View More View Less
 • 1 PTE BTK Pszichológiai Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány amellett érvel, hogy az adaptív mechanizmusoknak és diszfunkcióiknak a finom elemzése jelentősen hozzájárul a fejlődés és a betegségek jobb megértéséhez, és a betegségek osztályozásának és a terápiáknak új útját nyithatja meg. Az evolúciós megközelítés a pszichoterápiába nem új elméletet vagy terápiás megközelítést kíván bevezetni, hanem az emberi természet törvényszerűségei mentén új megértési stratégiákat javasol. A patológiás szerveződést alapvetően az adaptivitás dimenziójában gondolja el. Ez kikényszeríti a fejlődési történet és a multikauzalitás szem előtt tartását. Hosszú távon ez a tüneti kategorizáción alapuló diagnosztika újragondolását is jelenti.

 • Ainsworth , M. D. S., Blehar , M. C., Waters , E., Wall , S. (1978) Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • Ainsworth , M. D. (1979) Infant-Mother Attachment. American Psychologist, 34, 932–937.

 • Bereczkei , T. (2000) Evolutionary Psychology: A new perspective in the behavioral sciences. European Psychologist, 5, 175–190.

 • Bjorklund , D. F., Ellis , B. J. (2005) Evolutionary Psychology and Child Development. In Bjorklund , D. F., Ellis , B. J. (eds) Origins of the Social Mind . 3–18. The Guilford Press, New York

 • Bjorklund , D. F., Rosenberg , J. S. (2005) The Role of Developmental Plasticity in the Evolution of Human Cognition: Evidence from Enculturated, Juvenile Great Apes. In Bjorklund , D. F., Ellis , B. J. (eds) Origins of the Social Mind . 45–75. The Guilford Press, New York

 • Bowlby , J. (1969) Attachment and Loss . Basic Books, New York

 • Buss , D., M. (2009) How Can Evolutionary Psychology Successfully Explain Personality and Individual Differences? Perspectives on Psychological Science, 4 (4), 359–366.

 • Chrisholm , J. S., Burbank , V. K., Coall , D. A., Gemmiti , F. (2005) Early Stress: Perspectives from Developmental Evolutionary Ecology. In Bjorklund , D. F., Ellis , B. J. (eds) Origins of the Social Mind . 76–107. The Guilford Press, New York

 • Flinn , M. V., Ward , C. V. (2005) Ontogeny and Evolution of the Social Child. In Bjorklund , D. F., Ellis , B. J. (eds) Origins of the Social Mind . 19–44. The Guilford Press, New York

 • Geary , D. C. (2005) Folk Knowledge and Academic learning. In Bjorklund , D. F., Ellis , B. J. (eds) Origins of the Social Mind . 493–519. The Guilford Press, New York

 • Gilbert , P. (1989) Human Nature and Suffering . Lawrence Erlbaum, Hove

 • Kernberg , O. (1975) Borderline Conditions and Pathological Narcissism. Jason Aronson, New York

 • Kobak , R., Jude , C., Karlen , L.-R., Ziv , Yair (2006) Attachment, stress, and psychopathology: A Developmental Pathways Model. In Cicchetti , D., Cohen , D. (eds) Developmental Psychopathology. Vol. 2 . 293–332. John Wiley & Sons, New Jersey

 • Le Doux , J. (1996) The emotional brain. Simon and Schuster, New York

 • Lickliter , R., Honeycutt , H. (2003) Developmental Dynamics: Toward a Biologically Plausible Evolutionary Psychology. Psychological Bulletin, 129 (6), 819–835.

 • Linehan , M. M. (1993) Cognitive-Behavioral Treatment for Borderline Personality Disorders. Guilford Press, New York

 • Liotti , G. (2000) Disorganized Attachment, Models of Borderline States and Evolutionary Psychotherapy. In Gilbert , P., Bailey , K. G. (eds) Genes On the Couch. Explorations in Evolutionary Psychotherapy . 232–256. Routledge, London

 • Lust I. (2009) Vágy és hatalom . Lélekben Otthon, Budapest

 • Main , M. (1990) Cross-cultural studies of attachment organization: Recent studies, changing methodologies, and the concept of conditional strategies. Human Development, 33, 48–61.

 • Main , M., Hesse , E. (1990) Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In Greenberg , D., Cicchetti , D., Cummings , E. M. (eds) Attachment in the Preschool Years . 161–182. Chicago University Press, Chicago

 • Main , M., Morgan , H. (1996) Disorganization and disorientation in infant Strange Situation behavior: Phenotypic resemblance to dissociative states? In Michelson , L., Ray , W. (eds) Handbook of Dissociation . 107–137. Plenum Press, New York

 • Main , M., Solomon , J. (1990) Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In Greenberg , D., Cicchetti , D., Cummings , E. M. (eds) Attachment in the Preschool Years . 121–160. Chicago University Press, Chicago

 • Péley B. (2001) Az evolúciós gondolkodás szerepe a lelki fejlődés modelljeiben. In Pléh Cs ., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. 167–194. Osiris, Budapest

 • Perry , B. D. (1999) Memories of Fear. How the brain stores and retrieves physiologic states, feelings, behaviors and thoughts from traumatic events. In Goodwin , J., Attias , R. (eds) Splintered Reflections: Images of the body in trauma . 9–38. Basic Books, New York

 • Pléh Cs . (2001) Az evolúciós szemlélet felmerülése, eltűnése és újra felmerülése a pszichológiában. In Pléh Cs ., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. 13–59. Osiris, Budapest

 • Rosenhahn , D., Seligman , M. E. P. (1995) Abnormal Psychology . Norton, New York

 • Shore , A. N. (1994) Affect Regulation and the Origin of the Self. The Neurobiology of the Emotional Development . Lawrence Erlbaum, Hillsdale

 • Shore , A. N. (2002) Dysregulation of the Right Brain: A Fundamental Mechanism of traumatic Attachment and the Psychopathogenesis of Post Traumatic Stress Disorders. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 36, 9–30.

 • Spitz , R. (1965) The first Year of Life . International Universities Press, New York

 • Wakefield , J. C. (1999) Evolutionary Versus Prototype Analysis of the Concept of Disorders. Journal of Abnormal Psychology, 108, 400–411.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 1 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 7 1
Dec 2020 8 0 0
Jan 2021 3 0 0
Feb 2021 0 0 0