View More View Less
 • 1 ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
 • | 2 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az életmód (fokozott kalóriabevitel, fizikai inaktivitás) jelentős szerepet játszik a súlyfelesleg kialakulásában. Az evési magatartás feltárása és megértése elősegíti a megfelelő táplálkozási prevenciós programok kidolgozását az elhízás világjárványának kontextusában. Vizsgálatunk célja az evési magatartás három aspektusának (kognitív korlátozás, kontrollálatlan evés, érzelmi evés) és korrelátumainak (tápláltsági állapot, ételpreferencia, fizikai aktivitás, szorongás, testképpel való elégedetlenség) felmérése volt főiskolai hallgatónők (n = 295) körében. Alkalmazott mérőeszközök: Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21), Testi Attitűdök Tesztje, Vonásszorongás skála, Testgyakorlás: A változás stádiumai (rövidített forma), valamint a különböző étel- és italfajták fogyasztási gyakoriságára vonatkozó kérdéssor. Az eredmények szerint a testtömeg-index növekedése az evés tudatos korlátozására való törekvés fokozódásával jár együtt. E kapcsolatban a test méretével való elégedetlenség jelentős közvetítő szerepet játszik. A testsúly kontrollálására irányuló evési magatartás kapcsolatot mutat az egészségmagatartás egy további aspektusával, a fizikai aktivitással is. A rendszeres testedzést végzők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a kognitív korlátozás skálán, mint az e tekintetben inaktívnak mondhatók. A vonásszorongás pozitív irányú kapcsolatot mutat a maladaptív evési magatartásokkal, úgymint a kontrollálatlan, illetve az érzelmi evéssel. Az érzelmi evés részleges közvetítő szerepet játszik a vonásszorongás és a kontrollálatlan evés közötti kapcsolat alakulásában. A különböző evési magatartások és egyes ételek preferenciái csak gyenge kapcsolatot mutatnak, az összefüggések azonban a várt iránynak megfelelően alakulnak: a kognitív korlátozás az energiában gazdag ételek kerülésével, a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés viszont ezzel ellentétben az energiadús ételek preferenciájával jár együtt. Az evési magatartás korrelátumainak megértése hozzájárul az egészségtudatos táplálkozást és a testsúlyrendezést elősegítő programok kidolgozásához.

 • Afridi, A. K., Khan, A. (2004) Prevalence and Etiology of Obesity – An Overview. Pakistan Journal of Nutrition, 3 (1), 14–25.

 • Anglé, S., Engblom, J., Eriksson, T., Kautiainen, S., Saha, M-T., Linfords, P., Lehtinen, M., Rimpelä, A. (2009) Three factor eating questionnaire-R18 as a measure of cognitive restraint, uncontrolled eating and emotional eating in a sample of young Finnish females. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 41.

 • Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986) The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173–1182.

 • Blair, A. J., Lewis, V. J., Booth, D. A. (1990) Does emotional eating interfere with success in attempts at weight control? Appetite, 15 (2), 151–157.

 • Brownell, K. D. (2005) Does a “toxic” environment make obesity inevitable? Obesity Management, 1 (2), 52–55.

 • Bruch, H. (1973) Eating Disorders. Obesity, anorexia nervosa and the person within. Basic Books, New York

 • Cappelleri, J. C., Bushmakin, A. G., Gerber, R. A., Leidy, N. K., Sexton, C. C., Lowe, M. R., Karlsson, J. (2009) Psychometric analysis of the Three-Factor Eating Questionnaire-R21: Results from a large diverse sample of obese and non-obese participants. International Journal of Obesity, 33 (6), 611–620.

 • Cohen, J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155–159.

 • Czeglédi E. (2008) A Háromfaktoros Táplálkozási Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. II. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, 2008. szeptember 19. Psychiatria Hungarica, 23, S10.

 • Czeglédi E., Urbán R. (2010) A Háromfaktoros Evési Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21‑Item) hazai adaptációja. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (3), 463–494.

 • Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (2010) A testkép mérése: A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (3), 431–462.

 • De Lauzon, B., Romon, M., Deschamps, V., Lafay, L., Borys, J-M., Karlsson, J., Ducimetière, P., Charles, M. A., Fleurbaix Laventie Ville Sante (Flvs) Study Group (2004) The Three-Factor Eating Questionnaire-R18 is able to distinguish among different eating patterns in a general population. Journal of Nutrition, 134, 2372–2380.

