View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet Szeged
 • | 2 ELTE PPK Szocializáció és a Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program Budapest
 • | 3 Université de Reims Laboratoire de Psychologie Appliquée Reims
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kérdőíves vizsgálatunk célja az volt, hogy magyar középiskolások (N = 236; F = 96, L = 140) körében feltárjuk az egyéni, szituatív, interperszonális és kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők hatását az önbevalláson alapuló egyéni és kollaboratív iskolai csalásra. Mindemellett a felmért változók segítségével feltérképeztük azokat a tényezőket is, amelyek hatással vannak a tanulmányi átlagra. A használt kérdőívek validitásának tesztelése után az egyéni csalás kapcsán három változó közvetlen hatását különítettük el: a) a csalással szembeni attitűdökét, b) a csalás elkövetésével együttjáró lelkiismeret-furdalásét és c) a tanulmányi átlagét. A kollaboratív csalás esetén kapott modellben öt tényező közvetlen hatása jelent meg: a) a csalással szembeni attitűdöké, b) a tanulmányi átlagé, c) a tudás megszerzésére irányuló intrinzik motívációé, d) a külső regulációs extrinzik motivációé és e) az észlelt csoportkohézióé. Mindkét esetben meghatároztunk közvetett tényezőket is, melyek a fent bemutatott közvetlen változókon keresztül hatnak a csalásra. A feltárt modellek lehetőséget adnak arra, hogy a magyar kulturális és oktatási közegben le tudjuk írni a szakirodalomban korábban feltárt individuális és szituatív tényezők hatásmechanizmusát.

 • Anderman, E. M., Griesinger, T., Westerfield, G. (1998) Movitation and cheating in early adolescent. Journal of Educational Psychology, 90 (1), 84–93.

 • Anderman, E. M., Murdock, T. (2007) Psychology of academic cheating. Elsevier, San Diego

 • Becker, G. (1968) Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76 (2), 169–217.

 • Bereczkei T. (2009) Az erény természete: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség. Typotex Kiadó, Budapest

 • Bollen, K. A., Hoyle, R. H. (1990) Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination. Social Forces, 69 (2), 479–504.

 • Bruggeman, E. L., Hart, K. J. (1996) Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. Journal of Educational Research, 89, 340–344.

 • Bowers, W. J. (1964) Student dishonesty and its control in college. Bureau of Applied Social Research, Columbia University, New York

 • Carrell, S. E. (2008) Peer Effects in Academic Cheating. Journal of Human Resources, 43 (1), 173–207.

 • Cizek, G. J. (2003) Detecting and preventing classroom cheating: Promoting integrity in assessment. Corwin Press, Thousand Oaks, CA

 • Chiocchio, F., Essiembre, H. (2009) Cohesion and performance: A meta-analytic review of disparities between project teams, production teams, and service teams. Small Group Research, 40 (4), 382–420.

 • Corcoran, K. J., Rotter, J. B. (1987) Morality-Conscience Guilt Scale as predictor of ethical behavior in a cheating situation among college females. Journal of General Psychology, 114 (2), 117–123.

 • Covey, M. K., Saladin, S., Killen, P. J. (1989) Self-monitoring, surveillance and incentive effects on cheating. Journal of Social Psychology, 9 (5), 673–679.

 • Davis, S. F., Grover, C. A., Becker, A. H., McGregor, L. N. (1992) Academic dishonesty: Prevalence, determinants, techniques, and punishments. Teaching of Psychology, 19 (1), 16–20.

 • Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. Plenum Press, New York

 • DePalma, M. T., Madey, S. F., Bornschein, S. (1995) Individual differences and cheating behavior: Guilt and cheating in competitive situations. Personality and Individual Differ0ences, 18 (6), 761–769.

 • Eisenberg, J. (2004) To cheat or not to cheat: Effects of moral perspective and situational variables on students attitudes. Journal of Moral Education, 33, 163–178.

 • Fülöp M. (2006) Egyéni és csoportversengés a szervezetekben. In Mészáros A. (szerk.) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. 194–230. Z-Press Kiadó, Miskolc

 • Fülöp M.(2009) Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3–4, 40–59.

 • Fülöp M., Rózsa S. (2009) Versengés kérdőív. Feldolgozás alatt.

 • Graves, S. M. (2008) Student cheating habits: A predictor of workplace deviance. Journal of Diversity Management, 3 (1), 15–22.

 • Grimes, P. W. (2004) Dishonesty in academics and business: A cross-cultural evaluation of student attitudes. Journal of Business Ethics, 49, 273–291.

 • Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Carter, S. M., Letho, A. T., Elliot, A. J. (1997) Predictors and consequences of achievement goals in the collage classroom: Maintaining interest and making the grade. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1284–1295.

 • Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Elliot, A. J. (1998) Rethinking achievement goals: When are they adaptive for collage students and why? Educational Psychologist, 33 (1), 1–21.

 • Harding, T. S., Carpenter, D. D., Finelli, C. J., Passow, H. J. (2004) Does academic dishonesty relate to unethical behavior in professional practice? An exploratory study. Science and Engineering Ethics, 10, 311–324.

 • Harding, T. S., Finelli, C. J., Carpenter, D. D. (2006) Cheating in college and its influence on ethical behavior in professional engineering practice. Proceedings of the 2006 ASEE Annual Conference Exposition, Chicago, IL.

