View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Pszichológia Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Vizsgálatunkban a megosztási viselkedés és a társas viszonyok kapcsolatát vizsgáltuk 5 éves gyermekek esetében. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon különböző spontán, érzelmi alapon szerveződő diádikus kapcsolatokban tetten érhető-e a sajátos, az adott kapcsolat érzelmi beállítódásának megfelelő elosztásra és a másik elosztására vonatkozó becslési mintázat? Olyan viselkedési helyzetet alakítottunk ki, mely lehetővé teszi a gyerekek megosztási viselkedésének „mérését” a különböző érzelmi színezetű diádikus viszonyokban. Elosztási (adási) problémát provokáltunk egyedi helyzetben, és lehetőséget adtunk a kísérletben részt vevő gyereknek arra, hogy saját elosztási (odaadási) elveinek megfelelően fejezze ki a vonzalmát, illetve elutasítását a (szociometria alapján) kijelölt gyerekkel kapcsolatban. A gyerektől a társa ugyanilyen helyzetben történő elosztási viselkedésének elővételezését kértük. Kontrollként, a vizsgálati minta egy részében az eltérő érzelmi színezetű kapcsolatok mellett, semleges, „új” vagy ismeretlen gyerekhez kapcsolódó elosztást és elvárásokat is rögzítettünk. A különböző érzelmi színezetű diádikus kapcsolatok meghatározását és a társas helyzet azonosítását szociometrikus eljárással végeztük. Eredményeink szerint a gyermekek elosztási döntéseit érzelmeik alapvetően meghatározzák, a legtöbb érzelmi színezettel ellátott kapcsolati típus esetében elkülöníthetünk egy domináns, viselkedéses szinten értelmezhető elosztási mintázatot.

 • Beneson , J. F., Markovits , H., Roy , R., Denko , P. (2003) Behavioral rules underlying to share: Effect of development and context. International Journal of Behavioral Development, 27, 116–121.

 • Berkowitz , L., Daniels , L. R. (1963) Responsibility and dependency. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, 429–436.

 • Burford , H. C., Foley , L. A. (1996) Gender differences in preschoolers’ sharing behavior. Journal of Social Behavior and Personality, 11 (6), 17–25.

 • Carlo , G., Scott , C., Knight , G. P., Koller , S. H. (2001) Between-or within-culture variation? Culture group as a moderator of the relations between individual differences and resource allocation preferences. Applied Developmental Psychology, 22, 559–579.

 • Durkin , K. (1995) Developmental Social Psychology . Blackwell Publisher, Oxford

 • Eisenberg , N., Mussen , P. H. (1989) The roots of prosocial behavior in children . Cambridge University Press, Cambridge

 • Gouldner , A. W. (1960) The norm of social reciprocity: a preliminary statement. American Sociological Review, 25, 161–178.

 • Hartup , W. W. (1989) Social relationships and their developpmental significance. American Psychologist, 44, 120–126.

 • Inántsy -Pap J. (2003) Óvodás gyerekek diádikus kapcsolatainak elemzése – a kapcsolat tudatosságának kérdése, Pszichológia, 32, 379–392.

 • Knight , G. P., Johnson , L. G., Carlo , G., Eisenberg , N. (1994) A multiplicative model of the dispositional antecendents of a prosocial behavior: Predicting more of the people more of the time. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 178–183.

 • Long , G. T., Lerner , M. J. (1974) Deserving the “personal contact,” and altruistic behavior by children. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 551–556.

 • Perry , D. G., Bussey , K. (1984) Social Development . Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ

 • Peterson , L. (1980) Developmental changes in verbal and behavioral sensitivity to cues of social norms of altruism. Child Development, 51, 830–838.

 • Pilgrim , C., Rudea -Riedle , A. (2002) The importance of social context in cross-cultural comparison: First graders in Columbia and the United States. The Journal of Genetic Psychology, 163 (3), 283–295.

 • Sándor M., Fülöp M., Berkics M., Xie Xiaofei (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodás korú gyermekeknél. Pszichológia, 27, 4 , 281–303.

 • Schaffer , H. R. (1996) Social Development . Blackwell Publishers, Oxford