Authors:
Ildikó Tombor ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest

Search for other papers by Ildikó Tombor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Róbert Urbán ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest

Search for other papers by Róbert Urbán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Elsődleges célunk a nikotinfüggést motivációs bázison nyugvó, multidimenzionális konstruktumként leképező Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives (WISDM-68) mérőeszköz (Piper, Piasecki és munkatársai, 2004) faktorstruktúrájának igazolása volt. A mintát, legalább heti rendszerességgel dohányzó, magyar felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók alkották (N=243; 81% nő, 19% férfi; életkori átlag: 24,4 év, szórás: 6,86). Az adatgyűjtés módja: a dohányzó személyeket egyetemi évfolyam-előadások alkalmával kértük fel a vizsgálatban való részvételre. Mivel a 13 faktoros elméleti faktorstruktúra az elvártnál rosszabb illeszkedést mutatott, elvégeztük a WISDM-68 explorátoros faktorelemzését. Az így létrejött 8 faktoros struktúra belső megbízhatósága kifejezetten jónak mondható, a skálák Cronbach α-értékei meghaladják a 0,7-et. Elemeztük továbbá ezen skálák kapcsolatát a nikotinfüggés fizikai aspektusát mérő Fagerström Nikotin Dependencia Teszttel (FTND), valamint a depresszív tünetekkel (Center for Epidemiological Studies-Depression: CES-D). A két mérőeszköz konvergens validitására utalnak a WISDM skálák és az FTND összpontszám között lévő mérsékelt korrelációk. A többváltozós lineáris regressziós modell eredményei alapján az FTND pontszámot a WISDM skálák közül a Tolerancia és az Automatizmus határozta meg. Úgy tűnik, hogy ezek lehetnek a WISDM-ben, melyek a nikotinfüggés mögött meghúzódó motiváció, fizikai függésben megnyilvánuló aspektusait mérik. A Tolerancia skála a kilélegzett levegő CO-szintjét is magyarázza. A depresszív tünetekkel a WISDM Dohányzás mint megküzdés skálája mérsékelten korrelál. Szignifikáns összefüggés van a WISDM skálákon elért pontszám és a dohányzói státusz között. A megfelelő intervenciós módszerek megtervezéséhez ismernünk kell a dohányzás fenntartásában szerepet játszó motivációs tényezőket, az ebben felmerülő egyéni különbségeket. Eredményeink támogatják azt a feltételezést, mely szerint bizonyos motivációs faktorok eltérő fontossággal szerepelnek az alkalmi vagy könnyű dohányosok, illetve az erős dohányosok esetében.

 • American Psychiatric Association (APA) (2001) DSM-IV Text Revision. Animula, Budapest

 • Aghi , M., Asma , S., Yeong , C. C., Vaithinathan , R. (2001) Initiation and Maintenance of Tobacco Use. In Samet , J. M., Yoon , S.-Y. (eds) Women and the Tobacco Epidemic. Challenges for the 21st Century. 49–68. World Health Organization. Letöltve: 2008. szeptember 1. http://www.who.int/tobacco/media/en/WomenMonograph.pdf

 • Balfour , D. J. K., Ridley , D. L. (2000) The Effects of Nicotine on Neural Pathways Implicated in Depression: A Factor in Nicotine Addiction? Pharmacology Biochemistry and Behavior, 66(1) , 79–85.

  • Crossref
 • Donny , E. C., Dierker , L. C. (2007) The absence of DSM-IV nicotine dependence in moderate-to-heavy daily smokers. Drug and Alcohol Dependence, 89, 93–96.

  • Crossref
 • Edwards , R., McElduff , P., Harrison , R. A., Watson , K., Butler , G., Elton , P. (2006) Pleasure or pain? A profile of smokers in Northern England. Public Health, 120, 760–768.

  • Crossref
 • Etter , J.-F. (2008) Comparing the validity of the Cigarette Dependence Scale and the Fagerström Test for Nicotine Dependence. Drug and Alcohol Dependence, 95, 152–159.

  • Crossref
 • Fagerström , K.-O., Schneider , N. G. (1989) Measuring Nicotine Dependence: A Review of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Journal of Behavioral Medicine, 12 (2) , 159–182.