 • De Lauzon-Guillain, B., Basdevant, A., Romon, M., Karlsson, J., Borys, J-M., Charles, M. A., The FLVS Study Group (2006) Is restrained eating a risk factor for weight gain in a general population? American Journal of Clinical Nutrition, 83 (1), 132–138.

 • DSM-IV-TR (2001) A DSM-IV-TR diagnosztikai kritériumai zsebkönyv. Animula, Budapest

 • Geiger Á., Berghammer R. (1982) Külső kontroll, érzelmek felismerése és kifejezése kövér gyermekeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 39 (3), 260–271.

 • Geliebter, A., Aversa, A. (2003) Emotional eating in overweight, normal weight, and underweight individuals. Eating Behaviors, 3 (4), 341–347.

 • Greeno, C. G., Wing, R. R. (1994) Stress-induced eating. Psychological Bulletin, 115 (3), 444–464.

 • Grilo, C. M., Shiffman, S., Wing, R. R. (1989) Relapse crises and coping among dieters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57 (4), 488–495.

 • Herman, C. P., Polivy, J. (1975) Anxiety, restraint, and eating behavior. Journal of Abnormal Psychology, 84, 666–672.

 • HRQL Group (2002) Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21 items. Manuscript. Göteborg University on-Campus Company, Göteborg, Sweden

 • Hu, F. B. (2008) Obesity epidemiology. Oxford University Press, Oxford

 • Kaplan, H. I., Kaplan, H. S. (1957) The psychosomatic concept of obesity. Journal of Nervous and Mental Disorders, 125, 181–201.

 • Karlsson, J., Persson, L-O., Sjöström, L., Sullivan, M. (2000) Psychometric properties and factor structure of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) in obese men and women. Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) study. International Journal of Obesity, 24, 1715–1725.

 • Karlsson, J., Sjöström, L., Sullivan, M. (1998) Swedish obese subjects (SOS) – an intervention study of obesity. Two year follow-up of health-related quality of life (HRQL) and eating behavior after gastric surgery for severe obesity. International Journal of Obesity, 22, 113–126.

 • Kline, R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Konttinen, H., Haukkala, A., Sarlio-Lähteenkorva, S., Silventoinen, K., Jousilahti, P. (2009) Eating styles, self-control and obesity indicators. The moderating role of obesity status and dieting history on restrained eating. Appetite, 53 (1), 131–134.

 • Lowe, M. R. (2003) Self-regulation of energy intake in the prevention and treatment of obesity: Is it feasible? Obesity Research, 11, S44–S59.

 • Marcus, B. H., Selby, V. C., Niaura, R. S., Rossi, J. S. (1992) Self-efficacy and the stages of exercise behavior change. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 60–66.

 • McInnis, K. J., Franklin, B. A., Rippe, J. M. (2003) Counselling for physical activity in overweight and obese patients. American Family Physician, 67 (6), 1249–1256.

 • Meier, M. H., Slutske W. S., Arndt, S., Cadoret, R. J. (2007) Positive alcohol expectancies partially mediate the relation between delinquent behavior and alcohol use: Generalizability across age, sex, and race in a cohort of 85,000 Iowa schoolchildren. Psychology of Addictive Behaviors, 21 (1), 25–34.

 • Padgett, J., Biro, F. M. (2003) Different shapes in different cultures: Body dissatisfaction, overweight, and obesity in African-American and Caucasian females. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16, 349–354.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Vanderlinden, J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3 (2), 133–144.

 • Schachter, S. (1967/1993) A testi funkciókra gyakorolt kognitív hatások: tanulmány a kövérségről és az evésről. In Barkóczi I., Séra L. (szerk.) Az emberi motiváció I. Alapvető motivációs mechanizmusok. Szöveggyűjtemény. 13–37. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Stunkard, A. J., Messick, S. (1985) The Three-Factor Eating Questionnaire to measure dietary restraint, disinhibition and hunger. Journal of Psychosomatic Research, 29, 71–83.

 • Tholin, S., Rasmussen, F., Tynelius, P., Karlsson, J. (2005) Genetic and environmental influences on eating behavior: the Swedish Young Male Twins Study. American Journal of Clinical Nutrition, 81, 564–569.

 • Túry F., Szabó P. (2000) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Wurtman, R. J., Wurtman, J. J. (1995) Brain serotonin carbohydrate-craving, obesity and depression. Obesity Research, 3 (S4), 477–480.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 6 1 1
May 2021 6 0 0
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 2 1 1
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0