View More View Less
 • 1 Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézet, Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a kinetikus iskolarajz (Kinetic School Drawings, KSD) értelmezését mutatja be a rendszerszemléletű konfigurációelemzés (SSCA) módszerével. A bevezetőben kifejezéspszichológiai szemléleti keretet vázol fel, amelyben a rajzot a kifejező viselkedés részének tekinti, elhelyezi a tesztet a rajzvizsgálatok rendszerében és röviden kitér a teszt előzményeire. A tesztfelvétel módszere után részletesen ismerteti a kinetikus iskolarajzok rendszerszemléletű konfigurációelemzési módszerét. Célja, hogy olyan értelmezési módszert adjon a gyakorló pszichológusok kezébe, amely szótárszerű jelentésadás nélkül vezet el a kinetikus iskolarajz megértéséhez és olyan összefüggések hálózatát eredményezi, amelyek mindig egyedi módon szólnak a gyermekről. A tanulmány befejező része a kinetikus iskolarajzokkal végzett, hazai kutatási eredményekről ad összefoglalót.

 • Abraham, A. (1963) Le dessin d’une personne. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

 • Abraham, A. (1991) The inner group: its manifestation in drawings and in the actual group. Group, 15, 28–38.

 • Adler, P. T. (1970) Evaluation of the figure drawing technique: Reliability, factorial structure, and diagnostic usefulness. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 35, 52–57.

 • Allport, G. W., Vernon, P. E. (1933) Studies in expressive movement. Macmillan, New York

 • Allport, G. W. (1961/1998) A személyiség alakulása. Kairosz, Budapest

 • Andrews, J., Janzen, H. (1988a) Objectifying the Kinetic School Drawing (KSD): A comparison of LD. vs. non LD. Grade 5 students. Canadian Journal of School Psychology, 3, 27–51.

 • Andrews, J., Janzen, H. (1988b) A global approach for the interpretation of the Kinetic School Drawing (KSD): A quick scoring sheet, reference guide, and rating scale. Psychology in the Schools, 25, 217–238.

 • Armstrong, D. C. (1995) The use of the Kinetic School Drawings to explore the educational preferences of gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 18, 410–439.

 • Aronsson, K., Andersson, S. (1996) Social scalings in children’s drawings of class-room life. A cultural comparative analysis of children’s drawings in Africa and Sweden. British Journal of Developmental Psychology, 14, 301–314.

 • Bombi, A. S., Pinto, G., Cannoni, E. (2007) Pictorial assessment of interpersonal relationships (PAIR): An analytic system for understanding children’s drawings. Firenze University Press, Firenze

 • Bombi, A. S., Pinto, G. (1994) Making a dyad: Cohesion and distancing in children’s pictorial representations of friendship. British Journal of Developmental Psychology, 12, 563–576.

 • Brengelman, J. C. (1961) Expressive movements and abnormal behavior. In Eysenck, H. J. (ed.) Handbook of abnormal psychology. 62–107. Basic Books, New York

 • Buck, J. N. (1948) The H-T-P technique, a qualitative and quantitative scoring manual. Journal of Clinical Psychology Monograph Supplement, 4, 1–120.

 • Burns R. C., Kaufman, S. H. (1970) Kinetic Family Drawings (K-F-D). Brunner/Mazel, New York

 • Corman, L. (1970) Le test du dessin de famille. Presses Universitaires de France, Paris

 • Di Leo, J. H. (1983) Interpreting Children’s Drawings. Brunner and Mazel, New York

 • Elkisch, P. (1960) Free Art Expression. In Rabin, A. I., Haworth, M. R. (eds) Projective Techniques with Children. 273–287. Grune and Stratton, New York

 • Fish, J. E., Larr, C. J. (1972) A decade of change in drawings by black children. American Journal of Psychiatry, 129, 421–426.

 • Frank, L. K. (1939) Projective methods for the study of personality. Journal of Psychology, 8, 339–418.

 • Freud, S. (1895) Über die Berechtigung von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomkomplex als „Angstneurose” abzutreten. In Gesammelte Werke 1. (1977, 5. Auflage) 316–342. Imago, London

 • Freud, S.) (1913/1990 Totem és tabu. Göncöl, Budapest

 • Furth, G. M. (1993) Heilen durch Malen. Walter, Olten und Freiburg im Breisgau

 • Gádoros J. (1996) Szociodemográfiai rizikótényezők vizsgálata gyermek viselkedési kérdőív alkalmazásával. Psychiatrica Hungarica, 11 , 147–166.

