View More View Less
 • 1 Pszichológia Intézet Általános és Evolúciós Pszichológia Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Korábbi, az arc elemzésén alapuló vizsgálataink azzal a következtetéssel zárultak, hogy a fenotípusos illesztés modellje mellett bizonyos szexuális imprinting jellegű mechanizmusok is részt vesznek a párválasztásban. Jelenlegi kutatásunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a személyiségvonások esetében is kimutatható-e a szexuális imprinting hatása. Vizsgálatunkban 49 házaspár és azok szülei vettek részt, összesen 294 személy. Mindegyikükkel felvettük a Caprara-féle BIG FIVE kérdőívet, és a házaspárokat a s-EMBU retrospektív attachement teszt kitöltésére is megkértük. Hasonlóságot találtunk a férfiak felesége és anyjuk között a BFQ Szociális Kívánatosság és a Lelkiismeretesség faktorában, valamint kimutattuk, hogy az anyai nevelési stílus befolyásolja a férfiak párválasztását. A s-EMBU anyai Elutasítás faktora az Érzelmi stabilitás, az Érzelmi melegség faktor pedig a Barátságosság vonásban fejti ki hatását. Az anyai nevelési stílus pontosabb elemzésekor azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy az anyjukkal „rosszabb” kapcsolatban lévő férfiak azok, akik igyekeznek anyjukhoz hasonló feleséget választani az Érzelmi stabilitás és a Szociális Kívánatosság személyiségvonásban. A női párválasztásban csupán egy tendencia jelzi a szexuális imprinting működését: az apjuktól magas Szeretetet tapasztaló nők férje és apjuk a Lelkiismeretesség faktorban hasonlítanak egymáshoz.

 • Alcock , J. (1998) Animal Behavior: An Evolutionary Approach . Sinauer Associates Inc., Sunderland

 • Arrindell , W. A., Sanavio , E., Aguilar , G., Sica , C., Hatzichristou , C., Eisemann , M., Recinos , L. A., Gaszner , P., Peter , M., Battagliese , G., Kállai , J., van der Ende , J. (1999) The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27, 613–628.

 • Arrindell , W. A., Luteijn , F. (2000) Similarity between intimate partners for personality traits as related to individual levels of satisfaction with life. Personality and Individual Differences, 28, 629–637.

 • Bateson , P. P. G. (1980) Optimal outbreeding and development of sexual preferences in Japanese quail. Zeitschrift für Tierpsychologie, 53, 231–244.

 • Bateson , P. P. G. (1983) Optimal outbreeding. In Bateson , P. P. G. (ed.) Mate Choice. 257–277. Cambridge University Press, Cambridge

 • Bereczkei T. (2003) Evolúciós pszichológia , Osiris Kiadó, Budapest

 • Bereczkei , T., Csanaky , A. (1996) Mate choice, marital success, and reproduction in a modern society. Ethology and Sociobiology, 17, 23–45.

 • Bereczkei , T., Gyuris , P., Köves , P., Bernath , L. (2002) Homogamy, genetic similarity, and imprinting; parental influence on mate choice preferences. Personality and Individual Differences, 33, 677–690.

 • Bereczkei , T., Gyuris , P., Wisfeld , G. E, (2004) Sexual imprinting in human mate choice. The Royal Society, 29 (04), 1129–1134.

 • Bereczkei , T., Vörös , A., Gál , A., Bernáth , L. (1997) Resources, attractiveness, family commitment Reproductive decision in mate choice. Ethology, 103, 681–699.

 • Blaustein , A. R., Bekoff , M., Beyers , J. A., Daniels , T. J. (1991) Kin recognition in vertebrates: what do we really know about adaptive value? Animal Behavior, 41 , 1079–1083.

