View More View Less
 • 1 Pszichológia Intézet Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Cross Mark

Korábbi, az arc elemzésén alapuló vizsgálataink azzal a következtetéssel zárultak, hogy a fenotípusos illesztés modellje mellett bizonyos szexuális imprinting jellegű mechanizmusok is részt vesznek a párválasztásban. Jelenlegi kutatásunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a személyiségvonások esetében is kimutatható-e a szexuális imprinting hatása. Vizsgálatunkban 49 házaspár és azok szülei vettek részt, összesen 294 személy. Mindegyikükkel felvettük a Caprara-féle BIG FIVE kérdőívet, és a házaspárokat a s-EMBU retrospektív attachement teszt kitöltésére is megkértük. Hasonlóságot találtunk a férfiak felesége és anyjuk között a BFQ Szociális Kívánatosság és a Lelkiismeretesség faktorában, valamint kimutattuk, hogy az anyai nevelési stílus befolyásolja a férfiak párválasztását. A s-EMBU anyai Elutasítás faktora az Érzelmi stabilitás, az Érzelmi melegség faktor pedig a Barátságosság vonásban fejti ki hatását. Az anyai nevelési stílus pontosabb elemzésekor azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy az anyjukkal „rosszabb” kapcsolatban lévő férfiak azok, akik igyekeznek anyjukhoz hasonló feleséget választani az Érzelmi stabilitás és a Szociális Kívánatosság személyiségvonásban. A női párválasztásban csupán egy tendencia jelzi a szexuális imprinting működését: az apjuktól magas Szeretetet tapasztaló nők férje és apjuk a Lelkiismeretesség faktorban hasonlítanak egymáshoz.

 • Alcock , J. (1998) Animal Behavior: An Evolutionary Approach . Sinauer Associates Inc., Sunderland

 • Arrindell , W. A., Sanavio , E., Aguilar , G., Sica , C., Hatzichristou , C., Eisemann , M., Recinos , L. A., Gaszner , P., Peter , M., Battagliese , G., Kállai , J., van der Ende , J. (1999) The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613–628.

 • Arrindell , W. A., Luteijn , F. (2000) Similarity between intimate partners for personality traits as related to individual levels of satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 28, 629–637.

 • Bateson , P. P. G. (1980) Optimal outbreeding and development of sexual preferences in Japanese quail. Zeitschrift für Tierpsychologie, 53, 231–244.

 • Bateson , P. P. G. (1983) Optimal outbreeding. In Bateson , P. P. G. (ed.) Mate Choice. 257–277. Cambridge University Press, Cambridge

 • Bereczkei T. (2003) Evolúciós pszichológia , Osiris Kiadó, Budapest

 • Bereczkei , T., Csanaky , A. (1996) Mate choice, marital success, and reproduction in a modern society. Ethology and Sociobiology, 17, 23–45.

 • Bereczkei , T., Gyuris , P., Köves , P., Bernath , L. (2002) Homogamy, genetic similarity, and imprinting; parental influence on mate choice preferences. Personality and Individual Differences, 33, 677–690.

 • Bereczkei , T., Gyuris , P., Wisfeld , G. E, (2004) Sexual imprinting in human mate choice. The Royal Society, 29 (04), 1129–1134.

 • Bereczkei , T., Vörös , A., Gál , A., Bernáth , L. (1997) Resources, attractiveness, family commitment Reproductive decision in mate choice. Ethology, 103, 681–699.

 • Blaustein , A. R., Bekoff , M., Beyers , J. A., Daniels , T. J. (1991) Kin recognition in vertebrates: what do we really know about adaptive value? Animal Behavior, 41 , 1079–1083.

