View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az én (én-rendszer) szilárdságának és változékonyságának kölcsönviszonyát gyakran és hevesen vitatják az én-pszichológia művelői. Olykor egymást kizáró ellentéteknek tekintik őket, holott kölcsönösen feltételezik egymást: a változás a stabilitást szolgálja, a stabilitás a változás révén érvényesül. Az én-rendszer alapjellegzetessége a dinamikus stabilitás. Ezt az én-funkciók stabilitása, valamint a helyzetfüggő, kontextuális én folyamatos szerkesztése biztosítja. Az én-rendszer koherenciáját az értékelő-önértékelő funkció teremti meg. Az élettörténeti forgatókönyv fordulópontjai, valamint a történeti-társadalmi sorsesemények kritikus változásokat indukálnak a rendszerben. Az ilyenkor fellépő önreflexiós kényszerrel szemben gyakran ellenállás mutatkozik. Az én-élmény s az én-rendszer stabilitásának legfontosabb funkcionális tényezői: az általános önértékelés pozitív kimenetelének tartóssága; a társválasztási autonómia érvényesülése és a társas háló arányos kiegyensúlyozottsága; az élettörténeti és önismereti narratívumok koherenciája és kidolgozottsága; a szomatikus történet alakulása és reflektáltsága.

 • Abrams, D., Hogg, M. A., eds (1999) Social identity and social cognition. Blackwell, Oxford, Malden

 • Aron, A., (2003) The self and relationships. In Leary, M., Tangney, J. P., (eds) Handbook of self and identity. 442–461. Guilford, New York–London

 • Aron, A., McLaughlin-Volpe, T., Mashek, D., Lewandowski, G., Luhtanen, R. K., Sommers, S. R., (2004) Including others in the self. European Review of Social Psychology. Vol. 15, 101–132.

 • Balázs B., (1982) Napló 1903–1922. I–II. kötet. Magvető, Budapest

 • Bandura, A., (1995) Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press, New York

 • Bandura, A., (1997) Self-efficacy, The exercise of control. Freeman, New York

 • Barclay, C. R., Smith, T. S., (1992) Autobiographical remembering: Creating personal culture. In Conway, M. A., Rubin, D. C., Spinnler, H., Wagenaar, R. W., (eds) Theoretical perspectives on autobiographical memory. 75–97. Kluver, Amsterdam

 • Baumeister, R. F., Leary, M. R., (1995) The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117 (3), 497–529.

 • Berkowitz, L., (1988) Introduction. In Berkowitz, L., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 21. 1–14. Academic Press, San Diego

 • Brehm, J. W., (1966) A theory of psychological reactance. Academic Press, New York

 • Bowlby, J., (1969) Attachment and loss. Vol. 1: Attachment. Hogarth, London

 • Cantor, N., Markus, H., Niedenthal, P., Nurius, P., (1986) On motivation and the self-concept. In Sorrentino, H. M., Higgins, E. T., (eds) Handbook of motivation and cognition. Foundations of social behavior. 96–121. Wiley, Chicester etc.

 • Codol, J.,-P. (1975) On the so-called “superior conformity of the self” behaviour: twenty experimental investigations. European Journal of Social Psychology, 5, 471–501.

 • Cooley, G. H., (1902) Human nature and the social order. Scribner, New York

 • Conway, M. A., Rubin, D. C., (1993) The structure of biographical memory. In Collins, A. J., Gatherole, S. E., Conway, M., Morris, P. E., (eds) Theories of memory. 103–137. Erlbaum, Hillsdale

 • Conway, M. A., Pleydele-Pearce, C. W., (2000) The construction of autobiographical memories in the self-memory system. Psychological Review, 107 (2), 261–288.

 • Cooley, C., (1902) Human nature and social order. Scribner, New York

 • Coopersmith, S., (1967) The antecedents of self-esteem. Freeman, San Francisco

 • Crocker, J., (2002) The costs of seeking self-esteem. Journal of Social Issues, 58, 597–615.

 • Crocker, J., Park, L. E., (2004) The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin, 130, 392–414.

