View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az élet értelmességének mint a személyiség- és egészségpszichológia egyik fontos konstruktumának a kutatása hosszú időn át főként az értelem megélésére fókuszált, és nagyrészt figyelmen kívül hagyta az értelem keresését. Tanulmányunkban áttekintjük azokat az elméleti és empirikus összefüggéseket, amelyek azt igazolják, hogy az értelem megélése és az értelem keresése egymástól jelentős mértékben független jelenségek. Bemutatjuk továbbá az Élet Értelme Kérdőív (Meaning in Life Questionnaire, MLQ, Steger, Frazier és munkatársai, 2006) magyar adaptációját (MLQ-H). Négy minta összesen 1290 válaszadójának adatait elemezve azt találtuk, hogy az MLQ-H megbízhatósági mutatói (0,79 ≤ Cronbach-alfa ≤ 0,89), konstruktum- és konvergensvaliditása kiváló. Az élet értelmességének megélése az érzelmi labilitás kivételével pozitív kapcsolatban állt az ötfaktoros személyiségmodell vonásaival, a jóllét mutatóival és az intrinzik életcélok fontosságával, és negatívan jelezte előre az érzelmi labilitást és a negatív érzelmek gyakoriságát. Az értelem keresése előrejelezte a magasabb extroverziót, lelkiismeretességet, nyitottságot és az intrinzik életcélok magasabb prioritását, egyúttal azonban a magasabb érzelmi labilitást is. Eredményeink alapján az MLQ-H érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult, amely alkalmas az élet értelmességéhez való szubjektív viszony többszempontú felmérésére. A talált összefüggések megerősítik továbbá az értelem megélésének pozitív jellegét, egyúttal pedig arra utalnak, hogy az értelem keresése kettős természetű folyamat, amely magában hordozza az elbizonytalanodás és a fejlődés lehetőségét is.

 • Batthyany, A., & Guttmann, D. (2006). Empirical research on logotherapy and meaning-oriented psychotherapy: An annotated bibliography. Phoenix: Zeig, Tucker and Theisen.

 • Battista, J., & Almond, R. (1973). The development of meaning in life. Psychiatry, 36, 409–427.

 • Bauer-Wu, S., & Farran, C. J. (2005). Meaning in life and psycho-spiritual functioning: A comparison of breast cancer survivors and healthy women. Journal of Holistic Nursing, 23, 172–190.

 • Brassai L. és Pikó B. (2007). Protektív pszichológiai jellemzők szerepe a serdülők egészséggel kapcsolatos magatartásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 211–227.

 • Brassai L. és Pikó B. (2010). Egzisztenciális/spirituális attitűdök jelentősége a serdülők egészségpreventív és rizikómagatartásában. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(4), 597–611.

 • Brassai L. és Pikó B. (2011). Az élet értelmességére irányuló keresés és a proszocialitás mint a serdülőkori szerfogyasztással szembeni védőfaktorok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 12, 17–34.

 • Brislin, R. W. (1986). The wording and translation of research instruments. In W. J. Lonner, & J. W. Berry (Eds.), Field methods in cross-cultural research (pp. 137–164). Newbury Park: Sage.

 • Brunstein, J. C., Smith, C. P., & Graessman, R. (1998). Personal goals and emotional well-being: The role of motive dispositions. Journal of Personality and Social Psychology, 75, 494–508.

 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Perugini, M. (1993). The “big five questionnaire”: A new questionnaire to assess the five factor model. Personality and Individual Differences, 15, 281–288.

 • Crumbaugh, J. C. (1977). The Seeking of Noetic Goals Test (SONG): A complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL). Journal of Clinical Psychology, 33, 900–907.

 • Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: the psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20, 200–207.

 • Das, A. K. (1998). Frankl and the realm of meaning. Journal of Humanistic Education and Development, 36, 199–211.

 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75.

 • Dyck, M. J. (1987). Assessing logotherapeutic constructs: conceptual and psychometric status of purpose in life and seeking of noetic goals test. Clinical Psychology Review, 7, 439–447.

 • Fjelland, J. E., Barron, C. R., & Foxall, M. (2008). A review of instruments measuring two aspects of meaning: search for meaning and meaning in illness. Journal of Advanced Nursing, 62, 394–406.

 • Frankl, V. E. (1988). …mégis mondj igent az életre! Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort. Budapest: Pszichoteam Mentálhigiénés Módszertani Központ.

 • Frankl, V. E. (1994). Grundriß der Existenzanalyse und Logotherapie. In V. E. Frankl (Hg.), Logotherapie und Existenzanalyse. Texte aus sechs Jahrzehnten (pp. 59–185). Weinheim, Beltz.

 • Frankl, V. E. (1997). Orvosi lélekgondozás. A logoterápia és az egzisztencia-analízis alapjai. Budapest: UR Kiadó.

 • Frankl, V. E. (2005). Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Budapest: Jel Kiadó.

 • Halama, P. (2005). Relationship between meaning in life and the big five personality traits in young adults and the elderly. Studia Psychologica, 47, 167–178.

 • Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1–55.

 • Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 280–287.

 • Konkolÿ Thege, B., Bachner, Y. G., Kushnir, T., & Kopp, M. (2009). Relationship between meaning in life and smoking status: Results of a national representative survey. Addictive Behaviors, 34, 117–120.

 • Konkolÿ Thege B. és Martos T. (2006). Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 153–170.

