View More View Less
 • 1 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Mentálhigiéniai Ambulancia Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A kényszeres zavar (obszesszív-kompulzív zavar; OCD) élettartam-prevalenciája gyermekekben és serdülőkben is magas, 18 éves korra a 2-3%-ot is elérheti. Az OCD kezelésében az ajánlott pszichoterápiás módszer a kognitív viselkedésterápia, amelynek hatékonyságát számos vizsgálat igazolta felnőttekben és gyermekekben egyaránt. Gyermek- és serdülőkorú páciensek esetében a kognitív viselkedésterápiás módszereket adaptálnunk kell az életkori sajátosságok, valamint a juvenilis kórforma sajátosságainak figyelembevételével. Az OCD kognitív és tanuláselméleti modelljeinek vizsgálata gyermek és serdülő mintán hozzájárul a juvenilis kórforma megértéséhez és a kognitív viselkedésterápiás módszerek fejlődéséhez.

 • Abramowitz, J., Franklin, M. E., Foa, E. B. (2002) Empirical status of cognitive behavioral therapy for obsessive compulsive disorder. Romanian Journal of Cognitive Behavioral Therapy, 2, 89–104.

 • Allsopp, M., Verduyn, C. (1990) Adolescents with obsessive-compulsive disorder: a case note review of consecutive patients referred to a provincial regional adolescent psychiatry unit. Journal of Adolescence, 13, 157–169.

 • American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, Fourth Edition. APA, Washington DC

 • Arnold, P., Banerjee, P., Bhandari, R., Lorch, E., Ivey, J., Rose, M., Rosenberg, D. R. (2003) Childhood Anxiety Disorders and Developmental Issues in Anxiety. Current Psychiatry Report, 252–265.

 • Bacow, T. L. (2008) Metacognitive Processes in Anxious Children: Associations with Diagnostic Status. Thesis. Boston University, Massachusetts

 • Barrett, P. M., Healy, L. J. (2003) An examination of the cognitive process involved in childhood obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy, 41, 285–299.

 • Comer, J. S., Kendall, P. C., Franklin, M. E., Hudson, J. L., Pimentel, S. S. (2004) Obsessing/worrying about the overlap between obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder in youth. Clinical Psychology Review 24, 6, 663–683.

 • Ehlers, A., Clark, D. M. (2000) A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behaviour Research and Therapy, 38 (4), 319–345.

 • Farell, L., Barrett, P. (2006) Obsessive-compulsive disorder across developmental trajectory: cognitive processing of threat in children, adolescents and adults. British Journal of. Psychology, 97, 95–114.

 • Freeman, J. B., Garcia, A. M., Coyne, L., Ale, C., Przeworski, A., Himle. M., Compton, S., Leonard, H. L. (2008) Early childhood OCD: preliminary findings from a family-based cognitive-behavioral approach. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47 (5), 593–602.

 • Gádoros J. (2001) A gyermekpszichiátria körébe tartozó zavarok. In Füredi J., Németh A., Tariska, P. (szerk.) A pszichiátria magyar kézikönyve. 501–514. Medicina, Budapest

 • Geller, D. A., Biederman, J., Faraone, S., Agranat, A., Cradock, K., Hagermoser, L., Kim, G., Fraizer, J., Coffey, B. J. (2001) Developmental aspects of obsessive compulsive disorder: findings in children, adolescents, and adults. Journal of Nervous and Mental Disease 189, 7, 471–477.

 • Guggisberg, K. W. (2005) Methodological review and meta-analysis of treatments for child and adolescent obsessive-compulsive disorder. Thesis. University of Utah, Utah

 • Knox, L. S., Albano, A. M., Barlow, D. H. (1996) Parental involvement in the treatment of childhood obsessive-compulsive disorder: a multiple-baseline examination incorporating parents. Behaviour Therapy, 27, 93–115.

 • Libby, S., Reynolds, S., Derisley, J., Clark, S. (2004) Cognitive appraisals in young people with obsessive-compulsive disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45 (6), 1076–1084.

 • Magnúsdóttir, I., Smári, J. (2004) Are responsibility attitudes related to obsessive-compulsive symptoms in schoolchildren? Cognitive Behaviour Therapy, 33, 21–26.

 • March, J. S. (1995) Cognitive-behavioral psychotherapy for children and adolescents with OCD: A review and recommendations for treatment. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34, 1, 7–18.

 • March, J. S. (2004) Cognitive-behavior therapy, sertraline, and their combination for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: The pediatric OCD treatment study (POTS) randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 292 (16), 1969–1976.

 • March, J. S., Benton, C. M. (2007) Talking back to OCD. Guilford, New York

 • Mather, A., Cartwright-Hatton, S. (2004) Cognitive Predictors of Obsessive-Compulsive Symptoms in Adolescence: A Preliminary Investigation. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33 (4), 743–749.

 • Mórotz K. (2005) A kényszerbetegség kognitív viselkedésterápiája. In Mórotz K., Perczel Forintos D. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia. 441–481. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Rachman, S. J. (1993) Obsessions, responsibility and guilt. Behaviour Research and Therapy, 31, 149–154.

 • Reeves, J., Reynolds, S., Coker, S., Wilson, C. (2010) An experimental manipulation of responsibility in children: a test of the inflated responsibility model of obsessive-compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 3, 228–233.

 • Salkovskis, P. M., Rimes, K. (1997) A hipochondriasis és a kényszeres problémák kognitív megközelítése. Psychiatria Hungarica 12 (3), 315–335.

 • Storch, E. A., Björgvinsson, T., Riemann, B., Lewin, A. B., Morales, M. J., Murphy, T. K. (2010) Factors associated with poor response in cognitive-behavioral therapy for pediatric obsessive-compulsive disorder. Bulletin of the Menninger Clinic, 74 (2), 167–185.

 • Wells, A., Fisher, P. L. (2008) Metacognitive therapy for obsessive-compulsive disorder: A case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, 117–132.

 • Wewetzer, C., Hemminger, U. (2007) Zwangsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. In Mattejat, F. (Hrsg.) Lehrbuch der Psychotherapie, Band 4, Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen und ihren Familien. 539–548. CIP-Medien, München

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 7 0 0
Nov 2020 10 3 3
Dec 2020 16 2 3
Jan 2021 24 0 0
Feb 2021 8 2 3
Mar 2021 14 1 2
Apr 2021 9 0 0