View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány a Bombi és munkatársai (Bombi, Pinto és Cannoni, 2007) által kifejlesztett PAIR (Pictorial Assessment of Interpersonal Relationship) rajzelemző eljárást ismerteti, mely módszer segítségével a 6–14 éves gyermekek interperszonális kapcsolatokat ábrázoló rajzai elemezhetők és hasonlíthatók össze hat fő szempont mentén (kohézió, távolítás, hasonlóság, érték, érzelmek és konfliktus). Az eljárás olyan kommunikációs eszközként kezeli a rajzokat, mely kiválóan alkalmas a gyermekek szociális világról, társas jelenségekről és társas érzelmekről való tudása tudományosan megbízható megismerésére. Segítségével feltárható hogyan értelmezik a gyermekek az interperszonális jelenségeket (például barátság, versengés, együttműködés stb.), a társadalmi státuszt (szegény, gazdag), milyen módon differenciálnak a különböző társas kapcsolatok között (például baráti és testvérkapcsolat, győztes és vesztes), és hogyan észlelik ugyanazon kapcsolatot különböző feltételek mentén (például harmonikus és konfliktustelített testvéri kapcsolat). A módszer lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek által megjelenített társas interakciókat és az ezeket kísérő érzelmeket egységes rendszerben lehessen értelmezni. Az eljárás előnyei közé tartozik, hogy objektív, kidolgozott komplex rendszerrel rendelkezik a diádikus interperszonális kapcsolatok (két teljes alakban ábrázolt személy) elemzésére, és a klinikai rajzvizsgálatokkal szemben jól alkalmazható olyan fejlődés-szociálpszichológiai kutatásokban is, amelyekben a gyerekek társas kapcsolati tudását kívánják vizsgálni. A jelen tanulmány célja, hogy a részletes ismertetéssel beemelje ezt a rajzos vizsgálatot a hazai fejlődés szociálpszichológiai vizsgálati módszerek sorába.

 • Ambert, A. M. (1997). Parents, children, and adolescents: Interactive relationships and development in context. Binghamton, NY, US: The Haworth Press.

 • Aronsson, K., & Andersson, S. (1996). Social scalings in children’s drawings of class-room life. A cultural comparative analysis of children’s drawings in Africa and Sweden. British Journal of Developmental Psychology, 14, 301–314.

 • Barrett, M. D., & Buchanan-Barrow, E. (2005). Children’s Understanding of Society (Studies In Developmental Psychology). New York, USA: Psychology Press.

 • Berndt, T. J. (2004). Children’s Friendships: Shifts Over a Half-Century in Perspectives on Their Development and Their Effects. Merrill-Palmer Quarterly, 50(3), 206–223.

 • Bombi, A. S. (2002). The representation of wealth and poverty: Individual and social factors. In M. Hutchings, M. Fülöp, A. M. van den Dries (Eds.), Young people understanding of economic issues in Europe (pp. 105–127). Trentham: Stoke-on-Trent.

 • Bombi, A. S., & Cannoni, E. (1995). Ricchi e poveri: conflitto, aiuto, o mondi separati? Rappresentazioni pittoriche del rapporto tra classi sociali in bambini dai 6 agli 11 anni. Rassegna di Psicologia, 2(11), 79–95.

 • Bombi, A. S., & Pinto, G. (1994). Making a dyad: Cohesion and distancing in children’s pictorial representations of friendship. British Journal of Developmental Psychology, 12(4), 563–576.

 • Bombi, A. S., & Pinto, G. (1998). Children’s ideas of friendship: Drawing and telling. XV Biennial Meeting of ISSBD, Berne, 1–4 July 1998.

 • Bombi, A. S., Pinto, G., & Cannoni, E. (2007). Pictorial assessment of interpersonal relationships (PAIR): An analytic system for understanding children’s drawings. Firenze: Firenze University Press.

 • Brussoni, M. J., & Boon, S. D. (1998). Grandparental impact in young adults’ relationships with their closest grandparents: The role of relationship strength and emotional closeness. International Journal of Aging and Human Development, 46, 267–286.

 • Bukowski, W. M. (2003). What does it mean to say that aggressive children are competent or incompetent? Merrill-Palmer Quarterly, 49, 390–400.

 • Bukowski, W., Hoza, B., & Boivin, M. (1994). Measuring friendship quality during pre- and early adolescence: The development and psychometric properties of the Friendship Qualities Scale. Journal of Social and Personal Relationships, 11, 471–484.

 • Burns. R C., Kaufman, S. H. (1972). Actions, Styles and Symbols in Kinetic Family Drawings (K-F-D). New York: Brunner/Mazel Pub.

 • Burt, C. (1921). Mental and scholastic tests. London: P. S. King and Son.

 • Cairns, E., & McLernon, F. (2001). The impact of political violence on images of war and peace in the drawings of primary school children. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 7(1), 45–57.

 • Cannoni, E. (2001). La rappresentazione pittorica della paura in situazioni relazionali. Rassegna di Psicologia, 18(2), 111–126.

 • Cannoni, E. (2002). Amici e fratelli. Effetti dell’esperienza fraterna sulla rappresentazione di relazioni interpersonali infantili. Età Evolutiva, 73, 40–47.

 • Cannoni, E., & Di Norcia, A. (2008). L’immagine di sé nella salute e nella malattia: uno studio empirico in bambini dai 6 agli 11 anni. Rassegna di Psicologia, 25(3), 67–88.

 • Clark, M., & Drewry, D. (1985). Similarity and reciprocity in the friendships of elementary school children. Child Study Journal, 15, 251–264.

 • Cox, S. (2005). Intention and Meaning in Young Children’s Drawing. International Journal of Art & Design Education, 24, 115–125.