 • Konkolÿ Thege, B., & Martos, T. (2008). Reliability and validity of the Shortened Hungarian Version of the Existence Scale. Existenzanalyse, 25, 70–74.

 • Konkolÿ Thege, B., Martos, T., Bachner, Y. G., & Kushnir, T. (2010). Development and psychometric evaluation of a revised measure of meaning in life: the Logo-Test-R. Studia Psychologica, 52, 133–145.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á. és Kopp M. (2008). A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 243–261.

 • Kundi, M., Wurst, E., & Längle, A. (2003). Existential analytical aspects of mental health. European Psychotherapy, 4, 109–118.

 • Längle, A., Orgler, Ch., & Kundi, M. (2003). The Existence Scale. A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfillment. European Psychotherapy, 4, 135–151.

 • Lukas, E. S. (1986). Logo-Test. Test zur Messung von „innerer Sinnerfüllung“ und „existentieller Frustration“. Handanweisung. Wien: Deuticke.

 • Marsh, A., Smith, L., Piek, J., & Saunders, B. (2011). The Purpose in Life Scale: Psychometric properties for social drinkers and drinkers in alcohol treatment. Educational and Psychological Measurement, 63, 859–871.

 • Martos T. (2008). Vallásosság és az értelmes élet pszichológiája. In Horváth-Szabó K. (szerk.), Vallásosság és személyiség (pp. 9–36). Piliscsaba: Pázmány Kiadó.

 • Martos, T., & Kopp, M. (2012). Life goals and well-being: does financial status matter? Evidence from a representative Hungarian sample. Social Indicators Research, 105, 561–568.

 • Martos T., Szabó G. és Rózsa S. (2006). Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 171–192.

 • Mascaro, N., & Rosen, D. H. (2006). The role of existential meaning as a buffer against stress. Journal of Humanistic Psychology, 46, 168–190.

 • Melton, A. M., & Schulenberg, S. E. (2007). On the relationship between meaning in life and boredom proneness: Examining a logotherapy postulate. Psychological Reports, 101, 1016–1022.

 • Moreland, K. L. (1985). Review of Seeking of Noetic Goals Test. In J. V. Mitchell, (Ed.), The Ninth Mental Measurements Yearbook (pp. 1339–1340). Lincoln: University of Nebraska Press.

 • Nair, K. P. S. (2003). Life goals: The concept and its relevance to rehabilitation. Clinical Rehabilitation, 17, 192–202.

 • Park, C. L. (2005). Religion and Meaning. In R. F. Paloutzian, & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 295–314). New York: Guilford Press.

 • Rahe, R. H., & Tolles, R. L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9, 61–70.

 • Rahman, T. (2001). Mental health and purpose in life of drug addicts in Bangladesh. International Forum for Logotherapy, 24, 83–87.

 • Reker, G. T. (1992). Manual of the Life Attitude Profile-Revised. Peterborough: Student Psychologists Press.

 • Reker, G. T., & Cousins, J. B. (1979). Factor structure, construct validity and reliability of the Seeking of Noetic Goals (SONG) and Purpose in Life (PIL) tests. Journal of Clinical Psychology, 35, 85–91.

 • Reker, G. T., & Fry, P. S. (2003). Factor structure and invariance of personal meaning measures in cohorts of younger and older adults. Personality and Individual Differences, 35, 977–993.

 • Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press.

 • Rózsa S., Kő N. és Oláh A. (2006). Rekonstruálható-e a Big Five a hazai mintán? Pszichológia, 26, 57–76.

 • Schnell, T., & Becker, P. (2006). Personality and meaning in life. Personality and Individual Differences, 41, 117–129.

 • Schulenberg, S. E. (2004). A psychometric investigation of logotherapy measures and the Outcome Questionnaire (OQ-45.2). North American Journal of Psychology, 6, 477–492.

 • Shek, D. T. (1992). Meaning in life and psychological well-being: an empirical study using the Chinese version of the Purpose in Life questionnaire. Journal of Genetic Psychology, 153, 185–200.

 • Skrabski, A., Kopp, M., Rozsa, S., Rethelyi, J., & Rahe, R. H. (2005). Life meaning: an important correlate of health in the Hungarian population. International Journal of Behavioral Medicine, 12, 78–85.

 • Sone, T., Nakaya, N., Ohmori, K., Shimazu, T., Higashiguchi, M., Kakizaki, M., et al. (2008). Sense of life worth living (ikigai) and mortality in Japan: Ohsaki Study. Psychosomatic Medicine, 70, 709–715.

 • Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80–93.

 • Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A., & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76, 199–228.

 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kesebir, S. (2011). Is a life without meaning satisfying? The moderating role of the search for meaning in satisfaction with life judgments. Journal of. Positive Psychology, 6, 173–180.

 • V. Komlósi A., Rózsa S., Bérdi M., Móricz É. és Horváth D. (2006). Az Aspirációs Index hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 61(2), 237–250.

 • Wong, P. T. P. (1998). Implicit theories of meaningful life and the development of the personal meaning profile. In P. T. P. Wong, & P. S. Fry (Eds.), The human quest for meaning. A handbook of psychological research and clinical applications (pp. 111–140). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Zika, S., Chamberlain, K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological well-being. British Journal of Psychology, 83, 133.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 3 0 1
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 29 0 0
Aug 2021 12 0 0
Sep 2021 9 0 0
Oct 2021 13 0 0
Nov 2021 0 0 0