View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Evolúciós és Kognitív Pszichológiai Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelenleg is folyó vizsgálatunk központi kérdése, hogy a személyiség különböző aspektusai miképpen befolyásolják az alkalmazott stratégiát egy versengő viselkedést igénylő szituációban; illetve, hogy mely személyiségtényezők viszik sikerre az egyéneket versengő helyzetekben. Vizsgálatunkban egy valódi pénzért játszott, versengést indukáló kísérleti játékot alkalmaztunk, amely során a személyek választott játékstratégiáit és sikerességük mértékét vetettük össze a személyiségükről – különböző tesztek útján – szerzett adatokkal. A kompetícióban elért siker tekintetében markáns nemi különbségeket találtunk: a férfiak szignifikánsan magasabb összeget nyertek a játék során, mint a nők. A személyiségjellemzők közül a Jutalomfüggőség és a Kitartás faktora mutatott szignifikáns, negatív korrelációt a végső nyereménnyel, amelyet úgy értelmeztünk, hogy minél inkább érzékeny valaki a társak elismerésére – mint egyfajta szociális jutalomra –, annál kevésbé képes hatékony versengésre, és annál inkább hajlik az együttműködésre. A Machiavellizmus mértéke és a játékstratégia, illetve a nyert összeg között nem találtunk szignifikáns kapcsolatot. A résztvevők játék során mutatott szociális értékorientációja (individuális vagy proszociális attitűdje) jelentős hatást gyakorolt felajánlásaik összegére és a játék végső kimenetelére.

 • Barash , D. P. (1980) Szociobiológia és viselkedés . Natura, Budapest

 • Barrett , L., Dunbar , R. I. M., Lycett , J. (2002) Human Evolutionary Psychology . Palgrave, London

 • Bereczkei T. (1991) A génektől a kultúráig . Gondolat Kiadó, Budapest

 • Bereczkei T. (2003) Evolúciós pszichológia . Osiris Kiadó, Budapest

 • Bereczkei T. (2009) Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség . Typotex, Budapest

 • Bereczkei , T., Birkas , B., Kerekes , Zs . (2007) Public charity offer as a proximate factor of evolved reputation-building strategy: An experimental analysis of a real life situation. Evolution and Human Behavior, 28, 277–284.

 • Bixenstine , V. E., Lowenfeld , B., Englehart , C. E. (1981) Role Enactment Versus Typology: Another Test of the Triangle Hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 41 (4), 776–788.

 • Byrne , R., Whiten , A. (1988) Machiavellian Intelligence. Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans . Clarendon Press, Oxford

 • Campbell , A. (2007) Sex differences in aggression. In Dunbar , R. I. M., Barrett , L. (eds) Oxford Handbook of Evolutionary Psychology . 365–382. Oxford University Press, Oxford

 • Charlesworth , W. R. (1996) Co-operation and Competition: Contributions to an Evolutionary and Developmental Model. International Journal of Behavioral Development, 19 (1), 25–38.

 • Christie , R., Geis , F. (1970) Studies in Machiavellianism . Academic Press, New York

 • Cloninger , C. R., Svrakic , D. M., Przybeck , T. R. (1993) A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990.

 • Daly , M., Wilson , M. (1988) Homicide . Aldine de Guyter, New York

 • Darwin , Ch . (1859/2000) A fajok eredete . Typotex, Budapest

 • Davies , M. H., Stone , T. (2003) Synthesis: Psychological understanding and social skills. In Repacholi , B., Slaughter , V. (eds) Individual Differences in Theory of Mind . 305–352. Macquire Monographs in Cognitive Science. Psychology Press, Hove, E. Sussex

 • Dawkins , R., Krebs , J. R. (1978) Animal signals: information or manipulation In Krebs , J. R., Davies , N. B. (esd) Behavioral Ecology: An Evolutionary Approach . 282–309. Blackwell Scientific Publication, Oxford

 • Druckman , D., Benton , A. A., Faizunisa , A., Bagur , J. S. (1976) Cultural Differences in Bargaining Behavior: India, Argentina and the US. Journal of Conflict Resolution, 20 (3), 413–452.

