View More View Less
 • 1 BME Kognitív Tudományi Tanszéke Budapest
 • 2 MTA–BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A dolgozat az egy- és kétirányú viszonyt kódoló szerkezetek feldolgozásával foglalkozik. A kétirányú (szimmetrikus) komitatív konstrukciók olyan eseményeket írnak le, amelyekben a két szereplő ugyanolyan mértékben érintett (például János Marival csókolózott), az egyirányú (aszimmetrikus, instrumentális jellegű) komitatív szerkezetek esetén (például János kikezdett Marival) viszont az egyik szereplő ágens (’János’), a másik pedig páciens (’Mari’). Az önütemezett olvasási paradigmát használtuk annak kiderítésére, hogy a két szerkezet mennyiben más mentális reprezentációkat hív elő. Azt találtuk, hogy a szórend függvényében eltér a két konstrukció megértése, illetve az alanyra való visszautalás (anafora) feldolgozása. Eredményeink összességében arra mutatnak rá, hogy az egy- és kétirányú konstrukciók különböző mentális reprezentációkat hívnak elő automatikusan valós idejű nyelvi megértés során. Az eredményeket a szimulációs paradigma (Bergen, 2007) és a szituációs modell elmélet (Zwaan, Radvansky, 1998) keretein belül értelmezzük.

 • Adams, B. C., Clifton, C., Jr., Mitchell, D. C. (1998) Lexical guidance in sentence processing? Psychonomic Bulletin & Review, 5, 265–270.

 • Barsalou, L. W. (1999) Perceptual symbol systems. Behav. Brain Sci., 22, 577–660.

 • Bergen, B. (2007) Experimental methods for simulation semantics. In Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S., Spivey, M. J. (eds) Methods in Cognitive Linguistics. 277–301. John Benjamins, Amsterdam

 • Bernd, H., Claudi, U., Hünnemeyer, F. (1991) Grammaticalization: a conceptual framework. University of Chicago Press, Chicago

 • Bever, T. G. (1970) The cognitive basis for linguistic structures. In Hayes, J. R. (ed.) Cognition and the development of language. 279–362. Wiley, New York

 • Coltheart, M., ed. (1987) Attention and Performance XII. Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • Dimitriadis, A. (2002) Discontinuous reciprocals and symmetric events. Paper presented at the Anaphora Typology Workshop on Reciprocals, Utrecht University

 • Dowty, D. (1991) Thematic Proto-Roles and Argument Selection. Language, 67, 547–619.

 • Gervain J., Pléh Cs. (2004) Anna a hajón gondolkodik, avagy vonzatelvárások magyar mondatmegértésben. In Gervain J., Pléh Cs. (szerk.) A láthatatlan megismerés. 112–125. Gondolat, Budapest

 • Gervain J., Pléh Cs., szerk. (2004) A láthatatlan megismerés. Gondolat, Budapest

 • Glenberg, A. M., Kaschak, M. P. (2002) Grounding language in action. Psychonomic Bulletin & Review, 9, 558–565.

 • Gonzalez-Marquez, M., Mittelberg, I., Coulson, S., Spivey, M., eds (2007) Methods in cognitive linguistics. John Benjamins, Amsterdam

 • Hankamer, J., Sag, I. A. (1976) Deep and Surface Anaphora. Linguistic Inquiry, 7, 391–428.

 • Haspelmath, M., Dryer, M. S., Gil, D., Comrie, B., szerk. (2005) The World Atlas of Language Structures, CD-ROM. Oxford University Press, Oxford

 • Hayes, J. R., ed. (1970) Cognition and the development of language. Wiley, New York

 • Heine, B., Claudi, U., Hünnemeyer, F. (1991) Grammaticalization: A conceptual framework. University of Chicago Press, Chicago

 • Just, M. A., Carpenter, P. A., Woolley, J. D. (1982) Paradigms and Processes in Reading Comprehension. Journal of Experimental Psychology, 111 (2), 228–238.

 • Kálmán L., Trón V., Varasdi K., szerk. (2002) Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XIII. Tinta Könyvkiadó, Budapest

 • Komlósy A. (1992) Régensek és vonzatok. In Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan. 299–528. Akadémiai Kiadó, Budapest

 • Komlósy, A. (1994) Complements and Adjuncts. In Kiefer, F., É. Kiss, K. (eds) The syntactic structure of Hungarian. Syntax and Semantics 27. 91–178. Academic Press, San Diego

 • Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By. University of Chicago Press, Chicago

 • Lascarides, A., Copestake, A., Briscoe, E. J. (1996) “Ambiguity and Coherence.” Journal of Semantics, 13 (1), 41–65.

 • Lehmann, Ch. (1995) Thoughts on grammaticalization. (Revised edition) Lincom Europa, Munich

 • Lehmann, Ch., ed. (2006) Typological Studies in Participation. Akademie, Berlin

 • Lehmann, Ch., Shin, Y. M. (2005) The functional domain of concomitance. A typological study of instrumental and comitative relations. In Lehmann, Ch. (ed.) Typological Studies in Participation (= Studia Typologica 7). 9–104. Akademie, Berlin

 • MacDonald, M. C., Pearlmutter, N. J., Seidenberg, M. S. (1994) The lexical nature of syntactic ambiguity resolution. Psychological Review, 101, 676–703.

 • Mitchell, D. C. (1987) Lexical guidance in human parsing: Locus and processing characteristics. In Coltheart, M. (ed.) Attention and Performance XII. 601–618. Erlbaum. Hillsdale, NJ

 • Novák A. (2002) Többértelmű vagy homályos? In Kálmán L., Trón V., Varasdi K. (szerk.) Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XIII. 277–289. Tinta Könyvkiadó, Budapest

 • Pléh Cs. (1998) Mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris, Budapest

 • Prichett, B. L. (1992) Grammatical Competence and Parsing Performance. Chicago University Press, Chicago & London

 • Rákosi, Gy. (2003) Comitative arguments in Hungarian. In UiL-OTS Yearbook 2003, 47–57. Utrecht institute of Linguistics OTS, Utrecht

 • Rákosi, Gy. (2004) The argument structure of inherent reflexive and reciprocal predicates in Hungarian. Paper presented at the Workshop on Reciprocity and Reflexivity. Freie Universität Berlin, October 2004.

 • Sag, I. A., Hankamer, J. (1984) “Toward a theory of anaphoric processing.” Linguistics and Philosophy, 7, 325–345.

 • Stolz, T. (1996) Some instruments are really good companions – some are not. Theoretical Linguistics, 23, 113–347.

 • Stolz, Th., Stroh, C., Urdze, A. (2005) “Comitatives and instrumentals.” In Haspelmath, M., Dryer, M. S., Gil, D., Comrie, B. (eds) The World Atlas of Language Structures, CD-ROM. 214–217. Oxford University Press, Oxford

 • Van Gompel, R. P. G., Pickering, M. J. (2001) Lexical guidance in sentence processing: A note on Adams, Clifton, and Mitchell (1998) Psychonomic Bulletin & Review, 8, 851–857.

 • Zwaan, R. A., Radvansky, G. A. (1998) Situation Models in Language Comprehension and Memory. Psychological Bulletin, 123 (2), 162–185.

 • Zwicky, A. M., Sadock, J. M. (1975) Ambiguity tests and how to fail them. In Kimball, J. (ed.) Syntax and Semantics. 1–36. Academic Press, New York

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 5 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 3 0 0
Feb 2021 1 1 2
Mar 2021 2 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 0 0 0