi leképezések nem elhanyagolható szerepet játszanak kognitív környezetünkben. A második elemzésben a metaforák metakommunikatív értékére próbálok rámutatni, ami a relevanciaelmélet kiegészítését eredményezheti. Az indirekt beszéd virágnyelve egy olyan metaforikus réteget jelenthet a nyelvben, amelynek a szemantika szintjén is metakommunikációs értéke lehet.

 • Carston , R. (2002) Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication . Blackwell, Oxford

 • Fónagy I. (1966) A beszéd kettős kódolása. In Telegdi Zs . (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok IV . 69–76. Akadémia Kiadó, Budapest

 • Gergely , G., Csibra , G. (2006) Sylvia’s recipe: The role of imitation and pedagogy in the transmission of cultural knowledge. In Levenson , S., Enfield , N. (eds) Roots of Human Sociality: Culture, Cognition, and Human Interaction . 229–255. Berg Publishers, Oxford

 • Grady , J. E. (1997) Foundations of meaning: primary metaphors and primary scenes. PhD Dissertation, University of California, Berkeley

 • Gibbs , R. (1994) The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language, and Understanding. Cambridge University Press, New York

 • Győri , M. (2006) Autism and Cognitive Architecture . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Hámori J. (2005) Az emberi agy aszimmetriái . Dialóg Campus Kiadó, Budapest

 • Harley , T. (2001) The Psychology of Language . Psychology Press, Hove

 • Hernád I. (1996) A szimbólumlehorgonyzás problémája. In Pléh Cs . (szerk.) Kognitív tudomány. Szöveggyűjtemény . 207–222. Osiris Kiadó, Budapest

 • Lakoff , G. (1992) The Contemporary Theory of Metaphor. In Ortony , A. (eds) Metaphor and Thought. (2nd edition) 202–251. Cambridge University Press, Cambridge

 • Lakoff , G., Johnson , M. (1980a) Metaphors We Live By . University of Chicago Press, Chicago

 • Lakoff , G., Johnson , M. (1980b) The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System, Cognitive Science, 4, 195–208.

 • Pobric , G., Mashal , N., Faust , M., Lavidor , M. (2008) The Role of the Right Cerebral Hemisphere in Processing Novel Metaphoric Expressions: A Transcranial Magnetic Stimulation Study. Journal of Cognitive Neuroscience, 20 (1), 170–181.

 • Pinker , S. (2007) The logic of indirect speech. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105 (3), 833–838.

 • Rohrer , T. (2005) Image Schemata in the Brain. In Hampe , B., Grady , J. (eds) From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistics . 165–196. Mouton de Gruyter, Berlin

 • Sperber , D., Wilson , D. (1995) Relevance: Communication and cognition. (2nd edition) Blackwell, Oxford

 • Sperber , D., Wilson , D. (1998) The mapping between the mental and public lexicon. In Dirven , R., Carruthers , P., Boucher , J. (eds) Language and Thought: Interdisciplinary Themes . 184–200. Cambridge University Press, Cambridge

 • Tendahl , M., Gibbs , W. R. (2008) Complementary perspectives on metaphor: Cognitive linguistics and relevance theory. Journal of Pragmatics, 40, 1823–1864.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 2 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0