View More View Less
 • 1 FM Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmány a meddőség pszichés vonatkozásairól szóló jelentősebb kutatások eredményeit foglalja össze. Ebből a célból főleg az angol nyelvű adatbázisokban elérhető tanulmányokat tekintettük át szisztematikus kulcsszókereséses módszerrel, de támaszkodtunk a magyar szakirodalomra is. A legvilágosabban kirajzolódó következtetés az, hogy a meddőség lelki előzményei és következményei nehezen választhatók szét. Nincs megdönthetetlen bizonyíték arra nézve, hogy a stressz, a szorongás és a lehangoltság önmagában meddőséget okozna, de számos jel utal rá, hogy hozzájárul és együtt jár a terméketlenséggel. Hasonlóképpen nehéz elkülöníteni, hogy a pszichés hatások maga a meddőség vagy a megterhelő asszisztált reprodukciós beavatkozások következményei. Vegyesek a tapasztalatok arra nézve is, hogy a pszichoterápiát milyen mértékben veszik igénybe a páciensek, illetve ez mennyiben járul hozzá a beavatkozások sikeréhez, de egyetlen általunk ismert tanulmány sem kérdőjelezi meg, hogy pszichés támogatásra a meddőség kezelése során szükség van. A spirituális dimenzió és a meddőség kapcsolata kevéssé kutatott téma, de néhány tanulmány a vallásos megküzdési módok bevonását is indokoltnak tartja a meddőség kezelésébe. A magyarországi gyakorlatban mindez ma még nem magától értetődő. Összességében a tanulmány a meddőség cirkuláris oksági, rendszerszemléletű megközelítése mellett érvel.

 • Andrews, F. M., Abbey, A., & Halman, L. J. (1991). Stress from infertility, marriage factors and subjective well-being of wives and husbands. Journal of Health and Social Behavior, 32, 238–253.

 • Ardenti, R., Campari, C., Agazzi, L., & Battista La Sala, G. (1999). Anxiety and perceptive functioning of infertile women during in-vitro fertilization: exploratory survey of an Italian sample. Human Reproduction, 14, 3126–3132.

 • Ashkani, H., Akbari, A., & Heydari, S.T. (2006). Epidemiology of depression among infertile and fertile couples in Shiraz, Southern Iran. Indian Journal of Medical Sciences, 60, 399–406.

 • Van Balen, F. (2002). The psychologization of infertility. In M. C. Inhorn, F. van Balen (Eds.), Infertility around the globe. New thinking on childlessness, gender, and reproductive technologies (pp. 79–98). Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

 • Benyamini, Y. (2009). Stress and coping with women’s health issues: a review from a self-regulation perspective. European Psychologist, 14, 63–71.

 • Benyamini, Y., Gozlan, M., & Kokia, E. (2004). On the self-regulation of a health threat: Cognitions, coping, and emotions among women undergoing treatment for infertility. Cognitive Therapy and Research, 28, 577–592.

 • Betz, G., & Thorngren, J. M. (2006). Ambiguous loss and the family grieving process. The Family Journal, 14, 359–365.

 • Boivin, J., Scanlan, L. C., & Walker, S. M. (1999). Why are infertile patients not using psychosocial counseling? Human Reproduction, 14, 1384–1391.

 • Boivin, J., Sanders, K., & Schmidt, L. (2006). Age and social position moderate the effect of stress on fertility. Evolution and Human Behavior, 27, 345–356.

 • C. Molnár E. (2006). Reprodukciós zavarok. In C. Molnár E., Füredi J. és Papp Z. (Szerk.), Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria (pp. 145–150). Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.

 • Chrisler, J. C., & Johnston-Robledo, I. (2000). Motherhood and reproductive issues. In M. Biaggio, & M. Hersen (Eds.), Issues in the Psychology of Women (pp. 199–226). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

 • Cui, W. (2010). Mother or nothing: the agony of infertility. Bulletin of the World Health Organization, 88, 881–882. Letöltve 2011. július 28-án. http://www.who.int/bulletin/volumes/88/12/10.011210.pdf

 • Császár Gy. (1989). A pszichoszomatika jelen helyzete. In Császár Gy. (Szerk.), Pszichoszomatika a gyakorlatban (pp. 11–12). Budapest: PszichoTeam.

 • Damant, B. (2003). The body speaks: Psychogenic infertility, femininity and life scripts. Unpublished doctoral dissertation. Johannesburg: Rand Afrikaans University.

 • Demyttenaere, K., Bonte, L., Gheldof, M., Vervaeke, M., Meuleman, C., Vanderschuerem, D., & D’Hooghe, T. (1998). Coping style and depression level influence outcome in in vitro fertilization. Fertility and Sterility, 69, 1026–1033.