 • Gardiner, H. W. (1969) A cross-cultural comparison of hostility in children’s drawings. Journal of Social Psychology, 72, 261–263.

 • Gardiner, H. W. (1972) The use of human figure drawings to assess a cultural value: Smiling in Thailand. Journal of Psychology, 80, 203–204.

 • Gregersen, G. F., Travers, M. W. (1968) A study of the child’s concept of the teacher. The Journal of Educational Research, 61, 324–327.

 • Hammer, E. F. , ed. (1958) Clinical Application of Projective Drawings. Charles C. Thomas, Springfield

 • Hárdi I. (1983/2002) Dinamikus rajzvizsgálat. Medicina, Budapest

 • Hare, A. P., Hare, R. T. (1956) The Draw-A-Group test. Journal of Genetic Psychology, 89, 51–59.

 • Hodgkinson, G., Langan-Fox, J., Sadler-Smith, E. (2008) Intuition: A fundamental bridging construct in the behavioural sciences. British Journal of Psychology, 99 , 1–27.

 • Hogarth, R. M. (2005) Deciding analytically or trusting your intuition? The advantages and disadvantages of analytic and intuitive thought. In Betsch, T., Haberstroh, S. (eds) The routines of decision-making. 67–82. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah

 • Iten, A. (1974) Die Sonne in der Kinderzeichnung und ihre psychologische Bedeutung. H. R. Balmer AG, Zug

 • Iten, A. (1980) Die Sonnenfamilie. Kugler, Oberwil b. Zug

 • Kirby, F. R. (1970) Family drawings, individual/group identity and growth. Unpublished Dissertation, Michigan State University

 • Knoff, H. M., Prout, H. T. (1985) The Kinetic Drawing System: A review and integration of the Kinetic Family and School Drawing techniques. Psychology in the Schools, 22, 50–59.

 • Knoff, H. M., Prout, H. T. (1993) The Kinetic Drawing System for Family and School. A Handbook. Western Psychological Services, Los Angeles

 • Konttinen, R. (1969) Relationships between graphic expansivity and extraversion as a function of anxiety and defensiveness. Annales Academicae Scientiarum Fennicae, 159, 1–108.

 • Kozéki B., Deák Á. (1983) A teljesítmény motivációjának vizsgálata az iskolában. Pszichológia, 3 , 219–244.

 • Kutnick, P. (1978) Children’s drawings of their classrooms: Developmental and social maturity. Child Study Journal, 8, 175–185.

 • Lecce, S., Pagnin, A., Pinto, G. (2009) Agreement in children’s evaluations of their relationships with siblings and friends. European Journal of Developmental Psychology, 6, 153–169.

 • Leibowitz, M. (1999) Interpreting projective drawings. A self psychological approach. Brunner and Mazel, Philadelphia

 • Lewin, K. (1972) A mezőelmélet a társadalomtudományokban. Válogatott elméleti tanulmányok. Gondolat, Budapest

 • Loney, J. (1971) Clinical aspects of the Loney Draw-A-Car Test: Enuresis and encopresis. Journal of Personality Assessment, 35, 265–274.

 • Lourenso, S. V., Greenberg, J. W., Davidson, H. H. (1965) Personality characteristics revealed in drawings of deprived children who differ in school achievement. The Journal of Educational Research, 59, 63–67.

 • Machover, K. (1949) Personality Projection in the Drawing of the Human Figure. Thomas, Springfield

 • Mátisné Orsós J. (2009) Cigány és nem cigány gyermekek iskolához való viszonyulásának vizsgálata. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete, Budapest

 • Mayerson, C. R. L. (1997) Observations of a short-term, coed, bilingual group therapy for latency-age, Spanish-speaking immigrant children. Journal of Child and Adolescent Group Therapy, 7, 181–191.

 • McPherson, S. (1969) Role behaviour and group concept in drawings. Journal of Projective Techniques, 33, 45–48.

 • Mearns, S. (2001) The social development of the home educated learner in the primary school phase. Unpublished dissertation, University of South Africa

 • Minkowska, F. (1956) Le Rorschach, à la recherché du monde des formes. Desclée de Brower, Paris

 • Mittelstädt, G. (1988) Nonverbale Indikatoren für soziokulturelle Orientierungen. Kulturkontakt, Kulturkonflikt, 28, 293–306.

 • Nagy V . (2007) A hiperaktív gyermek és az anya interakciójának vizsgálata. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete, Budapest

 • Nichols, R. C., Strümpfer, D. J. (1962) A factor analysis of Draw-a-Person test scores. Journal of Consulting Psychology, 26, 156–161.

