View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Elméleti összefoglalómban a kognitív terápiás irányzaton belül kialakult terápiás irányzat, a sématerápia bemutatására vállalkozom. A sématerápia súlyos kapcsolati problémákkal küzdő, személyiségzavarban vagy krónikus első tengely zavarban szenvedő páciensek számára kidolgozott hosszú (heti két alkalom, két éven át) egyéni vagy csoportos terápia. Először bemutatom a sématerápia kognitív, viselkedésterápiás, tárgykapcsolati és kötődéselméletet, Gestalt-terápiás elemeket integráló elméletét. A tanulmány második felében áttekintem a sématerápia hatékonyságára és a korai maladaptív sémaelmélet egyes elemeit alátámasztó kutatási eredményeket. Végül összefoglalom a sématerápia főbb szakaszait és specifikus terápiás technikáit: kognitív, viselkedésmintákat megtörő, élményalapú és a terápiás kapcsolatra fókuszáló technikákat.

 • Ball, S. A., Cecero, J. J. (2001) Addicted patients with personality disorders: Symptoms, schemas, and traits. Journal of Personality Disorders, 15 (1), 72–83.

 • Beck, A. T., (1967) Depression. Clinical, experimental and theoretical aspects. Harper and Row, New York

 • Beck, A. T., Emery, G. (1999) A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete. Animula, Budapest

 • Beck, J. (2002) Kognitív terápia. Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület, Budapest

 • Bowlby, J. (1973) Attachment and loss: Vol. 2. Separation. Basic Books, New York

 • Bowlby, J. (1980) Attachment and loss: Vol. 3. Loss. Lippincott New Scale, Philadelphia

 • Brotchie, J., Meyer, C., Copello, A., Kidney, R., Waller, G. (2004) Cognitive representations in alcohol and opiate abuse: The role of core beliefs. British Journal of Clinical Psychology, 43 (3), 337–342.

 • Csukli, G., Unoka, Zs., Filipovics, D., Simon, L. (2011) What is the relationship between the recognition of emotions and core beliefs: Associations between the recognition of emotions in facial expressions and the maladaptive schemas in depressed patients. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42 (1), 129–137.

 • Freeman, A., Martin, D. M. (2004) A Psychosocial Approach for Conceptualizing Schematic Development. In Freeman, A., Mahoney, M. J., Devito, P., Martin, D. (eds) Cognition and Psychotherapy. 2nd Edition. 221–256. Springer Publishing Company, Inc., New York

 • Giesen-Bloo, J., van Dyck, R., Spinhoven, P., van Tilburg, W., Dirksen, C., van Asselt, T., Kremers, I., Nadort, M., Arntz, A. (2006) Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63 (6), 649–658.

 • Gongora, C. V., Derksen, J. J. L., van Der Staak, C. P. F. (2004) The role of core beliefs in the specific cognitions of bulimic patients. Journal of Nervous and Mental Disease, 192 (4), 297–303.

 • Hinrichsen, H., Waller, G., Emanuelli, F. (2004) Social anxiety and agoraphobia in the eating disorders: Associations with core beliefs. Journal of Nervous and Mental Disease, 192 (11), 784–787.

 • Hoffart, A., Sexton, H., Hedley, L. M., Wang, C. E., Holthe, H., Haugum, J. A., Nordahl, H. M., Hovland, O. J., Holte, A. (2005) The Structure of Maladaptive Schemas: A Confirmatory Factor Analysis and a Psychometric Evaluation of Factor-Derived Scales. Cognitive Therapy and Research, 29 (6), 627–644.

 • Hoffart, A., Versland, S., Sexton, H. (2002) Self-understanding, empathy, guided-discovery, and schema belief in schema-focused cognitive therapy of personality disorders: A process-outcome study. Cognitive Therapy and Research, 26 (3), 199–219.

 • Inczédy-Farkas G., Simon L., Unoka Zs., Czobor P. (2007) Csoporttagok kognitív sémáinak hatása a kölcsönös érzelmi választásban. Pszichoterápia, 16 (4), 46–52.

 • Jovev, M., Jackson, H. J. (2004) Early maladaptive schemas in personality disordered individuals. Journal of Personality Disorders, 18 (5), 467–478.

 • Lee, C. W., Taylor, G., Dunn, J. (1999) Factor structure of the Schema-Questionnaire in a large clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 23 (4), 441–451.

 • Leung, N., Waller, G., Thomas, G. (1999) Core beliefs in anorexic and bulimic women. Journal of Nervous and Mental Disease, 187 (12), 736–741.

 • Perczel Forintos D. (2001) Hangulatzavarok kognitív viselkedésterápiája. In Szádócky E. (szerk.) Hangulatzavarok. 354–374. Medicina, Budapest

 • Perczel Forintos D., Ajtay Gy., Kiss Zs. (2007) Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. OPNI belső kiadvány, Budapest

 • Perczel-Forintos D. (1999) Szociális fóbia. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (4), 607–624.

 • Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Galhardo, A., Cunha, M. (2006) Early Maladaptive Schemas and Social Phobia. Cognitive Therapy and Research, 30 (5), 571–584.

 • Rijkeboer, M. M., van den Bergh, H. (2006) Multiple Group Confirmatory Factor Analysis of the Young Schema-Questionnaire in a Dutch Clinical versus Non-clinical Population. Cognitive Therapy and Research, 30 (3), 263–278.

