View More View Less
 • 1 Kovászna Megyei Pszichopedagógiai Tanácsadó Központ Sepsiszentgyörgy Románia
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, ÁOK Magatartástudományi Intézet Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Annak ellenére, hogy az élet értelmessége kiemelt fejlődés-lélektani cél, a szakirodalom elenyészően keveset foglalkozik az élet értelmességét meghatározó tényezőkkel serdülőkorban. Jelen tanulmányunkban egyéni szintű, szociokognitív és család szintű, kapcsolati tényezők szerepét vizsgáltuk az élet értelmességének a megélésében 15–19 éves (47,8%-a fiúk) erdélyi középiskolásoknál (N=1944). Míg az énhatékonyság, az önszabályozott viselkedés, a szülői társas támogatottsággal való elégedettség és az anyai elfogadó bánásmód pozitív, az apai ellenőrző bánásmód negatív összefüggést mutatott az élet megélt értelmességével, a vizsgált mintában. Ugyanakkor a társas összehasonlítás csak a fiúk, az apai elfogadó bánásmód pedig csak a lányok esetében függött össze az élet értelmességével. A talált eredmények felhívják a figyelmet azokra a szociokulturális hatásokra, amelyek a nemiszerep-szocializáció által érvényesülnek az élet értelmességének a megélésében serdülőkorban, egyben támpontokat adva a preventív és fejlesztő célú beavatkozások számára.

 • Baiocco, R., Crea, G., Fizzotti, E., Gurrieri, G., Laghi, F. & Paola, R. (2009). Meaning in life and attachment to parents/peers among Italian high school strudents. The International Forum for Logotherapy, 32, 65–72.

 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

 • Baumeister, R. F. (1991). Meanings of life. New York: Guilford.

 • Baumeister, R. F., & Heatherton, T. F. (1996). Self-regulation failure: an overview. Psychology Inquiry, 7, 1–15.

 • Bautei, A. M., & Martin, M. M. (1995). Gender and values. American Sociological Review, 60, 436–448.

 • Beaumont, S. L. (2009). Identity processing and personal wisdom: An information-oriented identity style predicts self-actualization and self-transcendence. Identity: An International Journal of Theory and Research, 9, 95–115.

 • Bretherton, I., Golby, B., & Cho, E. (1997). Attachment and the transmission of values. In J. E. Grusec, & L. Kuczynski (Eds.), Parenting and children’s internalization of values: A handbook of contemporary theory (pp. 103–134). New York: Wiley.

 • Bronk, K. C., & Finch, W. H. (2010). Adolescent characteristics by type of long-term aim in life. Applied Developmental Science, 14, 1–10.

 • Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84, 822–848.

 • Bundick, M. J. (2011). Extracurricular activities, positive youth development, and the role of meaningfulness of engagement. Journal of Positive Psychology, 6, 57–74.

 • Cohen, K., & Cairns, D. (2012). Is searching for meaning in life associated with reduced subjective well-being? Confirmation and possible moderators. Journal of Happiness Studies, 13, 313–331.

 • Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noo-genic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20, 200–207.

 • Damon, W., Menon, J., & Bronk, K. C. (2003). The development of purpose during adolescence. Applied Developmental Science, 7, 119–128.

 • Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113, 487–496.

 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

 • DeVogler, K., & Ebersole, P. (1983). Young adolescents’ meaning in life. Psychological Reports, 52, 427–431.

 • Dewitz, S. J. (2005). Exploring the relationship between self-efficacy and purpose in life. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 65(10–B), 5450.

 • Eisner, H. R. (1978). Purpose in life as a function of locus of control and attitudinal values: a test of two Victor Frankl’s concepts. Dissertation Abstract International, 39, B, AAG78–24336.

 • Erikson, E. H. (1968). Identity. Youth and crisis. New York: Norton.

 • Evans, W. P., Marsh, S. C., & Weigel, D. J. (2010). Promoting adolescent sense of coherence: Testing models of risk, protection, and resiliency. Journal of Community & Applied Social Psychology, 20, 30–43.

 • Fry, P. M. (1998). The development of personal meaning and wisdom in adolescence: a reexamination of moderating and consolidating factor and influences. In P. T. P, Wong, & P. M. Fry (Eds.), The human quest for meaning. A Handbook of psychological research and clinical application (pp. 91–110). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Gestsdottir, S., & Lerner, R. M. (2007). Intentional self-regulation and positive youth development in early adolescence: Findings from the 4-H Study of Positive Youth Development. Developmental Psychology, 43, 508–521.

 • Gibbons, F. X., & Buunk, B. P. (1999). Individual differences in social comparison: Development of a scale of social comparison orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 129–142.

 • Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54, 493–503.

 • Halama, P. (2000). Dimensions of life meaning as factor of coping. Studia Psychologica, 42, 339–350.

 • Harlow, L. L., & Newcomb, M. D., & Bentler, P. M. (1986). Depression, self-derogation, substance use, and suicide ideation. Lack of purpose in life as a mediational factor. Journal of Clinical Psychology, 42, 5–21.