 • Deci, E. L., Ryan, R. M., (1991) A motivational approach to self: Integration in personality. In Dienstbier, R., (ed.) Nebraska Symposium on Motivation. Vol. 38. 237–288. University of Nebraska Press, Lincoln

 • Dennett, D., (1996) Micsoda elmék. Kulturtrade, Budapest

 • Dennett, D., (1998) Az intencionalitás filozófiája. Osiris, Budapest

 • Epstein, S., (1973) The self-concept revisited: or a theory of a theory. American Psychologist, 28, 404–416.

 • Fiske, S., (2003) Social beings: A core motives approach to social psychology. Wiley, New York

 • Fitzgerald, J. M., (1992) Autobiographical memory and conceptualization of the self. In Conway, M., Rubin, D., Spinsler, R., Wagenaar, W., (eds) Theoretical perspectives on autobiographical memory. 99–114. Kluver, Dordrecht–Boston–London

 • Fogel, A., (1991) Developing through telationships. Origins of communication, self, and culture. The University of Chicago Press, Chicago

 • Freeman, M., (2007) Narrative and relation: The place of other in the story of the self. In Josselson, R., Lieblich, A., McAdams, D., (eds) The meaning of others. Narrative studies of relationships. 11–20. APA, Washington

 • Friedman, W. J., (2004) Time in autobiographical memory. Social Cognition, 22 (5), 591–605.

 • Gellériné Lázár M., szerk. (1990) Időben élni. Történeti szociológiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Goffman, E., (1981) A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest

 • Hamilton, D. L., (2006) A társas megismerés: bevezető áttekintés. In Hamilton, D., Fiske, S., Bargh, J., (eds) A társak és a társadalom megismerése. 41–95. Osiris, Budapest

 • Hankiss E., (2005) Az ezerarcú én. Osiris, Budapest

 • Higgins, E. T., (1989) Self-discrepancy theory: What patterns of self-beliefs cause people to suffer. In Berkowitz, L., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 22. 93–136. Academic Press, New York

 • Hogg, M. H., (2000) Subjective uncertainty reduction through self-categorization. A motivational theory of social identity processes. European Review of Social Psychology. Vol. 11. 223–256. Wiley, Chicester etc.

 • Illyés Gy. (1979) Beatrice apródjai. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest

 • James, W., (1890) Principles of psychology. Vol. 1–2. Holt, Rinehart, Winston, New York

 • James, W., (1902) The varieties of religious experience. Longmans-Green and Company, New York

 • Josselson, R., Lieblich, A., McAdams, D. P., eds (2007) The meaning of others. Narrative studies of relationships. APA, Washington

 • Kafka, F., (1981) Naplók, levelek. Európa, Budapest

 • Kafka, F., (2003) Levél apámhoz. Noran, Budapest

 • Kanten, A. B., Teigen, K. H., (2008) Better than average and better with time: Relative evaluations of self and others in the past, present, and future. European Journal of Social Psychology, 38 (2), 343–353.

 • Kassák L., (1983) Egy ember élete. I–II. kötet. Magvető, Budapest

 • Kernis, M. N., Goldman, B. M., (2003) Stability and variability in self-concept and self-esteem. In Leary, M. R., Tangney, J. P., (eds) Handbook of self and identity. 106–127. Guilford, New York–London

 • Kertész I., (2006) K. dosszié. Magvető, Budapest

 • Kertész M., (1985) Szokásmondások. Helikon, Budapest

 • Kihlstrom, J. F., Cantor, N., (1984) Mental representation of the self. In Berkowitz, L., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 17. 1–47. Academic Press, San Diego, CA

 • Kihlstrom, J. F., Cantor, N., Albright, J. S., Chew, B. R., Klein, S., Niedenthal, P. M., (1988) Information processing and the study of the self. In Berkowitz, L., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 21. 145–178. Academic Press, San Diego CA

 • Klein, S. B., Loftus, J., (1993) The mental representation of trait and autobiographical knowledge about the self. In Srull, T. K., Wyer, R. S., (eds) Advances in social cognition. Vol. V. 1–49. Erlbaum, Hillsdale NJ

 • Konrád Gy. (2008) Inga. Noran, Budapest

 • Kuhn, M. N., McPartland, T. S., (1954) An empirical investigation of self-attitudes. American Sociological Review, 1, 68–76.