 • Ogdon, D. P. (1996) Psychodiagnostics and Personality Assessment: A Handbook. Western Psychological Services, Los Angeles

 • Oroszné Perger M. (2008) Az iskolához való viszony vizsgálata a kinetikus iskolarajz módszerévelCsaládban és gyermekotthonban nevelkedő általános iskolai tanulók összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 • Pál K. (2009) Saját családjukban nevelkedő és gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek társas terének összehasonlító vizsgálata az Élettér-teszt, családrajz, kinetikus családrajz és a kinetikus iskolarajz módszerével. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete, Budapest

 • Perger M. (2008) Kinetikus iskolarajzzal végzett vizsgálat gyermekotthonban és családban nevelkedő gyermekek körében. Psychiatria Hungarica, 23, 127. (MPT XV. Vándorgyűlése tudományos előadásainak absztraktjai)

 • Poster, E. C., Betz, C., McKenna, A., Mossar, M. (1986) Children’s attitudes toward the mentally ill as reflected in human figure drawings and stories. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25, 680–686.

 • Prout, H. T., Celmer, D., S. (1984) School drawings and academic achievement: A validity study of the Kinetic School Drawing Technique. Psychology in the Schools, 21, 176–180.

 • Prout, H. T., Phillips, P. D. (1974) A clinical note: The Kinetic School Drawing. Psychology in the Schools, 11, 303–306.

 • Rabinowitz, A., Eldan, Z. (1989) Social schemata and aggression. Perceptual and Motor Skills, 68, 820.

 • Rabinowitz, A. (1991) The relation of acceptance rejection to social schemata and Kinetic Family Drawings. Social Behavior and Personality, 19, 263–272.

 • Rabinowitz, A. (1992) Acceptance-rejection and height of parental figures on the Kinetic Family Drawings. Perceptual and Motor Skills, 74, 329–330.

 • Rabinowitz, W., Travers, R. M. W. (1955) A drawing technique for studying certain outcomes of teacher education. Journal of Educational Psychology, 46, 257–273.

 • Richter, L. M., Griesel, R. D., Wortley, M. E. (1989) The Draw-a-Man Test: A 50-year perspective on drawings done by Black South African children. South African Journal of Psychology, 19, 1–5.

 • Sarbaugh, M. E. A (1982) Kinetic Drawing School (KD-S) technique. Illinois School Psychologists’ Association Monographs Series, 1, 1–70.

 • Schmiedeck, R. (1973) Das „Personal Sphäre Model“. Versuch eines graphischen Tests für Objektbeziehungen. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 21, 164–182.

 • Schneider, G. B. (1978) A preliminary validation study of the Kinetic School Drawing. Dissertation Abstracts International, 38 , 6628.

 • Schoppe, A. (1994) Kinder zeichnen ihre Vorstellung von Kirche. In van der Heide, A. (ed.) Ästhetik und Verantwortung: Festschrift für Matthias Kohm. 69–81. Blaue Eule, Essen

 • Schori, T. R., Thomas, C. B. (1975) Factor structure of the Figure Drawing Test. Journal of Multivariate Experimental Personality and Clinical Psychology, 1, 176–193.

 • Schulz von Thun, F. (1981) Miteinander reden 1 – Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Rowohlt, Reinbek

 • Sehringer, W. (1983) Zeichnen und Spielen als Instrumente der psychologischen Diagnostik. Schindele, Heidelberg

 • Sehringer, W. (1989) Systemanalyse von Kinderzeichnungen 1–2. Zeitschrift für Menschenkunde, 53, Heft 1–2.

 • Sehringer, W. (1992) Principles for the Psychodiagnostic Analysis of Children’s Drawings. In Jakab, I., Hárdi, I. (eds) Psychopathology of Expression and Art Therapy in the World. 46–81. Animula, Budapest

 • Sehringer, W. (1999) Zeichnen und Malen. Schindele, Heidelberg

 • Sehringer, W. (2000) Tárgy és módszer. Szemléletváltás a rajzvizsgálatban. Psychiatria Hungarica, 15, 379–384.

 • Sehringer, W. (2005) Érzelmek diagnosztikája gyerekrajzok alapján? Módszertani vonatkozások. In Sehringer, W., Vass, Z. (szerk.) Lelki folyamatok dinamikája. 51–109. Flaccus, Budapest

 • Smart, R. C., Smart, M. S. (1975) Group values shown in preadolescents’ drawings in five English-speaking countries. Journal of Social Psychology, 97, 23–37.