 • Ho, M. Y., Cheung, F. M., & Cheung, S. F. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Personality and Individual Differences, 48, 658–663.

 • Hossack, R. C. (1997). Salutogenic and pathogenic orientations to life. Attachment, personality, sense of coherence, and well-being in late adolescence. A structural equation model. Dissertation Abstracts International, Section B, The Sciences and Engineering, 58, 2153.

 • Jackson, C., Henriksen, L., & Foshee, V. A. (1998). The Authoritative Parenting Index: Predicting health-risk behaviors among children and adolescents. Health Education and Behavior, 25, 321–339.

 • Kashdan, T. B., & McKnight, P. E. (2009). Origins of purpose in life. Refining our understanding of a life well lived. Psychological Topics, 18, 303–316.

 • Kemmelmeier, M., & Oyserman, D. (2001). Gendered influence of downward social comparisons on current and possible selves. Journal of Social Issues, 57, 129–148.

 • Kiang, L., & Fuligni, A. J. (2010). Meaning in life as a mediator of ethnic identity and adjustment among adolescents from Latin, Asian, and European American backgrounds. Journal of Youth & Adolescence, 39, 1253–1264.

 • Konkolÿ Thege B. (2009). A logoterápia és egzisztencia-analízis egy egészség-lélektani vetülete: az élet értelmessége és a dohányzás közti kapcsolat. Nem publikált doktori értekezés.

 • Konkolÿ Thege B. és Martos T. (2006). Az életcél-kérdőív magyar változatának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 153–169.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á. és Kopp M. (2008). A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 243–261.

 • Konkolÿ Thege, B., & Martos, T. (2008). Reliability and validity of the Shortened Hungarian Version of the Existence Scale. Existenzanalyse, 25, 70–74.

 • Kopp, M. S., Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1993). Hungarian questionnaire in psychometric scales for cross-cultural self-efficacy research. Berlin: Zentrale Universitats Druckerei der FU Berlin.

 • Lambert, N. M., Stillman, T. F., Baumeister, R. F., Fincham, F. D., Hicks, J. A., & Graham, S. M. (2010). Family as a salient source of meaning in young adulthood. The Journal of Positive Psychology, 5, 367–376.

 • Little, B. (2006). Personality science and self-regulation: Personal projects as integrative units. Applied Psychology: An International Review, 55, 419–427.

 • Luszczynska, A., Diehl, M., Gutiérrez-Doña, B., Kuusinen, P., & Schwarzer, R. (2004a). Measuring one component of dispositional self-regulation: Attention control in goal pursuit. Personality and Individual Differences, 37, 555–566.

 • Luszczynska, A., Gibbons, F. X., Piko, B. F., & Teközel, M. (2004b). Self-regulatory cognitions social comparison and perceived peers’ behaviors as predictors of nutrition and physical activity. A comparison among adolescents in Hungary Poland Turkey and USA. Psychology and Health, 19, 577–593.

 • Lyubomirsky, S., & Ross, L. (1997). Hedonic consequences of social comparison: A contrast of happy and unhappy people. Journal of Personality and Social Psychology, 73, 1141–1157.

 • Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development (pp. 1–101). Vol. 4. New York: Weley.

 • Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551–558.

 • Markus, R. H., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

 • Marsh, S. C., Clinkinbeard, S. S., Thomas, R. M., & Evans, W. P. (2007). Risk and protective factors predictive of sense of coherence during adolescence. Journal of Health Psychology, 12, 281–284.

 • McLean, K. C., Breen, A. V., & Fournier, M. A. (2010). Constructing the self in early, middle, and late adolescent boys. Narrative identity individuation and well-being. Journal of Research of Adolescence, 20, 166–187.

 • Mennuti, R. B., & Creamer, D. G. (1991). Role of orientation, gender, and dilemma content in moral reasoning. Journal of College Student Development, 32, 241–248.

 • Myrin, B., & Lagerström, M. (2008). Sense of coherence and psychosocial factors among adolescents. Acta Pædiatrica, 97, 805–811.

 • Newcomb, M. D., & Harlow, L. L. (1986). Life events and substance use among adolescents: Mediating effects of perceived loss of control and meaninglessness in life. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 564–577.

 • Nurmi, J. E. (1989). Planning, motivation, and evaluation in orientation to the future: A latent structure analysis. Scandinavian Journal of Psychology, 30, 64–71.

 • Phillips, W. M. (1980). Purpose in life, depression, and locus of control. Journal of Clinical Psychology, 36, 661–667.

 • Pikó B. (2002). Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Pikó B. (2004). A pozitív pszichológia missziója a modern társadalomban. Paradigmaváltás a társadalomtudományokban? Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 5, 289–299.

 • Pikó B. (2005). A csoportműködést befolyásoló néhány pszichológiai jellemző a modern kultúrában. Pszichoterápia, 14, 493–500.