 • Leary, M. R., (2005) Sociometer theory and pursuit of relational value: Getting to the root of self-esteem. European Review of Social Psychology, 16, 75–112.

 • Leary, M. R., (2007) Motivational and emotional aspects of the self. Annual Review of Psychology, 58, 317–344.

 • Leary, M. R., Baumeister, R. F., (2000) The nature and function of self-esteem. In Zanna, M. P., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 32. 1–62. Academic Press, San Diego, CA

 • Leary, M. R., Tangney, J. P., eds (2003) Handbook of self and identity. Guilford, New York–London

 • Lewin, K., (1975) Csoportdinamika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

 • Markus, H., (1977) Self-schemata and processing information about the self. Journal of Pers. and Soc. Psych., 35 (1), 63–78.

 • Markus, H., Kunda, Z., (1986) Stability and malleability of the self-concept. Journal of Pers. and Soc. Psych., 51, 858–866.

 • Markus, H., Nurius, P., (1986) Possible selves. American Psychologist, 41, 954–969.

 • Markus, H., Wurf, E., (1987) The dynamic self-concept. A social psychological perspective. Annual Review of Psychology, 38, 299–337.

 • Maslow, A. (1954) Motivation and personality. Harper and Row, New York

 • McAdams, D. P., Josselson, R., Lieblich, A., eds (2005) Turns in the road. Narrative studies of lives in transition. APA, Washington

 • Mischel, W., Morf, C. C., (2003) The self as a psycho-social dynamic processing system: A metaperspective on a century of the self in psychology. In Leary, M., Tangney, J., (eds) Handbook of self and identity. 15–43. Guilford, New York–London

 • Murray, S. L., Holmes, J. G., (2008) The commitment-insurance system: Self-esteem and the regulation of connection in close relationships. In Zanna, M. P., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 40. 1–60. Academic Press, Amsterdam etc.

 • Neisser, U., Fivush, R., eds (1994) The remembering self: Construction and accuracy in the self-narrative. Cambridge University Press, Cambridge

 • Németh L., (1977) Homályból homályba. Életrajzi írások I–II. Magvető–Szépirodalmi, Budapest

 • Nowak, A., Vallacher, R. R., Tesser, A., Borkowski, W., (2000) Society of self: The emergence of collective properties in self-structure. Journal of Personality and Social Psychology, 107 (1), 39–61.

 • Ogilvie, D. M., (1987) The undesired self: A neglected variable in personality research. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 379–385.

 • Pataki F., (2001) Élettörténet és identitás. Osiris, Budapest

 • Pataki F., (2004) Érzelem és identitás. Új Mandátum, Budapest

 • Pataki F., (2006) Önéletrajzi emlékezet – önismeret – önéletírás. Pszichológia, 26 (2), 97–152.

 • Pataki F., (2007) Az önéletírás pszichológiája. Pszichológia, 27 (1), 3–68.

 • Pataki F., (2008) Az „eltűnt én” nyomában. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (3), 409–470.

 • Pataki F., Hunyady Gy. (1972) A csoportkohézió. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Pyszczynski, T., Greenberg, J., Solomon, S., Arndt, J., Schimel, J., (2004) Why do people need self-esteem? A theoretical and empirical review. Psychological Bulletin, 130 (3), 435–468.

 • Rhodewalt, F., Morf, C. C., (2005) Reflections in troubled waters: Narcissism and the vicissitudes of an interpersonally contextualized self. In Tesser, A., Wood, J., Stapel, D., (eds) On building, defending and regulating the self. A psychological perspective. 127–151. Psychology Press, New York–Hove

 • Ruby, P., Legrand, D., (2008) Neuroimagining the self? In Haggard, P., Rossetti, Y., Kawato, M., (eds) Sensorimotor foundations of higher cognition. Attention and performance. 293–317. Oxford University Press, Oxford

 • Rudman, L. A., Spencer, S. J., (2007) The implicit self. Self and Identity, 6 (2–3), 97–100.

 • Schiff, B., O’Neil, T., (2007) The relational employment of mixed racial identity. In Josselson, R., Lieblich, A., McAdams, D. P., (eds) The meaning of others. Narrative studies of relationships. 142–168. APA, Washington

 • Serpe, R. T., (1987) Stability and change in self: A structural symbolic interactionist explanation. Social Psychology Quarterly, 50 (1), 44–55.