 • Stiles, D. A., Adkisson, J. L., Sebben, D., Tamashiro, R. (2008) Pictures of hearts and daggers: Strong emotions are expressed in young adolescents’ drawings of their attitudes towards mathematics. World Cultures eJournal, 16. Retrieved from: http://escholarship.org/uc/item/1sq263b7

 • Süle F. (1988) A „Fa-rajz”-teszt. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai vademecum II/2. 89–148. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Swensen, C. H. (1977) Human figure drawing, In Wolman, B. B. (ed.) International Encyclopaedia of Psychiatry, Psychology, Psychoanalysis and Neurology, Vol. V. 435–437. Aesculap, New York

 • Tanaka, S. (2009) What characteristics of the Kinetic School Drawing technique indicate the artist’s adaptation and difficulties at school? Analysis of elementary and junior high school students’ drawings. The Japanese Journal of Educational Psychology, 57, 143–157.

 • Urner, E. (1983) Kinder sprechen in Schrift und Zeichnung. Was Sonne, Haus und Mensch in der Zeichnung und was der Schreibtest über die Schulreife aussagen. Orell Füssli, Zürich

 • Vass, V., Vass, Z. (2009) Drawing together: How to interpret the picture in art therapy. IX International Congress of the SIPE, 10th Portuguese Congress of Art Therapy (50-years commemoration of the SIPE), Abstract Book, 53.

 • Vass Z. (1996) A projektív rajzok előnyei, problémái és kutatási távlatai. Magyar Pszichológia Szemle, 52, 81–100.

 • Vass, Z. (1998) The inner formal structure of the H-T-P drawings: An exploratory study. Journal of Clinical Psychology, 54, 1–9.

 • Vass, Z. (1999) La nouvelle perspective de l’examen des dessins projectifs: l’analyse psychométrique avec algorithmes. La Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale, 31, 94–97.

 • Vass Z. (2001a) A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawing) alkalmazása a pszichodiagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56 (1), 107–135.

 • Vass Z. (2001b) A pszichiátriai diagnózis többértékű logikája: prototipikus kategóriák, szignáldetekciós elmélet és fuzzy tagsági függvények. Pszichológia, 21, 353–370.

 • Vass, Z. (2001c) Artificial intelligence in psychodiagnosis. In Jakab, I. (ed.) Developmental aspects of creativity. 159–177. American Society of Psychopathology of Expression, Boston

 • Vass, Z. (2001d) Wie Verstehen die Experten Zeichnungen? Gastvortrag, Universität zu Köln, 24. Oktober, 2001.

 • Vass Z. (2003) A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Flaccus, Budapest

 • Vass Z. (2005) A mérhetőség és a megértés problémái a projektív rajzvizsgálatban: algoritmusos és heurisztikus elemzés. In Sehringer, W., Vass, Z. (szerk.) Lelki folyamatok dinamikája. A képi világ diagnosztikában és terápiában. 125–181. Flaccus, Budapest

 • Vass Z. (2006) A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Flaccus, Budapest

 • Vass Z. (2007a) A kinetikus iskolarajz értékelési szempontrendszere (oktatási segédanyag). Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete, Budapest

 • Vass Z. (2007b) Formai-szerkezeti rajzelemzés. Flaccus, Budapest

 • Vass Z. (2007c) Szimbólumok, énfunkciók és elhárító mechanizmusok a projektív rajzokban. In Oláh A., Demetrovics Zs., Kökönyei Gy. (szerk.) Személyiség-lélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére . Trefort Kiadó, Budapest

 • Vass Z. (2008) A kinetikus munkahelyrajz értékelési szempontrendszere (oktatási segédanyag). Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete, Budapest

 • Vass, Z. (2009a) A New Method for Configuration Analysis in Psychology. In 20 years: 1989–2009. The Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund in Hungary (CD melléklet) Hungarian Academy of Sciences, Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Budapest

 • Vass, Z. (2009b) Seven-Step Configuration Analysis: How to recognise the essence of the picture. IX International Congress of the SIPE, 10th Portuguese Congress of Art Therapy (50 years commemoration of the SIPE), Abstract Book, 20.

 • Zians, A. W. (1997) A qualitative analysis of how experts use and interpret the Kinetic School Drawing technique. Unpublished MA Thesis, University of Toronto

 • Zimmermann, W. (1980) Erkenntnistheoretische Aspekte des psychodiagnostischen Abbildungsprozesses. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 28, 373–382.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 12 2 3
Mar 2021 13 2 4
Apr 2021 5 1 1
May 2021 13 0 0
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 1 0 0