 • Buss , D. M. (1996) Social adaptation and the five factors of personality. In Wiggins , J. S. (ed.) The five-factor model of personality. Theoretical perspectives . 180–207. Guilford Press, New York

 • Buunk , B. P., Frees , H. S. (1997) Attitude similarity, genetic relatedness and altruism: evidence for inclusive fitness among humans. Paper presented at the Annual Meeting of the Human Behavior and evolution Society . Phoenix, Arizona

 • D’Udine , B., Alleva , E. (1983) Early experience and sexual preferences in rodents. In Bateson , P. (ed.) Mate Choice . 311–327. Cambridge University Press, Cambridge

 • Dawkins , R. (1986) Az önző gén . Gondolat Kiadó, Budapest

 • DeBruine , L. M. (2002) Facial resemblance enhances trust. Proceedings of Royal Society, 269, 1307–1312.

 • DeBruine , L. M. (2004) Facial resemblance increases the attractiveness of same-sex faces more than other-sex faces. Proceedings of Royal Society, 271, 2085–2090.

 • Durham , W. H. (1991) Coevolution. Genes, Culture, and Cultural Diversity. Stanford University Press, Stanford

 • Figueredo , A. J., Sefcek , J. A., Jones , D. N. (2006) The ideal romantic partner personality. Personality and Individual Differences, 41, 431–441.

 • Fillon , T. J., Blass , E. M. (1986) Infantile experience with suckling odors determines adult sexual behavior in male rats. Science, 231 , 729–731.

 • Gyuris P., Bereczkei T. (2004) Párválasztás és gyermekkori bevésődés: vizsgálatok örökbe fogadott gyermekekkel. In László J., Kállai J., Bereczkei T. (szerk.) A reprezentáció szintjei . 261–275. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Hamilton , W. D. (1964) The genetical evolution of social behavior. Journal of Theoretical Biology, 7, 1–52.

 • Holmes , W. G. (1995) The ontogeny of littermate preferences in juvenile golden–manted ground squirrels: effects of rearing and relatedness. Animal Behavior, 50, 309–322.

 • Howell , D. C. (2002) Inraclass correlation, http://www.uvm.edu/~dhowell/StatPages/More_Stuff/icc/icc.html

 • Jaffe , K., ChaconPuignau , G. (1995) Assortative mating: Sex differences in mate selection for married un unmarried couples. Human Biology, 67 , 11–120.

 • Jedlicka , D. (1980) A test of the psychoanalytic theory of mate selection. Journal of social psychology, 112, 295–299.

 • Keller , M. C., Thiessen , D., Young , R. K. (1996) Mate assortment in dating and married couples. Personality and Individual Differences. 21, 217–221.

 • Little , A. C., Burt , D. M., Perrett , D. I. (2006) Assortative mating for perceived facial personality traits. Personality and Individual Differences, 40, 973–984.

 • Little , A. C., Penton -Voak , I. S., Burt , D. M., Perrett , D. I. (2002) Investigating an imprinting-like phenomenon in humans. Partners and opposite-sex parents have similar hair and eye colour. Evolution Human Behaviour, 24, 43–51.

 • Lorenz , K. (1965) Evolution and Modification of Behavior. University of Chicago Press, Chicago

 • Mascie -Taylor , C. G. N. (1988) Assortative mating for psychometric characters. In Mascie -Taylor , C. G. N., Boyce , A. J. (eds) Human Mating Patterns . 61–82. Cambridge University Press, Cambridge

 • Mascie -Taylor , C. G. N. (1995) Human assortative mating: evidence and genetic implications. In Boyce , A. J., Reynolds , V. (eds) Human Populations. Diversity and Adaptations. 86–105. Oxford university press, Oxford

 • McLain , D. K., Setters , D., Moulton , M. P., Pratt , A. E. (2000) Ascription of resemblance of newborns by parents and non-relatives . Evolution Human Behavior, 21, 11–23.

 • Paál T., Bereczkei T. (2008) Altruista büntetés, mint másodfokú együttműködés. Kézirat, PTE, Pszichológia Intézet, Pécs

 • Penton -Voak , I. S., Perrett , D. I., Pierec , J. W. (1999) Computer graphic studies of the role of facial similarity in judgment of attractiveness. Current Psychology, 18, 104–118.

