Author:
István Fekete BME Kognitív Tudományi Tanszéke Budapest

Search for other papers by István Fekete in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A kognitív tudomány két nagyobb irányzatra bontható: a reprezentácionista és a nem-reprezentácionista paradigmákra. A reprezentácionista megközelítésen belül két nagyobb tábor különül el: az amodális és a modális megközelítések. Az áttekintés célja a főbb elméletek ismertetése, illetve a nyelvi szemantika értelmezése ezekben. A dolgozatban különös figyelmet szentelek a Barsalou (1999) által javasolt perceptuális szimbólumrendszer-elméletnek, mely szerint a fogalmi feldolgozást az agy modalitásspecifikus rendszerei végzik. Ezzel ellentétes álláspontot képvisel Fodor (1998), aki szerint elemi fogalmaink egy része bonthatatlan fogalmi atomként fogható fel, melyek érzékszerveinktől független szimbólumokban tárolódnak. Végezetül kitekintek azon idegtudományi paradigmára is (Maturana és Varela radikális konstruktivizmusa), amely teljes mértékben elveti a reprezentációk létezését.

 • Amedi , A., Floel , A., Knecht , S., Zohary , E., Cohen , L. G. (2004) Transcranial magnetic stimulation of the occipital pole interferes with verbal processing in blind subjects. Nat. Neurosci., 7 (11) , 1266–1270.

 • Amedi , A., Jacobson , G., Hendler , T., Malach , R., Zohary , E. (2002) Convergence of Visual and Tactile Shape Processing in the Human Lateral Occipital Complex. Cereb Cortex, 12 , 1202–1212.

 • Arbib , M. A. (2005) From monkey-like action recognition to human language: An evolutionary framework for neurolinguistics. Behavioral and Brain Sciences, 28 , 105–167.

 • Aziz-Zadeh , L., Wilson , S. M., Rizzolatti , G., Iacobini , M. (2006) Congruent Embodied Representations for Visually Presented Actions and Linguistic Phrases Describing Actions. Current Biology, 16 , 1813–1823.

 • Barsalou , W. L. (1999) Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22 , 577–660.

 • Barsalou , W. L., Simmons , W. K., Barbey , A. K., Wilson , C. D. (2003) Grounding conceptual knowledge in modality-specific systems. Trends in Cognitive Sciences, 7 (2), 84–91.

 • Bergen , B. (2007) Experimental methods for simulation semantics. In Gonzalez-Marquez , M., Mittelberg , I., Coulson , S., Spivey , M. J. (eds) Methods in cognitive linguistics . 277–301. John Benjamins, Amsterdam

 • Bodor P. (2002) Konstruktivizmus a pszichológiában. BUKSZ, 14 (1), 67–75.

 • Bower , G. H., Black , J. B., Turner , T. J. (1979) Scripts in memory for text. Cognitive Psychology, 11 , 177–220.

 • Burgess , C., Lund , K. (1997) Representing abstract words and emotional connotation in high-dimensional memory space. Proceedings of the Cognitive Science Society . 61–66. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Hillsdale, NJ

 • Casanova , C., Ptito , M., eds (2001) Vision: From neurons to cognition, Progr. Brain Res., 134, Elsevier, London, UK

 • Churchland , P. M. (1981) Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes. Journal of Philosophy, 78 (2) , 67–90.

 • Cosentino , S., Chute , D., Libon , D., Moore , P., Grossman , M. (2006) How does the brain support script comprehension? A study of executive processes and semantic knowledge in dementia. Neuropsychology, 20 (3) , 307–318.

 • Csibra G. (2005) Van-e szükség kognitív megközelítésre? A tükörneuronok esete a szimulációval. In Gervain J., Kovács K., Lukács Á., Racsmány M. (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára . 275–284. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Damasio , A. R. (1989) Time-Locked Multiregional Retroactivation: A Systems-Level Proposal for the Neural Substrates of Recall and Recognition. Cognition, 33 , 25–62.

 • Damasio , A. R. (1996) Descartes tévedése: Érzelem, értelem és az emberi ego . AduPrint, Budapest

 • De Almeida , R. G. (1999) The representation of lexical concepts: A psycholinguistic inquiry . Unpublished PhD Dissertation, Rutgers University, New Brunswick, NJ

 • Devlin , J. T., Watkins , K. E. (2007) Stimulating language: insights from TMS. Brain, 130 (Pt 3), 610–622.

 • Fodor , J. A. (1975) The Language of Thought . Harvard University Press, Cambridge, MA

 • Fodor , J. A. (1998) Concepts: Where cognitive science went wrong. Oxford University Press, Oxford, UK

 • Friedman , A. (1979) Framing pictures: The role of knowledge in automatized encoding and memory for gist. Journal of Experimental Psychology: General, 108, 316–355.