 • Hetherington, E. M., Feldman, S. E. (1964) College cheating as a function of subject and situational variables. Journal of Educational Psychology, 55 (4), 212–218.

 • Heisler, G. (1974) Ways to Deter Law Violators. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (4), 577–582.

 • Houston, J. P. (1976) Amount and loci of classroom answer copying on undergraduate multiple-choice exams. Research in Higher Education, 5 (4), 301–311.

 • Houston, J. P. (1986) Classroom answer copying: Roles of acquainceship and free vs. assigned seating. Journal of Educational Psychology, 78 (3), 230–232.

 • Hrabak, M., Vujaklia, A., Vodopedivec, I., Hren, D., Marušić, M., Marušić, A. (2004) Academic misconduct among medical students in a transition country. Medical Education, 38, 276–285.

 • Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., Cauffman, E. (2002) It’s wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and collage students. Contemporary Educational Psychology, 27, 209–228.

 • Jordan, A. (2001) College student cheating: The role of motivation, perceived norms, attitudes and knowledge of institutional policy. Ethics and Behaviour, 11, 233–247.

 • Kirchler, E. (2007) The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge University Press, Cambridge, UK

 • Lawson, R. (2004) Is Classroom cheating related to business students’ propensity to cheat in the “real world”? Journal of Business Ethics, 49 (2), 189–199.

 • Leming, J. S. (1978) Cheating Behavior, subject variables, and components of internal-external scale under high and low risk conditions. Journal of Educational Research, 71 (4), 214–217.

 • Levitt, S. D., Dubner, S. J. (2005) Freakonomics. HarperCollins, New York

 • Linnenbrink, E. A., Pintrich, P. R. (2002) Motivation as an enabler of academic success. School Psychology Review, 31 (3), 317–327.

 • Lupton, R. A., Chapman, K. J., Weiss, J. E. (2000) A cross-national exploration of business students attitudes, perceptions, and tendencies toward academic dishonesty. Journal of Education for Business, 75 (4), 231–235.

 • Magnus, J. R., Polterovich, V. M., Danilov, D. L., Savvateev, A. V. (2002) Tolerance of... cheating: an analysis across countries. The Journal of Economic Education, 33 (2), 125–136.

 • Magyar Gallup Intézet (1998) A siker magyar útja. (online) Letöltve: 2010. január 31. http://www.gallup.hu/Gallup/self/polls/nepszava/Nepszava9.html

 • Malinowski, C. I., Smith, C. P. (1985) Moral Reasoning and Moral Conduct: An Investigation Prompted by Kohlberg’s Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (4), 1016–1027.

 • McCabe, D. L., Treviňo, L. K. (1997) Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation. Research in Higer Education, 38 (3), 379–396.

 • McCabe, D. L., Butterfield, K. D., Treviňo, L. K. (2006) Academic dishonesty in graduate business programs: Prevalence, causes, and proposed action. Academy of Management Learning Education, 5 (3), 294–305.

 • Newstead, S. E., Franklyn-Stokes, A., Armstead, P. (1996) Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88, 229–241.

 • Nichols, S. L., Berliner, D. C. (2007) The pressure to cheat in a high-stakes testing environment. In Andermann, E. M., Murdock, T. B. (eds) Psychology of academic cheating. 289–311. Elsevier, San Diego

 • Nonis, S., Swift, C.O. (2001) An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 76, 69–77.

 • Orosz, G. (2010) Social representation of competition, fraud and academic cheating of French and Hungarian citizens. (Nem publikált doktori disszertáció) Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Budapest

 • Orosz G., Huszár T. (2011) A machiavellista stratégia funkciója: Erőforrások és társas kapcsolatok. (Publikálatlan kézirat)

 • Pintrich, P. R. (2000) Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 (3), 544–555.

 • Poltorak, Y. (1995) Cheating behavior among students of four Moscow institutes. Higher Education, 30 (2), 225–246.

 • Ryckman, M. R., Hammer, M., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1990) Construction of a hypercompetitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 55 (3–4), 630–639.

 • Ryckman, M. R., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1996) Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66 (2), 374–385.

 • Sims, R. L. (1993) The relationship between academic dishonesty and unethical business practices. Journal of Education for Business, 68 (4), 207–211.

 • Taylor, L., Pogrebin, M., Dodge, M. (2002) Advanced placement-advanced pressures: Academic dishonesty among elite high school students. Educational Studies, 33, 403–421.

 • Teixeira, A. A. C., Rocha, M. F. (2010) Cheating by economics and business undergraduate students: An exploratory international assessment. Higher Education, 59 (6), 663–701.

 • Transparency International (2010) Nemzetközi rangsor. (online) Letöltve: 2010. november 1. http://www.transparency.hu/cpi2010

 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briére, N. M., Senécal, C., Valliéres, E. F. (1992) The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic and motivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003–1017.

 • Whitley, B. E. (1998) Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.

 • Whitley, B. E. Jr., Nelson, A. B., Jones, C. J. (1999) Gender differences in cheating attitudes and classroom cheating behavior: A meta-analysis. Sex Roles, 41, 657–680.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 2 2 3
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0