View More View Less
 • 1 SZTE BTK Pszichológiai Intézet Szeged
 • | 2 ELTE PPK Szocializáció és a Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program Budapest
 • | 3 Université de Reims Laboratoire de Psychologie Appliquée Reims
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kérdőíves vizsgálatunk célja az volt, hogy magyar középiskolások (N = 236; F = 96, L = 140) körében feltárjuk az egyéni, szituatív, interperszonális és kulturális értékekkel kapcsolatos tényezők hatását az önbevalláson alapuló egyéni és kollaboratív iskolai csalásra. Mindemellett a felmért változók segítségével feltérképeztük azokat a tényezőket is, amelyek hatással vannak a tanulmányi átlagra. A használt kérdőívek validitásának tesztelése után az egyéni csalás kapcsán három változó közvetlen hatását különítettük el: a) a csalással szembeni attitűdökét, b) a csalás elkövetésével együttjáró lelkiismeret-furdalásét és c) a tanulmányi átlagét. A kollaboratív csalás esetén kapott modellben öt tényező közvetlen hatása jelent meg: a) a csalással szembeni attitűdöké, b) a tanulmányi átlagé, c) a tudás megszerzésére irányuló intrinzik motívációé, d) a külső regulációs extrinzik motivációé és e) az észlelt csoportkohézióé. Mindkét esetben meghatároztunk közvetett tényezőket is, melyek a fent bemutatott közvetlen változókon keresztül hatnak a csalásra. A feltárt modellek lehetőséget adnak arra, hogy a magyar kulturális és oktatási közegben le tudjuk írni a szakirodalomban korábban feltárt individuális és szituatív tényezők hatásmechanizmusát.

 • Anderman, E. M., Griesinger, T., Westerfield, G. (1998) Movitation and cheating in early adolescent. Journal of Educational Psychology, 90 (1), 84–93.

 • Anderman, E. M., Murdock, T. (2007) Psychology of academic cheating. Elsevier, San Diego

 • Becker, G. (1968) Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76 (2), 169–217.

 • Bereczkei T. (2009) Az erény természete: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség. Typotex Kiadó, Budapest

 • Bollen, K. A., Hoyle, R. H. (1990) Perceived cohesion: A conceptual and empirical examination. Social Forces, 69 (2), 479–504.

 • Bruggeman, E. L., Hart, K. J. (1996) Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. Journal of Educational Research, 89, 340–344.

 • Bowers, W. J. (1964) Student dishonesty and its control in college. Bureau of Applied Social Research, Columbia University, New York

 • Carrell, S. E. (2008) Peer Effects in Academic Cheating. Journal of Human Resources, 43 (1), 173–207.

 • Cizek, G. J. (2003) Detecting and preventing classroom cheating: Promoting integrity in assessment. Corwin Press, Thousand Oaks, CA

 • Chiocchio, F., Essiembre, H. (2009) Cohesion and performance: A meta-analytic review of disparities between project teams, production teams, and service teams. Small Group Research, 40 (4), 382–420.

 • Corcoran, K. J., Rotter, J. B. (1987) Morality-Conscience Guilt Scale as predictor of ethical behavior in a cheating situation among college females. Journal of General Psychology, 114 (2), 117–123.

 • Covey, M. K., Saladin, S., Killen, P. J. (1989) Self-monitoring, surveillance and incentive effects on cheating. Journal of Social Psychology, 9 (5), 673–679.

 • Davis, S. F., Grover, C. A., Becker, A. H., McGregor, L. N. (1992) Academic dishonesty: Prevalence, determinants, techniques, and punishments. Teaching of Psychology, 19 (1), 16–20.

 • Deci, E. L., Ryan, R. M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. Plenum Press, New York

 • DePalma, M. T., Madey, S. F., Bornschein, S. (1995) Individual differences and cheating behavior: Guilt and cheating in competitive situations. Personality and Individual Differ0ences, 18 (6), 761–769.

 • Eisenberg, J. (2004) To cheat or not to cheat: Effects of moral perspective and situational variables on students attitudes. Journal of Moral Education, 33, 163–178.

 • Fülöp M. (2006) Egyéni és csoportversengés a szervezetekben. In Mészáros A. (szerk.) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. 194–230. Z-Press Kiadó, Miskolc

 • Fülöp M.(2009) Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3–4, 40–59.

 • Fülöp M., Rózsa S. (2009) Versengés kérdőív. Feldolgozás alatt.

 • Graves, S. M. (2008) Student cheating habits: A predictor of workplace deviance. Journal of Diversity Management, 3 (1), 15–22.

 • Grimes, P. W. (2004) Dishonesty in academics and business: A cross-cultural evaluation of student attitudes. Journal of Business Ethics, 49, 273–291.

 • Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Carter, S. M., Letho, A. T., Elliot, A. J. (1997) Predictors and consequences of achievement goals in the collage classroom: Maintaining interest and making the grade. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1284–1295.

 • Harackiewicz, J. M., Barron, K. E., Elliot, A. J. (1998) Rethinking achievement goals: When are they adaptive for collage students and why? Educational Psychologist, 33 (1), 1–21.

 • Harding, T. S., Carpenter, D. D., Finelli, C. J., Passow, H. J. (2004) Does academic dishonesty relate to unethical behavior in professional practice? An exploratory study. Science and Engineering Ethics, 10, 311–324.

 • Harding, T. S., Finelli, C. J., Carpenter, D. D. (2006) Cheating in college and its influence on ethical behavior in professional engineering practice. Proceedings of the 2006 ASEE Annual Conference Exposition, Chicago, IL.

