View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A vizsgálat során magyar nyelvre adaptáltuk a 21 tételes Háromfaktoros Evési Kérdőívet (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21-item; TFEQ-R21). Fő célkitűzésünk a kérdőív eredeti faktorstruktúrájának alátámasztása és pszichometriai elemzése volt. Célul tűztük ki továbbá az evési magatartás egyes determinánsainak vizsgálatát. Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunkban az ELTE PPK hallgatónői (n=262; átlagéletkor 21,7 év, szórás: 2,78; testtömeg-index (BMI) átlaga 20,8 kg/m 2 , szórás: 2,93) vettek részt. Az alábbi mérőeszközöket alkalmaztuk: a TFEQ-R21 magyar nyelvű változata, Vonásszorongás skála, Testi Attitűdök Tesztje. Az elemzés konfirmatív faktoranalízissel (CFA; MIMIC) és többjellemzős-többtételes elemzéssel történt. A CFA alátámasztotta a TFEQ-R21 eredeti faktoriális struktúráját. Skálák: kontrollálatlan evés, kognitív korlátozás, érzelmi evés. A skálák belső konzisztenciája (Cronbach α: 0,82–0,93) és kéthetes intervallumban vizsgált teszt-reteszt reliabilitása (r s : 0,79–0,91) kiváló. A többjellemzős-többtételes elemzés eredményei alátámasztják a tételek konvergens és diszkrimináns validitását. Az evési magatartás potenciális determinánsainak vizsgálata (MIMIC modell) azt az eredményt hozta, hogy a három táplálkozási viselkedés közül csak az érzelmi evés mutat szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot a tápláltsági állapottal. A testképpel való elégedetlenség szignifikáns magyarázó változója az étrendi korlátozásra való törekvésnek; a vonásszorongás pedig a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés előrejelzője.

 • Afridi, A. K., Khan, A. (2004) Prevalence and Etiology of Obesity – An Overview. Pakistan Journal of Nutrition, 3, 14–25.

 • Allison, D. B., Kalinsky, L. B., Gorman, B. S. (1992) A comparison of the psychometric properties of three measures of dietary restraint. Psychological Assessment, 4, 391–398.

 • Anglé, S., Engblom, J., Eriksson, T., Kautiainen, S., Saha, M-T., Linfords, P., Lehtinen, M., Rimpelä, A. (2009) Three factor eating questionnaire-R18 as a measure of cognitive restraint, uncontrolled eating and emotional eating in a sample of young Finnish females. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 41.

 • Boerner, L. M., Spillane, N. S., Anderson, K. G., Smith, G. T. (2004) Similarities and differences between women and men on eating disorder risk factors and symptom measures. Eating Behaviors, 5, 209–222.

 • Bond, M. J., Mcdowell, A. J., Wilkinson, J. Y. (2001) The measurement of dietary restraint, disinhibition and hunger: an examination of the factor structure of the Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ). International Journal of Obesity, 25, 900–906.

 • Buckroyd, J., Rother, S. (2007) Therapeutic groups for obese women. A group leader’s handbook. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester

 • Byrne, B. M. (2001) Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Lawrence Erlbaum Associates, London

 • Cappelleri, J. C., Bushmakin, A. G., Gerber, R. A., Leidy, N. K., Sexton, C. C., Lowe, M. R., Karlsson, J. (2009) Psychometric analysis of the Three-Factor Eating Questionnaire-R21: results from a large diverse sample of obese and non-obese participants. International Journal of Obesity, 33, 611–620.

 • Cooper, Z., Fairburn, C. G. (2001) A new cognitive behavioural approach to treatment of obesity. Behaviour Research and Therapy, 39, 499–511.

 • Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (2010) A testkép mérése: A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (3), 431–461.

 • De Lauzon, B., Romon, M., Deschamps, V., Lafay, L., Borys, J-M., Karlsson, J., Ducimetière, P., Charles, M. A., Fleurbaix Laventie Ville Sante (FLVS) Study Group (2004) The Three-Factor Eating Questionnaire-R18 is able to distinguish among different eating patterns in a general population. Journal of Nutrition, 134, 2372–2380.

 • De Lauzon-Guillain, B., Basdevant, A., Romon, M., Karlsson, J., Borys, J-M., Charles, M. A., The Flvs Study Group (2006) Is restrained eating a risk factor for weight gain in a general population? American Journal of Clinical Nutrition, 83, 132–138.

 • De Lauzon-Guillain, B., Musher-Eizenman, D., Leporc, E., Holub, S., Charles, M. A. (2009) Parental feeding practices in the United States and in France: relationships with child’s characteristics and parent’s eating behavior . Journal of the American Dietetic Association, 109, 1064–1069.

 • DSM-IV-TR (2001) A DSM-IV-TR diagnosztikai kritériumai zsebkönyv. Animula, Budapest

 • Foster, G. D., Wadden, T. A., Swain, R. M., Stunkard, A. J., Platte, P., Vogt, R. A. (1998)The Eating Inventory in obese women: Clinical correlates and relationship to weight loss. International Journal of Obesity, 22, 778–785.

 • Ganley, R. M. (1988) Emotional eating and how it relates to dietary restraint, disinhibition, and perceived hunger. International Journal of Eating Disorders, 7, 635–647.