 • Di Prospero, B., & Bombi, A. S. (1998). I’ve changed, I’ll change. Children’s pictorial representations of themselves at three ages. Poster workshop “The development of conceptions and representations of change over time in children”. XV. Biennial Meeting of ISSBD, Berne, 1–4 July 1998.

 • Feuer M. (2000). A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Feuer M. (2006). A szegénység – gyermekszemmel. Szociális Munka, 18(1), 56–65.

 • Fülöp M. és Sándor M. (2008). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia, 28(2), 195–220.

 • Fox, T. J., & Thomas, G. V. (1990). Children’s drawings of an anxiety-eliciting topic: effects on the size of the drawing. British Journal of Clinical Psychology, 29, 71–81.

 • Golomb, C. (1992). The child’s creation of a pictorial world. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

 • Guillemin, M. (2004). “Understanding Illness: Using Drawings as a Research Method.” Qualitative Health Research, 14, 272–280.

 • Hague, E. (2001). Nationality and children’s drawings-pictures ‘about Scotland’ by primary school children in Edinburgh, Scotland and Syracuse, New York State. Scottish Geographical Journal, 117(2), 77–99.

 • Hall, E. T. (1987). Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat.

 • Karmiloff-Smith, A. (1996). Beyond Modularity: A Developmental Perspective on cognitive Science. Cambridge MA: MIT Press.

 • Kramer, L., & Bank, L. (2005). Sibling relationship contributions to individual and family well-being: Introduction to the Special Issue. Journal of Family Psychology, 19(4), 483–485.

 • Luquet, G. H. (1913). Les Dessins d’un Enfant (Egy gyermek rajzai). Paris: T Alcan.

 • MacPhail, A., & Kinchin, G. D. (2004). The use of drawings as an evaluative tool: students’ experiences of sport education. Physical Education and Sport Pedagogy, 9(1), 87–108.

 • Mearns, S. (2001) The social development of the home educated learner in the primary school phase. Unpublished dissertation, University of South Africa.

 • Nagy L. (1905). Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. Budapest: Singer és Wolfner.

 • O’Brien, R., & Patton, W. F. (1974). Development of an objective scoring method for the Kinetic Family Drawing. Journal of Personality Assessment, 38, 156–164.

 • Piaget, J. (1937). La naissance de L’intelligence chez L’enfant. Geneva: Delachaux et Niestle.

 • Pinto, G., & Bombi, A. S. (2007). Children’s drawing of friendship and family relationships in different cultures. In H. M. Trautner, & C. Milbrath (Eds.), Children’s Understanding and Production of Pictures, Drawings & Art: Theoretical and Empirical Approaches (pp. 121–155). Toronto: Hogrefe & Huber Publishing.

 • Pinto, G., Bombi, A. S., & Cordioli, A. (1997). Similarity of friends in three countries. International Journal of Behavioral Development, 20(3), 453–469.

 • Porot, M. (1952). ’Le dessin de la famille: Exploration par le dessin de la famille. Revue de Psychologie Appliquée, 15, 179–192.

 • Povrzanovic, M. (1997). Children, war and nation: Croatia 1991. Childhood, 4, 81–102.

 • Sándor M. (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások rajzai, a fogalmakkal kapcsolatos asszociációi és az ezekkel kapcsolatos klinikai interjúk tükrében. Doktori disszertáció. Budapest: ELTE.

 • Stocker, C. M., & McHale, S. M. (1992). The Nature and Family Correlates of Preadolescents’ Perceptions of their Sibling Relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 9, 179–195.

 • Szabó B. és Szabó É. (2009). Mesés gazdagság – valós szegénység. – A 10 évesek képzetei a szegénység és gazdagság okairól és következményeiről. In Szabó É. és Kőrössy J. (szerk.), Ezerarcú reprezentáció (pp. 19–39). Szeged: Jatepress.

 • Thomas, G. V., & Silk, A. M. (1990). An introduction to the psychology of children’s drawings. New York: Harvester Wheatsheaf.

 • Vass Z. (2001). A kinetikus családrajz (Kinetic Family Drawing) alkalmazása a pszichodiagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle, 56(1), 107–135.

 • Vass Z. (2003) A rajzvizsgálat pszichológiai alapjai. Budapest: Flaccus.

 • Vass Z. (2006) A rajzvizsgálat pszichodiagnosztikai alapjai. Budapest: Flaccus.

 • Vass Z. (2010). A kinetikus iskolarajz rendszerszemléletű konfigurációelemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 495–527.

 • Veale, A. (2005). Creative methodologies in participatory research with children. In S. Greene, & D. Hogan (Eds.), Researching children’s experience: Approaches and methods (pp. 253–273). London: Sage publications.

 • Vigotszkij, L. Sz. (1971). A magasabb pszichikus funkciók fejlődése. Budapest: Gondolat.

 • Walker, K. (2007). Children and Their Purple Crayons: Understanding Their Worlds Through Their Drawings. Childhood Education. FindArticles.com. 19 Dec, 2010. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3614/is_200712/ai_n25137696/

 • Walker, K., Myers-Bowman, K. S., & Myers-Walls, J. A. (2003). Understanding war, visualizing peace: Children draw what they know. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 20(4), 191–200.

 • Weber, S. J., & Mitchell, C. (1996). Drawing ourselves into teaching: Studying the images that shape and distort teacher education. Teaching and Teacher Education. An International Journal of Research and Studies, 12(3), 303–313.

 • Wetton, N., & McWhirter, J. (1998). ‘Images and Curriculum Development in Health Education.’ In J. Prosser (Ed.), Image-based Research (pp. 263–283). London: Falmer Press.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 10 1 1
Feb 2021 27 2 3
Mar 2021 8 1 2
Apr 2021 5 2 3
May 2021 11 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 0 0 0