 • Hetherington, E. M., Feldman, S. E. (1964) College cheating as a function of subject and situational variables. Journal of Educational Psychology, 55 (4), 212–218.

 • Heisler, G. (1974) Ways to Deter Law Violators. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42 (4), 577–582.

 • Houston, J. P. (1976) Amount and loci of classroom answer copying on undergraduate multiple-choice exams. Research in Higher Education, 5 (4), 301–311.

 • Houston, J. P. (1986) Classroom answer copying: Roles of acquainceship and free vs. assigned seating. Journal of Educational Psychology, 78 (3), 230–232.

 • Hrabak, M., Vujaklia, A., Vodopedivec, I., Hren, D., Marušić, M., Marušić, A. (2004) Academic misconduct among medical students in a transition country. Medical Education, 38, 276–285.

 • Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., Cauffman, E. (2002) It’s wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and collage students. Contemporary Educational Psychology, 27, 209–228.

 • Jordan, A. (2001) College student cheating: The role of motivation, perceived norms, attitudes and knowledge of institutional policy. Ethics and Behaviour, 11, 233–247.

 • Kirchler, E. (2007) The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge University Press, Cambridge, UK

 • Lawson, R. (2004) Is Classroom cheating related to business students’ propensity to cheat in the “real world”? Journal of Business Ethics, 49 (2), 189–199.

 • Leming, J. S. (1978) Cheating Behavior, subject variables, and components of internal-external scale under high and low risk conditions. Journal of Educational Research, 71 (4), 214–217.

 • Levitt, S. D., Dubner, S. J. (2005) Freakonomics. HarperCollins, New York

 • Linnenbrink, E. A., Pintrich, P. R. (2002) Motivation as an enabler of academic success. School Psychology Review, 31 (3), 317–327.

 • Lupton, R. A., Chapman, K. J., Weiss, J. E. (2000) A cross-national exploration of business students attitudes, perceptions, and tendencies toward academic dishonesty. Journal of Education for Business, 75 (4), 231–235.

 • Magnus, J. R., Polterovich, V. M., Danilov, D. L., Savvateev, A. V. (2002) Tolerance of... cheating: an analysis across countries. The Journal of Economic Education, 33 (2), 125–136.

 • Magyar Gallup Intézet (1998) A siker magyar útja. (online) Letöltve: 2010. január 31. http://www.gallup.hu/Gallup/self/polls/nepszava/Nepszava9.html

 • Malinowski, C. I., Smith, C. P. (1985) Moral Reasoning and Moral Conduct: An Investigation Prompted by Kohlberg’s Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 49 (4), 1016–1027.

 • McCabe, D. L., Treviňo, L. K. (1997) Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multicampus investigation. Research in Higer Education, 38 (3), 379–396.

 • McCabe, D. L., Butterfield, K. D., Treviňo, L. K. (2006) Academic dishonesty in graduate business programs: Prevalence, causes, and proposed action. Academy of Management Learning Education, 5 (3), 294–305.

 • Newstead, S. E., Franklyn-Stokes, A., Armstead, P. (1996) Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88, 229–241.

 • Nichols, S. L., Berliner, D. C. (2007) The pressure to cheat in a high-stakes testing environment. In Andermann, E. M., Murdock, T. B. (eds) Psychology of academic cheating. 289–311. Elsevier, San Diego

 • Nonis, S., Swift, C.O. (2001) An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 76, 69–77.

 • Orosz, G. (2010) Social representation of competition, fraud and academic cheating of French and Hungarian citizens. (Nem publikált doktori disszertáció) Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Budapest

 • Orosz G., Huszár T. (2011) A machiavellista stratégia funkciója: Erőforrások és társas kapcsolatok. (Publikálatlan kézirat)

 • Pintrich, P. R. (2000) Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 (3), 544–555.

 • Poltorak, Y. (1995) Cheating behavior among students of four Moscow institutes. Higher Education, 30 (2), 225–246.

 • Ryckman, M. R., Hammer, M., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1990) Construction of a hypercompetitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 55 (3–4), 630–639.

 • Ryckman, M. R., Kaczor, L. M., Gold, J. A. (1996) Construction of a personal development competitive attitude scale. Journal of Personality Assessment, 66 (2), 374–385.

 • Sims, R. L. (1993) The relationship between academic dishonesty and unethical business practices. Journal of Education for Business, 68 (4), 207–211.

 • Taylor, L., Pogrebin, M., Dodge, M. (2002) Advanced placement-advanced pressures: Academic dishonesty among elite high school students. Educational Studies, 33, 403–421.

 • Teixeira, A. A. C., Rocha, M. F. (2010) Cheating by economics and business undergraduate students: An exploratory international assessment. Higher Education, 59 (6), 663–701.

 • Transparency International (2010) Nemzetközi rangsor. (online) Letöltve: 2010. november 1. http://www.transparency.hu/cpi2010

 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briére, N. M., Senécal, C., Valliéres, E. F. (1992) The academic motivation scale: A measure of intrinsic, extrinsic and motivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003–1017.

 • Whitley, B. E. (1998) Factors associated with cheating among college students: A review. Research in Higher Education, 39, 235–274.

 • Whitley, B. E. Jr., Nelson, A. B., Jones, C. J. (1999) Gender differences in cheating attitudes and classroom cheating behavior: A meta-analysis. Sex Roles, 41, 657–680.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 2 2 3
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0