 • Pikó B., Balázs M. A. (2010). Kontroll vagy részvétel? A szülői nevelői stílus összefüggése a depresszióval. Psychiatria Hungarica, 25, 538–544.

 • Piko, B. F., Skultéti, D., Luszczynska, A., & Gibbons, F. X. (2010). Social orientations and adolescent health behaviors in Hungary. International Journal of Psychology, 45, 12–20.

 • Rahe, R. H., & Tolles, R. L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: A useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9, 61–70.

 • Rathi, N., & Rastogi, R. (2007). Meaning in life and psychological well-being in pre-adolescents and adolescents. Journal of Indian Academy of Applied Psychology, 33, 31–38.

 • Reker, G. T. (1977). The Purpose-in-Life Test in an inmate population: An empirical investigation. Journal of Clinical Psychology, 33, 688–693.

 • Reker, G. T. (2005). Meaning in life of young middle-aged and older adults factorial validity age and gender invariance of the Personal Meaning Index (PMI). Personality and Individual Differences, 38, 71–85.

 • Reker, G. T., & Cousins, J. B. (1979). Factor structure, construct validity and reliability of the Seeking of Noetic Goals (SONG) and Purpose in Life (the PIL) tests. Journal of Clinical Psychology, 35, 85–91.

 • Reker, G. T., & Peacock, E. J. (1981). The Life Attitude Profile (LAP): A multidimensional instrument for assessing attitudes toward life. Canadian Journal of Behavioral Science, 13, 264–273.

 • Richins, M. L. (1995). Social comparison, advertising, and consumer discontent. American Behavioral Scientist, 38, 593–607.

 • Ruble, D. N., Boggiano, A. K., Feldman, N. S., & Loebl, J. H. (1980). A developmental analysis of the role of social comparison in self-evaluation. Developmental Psychology, 16, 105–115.

 • Sagy, S., & Antonovsky, H. (2000). The development of the sense of coherence. A retrospective study of early life experiences in the family. International Journal of Aging and Human Development, 51, 155–166.

 • Schlegel, R. J., Hicks, J. A., King, L. A., & Arndt, J. (2011). Feeling like you know who you are: Perceived true self-knowledge and meaning in life. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 745–756.

 • Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy: Thought control of action. Washington, DC: Hemisphere.

 • Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston (Eds.), Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35–37). Windsor, UK: NFER-NELSON.

 • Shek, D. T. L. (1992). Meaning in life and psychological well-being. An empirical study using the Chinese version of the Purpose in Life questionnaire. Journal of Genetic Psychology, 153, 185–200.

 • Shek, D. T. L. (2001). Meaning in life and sense of mastery in Chinese adolescents with economic disadvantage. Psychological Reports, 88, 711–712.

 • Shek, D. T. L. (2004). Family processes and developmental outcomes in Chinese adolescents. Hong Kong Journal of Pediatrics, 9, 316–324.

 • Shek, D. T. L. (2005). Perceived parental control and parent-child relational qualities in Chinese adolescents in Hong Kong. Sex Roles, 53, 635–646.

 • Shek, D. T. L. (2007). A longitudinal study of perceived parental psychological control and psychological well-being in Chinese adolescents in Hong Kong. Journal of Clinical Psychology, 63, 1–20.

 • Showalter, S. M., & Wagener, L. M. (2000). Adolescents’ meaning in life: A reprication of DeVogler and Ebersole (1983). Psychological Reports, 87, 115–126.

 • Skrabski, A., Kopp, M., Rózsa, S., Réthelyi, J., & Rahe, R. H. (2005). Life meaning: An important correlate of health in the Hungarian population. International Journal of Behavioral Medicine, 12, 78–85.

 • Steger, M. F. (2009). Meaning in life. In S. J. Lopez (Ed.), Oxford handbook of positive psychology (2nd Ed.) (pp. 679–687). Oxford, UK: Oxford University Press.

 • Steger, M. F., Bundick, M. J., & Yeager, D. (2012). Understanding and promoting meaning in life during adolescence. In R. J. R. Levesque (Ed.), Encyclopedia of Adolescence (pp. 1666–1677). New York: Springer.

 • Steger, M. F., Oishi, S., & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. The Journal of Positive Psychology, 4, 43–52.

 • Triandis, H. C. (1994). Culture and social behavior. New York: McGraw-Hill.

 • Turner, R. J., & Marino, F. (1994). Social support and social structure. Journal of Health and Social Behavior, 35, 193–212.

 • Vandello, J. A., & Cohen, D. (1999). Patterns of individualism and collectivism across the United States. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 279–292.

 • Zika, S., & Chamberlain, K. (1992). On the relation of the meaning in life and psychological well-being. British Journal of Psychology, 83, 133–145.

 • Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: a social cognitive perspective. Educational Psychologist, 30, 217–221.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 5 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 4 1 2
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 2 2 1
Feb 2022 0 0 0