 • Gallese , V., Goldman , A. (1998) Mirror neurons and the simulation theory of mind-reading. Trends in Cognitive Sciences, 2 (12), 493–501.

 • Gergely , G., Bever , T. G. (1986) Related intuitions and the mental representation of causative verbs in adults and children. Cognition, 23 , 211–277.

 • Gervain J., Kovács K., Lukács Á., Racsmány M., szerk. (2005) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára . Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Ghazanfar , A. A., Schroeder , C. E. (2006) Is neocortex essentially multisensory. Trends in Cognitive Science, 10 , 278–285.

 • Glenberg , A. M., Robertson , D. A. (1999) Indexical understanding of instructions. Discourse Processes, 28 , 1–26.

 • Hernád I. (1996) A szimbólumlehorgonyzás problémája. In Pléh Cs. (szerk.) Kognitív tudomány. Szöveggyűjtemény . 207–222. Osiris Kiadó, Budapest

 • Hess , R. F., Sharpe , L. T., Nordby , K., eds (1990) Night Vision . Cambridge University Press, Cambridge

 • Kapitány Á., Kapitány G., szerk. (1995)  „Jelbeszéd az életünk”: A szimbolizáció története és kutatásának módszerei . Osiris–Századvég, Budapest

 • Kemény F. (2007) A mozgásfelismerés és a nyelv kapcsolata. Magyar Pszichológiai Szemle, 62 (4), 513–522.

 • Lakoff , G., Johnson , M. (1980) Metaphors we live by . University of Chicago Press, Chicago

 • Lakoff , G., Johnson , M. (1999) Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought . Basic Books, New York, NY

 • Landauer , T. K., Dumais , S. T. (1997) A solution to Plato’s problem: the latent semantic analysis theory of acquisition, induction, and representation of knowledge. Psychological Review, 104 , 211–240.

 • László , J. (1990) Images of social categories vs. images of literary and non-literary objects. Poetics, 19 , 277–291.

 • Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs. , szerk. (2003) A téri megismerés és a nyelv . Gondolat Kiadó, Budapest

 • Machery , E. (2006) Two Dogmas of Neo-Empiricism. Philosophy Compass, 1 (4), 398–412.

 • Manouilidou , C., de Almeida , R. G., Schwartz , G., Nair , N. P. V. (2009) Thematic Roles in Alzheimer’s Disease: Hierarchy Violations in Psychological Predicates. Journal of Neurolinguistics, 22 (2), 167–186.

 • Markman , A. B., Dietrich , E. (2000) Extending the classical view of representation. Trends in Cognitive Sciences, 4 (12), 470–475.

 • Maturana , H. R. (1991) Kognition. In Schmidt , S. J. (Hrsg.) Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. 4. Aufl . 89–132. Suhrkamp, Frankfurt am Main

 • Minsky , M. (1975) A framework for representing knowledge. In Winston , P. H. (ed.) The Psychology of Computer Vision . 211–277. McGraw-Hill, New York

 • Mittelberg , I., Coulson , S., Spivey , M. J., eds (2007) Methods in cognitive linguistics . John Benjamins, Amsterdam

 • Mobayyen , F., de Almeida , R. (2004) The influence of semantic and morphological complexity of verbs on sentence recall: Implications for the nature of conceptual representation and category-specific deficits. Brain and Cognition, 57 , 168–171.

 • Mobayyen , F., de Almeida , R. G., Kehayia , E., Schwartz , G., Nair , V. (2006) The organization of semantic memory: Evidence from an investigation of verb-specific semantic dissociations in dementia of the Alzheimer type . Poster presented at the Fifth International Conference on the Mental Lexicon, Montreal

 • Newell , A., Simon , H. A. (1972) Human Problem Solving . Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ

 • Nordby , K. (1990) Vision in the complete achromat: a personal account. In Hess , R. F., Sharpe , L. T., Nordby , K. (eds), Night Vision , 3–48. Cambridge University Press, Cambridge, UK

 • Paivio , A. (1986) Mental representations: A dual coding approach. Oxford University Press, Oxford, UK

 • Paivio , A. (2007) Mind and Its Evolution: A Dual Coding Theoretical Approach . Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ

 • Pascual-Leone , A. (2005) Esref Armagan and perspective in tactile pictures . Art beyond sight: Multimodal approaches to learning Conference, Metropolitan Museum and Museum of Modern Art, NY. October 14–15.

 • Pascual-Leone , A., Hamilton , R. (2001) The Metamodal Organization of the Brain. In Casanova , C., Ptito , M. (eds) Vision: From neurons to cognition, Progr. Brain Res., 134. 427–445. Elsevier, London, UK

 • Pecher , D., Zeelenberg , R., Barsalou , L. W. (2003) Verifying different-modality properties for concepts produces switching costs. Psychological Science, 14 , 119–124.

