View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
 • | 2 Országos Egészségfejlesztési Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A Testi Attitűdök Tesztje (BAT) hazánkban is széles körben alkalmazott mérőeszköz, tudomásunk szerint azonban mindeddig nem történt meg a kérdőív magyar változatának nagyobb mintán végzett, széles körű pszichometriai elemzése. Vizsgálatunk ezt tűzte ki célul. Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunk résztvevői normális súlyú egyetemi hallgatónők, valamint egy munkahelyi életmód-változtató program női résztvevői voltak. Az adatgyűjtés során az alábbi mérőeszközöket használtuk: Testi Attitűdök Tesztje, Emberalakrajzok Tesztje, Rosenberg Önértékelési skála, Vonásszorongás skála. A konfirmatív faktorelemzés eredményei szerint a BAT belső struktúrája elfogadhatóan illeszkedik a vizsgált mintákon a Probst, Vandereycken és munkatársai (1995) által evészavarban szenvedő nőkön azonosított faktorstruktúrához. A mérőeszköz megbízhatóságának mutatói (belső megbízhatóság, teszt-reteszt reliabilitás) kiválónak bizonyultak. A kérdőív konstruktum validitása is alátámasztást nyert. A kritérium validitást alátámasztják a testtömeg-indexszel és a saját alak méretének szubjektív megítélésével való pozitív korrelációk. A konvergens validitást pedig alátámasztja, hogy a kérdőív és alskálái egyaránt pozitív irányú kapcsolatot mutatnak a testképpel való elégedetlenség egy további mutatójával (nevezetesen az alakra vonatkozó én-énideál diszkrepanciával), valamint a vonásszorongással. A kedvezőtlen testi attitűdök és élmények emellett negatív irányú kapcsolatot mutatnak az önértékeléssel.

 • Ben-Tovim, D. I., Walker, M. K. (1991) The development of the Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire (BAQ), a new measure of women’s attitudes towards their own bodies. Psychological Medicine, 21, 775–784.

 • Byrne, B. M. (2001) Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Lawrence Erlbaum Associates, London

 • Cohen, J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin, 112 , 155–159.

 • Cooper, P. J., Taylor, M. J., Cooper, Z., Fairburn, C. G. (1987) The development and validation of the Body Shape Questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 6, 485–494.

 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., Maccallum, R. C., Strahan, E. J., Becker, G. (1999) Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4, 272–299.

 • Fallon, A. E., Rozin, P. (1985) Sex differences in perceptions of desirable body shape. Journal of Abnormal Psychology, 94 , 102–105.

 • French, S. A., Jeffery, R. W. (1995) Weight concerns and smoking: A literature review. Annals of Behavioral Medicine, 17, 234–244.

 • Friedman, M. A., Brownell, K. D. (1995) Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117, 3–20.

 • Garner, D. M., Garfinkel, P. E. (1979) The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273–279.

 • Garner, D. M., Olmstead, M. P., Polivy, J. (1983) Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2, 15–34.

 • Gila, A., Castro, J., Gomez, M. J., Toro, J., Salamero, M. (1999) The Body Attitude Test: validation of the Spanish version. Eating and Weight Disorders, 4, 175–178.

 • Grogan, S. (2006) Body image and health: Contemporary Perspectives. Journal of Health Psychology, 11, 523–530

 • Heinberg, L. J. (2000) Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In Thompson, J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 27–47. American Psychological Association, Washington

 • Hu, L.-T., Bentler, P. M. (1999) Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6, 1–55.

 • Juhász Á. (2008) Női önértékelés, testkép. Szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 • Kashima, A., Yamashita, T., Okamoto, A., Nagoshi, Y., Wada, Y., Tadai, T., Fukui, K. (2003) Japanese version of the Body Attitude Test: its reliability and validity. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 57, 511–516.

 • Kline, R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Lukács L., Murányi I., Túry, F. (2007) A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 131–145.

 • Lukács–Márton R., Szabó P., Vásárhelyi É. (2008) Testkép, evészavarok, egészségi állapot a szépségiparban dolgozóknál. Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság 14. Vándorgyűlésén. Sopron, 2008. január 23–26.

 • Marsh, H. W., Balla, J. R., Mcdonald R. P. (1988) Goodness-of-fit indices in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391–410.

 • Marsh, H. W., Hocevar, D. (1985) The application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept : First and higher order factor structures and their invariance across age groups. Psychological Bulletin, 97, 562–582.

 • Matz, P. E., Foster, G. D., Faith, M. S., Wadden, T. A. (2002) Correlates of body image dissatisfaction among overweight women seeking weight loss. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1040–1044.

 • Mckinley, N. M., Hyde, J. S. (1996) The objectified body consciousness scale: Development and validation. Psychology of Women Quarterly, 20, 181–215.

 • Neumark-Sztainer, D., Paxton, S. J., Hannan, P. J., Haines, J., Story, M. (2006) Does Body Satisfaction Matter? Five-year Longitudinal Associations between Body Satisfaction and Health Behaviors in Adolescent Females and Males. Journal of Adolescent Health, 39, 244–251.

