Author:
Csaba Pléh BME Kognitív Tudományi Tanszéke Budapest

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A dolgozat áttekinti, hogy az utóbbi évtizedek kreativitáskutatása mit mond a tudományos teljesítmény meghatározóiról. Az áttekintés főként D. Simonton munkáira épít. Az egyik visszatérő mozzanat a megszállott produktivitás szerepe a kiválóságban. A korábbi képpel szemben ma a divergens és konvergens folyamatokat egyaránt hangsúlyozzuk a belső meghatározókat illetően. Számos darwini modell a produkció és szelekció ciklusának elválasztását emeli ki. Fontos szerepet kap a társas kontextus és az elfogadás is. Az életutak elemzése a kulturális és történelmi határhelyzetek szerepét állítja előtérbe, valamint a mentorok jelentőségét.

 • Barkóczi I. (1965a) A kutató manipulációs tevékenység sajátos formái csecsemőknél és fiatal majmoknál. Pszichológiai Tanulmányok, VII . 115–120.

 • Barkóczi I. (1965b) Csecsemők és majmok kutató manipulációs viselkedésének összehasonlító elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 21 (3–4), 343–354.

 • Barkóczi I. (1977) Az analógiás transzfer szerepe belátásos problémák megoldásában, a pszichometriai kreativitás függvényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 34 (5–6), 321–332.

 • Barkóczi I. (1990) Kísérlet az intuíció egy lehetséges mechanizmusának feltárására. Pszichológia, 2, 177–208.

 • Barkóczi I., Klein S. (1968) Gondolatok az alkotóképességről és vizsgálatának egyes problémáiról. Magyar Pszichológiai Szemle, 24, 508–515.

 • Barkóczi I., Marián B. (1986) A kreativitás szerepe képi analógiás feladatmegoldásban. Pszichológia, 1, 71–91.

 • Barkóczi I., Oláh A., Zétényi T. (1973) Az intelligencia, a kreativitás és a szocio-ökonómiai státusz összefüggéseiről. Magyar Pszichológia Szemle, 30 , 522–532.

 • Barkóczi I., Pléh Cs. (1978) Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, Kecskemét

 • Barkóczi , I., Büchler , K., László , J. (1977) Creativity and complexity preference in maze tasks. Perceptual and Motor Skills, 44 , 1130.

 • Bartlett , F. (1958) Thinking: An experimental and social study . Allen Unwin, London

 • Cai , D. J., Mednick , S. A., Harrison , E. M., Kanady , J. C., Mednick , S. C. (2009) REM, not incubation, improves creativity by priming associative networks. PNAS, 106, 10130–10134.

 • Campbell , D. (1960) Blind variation and selective retention in creative thought as in other knowledge processes. Psychological Review, 67 , 380–400.

 • Chomsky , N. (1968/2003) Mondattani szerkezetek – Nyelv és elme. Osiris Kiadó, Budapest

 • Colvin , G. (2008) Talent Is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else. Penguin, New York

 • Coyle , J. (2009) The Talent Code: Greatness Isn’t Born. It’s Grown. Here’s How. Bantam Books, New York

 • Csíkszentmihályi M. (2008) Kreativitás. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Ericsson , K. A. (2005) Recent advances in expertise research: A commentary on the contributions to the special issue. Applied Cognitive Psychology, 19 , 233–241 .

 • Ericsson , K. A., ed. (1996) The road to expert performance: Empirical Evidence from the arts and sciences, sports, and games. Erlbaum, Mahwah, NJ

 • Gyarmathy É. (2010) A tehetséggondozás pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 221–232.

 • Kardos , L., Pléh, Cs. , Barkóczi , I. (1987) Studies in creativity . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Kaufman , J. C., Begetto , R. A. (2009) Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity. Review of General Psychology, 13 , 1–12.

 • Kéri Sz. (2010) A tehetség és a pszichopatológia: Új adatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 243–272.