 • Pecher , D., Zwaan , R. A., eds (2005) Grounding Cognition: The Role of Perception and Action in Memory, Language, and Thinking . Cambridge University Press, Cambridge, UK

 • Pléh Cs. (1995) A szimbólumfeldolgozó gondolkodásmód és a szimbólumfogalom változatai/változásai. In Kapitány Á., Kapitány G. (szerk.)  „Jelbeszéd az életünk”: A szimbolizáció története és kutatásának módszerei . 149–171. Osiris–Századvég, Budapest

 • Pléh Cs. (1998) Bevezetés a megismeréstudományba . Typotex, Budapest

 • Pléh Cs. (2000) A modularitás és pragmatika: néhány egyszerű és bonyolult kapcsolat. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1 (4), 9–30.

 • Pléh Cs. , szerk. (1996) Kognitív tudomány . Osiris, Budapest

 • Pulvermüller , F. (2003) The Neuroscience of Language. On Brain Circuits of Words and Serial Order . Cambridge University Press, Cambridge, UK

 • Pulvermüller , F., Hauk , O., Nikulin , V. V., Ilmoniemi , R. J. (2005) Functional links between motor and language systems. European Journal of Neuroscience, 21 (3) , 793–797.

 • Pylyshyn , Z. (2003) Return of the mental image: are there really pictures in the brain? Trends in Cognitive Sciences, 7 (3), 113–118.

 • Rizzolatti , G., Craighero , L. (2004) The Mirror-Neuron System. Annual Review Neuroscience, 4 (27), 169–192.

 • Rogers , T. T., McClelland , J. L. (2004) Semantic Cognition: A Parallel Distributed Processing Approach . MIT Press, Cambridge, MA

 • Rumelhart , D. E., McClelland , J. L. (1986) Parallel distributed processing. Vol. 1 . MIT Press, Cambridge, UK

 • Schank , R. C. (1972) Conceptual dependency. A Theory of natural Language Understanding. Cognitive Psychology, 3 (4), 552–631.

 • Schank , R. C., Abelson , R. P. (1977) Scripts, plans, goals, and understanding . Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, NJ

 • Schmidt , S. J. (1991a) Der Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs. In Schmidt , S. J. (Hrsg.) Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. 4. Aufl. 11–88. Suhrkamp, Frankfurt am Main

 • Schmidt , S. J., Hrsg. (1991b) Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. 4. Aufl . Suhrkamp, Frankfurt am Main

 • Schwanenflugel , P., Shoben , E. (1983) Differential context effects in the comprehension of abstract and concrete verbal materials. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 9, 82–102.

 • Sirigu , A., Zalla , T., Pillon , B., Grafman , J., Agid , Y., Dubois , B. (1995) Selective impairments in managerial knowledge following pre-frontal cortex damage. Cortex, 31 , 301–316.

 • Sirigu , A., Zalla , T., Pillon , B., Grafman , J., Agid , Y., Dubois , B. (1996) Encoding of sequence and boundaries of scripts following prefrontal lesions. Cortex, 32 , 297–310.

 • Talmy , L. (2000a) Towards a cognitive semantics. Vol. I: Concept structuring systems . The MIT Press, Cambridge, MA

 • Talmy , L. (2000b) Towards a cognitive semantics. Vol. II: Typology and process in concept structuring . The MIT Press, Cambridge, MA

 • Tyler , L. K., Moss , H. E. (2001) Towards a distributed account of conceptual knowledge. Trends in Cognitive Science, 5 , 244–252.

 • Wilkins , W. K., Wakefield , J. (1995) Brain evolution and neurolinguistic preconditions. Behavioral and Brain Sciences, 18 , 161–182.

 • Wilkins , W. K., Wakefield , J. (2003) Az agy evolúciója és a neuropszichológiai előfeltételek. In Lukács Á., Király I., Racsmány M., Pléh Cs. (szerk.) A téri megismerés és a nyelv . 266–309. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Winston , P. H., ed. (1975) The Psychology of Computer Vision . McGraw-Hill, New York

 • Wittgenstein , L. (1992) Filozófiai vizsgálódások . Atlantisz, Budapest

 • Wood , J. N., Grafman , J. (2003) Human prefrontal cortex: Processing and representational perspectives. Nature Reviews Neuroscience, 4 , 139–147.

 • Wu , D., Morganti , A., Chatterjee , A. (2008) Neural substrates of processing path and manner information of a moving event. Neuropsychologia, 46, 704–713.

 • Zadeh , L. (1965) Fuzzy Sets. Information and Control, 8 , 338–353.

 • Zwaan , R. A., Stanfield , R. A., Yaxley , R. H. (2002) Language comprehenders mentally represent the shapes of objects. Psychological Science, 13, 168–171.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 10 1 0
Nov 2023 15 2 0
Dec 2023 32 2 0
Jan 2024 34 0 0
Feb 2024 46 0 0
Mar 2024 18 0 1
Apr 2024 6 0 0