View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a Bombi és munkatársai (Bombi, Pinto és Cannoni, 2007) által kifejlesztett PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzelemző eljárást ismerteti, mely módszer segítségével a 6–14 éves gyermekek interperszonális kapcsolatokat ábrázoló rajzai elemezhetők és hasonlíthatók össze hat fő szempont mentén (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus). Az eljárás olyan kommunikációs eszközként kezeli a rajzokat, mely kiválóan alkalmas a gyermekek szociális világról, társas jelenségekről és társas érzelmekről való tudása tudományosan megbízható megismerésére. Segítségével feltárható hogyan értelmezik a gyermekek az interperszonális jelenségeket (például barátság, versengés, együttműködés stb.), a társadalmi státuszt (szegény, gazdag), milyen módon differenciálnak a különböző társas kapcsolatok között (például baráti és testvérkapcsolat, győztes és vesztes), és hogyan észlelik ugyanazon kapcsolatot különböző feltételek mentén (például harmonikus és konfliktustelített testvéri kapcsolat). A módszer lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek által megjelenített társas interakciókat és az ezeket kísérő érzelmeket egységes rendszerben lehessen értelmezni. Az eljárás előnyei közé tartozik, hogy objektív, kidolgozott komplex rendszerrel rendelkezik a diádikus interperszonális kapcsolatok (két teljes alakban ábrázolt személy) elemzésére, és a klinikai rajzvizsgálatokkal szemben jól alkalmazható olyan fejlődés-szociálpszichológiai kutatásokban is, amelyekben a gyerekek társas kapcsolati tudását kívánják vizsgálni. A jelen tanulmány célja, hogy a részletes ismertetéssel beemelje ezt a rajzos vizsgálatot a hazai fejlődés szociálpszichológiai vizsgálati módszerek sorába.

 • Ambert, A. M. (1997). Parents, children, and adolescents: Interactive relationships and development in context. Binghamton, NY, US: The Haworth Press.

 • Aronsson, K., & Andersson, S. (1996). Social scalings in children’s drawings of class-room life. A cultural comparative analysis of children’s drawings in Africa and Sweden. British Journal of Developmental Psychology, 14, 301–314.

 • Barrett, M. D., & Buchanan-Barrow, E. (2005). Children’s Understanding of Society (Studies In Developmental Psychology). New York, USA: Psychology Press.

 • Berndt, T. J. (2004). Children’s Friendships: Shifts Over a Half-Century in Perspectives on Their Development and Their Effects. Merrill-Palmer Quarterly, 50(3), 206–223.

 • Bombi, A. S. (2002). The representation of wealth and poverty: Individual and social factors. In M. Hutchings, M. Fülöp, A. M. van den Dries (Eds.), Young people understanding of economic issues in Europe (pp. 105–127). Trentham: Stoke-on-Trent.

 • Bombi, A. S., & Cannoni, E. (1995). Ricchi e poveri: conflitto, aiuto, o mondi separati? Rappresentazioni pittoriche del rapporto tra classi sociali in bambini dai 6 agli 11 anni. Rassegna di Psicologia, 2(11), 79–95.

 • Bombi, A. S., & Pinto, G. (1994). Making a dyad: Cohesion and distancing in children’s pictorial representations of friendship. British Journal of Developmental Psychology, 12(4), 563–576.

 • Bombi, A. S., & Pinto, G. (1998). Children’s ideas of friendship: Drawing and telling. XV Biennial Meeting of ISSBD, Berne, 1–4 July 1998.

 • Bombi, A. S., Pinto, G., & Cannoni, E. (2007). Pictorial assessment of interpersonal relationships (PAIR): An analytic system for understanding children’s drawings. Firenze: Firenze University Press.

 • Brussoni, M. J., & Boon, S. D. (1998). Grandparental impact in young adults’ relationships with their closest grandparents: The role of relationship strength and emotional closeness. International Journal of Aging and Human Development, 46, 267–286.

 • Bukowski, W. M. (2003). What does it mean to say that aggressive children are competent or incompetent? Merrill-Palmer Quarterly, 49, 390–400.

 • Bukowski, W., Hoza, B., & Boivin, M. (1994). Measuring friendship quality during pre- and early adolescence: The development and psychometric properties of the Friendship Qualities Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 11, 471–484.

 • Burns. R C., Kaufman, S. H. (1972). Actions, Styles and Symbols in Kinetic Family Drawings (K-F-D). New York: Brunner/Mazel Pub.

 • Burt, C. (1921). Mental and scholastic tests. London: P. S. King and Son.

 • Cairns, E., & McLernon, F. (2001). The impact of political violence on images of war and peace in the drawings of primary school children. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 7(1), 45–57.

 • Cannoni, E. (2001). La rappresentazione pittorica della paura in situazioni relazionali. Rassegna di Psicologia, 18(2), 111–126.

 • Cannoni, E. (2002). Amici e fratelli. Effetti dell’esperienza fraterna sulla rappresentazione di relazioni interpersonali infantili. Età Evolutiva, 73, 40–47.

 • Cannoni, E., & Di Norcia, A. (2008). L’immagine di sé nella salute e nella malattia: uno studio empirico in bambini dai 6 agli 11 anni. Rassegna di Psicologia, 25(3), 67–88.

 • Clark, M., & Drewry, D. (1985). Similarity and reciprocity in the friendships of elementary school children. Child Study Journal, 15, 251–264.

 • Cox, S. (2005). Intention and Meaning in Young Children’s Drawing. International Journal of Art & Design Education, 24, 115–125.

