Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunkban a családállítás közép- és hosszú távú hatásait kívántuk vizsgálni. Az utánkövetéses vizsgálatot 209 személlyel, saját szerkesztésű kérdőívvel végeztük. A kérdőívek adatait az SPSS 10.0 statisztikai programcsomag felhasználásával elemeztük. Kimutattuk, hogy a hazánkban is egyre népszerűbb módszer tényleges hatással rendelkezik. A családállítást követően megélt közép- és hosszú távú változás mértéke szignifikáns. Ez mind a saját hipotézisünknek, mind a hasonló céllal végzett nemzetközi vizsgálatok eredményeinek megfelel.

 • Ábrahám M. (2001) Feljegyzések a fantomról. In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 66–70. Új Mandátum, Budapest

 • Angster M., Zseni A. (2007) Sorskötésben. In Zseni A. (szerk.) A pszichodráma és korunk tükröződései. 235–255. Medicina, Budapest

 • Angster M. (2008a) Családállítás. I. rész. Komplementer medicina, 12 (2), 56–58.

 • Angster M. (2008b) Családállítás. II. rész. Komplementer medicina, 12 (3), 58–60.

 • Angster M. (2009a) Családállítás a daganatos megbetegedések szemszögéből. Komplementer medicina, 13 (1), 59–61.

 • Angster M. (2009b) Családállítás az evészavarok gyógyításában, Komplementer medicina, 13 (3), 42–44.

 • Angster M. (2009c) Hol van itt a szeretet? In Gutman B. (szerk.) Családi boldogság, családi pokol. 191–216. Jaffa, Budapest

 • Bartholomew, K., Horowitz, L. M., (1991) Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 226–244.

 • Bergin, A. E., Garfield, S. L., eds (1978) Handbook of psychotherapy and behavior change. Wiley, New York

 • Böszörményi-Nagy, I., Spark, G., (1973) Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. Harper & Row, New York

 • Buda B. (1993) A pszichoterápiás irányzatok integrációjának lehetőségei. Psychiatria Hungarica, 8 (3), 215–222.

 • Cook, T. D., Campbell, D. T., eds (1979) Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Rand McNally, Chicago

 • Epstein, N. B., Vlak, I. A., (1981) Research in the results of psychotherapy: A summary of evidence. American Journal of Psychiatry, 138, 1027–1035.

 • Eysenck, H. J., (1952) The effects of psychotherapy: An evaluation. Journal of Consulting Psychology, 16 (5), 319–324.

 • Galarza, A. V., (2006) Die Hypothese der Morphischen Resonanz als Wissenschaftliche Basis der Familienaufstellung. Praxis der Systemaufstellung, (2), 69–71.

 • Hellinger, B., (1994) Ordnungen der Liebe. Ein Kursbuch. Carl-Auer-Systeme Verlag. Heidelberg

 • Hellinger, B., (1995) Familien-Stellen mit Kranken. Dokumentation eines Kurses für Kranke, begleitende Psychotherapeuten und Ärzte. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg

 • Höppner, G., (2001) „Heilt Demut – wo Schicksal wirkt?“ Eine Studie zu Effekten des Familien-Stellens nach Bert Hellinger. Profil-Verlag München, Wien

 • Jost, R., (2007) Familienaufstellungen im Urteil der Klienten – Eine retrospektive Befragung. Blickpunkt EFL-Beratung, (4), 56–59.

 • Kazdin, A. E., (1986) Comparative outcome studies of psychotherapy: Methodological issues and strategies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 95–105.

 • Langlotzt, R., (2005) www.e-r-langlotz.de/systemische_familientherapie/public-effizienzforschung.php

 • Langlotzt, R., (2006) www.e-r-langlotz.de/systemische_familientherapie/public-effizienzFamc.php

 • Mahr, A., Brömer, H., (2008) Aufstellungen in der Suchtrehabilitation – Erfahrungen und Ergebnisse. Praxis der Systemaufstellung, (2), 66–74.

 • Morey, L. C., (1991) Personality Assessment Inventory professional manual. Psychological Assessment Resources, Odessa

 • Orlinsky, D. E., Grawe, K., Parks, B. K., (1994) Process and outcome in psychotherapy. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., (eds) Handbook of Psychotherapy and Behavior change. 270–378. Wiley, New York

 • Rand, M., (2001) Titok és utókor – a transzgenerációs fantom elmélete. In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 62–65. Új Mandátum, Budapest

 • Roth, A., Fonagy, P., (2006) What Works for Whom? A Critical Review of Psychotherapy Research. The Guilford Press, New York

 • Ruppert, F., (2006) Aufstellungen und Spiegelneurone. Praxis der Systemaufstellung, (2), 64–68.

 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gömöri, M., (2007) A Satir-modell. Ursus Libris, Budapest

 • Schlötter, P., (2004) Die Vertraute Sprache und Ihre Entdeckung. Systemaufstellungen sind kein Zufallsprodukt – der empirische Nachweis. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg

 • Strupp, H. H., (1978) Psychotherapy research and practice – an overview. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., (eds) Handbook of Psychotherapy and behavior change. 3–22. Wiley, New York

 • Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest

 • Török M. (2001) Egy félelem története: a fóbia tünetei – az elfojtott visszatérése vagy a fantom visszatérése? In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 71–78. Új Mandátum, Budapest

 • Trull, T., Phares, J., (2004) Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest

 • Varga K. (1994) A szuggesztiók befolyásolása: A kontextuális hatás vizsgálata a Kreatív Imaginációs Skála alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 50 (5–6), 351–387.

 • Varga K. (2009) Pszichológus etika 99 dilemma tükrében. Medicina, Budapest

 • Vas J. P., Zseni A. (2007) Transzgenerációs traumák (TGT) újraélése pszichoterápiás kontextusban. Értelmezési lehetőségek négy eset kapcsán. Psychiatria Hungarica, 12 (3), 222–237.