View More View Less
 • 1 ELTE PTK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az előadás bemutatja az empirikus kreativitáskutatás beindulásának nemzetközi előzményeit, motívumait, vezéralakjait és történelmi atmoszféráját. Részletesen elemzi a nemzetközitől lényegesen eltérő hazai állapotokat és áttekinti az 1959 és 2009 közötti kreativitással kapcsolatos hazai empirikus kutatásokat, kiemelten a hazai kreativitáskutatás kezdeteire koncentrálva. Bibliográfiai statisztikára alapozva elemzi az elmúlt 50 év publikációs termését a kreativitás terén.

 • Barkóczi I., Klein S. (1968) Gondolatok az alkotóképességről és vizsgálatának egyes problémáiról. Magyar Pszichológiai Szemle, 25, 4, 508–512.

 • Barkóczi I., Oláh A., Zétényi T. (1973) Az intelligencia, a kreativitás és a szocio-ökonómiai státusz összefüggéseiről. Magyar Pszichológia Szemle, 30, 4, 522–532.

 • Barkóczi I., Büchler K., László J. (1973) A kreativitás és a komplexitás-preferencia hatása különböző komplexitásfokú labirintusfeladatok megoldására. In Salamon J. (szerk.) Az alkotó gondolkodás kutatási problémái szimpózium vitaanyaga . 5–29. Magyar Pszichológiai Társaság, Visegrád

 • Barkóczi I. (1976) Egyetemi hallgatók intelligenciájának és kreativitásának összefüggése produktivitásukkal és az ezekre vonatkozó oktatói ítéletekkel. Magyar Pszichológiai Szemle, 33, 5, 419–428.

 • Barkóczi I., Pléh Cs. (1978) Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata . Kodály Zoltán Zenei Intézet, Kecskemét

 • Barkóczi I., Zétényi T. (1981) A kreativitás vizsgálata. (Pszichológiai tanácsadás a pályaválasztásban. Módszertani Füzetek, 2.) Országos Pedagógiai Intézet, Budapest

 • Barkóczi I. (1987) Kísérlet a kreativitás, az intuíció és a nagyagy félteke funkciók összefüggéseinek feltárására analógiás gondolkodási helyzetben. Akadémiai doktori disszertáció

 • Barkóczi I. (1990) Áttekintés az analógiás gondolkodás, az intuíció, a kreativitás és a nagyagyfélteke-funkciók összefüggéséről. Pszichológia, 10, 1, 143–160.

 • Barkóczi I. (1990) Kísérlet az intuíció egy lehetséges mechanizmusának feltárására. Pszichológia, 10, 2, 177–208.

 • Barkóczi I. (1991) Átstrukturált sugalmazó ingerek intuitív hatása. Pszichológia, 11, 4, 483–502.

 • Barkóczi I. (1994) Az analógiás transzfer szerepe belátásos problémamegoldásban, a pszichometriai kreativitás függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 50, 5–6, 321–332.

 • Barkóczi I. (1994) A rendelkezésre álló információ felhasználása belátásos problémák megoldásában a pszichometriai kreativitás függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 50, 1–2, 27–38.

 • Csépe V. (1976) Mitől feltaláló a feltaláló? Műszaki feltalálók kreativitás- és személyiségvizsgálata. Szakdolgozat, ELTE Általános Pszichológiai Tanszék, Budapest

 • Deák Á. (1973) Beállítódás és alkotó tevékenység. Magyar Pszichológiai Szemle, 30, 1–2, 80–87.

 • Dénes A. (1977) A kreativitás szerepe a szokások kialakításában. Magyar Pszichológiai Szemle, 34, 1, 66–73.

 • Gegesi K. P. (1958) Előszó. In Gegesi K. P., Lénárd F., Molnár I. (szerk.) Pszichológiai Tanulmányok, I. kötet . 5. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Getzels , J. W., Jackson , P. W. (1962) Creativity and intelligence . J. Wiley, London

 • Guilford , J. P. (1950) Creativity. Address of the President of the American Psychological Association at Pennsylvania State College, September 5. The American Psychologyst, 444–454.

 • Guilford , J. P. (1956) The structure of intellect. Psychological Bulletin, 53, 4, July, 267–293.

 • Halász L. (1963) Szimpózium a művészi alkotómunka kutatásáról. Magyar Pszichológiai Szemle, 20 (4), 597–600.

 • Kardos , L., Pléh, Cs. , Barkóczi , I. (1987) Studies in creativity . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Komlósi A. (1975) Kreativitás és percepció. Magyar Pszichológiai Szemle, 32 (4), 409–418.

 • Kónya , A. (1971) Influence de l’enseignement spécial sur la persévération. Relation entre la persévération et la créativité. Annales Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Paedagogica et Psychologica, 2, 77–85.

 • Kovács Á. (1977) A szorongás, siker és kudarc hatása konvergens és divergens nonverbális feladatokban. Magyar Pszichológiai Szemle, 34, 2, 160–171.

 • Kovács , Á., Pléh, Cs. (1987) The effects of anxiety, succes and failure in convergent and divergent, verbal and figural tasks. In Kardos , L., Pléh, Cs. , Barkóczi , I. (eds) Studies in creativity . 33–48. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Oláh A. (1979) Konformizmus, kreativitás és személyiségváltozók. In Hunyady Gy. (szerk.) Pszichológiai Tanulmányok, XV . 233–256. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Oláh A. (1982) Kreativitás és személyiségváltozók. Pszichológia, 2, 4, 465–479.

 • Osborn , A. F. (1953) Applied Imagination . Charles Scribner’s Sons, New York

 • Pléh Cs. (1970) A szorongás, a siker és a kudarc hatása a kreatív gondolkodás néhány faktorára. Magyar Pszichológiai Szemle, 27 (2), 141–151.

 • Révész G. (1947) A zsenialitás problémája . 33. kötet. Athenaeum, Budapest, 8–15.

 • Zétényi , T., Lukács , D. (1985) Masculinity-femininity and perceptual style on the Circles Test. Perceptual and Motor Skills, 60, 361–362.