 • Di Prospero, B., & Bombi, A. S. (1998). I’ve changed, I’ll change. Children’s pictorial representations of themselves at three ages. Poster workshop “The development of conceptions and representations of change over time in children”. XV. Biennial Meeting of ISSBD, Berne, 1–4 July 1998.

 • Feuer M. (2000). A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Feuer M. (2006). A szegénység – gyermekszemmel. Szociális Munka, 18(1), 56–65.

 • Fülöp M. és Sándor M. (2008). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia, 28(2), 195–220.

 • Fox, T. J., & Thomas, G. V. (1990). Children’s drawings of an anxiety-eliciting topic: effects on the size of the drawing. British Journal of Clinical Psychology, 29, 71–81.

 • Golomb, C. (1992). The child’s creation of a pictorial world. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

 • Guillemin, M. (2004). “Understanding Illness: Using Drawings as a Research Method.” Qualitative Health Research, 14, 272–280.

 • Hague, E. (2001). Nationality and children’s drawings-pictures ‘about Scotland’ by primary school children in Edinburgh, Scotland and Syracuse, New York State. Scottish Geographical Journal, 117(2), 77–99.

 • Hall, E. T. (1987). Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat.

 • Karmiloff-Smith, A. (1996). Beyond Modularity: A Developmental Perspective on cognitive Science. Cambridge MA: MIT Press.

 • Kramer, L., & Bank, L. (2005). Sibling relationship contributions to individual and family well-being: Introduction to the Special Issue. Journal of Family Psychology, 19(4), 483–485.

 • Luquet, G. H. (1913). Les Dessins d’un Enfant (Egy gyermek rajzai). Paris: T Alcan.

 • MacPhail, A., & Kinchin, G. D. (2004). The use of drawings as an evaluative tool: students’ experiences of sport education. Physical Education and Sport Pedagogy, 9(1), 87–108.

 • Mearns, S. (2001) The social development of the home educated learner in the primary school phase. Unpublished dissertation, University of South Africa.

 • Nagy L. (1905). Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. Budapest: Singer és Wolfner.

 • O’Brien, R., & Patton, W. F. (1974). Development of an objective scoring method for the Kinetic Family Drawing. Journal of Personality Assessment, 38, 156–164.

 • Piaget, J. (1937). La naissance de L’intelligence chez L’enfant. Geneva: Delachaux et Niestle.

 • Pinto, G., & Bombi, A. S. (2007). Children’s drawing of friendship and family relationships in different cultures. In H. M. Trautner, & C. Milbrath (Eds.), Children’s Understanding and Production of Pictures, Drawings & Art: Theoretical and Empirical Approaches (pp. 121–155). Toronto: Hogrefe & Huber Publishing.

 • Pinto, G., Bombi, A. S., & Cordioli, A. (1997). Similarity of friends in three countries. International Journal of Behavioral Development, 20(3), 453–469.

 • Porot, M. (1952). ’Le dessin de la famille: Exploration par le dessin de la famille. Revue de Psychologie Appliquée, 15, 179–192.

 • Povrzanovic, M. (1997). Children, war and nation: Croatia 1991. Childhood, 4, 81–102.

 • Sándor M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzai, a fogalmakkal kapcsolatos asszociációi és az ezekkel kapcsolatos klinikai interjúk tükrében. Doktori disszertáció. Budapest: ELTE.

 • Stocker, C. M., & McHale, S. M. (1992). The Nature and Family Correlates of Preadolescents’ Perceptions of their Sibling Relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 179–195.

 • Szabó B. és Szabó É. (2009). Mesés gazdagság – valós szegénység. – A 10 évesek képzetei a szegénység és gazdagság okairól és következményeiről. In Szabó É. és Kőrössy J. (szerk.), Ezerarcú reprezentáció (pp. 19–39). Szeged: Jatepress.

 • Thomas, G. V., & Silk, A. M. (1990). An introduction to the psychology of children’s drawings. New York: Harvester Wheatsheaf.

 • Vass Z. (2001). A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawing) alkalmazása a pszichodiagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56(1), 107–135.

 • Vass Z. (2003) A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus.

 • Vass Z. (2006) A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus.

 • Vass Z. (2010). A kinetikus iskolarajz rendszerszemléletű konfigurációelemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 495–527.

 • Veale, A. (2005). Creative methodologies in participatory research with children. In S. Greene, & D. Hogan (Eds.), Researching children’s experience: Approaches and methods (pp. 253–273). London: Sage publications.

 • Vigotszkij, L. Sz. (1971). A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. Budapest: Gondolat.

 • Walker, K. (2007). Children and Their Purple Crayons: Understanding Their Worlds Through Their Drawings. Childhood Education. FindArticles.com. 19 Dec, 2010. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200712/ai_n25137696/

 • Walker, K., Myers-Bowman, K. S., & Myers-Walls, J. A. (2003). Understanding war, visualizing peace: Children draw what they know. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 20(4), 191–200.

 • Weber, S. J., & Mitchell, C. (1996). Drawing ourselves into teaching: Studying the images that shape and distort teacher education. Teaching and Teacher Education. An International Journal of Research and Studies, 12(3), 303–313.

 • Wetton, N., & McWhirter, J. (1998). ‘Images and Curriculum Development in Health Education.’ In J. Prosser (Ed.), Image-based Research (pp. 263–283). London: Falmer Press.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 5 2 3
May 2021 11 0 0
Jun 2021 6 1 2
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 4 1 1
Oct 2021 0 0 0