 • Buss , D. M. (1996) Social adaptation and the five factors of personality. In Wiggins , J. S. (ed.) The five-factor model of personality. Theoretical perspectives . 180–207. Guilford Press, New York

 • Buunk , B. P., Frees , H. S. (1997) Attitude similarity, genetic relatedness and altruism: evidence for inclusive fitness among humans. Paper presented at the Annual Meeting of the Human Behavior and evolution Society . Phoenix, Arizona

 • D’Udine , B., Alleva , E. (1983) Early experience and sexual preferences in rodents. In Bateson , P. (ed.) Mate Choice . 311–327. Cambridge University Press, Cambridge

 • Dawkins , R. (1986) Az önző gén . Gondolat Kiadó, Budapest

 • DeBruine , L. M. (2002) Facial resemblance enhances trust. Proceedings of Royal Society, 269, 1307–1312.

 • DeBruine , L. M. (2004) Facial resemblance increases the attractiveness of same-sex faces more than other-sex faces. Proceedings of Royal Society, 271, 2085–2090.

 • Durham , W. H. (1991) Coevolution. Genes, Culture, and Cultural Diversity. Stanford University Press, Stanford

 • Figueredo , A. J., Sefcek , J. A., Jones , D. N. (2006) The ideal romantic partner personality. Personality and Individual Differences, 41, 431–441.

 • Fillon , T. J., Blass , E. M. (1986) Infantile experience with suckling odors determines adult sexual behavior in male rats. Science, 231 , 729–731.

 • Gyuris P., Bereczkei T. (2004) Párválasztás és gyermekkori bevésődés: vizsgálatok örökbe fogadott gyermekekkel. In László J., Kállai J., Bereczkei T. (szerk.) A reprezentáció szintjei . 261–275. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Hamilton , W. D. (1964) The genetical evolution of social behavior. Journal of Theoretical Biology, 7, 1–52.

 • Holmes , W. G. (1995) The ontogeny of littermate preferences in juvenile golden–manted ground squirrels: effects of rearing and relatedness. Animal Behavior, 50, 309–322.

 • Howell , D. C. (2002) Inraclass correlation, http://www.uvm.edu/~dhowell/StatPages/More_Stuff/icc/icc.html

 • Jaffe , K., ChaconPuignau , G. (1995) Assortative mating: Sex differences in mate selection for married un unmarried couples. Human Biology, 67 , 11–120.

 • Jedlicka , D. (1980) A test of the psychoanalytic theory of mate selection. Journal of social psychology, 112, 295–299.

 • Keller , M. C., Thiessen , D., Young , R. K. (1996) Mate assortment in dating and married couples. Personality and Individual Differences. 21, 217–221.

 • Little , A. C., Burt , D. M., Perrett , D. I. (2006) Assortative mating for perceived facial personality traits. Personality and Individual Differences, 40, 973–984.

 • Little , A. C., Penton -Voak , I. S., Burt , D. M., Perrett , D. I. (2002) Investigating an imprinting-like phenomenon in humans. Partners and opposite-sex parents have similar hair and eye colour. Evolution Human Behaviour, 24, 43–51.

 • Lorenz , K. (1965) Evolution and Modification of Behavior. University of Chicago Press, Chicago

 • Mascie -Taylor , C. G. N. (1988) Assortative mating for psychometric characters. In Mascie -Taylor , C. G. N., Boyce , A. J. (eds) Human Mating Patterns . 61–82. Cambridge University Press, Cambridge

 • Mascie -Taylor , C. G. N. (1995) Human assortative mating: evidence and genetic implications. In Boyce , A. J., Reynolds , V. (eds) Human Populations. Diversity and Adaptations. 86–105. Oxford university press, Oxford

 • McLain , D. K., Setters , D., Moulton , M. P., Pratt , A. E. (2000) Ascription of resemblance of newborns by parents and non-relatives . Evolution Human Behavior, 21, 11–23.

 • Paál T., Bereczkei T. (2008) Altruista büntetés, mint másodfokú együttműködés. Kézirat, PTE, Pszichológia Intézet, Pécs

 • Penton -Voak , I. S., Perrett , D. I., Pierec , J. W. (1999) Computer graphic studies of the role of facial similarity in judgment of attractiveness. Current Psychology, 18, 104–118.