 • Sherman, D. K., Cohen, G. L., (2006) The psychology of self-defense: Self-Affirmation Theory. In Zanna, M. P., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 38. 183–242. Academic Press, Amsterdam, Boston etc.

 • Simon, B., (2004) Identity in modern society. A social psychological perspective. Blackwell, Malden–Oxford–Carlton

 • Steele, C. M., (1988) The psychology of self-affirmation: sustaining the integrity of the self. In Berkowitz, L., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 21. 261–302. Academic Press, New York

 • Sullivan, H. S., (1953) The interpersonal theory of psychiatry. Norton, New York

 • Sullivan, H. S., (1968) Beginnings of the self-system. In Gordon, C., Gergen, K. J., (eds) The self in social interaction. Vol. 1. Classic and contemporary perspectives. 171–177. Wiley, New York–London

 • Swann, W. B., (1983) Self-verification: bringing social reality into harmony with the self. In Suls, J., Greenwald, A. G., (eds) Psychological perspectives on the self. Vol. 2. 33–66. Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • Swann, W. B., (1990) To be adored or to be known? The interplay of self-enhancement and self-verification. In Sorrentino, R. M., Higgins, E. T., (eds) Motivation and cognition. Vol. 2. 408–448. Guilford, New York

 • Swann, W. B., Rentfrow, P. J., Guinn, J. S., (2003) Self-verification: The search for coherence. In Leary, M., Tangney, J., (eds) Handbook of self and identity. 367–383. Guilford, New York–London

 • Szemerkényi Á., (1985) A múlt tudósa. In Kertész M., Szokásmondások. 257–281. Helikon, Budapest

 • Tajfel, H., (1981) Human groups and social categories: Studies in social psychology. Cambridge University Press, Cambridge

 • Tengelyi L., (1998) Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, Budapest

 • Tengelyi L., (2007) Tapasztalat és kifejezés. Atlantisz, Budapest

 • Tesser, A., (1988) Toward a self-evaluation maintenance model of social behavior. In Berkowitz, L., (ed.) Advances in experimental social psychology. Vol. 21. 181–227. Academic Press, New York

 • Tesser, A., (2000) On the confluence of self-esteem maintenance mechanism. Personality and Social Psychology Review, 4, 290–299.

 • Tesser, A., (2003) Self-evaluation. In Leary, M., Tangney, J., (eds) Handbook of self and identity. 275–290. Guilford, New York–London

 • Tesser, A., Wood, J. W., Stapel, D. A., eds (2005) On building, defending and regulating the self. A psychological perspective. Psychology Press, New York–Hove

 • Tulving, E., (1983) Elements of episodic memory. Oxford University Press, Oxford

 • Turner, J. C., ed. (1987) Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Blackwell, Oxford

 • Weinstein, N. D., (1980) Unrealistic optimism about future life events. Journal of Pers. and Soc. Psych., 39, 806–820.

 • Wheaton, B., Gotlib, J., (1997) Trajectories and turning points over the life course: Concepts and themes. In Gotlib, J., Wheaton, B., (eds) Stress and adversity over the life course: Trajectories and turning points. 3–28. Cambridge University Press, Cambridge

 • Wheeler, S. C., Demarree, K. G., Petty, R. E., (2005) The role of the self in priming-to-behavior effects. In Tesser, A., Wood, J., Stapel, D., (eds) On building, defending and regulating the self. A psychological perspective. 245–271. Psychology Press, New York–Hove

 • Wilson, A. E., Ross, M., (2000) The frequency of temporal self- and social comparisons in people’s personal appraisals. Journal of Pers. and Soc. Psych., 78, 928–942.

 • Wilson, A. E., Ross, M., (2001) From chump to champ: People’s appraisals of their earlier and present selves. Journal of Pers. and Soc. Psych., 80 (4), 572–584.

 • Wilson, T. D., Dunn, E. W., (2004) Self-knowledge: Its limits, value, and potential for improvement. Annual Review of Psychology, 55, 493–518.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 1 1 1
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 2 0 0
Dec 2020 8 0 0
Jan 2021 4 0 0
Feb 2021 13 1 2
Mar 2021 0 0 0