Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunkban a családállítás közép- és hosszú távú hatásait kívántuk vizsgálni. Az utánkövetéses vizsgálatot 209 személlyel, saját szerkesztésű kérdőívvel végeztük. A kérdőívek adatait az SPSS 10.0 statisztikai programcsomag felhasználásával elemeztük. Kimutattuk, hogy a hazánkban is egyre népszerűbb módszer tényleges hatással rendelkezik. A családállítást követően megélt közép- és hosszú távú változás mértéke szignifikáns. Ez mind a saját hipotézisünknek, mind a hasonló céllal végzett nemzetközi vizsgálatok eredményeinek megfelel.

 • Ábrahám M. (2001) Feljegyzések a fantomról. In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 66–70. Új Mandátum, Budapest

 • Angster M., Zseni A. (2007) Sorskötésben. In Zseni A. (szerk.) A pszichodráma és korunk tükröződései. 235–255. Medicina, Budapest

 • Angster M. (2008a) Családállítás. I. rész. Komplementer medicina, 12 (2), 56–58.

 • Angster M. (2008b) Családállítás. II. rész. Komplementer medicina, 12 (3), 58–60.

 • Angster M. (2009a) Családállítás a daganatos megbetegedések szemszögéből. Komplementer medicina, 13 (1), 59–61.

 • Angster M. (2009b) Családállítás az evészavarok gyógyításában, Komplementer medicina, 13 (3), 42–44.

 • Angster M. (2009c) Hol van itt a szeretet? In Gutman B. (szerk.) Családi boldogság, családi pokol. 191–216. Jaffa, Budapest

 • Bartholomew, K., Horowitz, L. M., (1991) Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 226–244.

 • Bergin, A. E., Garfield, S. L., eds (1978) Handbook of psychotherapy and behavior change. Wiley, New York

 • Böszörményi-Nagy, I., Spark, G., (1973) Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. Harper & Row, New York

 • Buda B. (1993) A pszichoterápiás irányzatok integrációjának lehetőségei. Psychiatria Hungarica, 8 (3), 215–222.

 • Cook, T. D., Campbell, D. T., eds (1979) Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Rand McNally, Chicago

 • Epstein, N. B., Vlak, I. A., (1981) Research in the results of psychotherapy: A summary of evidence. American Journal of Psychiatry, 138, 1027–1035.

 • Eysenck, H. J., (1952) The effects of psychotherapy: An evaluation. Journal of Consulting Psychology, 16 (5), 319–324.

 • Galarza, A. V., (2006) Die Hypothese der Morphischen Resonanz als Wissenschaftliche Basis der Familienaufstellung. Praxis der Systemaufstellung, (2), 69–71.

 • Hellinger, B., (1994) Ordnungen der Liebe. Ein Kursbuch. Carl-Auer-Systeme Verlag. Heidelberg

 • Hellinger, B., (1995) Familien-Stellen mit Kranken. Dokumentation eines Kurses für Kranke, begleitende Psychotherapeuten und Ärzte. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg

 • Höppner, G., (2001) „Heilt Demut – wo Schicksal wirkt?“ Eine Studie zu Effekten des Familien-Stellens nach Bert Hellinger. Profil-Verlag München, Wien

 • Jost, R., (2007) Familienaufstellungen im Urteil der Klienten – Eine retrospektive Befragung. Blickpunkt EFL-Beratung, (4), 56–59.

 • Kazdin, A. E., (1986) Comparative outcome studies of psychotherapy: Methodological issues and strategies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 95–105.

 • Langlotzt, R., (2005) www.e-r-langlotz.de/systemische_familientherapie/public-effizienzforschung.php

 • Langlotzt, R., (2006) www.e-r-langlotz.de/systemische_familientherapie/public-effizienzFamc.php

 • Mahr, A., Brömer, H., (2008) Aufstellungen in der Suchtrehabilitation – Erfahrungen und Ergebnisse. Praxis der Systemaufstellung, (2), 66–74.

 • Morey, L. C., (1991) Personality Assessment Inventory professional manual. Psychological Assessment Resources, Odessa

 • Orlinsky, D. E., Grawe, K., Parks, B. K., (1994) Process and outcome in psychotherapy. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., (eds) Handbook of Psychotherapy and Behavior change. 270–378. Wiley, New York

 • Rand, M., (2001) Titok és utókor – a transzgenerációs fantom elmélete. In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 62–65. Új Mandátum, Budapest

 • Roth, A., Fonagy, P., (2006) What Works for Whom? A Critical Review of Psychotherapy Research. The Guilford Press, New York

 • Ruppert, F., (2006) Aufstellungen und Spiegelneurone. Praxis der Systemaufstellung, (2), 64–68.

 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gömöri, M., (2007) A Satir-modell. Ursus Libris, Budapest

 • Schlötter, P., (2004) Die Vertraute Sprache und Ihre Entdeckung. Systemaufstellungen sind kein Zufallsprodukt – der empirische Nachweis. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg

 • Strupp, H. H., (1978) Psychotherapy research and practice – an overview. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., (eds) Handbook of Psychotherapy and behavior change. 3–22. Wiley, New York

 • Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest

 • Török M. (2001) Egy félelem története: a fóbia tünetei – az elfojtott visszatérése vagy a fantom visszatérése? In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 71–78. Új Mandátum, Budapest

 • Trull, T., Phares, J., (2004) Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest

 • Varga K. (1994) A szuggesztiók befolyásolása: A kontextuális hatás vizsgálata a Kreatív Imaginációs Skála alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 50 (5–6), 351–387.

 • Varga K. (2009) Pszichológus etika 99 dilemma tükrében. Medicina, Budapest

 • Vas J. P., Zseni A. (2007) Transzgenerációs traumák (TGT) újraélése pszichoterápiás kontextusban. Értelmezési lehetőségek négy eset kapcsán. Psychiatria Hungarica, 12 (3), 222–237.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 3 1 0
Dec 2020 9 0 0
Jan 2021 14 2 4
Feb 2021 11 1 2
Mar 2021 30 0 0
Apr 2021 21 0 0
May 2021 0 0 0