 • Perrett , D. I., Penton -Voak , I. S., Little , A. C., Tiddeman , B. P., Burt , D. M., Schmidt , N., Oxley , R., Kinloch , N., Barrett , L. (2002) Facial attractiveness judgements reflect learning of parental age characteristics. Prococial Royal Society, B 269, 873–880.

 • Pfenning , D. W., Sherman , P. W. (1995) Kin recognation. Scientific American, 272, 68–73.

 • Plomin , R., DeFries , J. C., McClearn , G. E., McGuffin , P. (2005) Behavioral Genetics . Worth Publishers, New York

 • Porter , R. H. (1987) Kin recognation and mediating mechanisms. In Crawford , Ch ., Smith , M., Krebs , D. (eds) Sociobiology and Psychology: Ideas, Issues and Application. 175–204. Lawrence Erlbaum Ass., London

 • Priest , R. F., Thein , M. T. (2005) Humor appreciation in marriage: Spousal similarity, assortative mating and disaffection. Humor, 16, 63–78.

 • Rózsa S. (2006) A normák és a pontszámok interpretációja. In Rózsa S., NagybányaiNagy O., Oláh A. (szerk.) A pszichológiai mérés alapjai . 91–102. Bölcsész Konzorcium, Pécsi Tudományegyetem

 • Rózsa S., N., Oláh A. (2006) Rekonstruálható-e a Big Five a hazai mintán? Pszichológia, 26 (1), 57–76.

 • Rushton , J. P. (1989) Genetic similarity, mate choice, and group selection. Behavioral and Brain Sciences, 12, 503–518.

 • Rusthon , J. P., Nicholson , I. R. (1988) Genetic similarity theory, intelligence, and human matechoice. Ethology and Sociobiology, 9, 45–57.

 • Rusthon , J. P., Russel , R. J., Wells , P. (1984) A genetic similarity theory: Beyond kin selection. Behavioral Genetics, 3, 179–193.

 • Smith , M., Krebs , D. (1987) Sociobiology and Psychology: Ideas, Issues and Application . 175–204. Lawrence Erlbaum Ass., London

 • Susanne , C., Lepage , Y. (1988) Assortative mating for anthropomentric characters. In Mascie -Taylor , C. G., Boyce , A. J. (eds) Human Mating Patterns . 83–99. Cambridge University Press, Cambridge

 • Tesser , A. (1993) The importance of heritability in psychological research: The case of attitudes. Psychological Review, 100, 129–142.

 • Thiessen , D., Gregg , B. (1980) Human assortative mating and genetic equilibrium: an evolutionary perspective. Ethology and Sociobiology, 1, 111–140.

 • Weisfeld , G. E., Czilli , T., Phillips , K. A., Gall , J. A., Lichtmana , C. M. (2003) Possible olfaction-based mechanisms in human kin recognition and inbreeding avoidance Journal Experimental Child Psychology, 85, 279–295.

 • Westermarck , E. (1910) Az emberi házasság története . Athenaeum Kiadó, Budapest

 • Wilson , D. S., Barrett , P. T. (1987) Parental characteristic and partner choice: Some evidence for Oedipal imprinting. Journal of Biosocial Science, 19, 157–161.

 • Wiszewszka , A., Pawlowski , B., Boothroyd , L. G. (2007) Father–daughter relationship as a moderator of sexual imprinting: a facialmetric study. Evolution and Human Behavior, 28, 248–252.

 • Wolf , A. P. (1976) Childhood association, sexual attraction, and fertility in Taiwan. In Zuborow , E. F. (eds) Demographic Anthropology: Quantitative Approaches . 132–165. Albuquerque, New Mexico

 • Zei , G., Astofli , P., Jaykar , S. D. (1981) Correlation between father’s age and husband’s age: A case of imprinting? Journal of Biosocial Science, 13, 409–418.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 14 0 0
Jul 2021 9 0 0
Aug 2021 15 0 0
Sep 2021 17 0 0
Oct 2021 8 1 2
Nov 2021 18 1 2
Dec 2021 0 0 0