 • Greeno, C. G., Wing, R. R. (1994) Stress-induced eating. Psychological Bulletin, 115, 444–464.

 • Herman, C. P., Polivy, J. (1980) Restrained eating. In Stunkard, A. J. (ed.) Obesity. 208–225. Philadelphia, Saunders

 • HRQL GROUP (2002) TFEQ-R21. Manuscript. Göteborg University on-Campus Company, Göteborg, Sweden

 • Hu, F. B. (2008) Obesity epidemiology. Oxford University Press, Oxford

 • Hyland, M. E., Irvine, S. H., Thacker, C., Dann, P.L., Dennis, I. (1989) Psychometric analysis of the Stunkard-Messick Eating Questionnaire (SMEQ) and Comparison with the Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). Current Psychology: Research and Review, 8, 228–233.

 • Kaplan, H. I., Kaplan, H. S. (1957) The psychosomatic concept of obesity. Journal of Nervous and Mental Disorders, 125, 181–201.

 • Karlsson, J., Persson, L-O., Sjöström, L., Sullivan, M. (2000) Psychometric properties and factor structure of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) in obese men and women. Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) study. International Journal of Obesity, 24, 1715–1725.

 • Keskitalo, K., Tuorila, H., Spector, T. D., Cherkas, L. F., Knaapila, A., Kaprio, J., Silventoinen, K., Perola, M. (2008) The Three-Factor Eating Questionnaire, body mass index, and responses to sweet and salty fatty foods: a twin study of genetic and environmental associations. American Journal of Clinical Nutrition, 88, 263–271.

 • Khoo, S-T., West S. G., Wu, W., Kwok, O-M. (2006) Longitudinal methods. In Eid, M., Diener, E. (eds) Handbook of Multimethod measurement in Psychology. 301–317. APA, Washington

 • Kline, R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Konttinen, H., Haukkala, A., Sarlio-Lähteenkorva, S., Silventoinen, K., Jousilahti, P. (2009) Eating styles, self-control and obesity indicators. The moderating role of obesity status and dieting history on restrained eating. Appetite, 53, 131–134.

 • Laessle, R. G., Tuschl, R. J., Kotthaus, B. C., Pirke, K. M. (1989) A comparison of the validity of three scales for the assessment of dietary restraint. Journal of Abnormal Psychology, 98, 504–507.

 • Muthen, B. O. (1989) Latent variable modeling in heterogeneous populations. Psychometrika, 54, 557–585.

 • Pallister, E., Waller, G. (2008) Anxiety in the eating disorders: Understanding the overlap. Clinical Psychology Review, 28, 366–386.

 • Probst, M., Pieters, G., Vanderlinden, J. (2008) Evaluation of body experience questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical participants. International Journal of Eating Disorders, 41, 657–665.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Vanderlinden, J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3, 133–144.

 • Pudel, V. E., Metzdorff, M., Oetting, M. X. (1975) Zur Persönlichkeit Adipöser in psychologischen Tests unter Berücksichtigung latent Fettsüchtiger. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse, 21, 345–361.

 • Ricciardelli, L. A., Williams, R. J. (1997) A two-factor model of dietary restraint. Journal of Clinical Psychology, 53, 123–131.

 • Schachter S. (1968) Obesity and eating. Internal and external cues differentially affect the eating behavior of obese and normal subjects. Science, 161, 751–756.

 • Shearin, E. N., Russ, M. J., Hull, J. W., Clarkin, J. F., Smith, G, P. (1994) Construct validity of the Three-Factor Eating Questionnaire: flexible and rigid control subscales. International Journal of Eating Disorders, 16, 187–198.

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Stunkard, A. J., Messick, S. (1985) The Three-Factor Eating Questionnaire to measure dietary restraint, disinhibition and hunger. Journal of Psychosomatic Research, 29, 71–83.

 • Tholin, S., Rasmussen, F., Tynelius, P., Karlsson, J. (2005) Genetic and environmental influences on eating behavior: the Swedish Young Male Twins Study American Journal of Clinical Nutrition, 81, 564–569.

 • Thompson, M. S., Green, S. B. (2006) Evaluating between group differences in latent variable means. In Hancock, G. R., Mueller, R. D. (eds) Structural Equation Modeling: A second course. 119–169. Information Age Publishing, Greenwich

 • Túry F., Szabó P. (2000) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Van Strien, T., Frijters, J. E. R., Bergers, G. P. A., Defares, P. B. (1986) The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5, 295–315.

 • Van Strien, T., Frijters, J. E. R., Van Staveren, W. A., Defares, P. B., Deurenberg, P. (1986) The predictive validity of the Dutch Restrained Eating Scale. International Journal of Eating Disorders, 5, 747–755.

 • Westenhoefer, J. (1991) Dietary restraint and disinhibition: is restraint a homogeneous construct? Appetite, 16, 45–55.

 • Wurtman, R. J., Wurtman, J. J. (1995) Brain serotonin carbohydrate-craving, obesity and depression. Obesity Research, 3, S477–S480.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 26 0 0
May 2021 11 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 7 0 0
Aug 2021 4 1 1
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0