 • Perrett , D. I., Penton -Voak , I. S., Little , A. C., Tiddeman , B. P., Burt , D. M., Schmidt , N., Oxley , R., Kinloch , N., Barrett , L. (2002) Facial attractiveness judgements reflect learning of parental age characteristics. Prococial Royal Society, B 269, 873–880.

 • Pfenning , D. W., Sherman , P. W. (1995) Kin recognation. Scientific American, 272, 68–73.

 • Plomin , R., DeFries , J. C., McClearn , G. E., McGuffin , P. (2005) Behavioral Genetics . Worth Publishers, New York

 • Porter , R. H. (1987) Kin recognation and mediating mechanisms. In Crawford , Ch ., Smith , M., Krebs , D. (eds) Sociobiology and Psychology: Ideas, Issues and Application. 175–204. Lawrence Erlbaum Ass., London

 • Priest , R. F., Thein , M. T. (2005) Humor appreciation in marriage: Spousal similarity, assortative mating and disaffection. Humor, 16, 63–78.

 • Rózsa S. (2006) A normák és a pontszámok interpretációja. In Rózsa S., NagybányaiNagy O., Oláh A. (szerk.) A pszichológiai mérés alapjai . 91–102. Bölcsész Konzorcium, Pécsi Tudományegyetem

 • Rózsa S., N., Oláh A. (2006) Rekonstruálható-e a Big Five a hazai mintán? Pszichológia, 26 (1), 57–76.

 • Rushton , J. P. (1989) Genetic similarity, mate choice, and group selection. Behavioral and Brain Sciences, 12, 503–518.

 • Rusthon , J. P., Nicholson , I. R. (1988) Genetic similarity theory, intelligence, and human matechoice. Ethology and Sociobiology, 9, 45–57.

 • Rusthon , J. P., Russel , R. J., Wells , P. (1984) A genetic similarity theory: Beyond kin selection. Behavioral Genetics, 3, 179–193.

 • Smith , M., Krebs , D. (1987) Sociobiology and Psychology: Ideas, Issues and Application . 175–204. Lawrence Erlbaum Ass., London

 • Susanne , C., Lepage , Y. (1988) Assortative mating for anthropomentric characters. In Mascie -Taylor , C. G., Boyce , A. J. (eds) Human Mating Patterns . 83–99. Cambridge University Press, Cambridge

 • Tesser , A. (1993) The importance of heritability in psychological research: The case of attitudes. Psychological Review, 100, 129–142.

 • Thiessen , D., Gregg , B. (1980) Human assortative mating and genetic equilibrium: an evolutionary perspective. Ethology and Sociobiology, 1, 111–140.

 • Weisfeld , G. E., Czilli , T., Phillips , K. A., Gall , J. A., Lichtmana , C. M. (2003) Possible olfaction-based mechanisms in human kin recognition and inbreeding avoidance Journal Experimental Child Psychology, 85, 279–295.

 • Westermarck , E. (1910) Az emberi házasság története . Athenaeum Kiadó, Budapest

 • Wilson , D. S., Barrett , P. T. (1987) Parental characteristic and partner choice: Some evidence for Oedipal imprinting. Journal of Biosocial Science, 19, 157–161.

 • Wiszewszka , A., Pawlowski , B., Boothroyd , L. G. (2007) Father–daughter relationship as a moderator of sexual imprinting: a facialmetric study. Evolution and Human Behavior, 28, 248–252.

 • Wolf , A. P. (1976) Childhood association, sexual attraction, and fertility in Taiwan. In Zuborow , E. F. (eds) Demographic Anthropology: Quantitative Approaches . 132–165. Albuquerque, New Mexico

 • Zei , G., Astofli , P., Jaykar , S. D. (1981) Correlation between father’s age and husband’s age: A case of imprinting? Journal of Biosocial Science, 13, 409–418.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 189 189 15
Full Text Views 39 21 0
PDF Downloads 56 20 0