 • Riso, L. P., du Toit, P. L., Blandino, J. A., Penna, S., Dacey, S., Duin, J. S. (2003) Cognitive aspects of chronic depression. Journal of Abnormal Psychology, 112 (1), 72–80.

 • Riso, L. P., Froman, S. E., Raouf, M., Gable, P., Maddux, R. E., Turini-Santorelli, N., Penna, S., Blandino, J. A., Jacobs, C. H., Cherry, M. (2006) The Long-Term Stability of Early Maladaptive Schemas. Cognitive Therapy and Research, 30 (4), 515–529.

 • Salkovskis, P. M. (2001) A kognitív terápia térhódítása. Animula, Budapest

 • Segal, Z. V. (1988) Appraisal of the self-schemata construct in cognitive models of depression. Psychological Bulletin, 103 (2), 147–162.

 • Shah, R., Waller, G. (2000) Parental style and vulnerability to depression: The role of core beliefs. Journal of Nervous and Mental Disease, 188 (1), 19–25.

 • Simeon, D., Guralnik, O., Knutelska, M., Schmeidler, J. (2002) Personality factors associated with dissociation: Temperament, defenses, and cognitive schemata. American Journal of Psychiatry, 159 (3), 489–491.

 • Simon, L., Unoka, Zs., Fogd, D., Czobor, P. (2011) Dysfunctional core beliefs, perceived parenting behavior and psychopathology in Gender Identity Disorder: a comparison of Male-to-Female, Female-to-Male transsexual and nontranssexual control subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 42 (1), 38–45.

 • Tölgyes T., Unoka Zs. (2008) Az evészavarok kognitív megközelítése: sémák és személyiség. In Túry F., Pászthy B. (szerk.) Evészavarok és testképzavarok. 223–235. Pro Die Kiadó, Budapest

 • Tölgyes T., Unoka Zs. (2009) Kognitív viselkedésterápia evészavarokban. Psychiatria Hungarica, 24 (5), 352–364.

 • Tringer L. (1984) A depressziók kognitív szemlélete. Psychiatria Hungarica, 1, 29–38.

 • Unoka Zs. (2010) Személyiségzavarok sématerápiája. In Perczel Forintos D., Mórotz K. (szerk.) Kognitív viselkedésterápia. 689–737. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest

 • Unoka Zs., Rózsa S., Fábián Á., Mervó B., Simon L. (2004) A Young-féle Séma kérdőív: A korai maladaptív sémák jelenlétét mérő eszköz pszichometriai jellemzőinek vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 20 (3), 235–243.

 • Unoka, Zs., Czobor, P., Simon, L., Tölgyes, T. (2010) Eating disorder behavior and early maladaptive schemas in subgroups of eating disorders. Journal of Nervous and Mental Disease, 198 (6), 425–435.

 • Unoka, Zs., Czobor, P., Tölgyes, T. (2007) Early maladaptive schemas and body mass index in subgroups of eating disorders: a differential association. Comprehensive Psychiatry, 48 (2), 199–204.

 • Waller, G., Dickson, C., Ohanian, V. (2002) Cognitive content in bulimic disorders: Core beliefs and eating attitudes. Eating Behaviors, 3 (2), 171–178.

 • Waller, G., Meyer, C., Ohanian, V. (2001) Psychometric properties of the long and short versions of the Young Schema-Questionnaire: Core beliefs among bulimic and comparison women. Cognitive Therapy and Research, 25 (2), 137–147.

 • Waller, G., Ohanian, V., Meyer, C., Osman, S. (2000) Cognitive content among bulimic women: The role of core beliefs. International Journal of Eating Disorder, 28 (2), 235–241.

 • Waller, G., Shah, R., Ohanian, V., Elliott, P. (2001) Core beliefs in bulimia nervosa and depression: The discriminant validity of Young’s Schema-Questionnaire. Behavior Therapy, 32 (1), 139–153.

 • Young, J. E. (1999) Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (revised edition). Professional Resource Press, Sarasota, Florida

 • Young, J. E. (2000a) Young Parenting Inventory (YPI) (On-line). Cognitive Therapy Centre, New York (Available: http://www.schematherapy.com , magyarul a szerzőtől)

 • Young, J. E. (2000b) Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI) (On-line). Cognitive Therapy Centre, New York (Available: http://www.schematherapy.com , magyarul a szerzőtől)

 • Young, J. E. (2000c) Young Compensation Inventory (YCI) (On-line). Cognitive Therapy Centre, New York (Available: http://www.schematherapy.com , magyarul a szerzőtől)

 • Young, J. E. (2000d) Young Atkinson Mode Inventory (YAMI) (On-line). Cognitive Therapy Centre, New York (Available: http://www.schematherapy.com , magyarul a szerzőtől)

 • Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A Practitioner’s Guide. Guilford Publications, New York

 • Young, J. E., Klosko, J. S., Weishaar, M. (2010) Sématerápia. A gyakorló terapeuták kézikönyve. VIKOTE, Budapest

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 80 2 5
Mar 2021 108 1 5
Apr 2021 80 7 13
May 2021 48 0 1
Jun 2021 26 0 2
Jul 2021 15 0 1
Aug 2021 0 0 0