 • Fülöp M. (1995) A versengésre vonatkozó tudományos nézetek. I. A versengő magatartás eredete. Pszichológia, (15) 1, 61–111.

 • Graziano , W. G., Feldesman , A. B., Rahe , D. E (1985) Extraversion, social cognition, and the salience of aversiveness in social encounters. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 971–980.

 • Gunnthorsdottir , A., Mc Cabe , K., Smith , V. (2002) Using the Machiavellianism instrument to predict trustworthiness in a Bargaining game. Journal of Economic Psychology, 23, 49–66.

 • Humphrey , N. K. (1976) The social function of intellect. In Bateson , P. P. G., Hinde , R. A. (eds) Growing Points in Ethology . 303–317. Cambridge University Press, Cambridge

 • Lorenz , K. (1963) On Aggression . Bantan Edition, New York

 • Mc Clelland , D. (1987) Human Motivation , Cambridge University Press, Cambridge

 • Mc Illwain , D. (2003) Bypassing Empathy: A Machiavellian Theory of Mind and Sneaky Power. In Repacholi , B., Slaughter , V. (eds) Individual Differences in Theory of Mind. Macquarie Monographs in Cognitive Science . 39–66. Psychology Press, Hove, E. Sussex

 • Midlarski , E., Jones , S., Corley , R. (2005) Personality correlates of heroic rescue during the holocaust. Journal of Personality, 73, 907–934.

 • Ostrom , E. (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action . Cambridge University Press, New York

 • Paál T. (2008) Elmeteória, játékelmélet, machiavellizmus: a kapcsolódási pontok. In Erős F. (szerk.) Megismerés, reprezentáció, értelmezés . 134–140. Molnár Nyomda, Pécs

 • Paál , T., Bereczkei , T. (2007) Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences, 43 (3) , 541–551.

 • Penner , L. A., Dovidio , J. F., Piliavin , J. A., Schroeder , D. A. (2005) Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annual Review of Psychology, 56, 365–392.

 • Ranschburg J. (1988) A nő és a férfi . Typofit Gmk., Budapest

 • Rózsa S., Kállai J., Osváth A., Bánki M. Cs . (2005) Temperamentum és karakter: Cloninger pszichobiológiai modellje . Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Schroeder , D. A., Penner , L. A., Dovidio , J. F., Piliavin , J. A. (1995) The psychology of helping and altruism: Problems and puzzles . McGraw-Hill, New York

 • Trivers , R. L. (1971) The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35–57.

 • Van Lange , P. A. M., Semin -Goossens , A. (1998) The boundaries of reciprocal cooperation. Europian Journal of Social Psychology, 28, 847–854.

 • Van Vugt , M., Roberts , G., Hardy , C. (2007) Competitive altruism: A theory of reputation-based cooperation. In Dunbar , R. I. M., Barrett , L. (eds) Oxford Handbook of Evolutionary Psychology . 531–540. Oxford University Press, Oxford

 • Wilson , M., Daly , M. (1985) Competitiveness, Risk-taking and Violence, The Young Male Syndrome. Ethology and Sociobiology, 6, 59–73.

 • Wilson , D. S., Near , D., Miller , R. R. (1996) Machiavellianism: A synthesis of the evolutionary and psychological literatures. Psychological Bulletin, 119, 285–299.

 • Wilson , D. S., Near , D. C., Miller , R. R. (1998) Individual Differences in Machiavellianism as a Mix of Cooperative and Exploitative Strategies. Evolution and Human Behavior, 19, 203–212.

 • Wolfe , R. N., Kasmer , J. A. (1988) Type Versus Trait: Extraversion, Impulsivity, Sociability, and Preferences for Cooperative and Competitive Activities. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (5), 864–871.