View More View Less
 • 1 ELTE, PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség és Egészségpszichológia Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tematikus kötet bevezető tanulmánya ismerteti a pozitív pszichológia kialakulásának körülményeit és azokat a célkitűzéseket, amelyeket az évezred új tudományos irányzata első kiáltványában megfogalmaz. A történeti előzményekből foglalkozik a humanisztikus pszichológiából vállalt örökséggel, és említést tesz arról, hogy a pozitív pszichológia felvállalja a humanisztikus felvetések empirikus kutatásokkal történő igazolását. A tanulmány tíz pontban foglalja össze a pozitív pszichológiának az elmúlt tíz évben elért eredményeit (pl. az erősségek leltárának kidolgozása, a pozitív érzelmek elméletének megalkotása, a mentális egészség tünettanának és kétdimenziós modelljének kimunkálása, az élményfokozó stratégiák azonosítása). Kritikai szempontként említésre kerül az egységes fogalomtár és egy átfogó elmélet megalkotásának hiánya.

 • Allport, G. (1921). Personality and Character. Psychological Bulletin, 18, 441–455.

 • Bryant, F. B., & Veroff, J. (2007). Savoring: A new model of positive experience. London: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Csíkszentmihályi M. (1997). Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Csíkszentmihályi M. és Csikszentmihalyi, I. S. (szerk.). (2011). Élni jó! Tanulmányok a pozitív pszichológiáról. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Fava, G. A. (1999). Well-being therapy. Psychotherapy and Psychosomatics, 68, 171–178.

 • Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 359(1449), 1367–1378.

 • Guilford, J. P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, 444–454.

 • Keyes, C. L. (2007). Promoting and Protecting Mental Health as Flourishing: A Complementary Strategy for Improving National Mental Health. American Psychologist, 62(2), 95–108.

 • Lyubomirsky, S. (2008). Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben. Budapest: Ursus Libris.

 • Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.

 • Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press.

 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 64(4), 719–727.

 • Rogers, C. L. (2008). Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kiadó.

 • Seligman, M. (1988). Building human strength: Psychology’s forgetten mission. APA Monitor, January, 2.

 • Seligman, M., & Csíkszentmihályi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5–14.

 • Seligman, M. E. P. (2002). Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Free Press.

 • Seligman, M. E. P. (2007). Az autentikus életöröm: az új pozitív pszichológia alkalmazása erősségeid tartós kibontakoztatásához. Budapest: Profil Training.

 • Seligman, M. E. P. (2011). Flourish – élj boldogan! A boldogság és jól-lét radikálisan új értelmezése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Snyder, C. R., & Shane, J. L. (Eds.). (2007). Positive Psychology. London: Sage Publications.