 • Niedhammer, I., Bugel, I. Bonenfant, S., Goldberg, M., Leclerc, A. (2000) Validity of self-reported weight and height in the French GAZEL cohort. International Journal of Obesity, 24, 1111–1118.

 • Olmstead, M., Mcfarlane, T. (2004) Body weight and body image. BMC Women’s Health, 4, S1–S5.

 • Orbach, I., Mikulincer M. (1998) The Body Investment Scale: Construction and validation of a Body Experience Scale. Psychological Assessment, 10, 415–425.

 • Paksi B., Felvinczi K., Schmidt A. (2004) Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Kutatási jelentés. Oktatási Minisztérium, Budapest

 • Pope, H. G., Phillips, K. A., Olivardia, R. (2000) The Adonis complex: The secret crisis of male body obsession . Free Press, New York

 • Probst, M., Pieters, G., Vanderlinden, J. (2008)Evaluation of body experience questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical participants. International Journal of Eating Disorders, 41, 657–665.

 • Probst, M., Pieters, G., Vanderlinden, J. (2009) Body experience assessment in non-clinical male and female subjects. Eating and Weight Disorders, 14, 16–21.

 • Probst, M., Van Coppenolle, H., Vandereycken W. (1997) Further experience with the Body Attitude Test. Eating and Weight Disorders, 2, 100–104.

 • Probst, M., Van Coppenolle, H., Vandereycken, W. (1992) De Lichaams-Attitude-Vragenlijst bij patiënten met eetstoornissen: Onderzoekresultaten. [The Body Attitude Test for patients with eating disorders: Research data] Bewegen en Hulpverlening, 9, 286–299.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Pieters, G. (1999) Body experience in eating disorders before and after treatment: a follow-up study. European Psychiatry, 14, 333–340.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Vanderlinden, J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3, 133–144.

 • Raykov, T., Marcoulides, G. A. (2006) A first course in structural equation modeling . Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London

 • Rodin, J., Silberstein, L., Striegel-Moore, R. (1985) Women and weight: A normative discontent. In Sonderegger, T. B. (ed.) Psychology and gender: Nebraska symposium on motivation, 1984 . 277–307. University of Nebraska Press, Lincoln, NE

 • Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image. Princeton University Press, Princeton, NJ

 • Sarwer, D. B., Pertschuk, M. J. (2002) Cosmetic surgery. In Kornstein, S. G., Clayton, A. H. (eds) Women’s Mental Health: A Comprehensive Textbook. 481–496. Guilford Press, New York

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Stice, E. (2002) Risk and Maintenance Factors for Eating Pathology: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin, 128, 825–848.

 • Stice, E., Shaw, H. (2003) Prospective relations of body image, eating, and affective disturbances to smoking onset in adolescent girls: How Virginia slims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 129–135.

 • Székelyi M., Barna I. (2002) Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest

 • Tantleff-Dunn, S. (2001) Breast and chest size: Ideals and stereotypes through the 1990s. Sex Roles, 45, 231–242.

 • Thompson, J. K. (2000) Assessing body image disturbance: Measures, methodology, and implementation. In Thompson, J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 49–81. American Psychological Association, Washington

 • Thompson, J. K. (2004) The (mis)measurement of body image: Ten strategies to improve assessment for applied and research purposes. Body Image, 1, 7–14.

 • Thompson, J. K., Tantleff, S. (1992) Female and male ratings of upper torso: Actual, ideal, and stereotypical conceptions. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 345–354.

 • Tiggemann, M. (2004) Body image across the adult life span: Stability and change. Body Image, 1, 29–41.

 • Tiggemann, M. (2005) Body dissatisfaction and adolescent self-esteem: Prospective findings. Body Image, 2, 129–135.

 • Tylka, T. L., Bergeron, D., Schwartz, J. P. (2005) Development and psychometric evaluation of the Male Body Attitudes Scale (MBAS). Body Image, 2, 161–175.

 • Treuer T. (2001) A kényszerspektrumhoz tartozó egyes kórképek tüneti alcsoportjainak elkülönítése és klinikai jellemzőinek vizsgálata. Doktori értekezés, kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest

 • Treuer, T., Koperdák, M., Rózsa, S., Füredi, J. (2005) The impact of physical and sexual abuse on body image in eating disorders. European Eating Disorders Review, 13, 106–111.

 • Túry F., Sáfrán Zs., Wildmann M., László Zs. (1997) Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek, 5, 336–342.

 • Túry F., Szabó P. (2000) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Van Coppenolle, H., Probst, M., Vandereycken, W., Goris, M., Meermann, R. (1990) Construction of a questionnaire on the body experience of anorexia nervosa. In Remschmidt, H., Schmidt, M. H. (eds) Anorexia Nervosa. 103–113. Hogrefe & Huber, Stuttgart

 • Villanueva, E. V. (2001) The validity of self-reported weight in US adults: a population based cross-sectional study. BMC Public Health, 1 (11) ( http://www.biomedcentral.com/1471-2458/1/11 ). A letöltés ideje: 2008. augusztus 26

 • WHO (World Health Organization) (1998) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation on obesity. WHO, Geneva

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 9 1 3
Jul 2021 19 3 3
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 3 2 2
Oct 2021 13 1 2
Nov 2021 7 1 2
Dec 2021 7 3 5