  • Crossref
 • Fountoulakis , K. N., Bech , P., Panagiotidis , P., Siamouli , M., Kantartzis , S., Papadopoulou , A., Papadopoulou , M., Kaprinis , S., Kourila , E., Iacovides , A., St . Kaprinis , G. (2007) Comparison of depressive indices: Reliability, validity, relationship to anxiety and personality and the role of age and life events. Journal of Affective Disorders, 97, 187–195.

  • Crossref
 • Furukawaa , T., Hiraib , T., Kitamurac , T., Takahashib , K. (1997) Application of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale among first-visit psychiatric patients: a new approach to improve its performance. Journal of Affective Disorders, 46, 1–13.

  • Crossref
 • Gregor , K., Zvolensky , M. J., Bernstein , A., Marshall , E. C., Yartz , A. R. (2007) Smoking motives in the prediction of affective vulnerability among young adult daily smokers. Behaviour Research and Therapy, 45, 471–482.

  • Crossref
 • Heatherton , T. F., Kozlowski , L. T., Frecker , R. C., Fagerström , K.-O. (1991) The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction, 86, 1119–1127.

  • Crossref
 • Johnson , E. O., Morgan-Lopez , A. A., Breslau , N., Hatsukami , D. K., Bierut , L. J. (2008) Test of measurement invariance of the FTND across demographic groups: Assessment, effect size, and prediction of cessation. Drug and Alcohol Dependence, 93, 260–270.

  • Crossref
 • McChargue , D. E., Spring , B., Cook , J. W., Neumann , C. A. (2004) Reinforcement expectations explain the relationship between depressive history and smoking status in college students. Addictive Behaviors, 29, 991–994.

  • Crossref
 • Nonnemaker , J. M., Homsi , G. (2007) Measurement properties of the Fagerström Test for Nicotine Dependence adapted for use in an adolescent sample. Addictive Behaviors, 32, 181–186.

  • Crossref
 • Palmatier , M. I., Matteson , G. L., Black , J. J., Liu , X., Caggiula , A. R., Craven , L., Donny , E. C., Sved , A. F. (2007) The reinforcement enhancing effects of nicotine depend on the incentive value of non-drug reinforcers and increase with repeated drug injections. Drug and Alcohol Dependence, 89, 52–59.

  • Crossref
 • Piper , M. E., Piasecki , T. M., Federman , E. B., Bolt , D. M., Smith , S. S., Fiore , M. C., Baker , T. B. (2004) A Multiple Motives Approach to Tobacco Dependence: The Wisconsin Inventory of Smoking Dependence Motives (WISDM-68). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (2), 139-154.

  • Crossref
 • Pomerleau , C. S., Namenek Brouwer , R. J., Jones , L. T. (2000) Weight concerns in women smokers during pregnancy and postpartum. Addictive Behaviors, 25 (5), 759–767.

  • Crossref
 • Pomerleau , C. S., Zuckerc , A. N., Stewart , A. J. (2003) Patterns of depressive symptomatology in women smokers, ex-smokers, and never-smokers. Addictive Behaviors, 28, 575–582.

  • Crossref
 • Shiffman , S. (1993). Assessing Smoking Patterns and Motives. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 5, 732–742.

  • Crossref
 • Sledjeski , E. M., Dieker , L. C., Costello , D., Shiffman , S., Donny , E., Flay , B. R. (2007) Predictive validity of four nicotine dependence measures in a college sample. Drug and Alcohol Dependence, 87, 10–19.

  • Crossref
 • Steuber , T. L., Danner , F. (2006) Adolescent smoking and depression: Which comes first? Addictive Behaviors, 31, 133–136.

  • Crossref
 • Urbán R., Kugler Gy. , Szilágyi Zs. (2004) A nikotindependencia mérése és korrelátumai magyar felnőtt mintában. Addiktológia, 3 (3), 331–356.

 • Urbán R. (2007) A dohányzás egészségpszichológiája . Nyitott könyvműhely, Budapest

 • Zhu , S.-H., Valbø , A. (2002) Depression and smoking during pregnancy. Addictive Behaviors, 27, 649–658.

  • Crossref
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 1 4 0
Dec 2023 35 0 0
Jan 2024 26 1 1
Feb 2024 18 0 0
Mar 2024 14 2 1
Apr 2024 8 0 0
May 2024 0 0 0