 • Koestler , A. (1998) A teremtés. Európa Könyvkiadó, Budapest

 • Komlósi A. (1975) Kreativitás és percepció. Magyar Pszichológiai Szemle 32, 409–418.

 • Kovács , Á., Pléh, Cs. (1987) The effects of anxiety, success and failure in convergent and divergent, verbal and figural tasks. In Kardos , L., Pléh, Cs. , Barkóczi , I. (eds) Studies in creativity . 33–48. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Kuhn T. (1984) A tudományos forradalmak szerkezete. Gondolat, Budapest

 • Kuhn , T. (1970) The essential tension: Tradition and innovation in scientific research. Wiley , New York

 • Lotka , A. J. (1926) The frequency distribution of scientific productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences, 16, 317–324.

 • McPherson , G. E., Renwick , J. M. (2001) A Longitudinal Study of Self-Regulationin Children’s Musical Practice, Music Education Research, 3, 169–186.

 • Mednick , S. A. (1962) The associative basis of the creative process Psychological Review, 69 , 220–232.

 • Miller , G. (2006) A párválasztó agy. A párválasztás szerepe az emberi agy evolúciójában. Typotex, Budapest:

 • Oláh A. (2010) A kreativitás kutatás hazai hagyományai. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 189–198.

 • Osborn , A. F. (1963) Applied imagination: Principles and procedures of creative problem solving (Third Revised Edition). Charles Scribner’s Sons, New York, NY

 • Pléh Cs. (1980) A pszicholingvisztika horizontja. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Popper , K. (1998) Test és elme: Az interakció védelmében. Typotex, Budapest

 • Simonton , D. K. (1988) Age and Outstanding Achievement: What Do We Know After a Century of Research? Psychological Bulletin, 104 , 251–267.

 • Simonton , D. K. (1992) Leaders of American psychology, 1879–1967: Career development, creative output, and professional achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 5–17.

 • Simonton , D. K. (1994) Greatness: Who makes history and why. Guilford Press, New York

 • Simonton , D. K. (1997) Creative Productivity: A Predictive and Explanatory Model of Career Trajectories and Landmarks. Psychological Review, 104, 66–89.

 • Simonton , D. K. (1999a) Creativity as Blind Variation and Selective Retention: Is the CreativeProcess Darwinian? Psychological Inquiry, 10 , 309–328.

 • Simonton , D. K. (1999b) The Continued Evolution of Creative Darwinism. Psychological Inquiry, 10 , 362–367.

 • Simonton , D. K. (2000a) Creativity: Cognitive, Personal, Developmental, and Social Aspects. American Psychologist, 55, 151–158.

 • Simonton , D. K. (2000b) Methodological and theoretical orientation and the long-term disciplinary impact of 54 eminent psychologists. Review of General Psychology, 4, 13–24.

 • Simonton , D. K. (2003a) Creative cultures, nations, and civilizations: Strategies and results. In Paulus , P. B., Nijstad , B. A. (2003) Group creativity: Innovation through collaboration . 304–325. Oxford University Press, New York, NY

 • Simonton , D. K. (2003b) Scientific Creativity as Constrained Stochastic Behavior: The Integration of Product, Person, and Process Perspectives. Psychological Bulletin, 129 , 475–494.

 • Simonton , D. K. (2004) Creativity in science: Chance, logic, genius, and Zeitgeist. Cambridge University Press, Cambridge, UK

 • Tigyi J. (2006) Hol teremnek az akadémikusok? Az MTA tagjai számokban. Magyar Tudomány, 167, 344–355.

 • Zétényi T. (2010) Lehet-e mérni az alkotókészséget? A kreativitás pszichometriája. Magyar Pszichológiai Szemle, 65, 233–242.

 • Zétényi , T., Lukács , D. (1985) Masculinity-femininity and perceptual style on the Circles Test. Perceptual and Motor Skills, 60, 361–362.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 5 0 0
Nov 2023 10 1 0
Dec 2023 21 0 0
Jan 2024 13 3 1
Feb 2024 10 0 1
Mar 2024 6 0 1
Apr 2024 7 0 0