 • Domar, A. D., Clapp, D., Slawsby, E. A., Dusek, J., Kessel, B., & Freizinger, M. (2000). Impact of group psychological interventions on pregnancy rates in infertile women. Fertility and Sterility, 73, 805–811.

 • Domar, A. D., Penzias, A., Dusek, J. A., Magna, A., Merarim, D., Nielsen, B., & Paul, D. (2005). The stress and distress of infertility: Does religion help women cope? Sexuality, Reproduction and Menopause, 3, 45–51.

 • Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (2010). Tájékoztató asszisztált reprodukcióval foglalkozó intézetek működéséről. Készült a „Minőségi Indikátorrendszer 2009” című EBF felmérés keretében. Letöltve 2011. július 28-án. http://www.emki-minosegfejlesztes.hu/site/conf/upload/550_1.pdf

 • Eugster, A., Vingerhoets, A. J. J. M., van Heck, G. L., & Merkus, J. M. W. M. (2004). The effect of episodic anxiety on an in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection treatment outcome: A pilot study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 25, 57–65.

 • European Society of Human Reproduction and Embriology (2010). ART fact sheet. Grimbergen (Beigem): European Society of Human Reproduction and Embriology. Letöltve 2011. július 28-án. http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Guidelines-Legal/ART-fact-sheet/page.aspx/1061

 • Exley, C., & Letherby, G. (2001). Managing a disrupted lifecourse: Issues of identity and emotion work. Health, 5, 112–132.

 • Faramarzi, M., Alipor, A., Esmaelzadeh, S., Kheirkhah, F., Poladi, K., & Pash, H. (2008). Treatment of depression and anxiety in infertile women: Cognitive behavioral therapy versus fluoxetine. Journal of Affective Disorders, 108, 159–164.

 • Fassino, S., Garzaro, L., Peris, C., Amianto, F., Piero, A., & Abbate Daga, G. (2002). Temperament and character in couples with fertility disorders: A double-blind, controlled study. Fertility and Sterility, 77, 1233–1240.

 • Forgács A. és Németh M. (1995). Has vagy gólya? A meddőség transzperszonális vonatkozásai. Thalassa, 6, 203–212.

 • Galhardo, A., Cunha, M., & Pinto-Gouveia, J. (2011). Psychological aspects in couples with infertility. Sexologies, 20, 224–228.

 • Gerrity, D. A. (2001). A biopsychosocial theory of infertility. The Family Journal, 9, 151–158.

 • Gibson, D. M. (2007). The relationship of infertility and death: Using the relational/cultural model of counseling in making meaning. The Humanistic Psychologist, 35, 275–289.

 • Greil, A. L. (1997). Infertility and psychological distress: A critical review of the literature. Social Science and Medicine, 45, 1679–1704.

 • Greil, A., McQuillan, J., Benjamins, M., Johnson, D. R., Johnson, K. M., & Heinz, C. R. (2010). Specifying the effects of religion on medical helpseeking: The case of infertility. Social Science and Medicine, 71, 734–742.

 • Greil, A. L., Slauson-Blevins, K., & McQuillan, J. (2009). The experience of infertility: a review of recent literature. Sociology of Health and Illness, 32, 140–162.

 • Habroe, M., Schmidt, L., & Holstein, B. E. (2007). Does childbirth after fertility treatment influence sense of coherence? A longitudinal study of 1,934 men and women. Acta Obstetricia et Gynecologica, 86, 1215–1221.

 • Hämmerli, K., Znoj, H., & Barth, J. (2009). The efficacy of psychological interventions for infertile patients: A meta-analysis examining mental health and pregnancy rate. Human Reproduction Update, 15, 279–295.

 • Hämmerli, K., Znoj, H., & Berger, T. (2010). Internet-based support for infertile patients: A randomized controlled study. Journal of Behavioral Medicine, 33, 135–146.

 • Harvard Medical School (2009). The psychological impact of infertility and its treatment. Harvard Mental Health Letter, 25, May, 2009.

 • Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524.

 • Human Fertilisation and Embryology Authority (1990). Code of Practice. 8th ed. London: HFEA. Letöltve: 2010. május 2-án. http://www.hfea.gov.uk/docs/CoP8_3.counselling_V.01.pdf

 • Husztiné Hajdú E., Gál J., Nyírcsák J. és Péli-Toóth J. (1999). Meddőségi pszichoszomatika az Agy évtizedében. Előadás a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság II. Nemzeti Kongresszusán. Debrecen: 1999. június 18–19. Letöltve 2011. július 28-án. http://www.shp.hu/hpc/userfiles/energonplusz/meddosegi_pszichoszomatika_az_agy_evtizedeben.pdf

 • Jennings, P. K. (2010). “God Had Something Else in Mind”: Family, Religion, and Infertility. Journal of Contemporary Ethnography, 39, 215–237.

 • Justo, J. M. R. M., & Moreira, J. M. (1993). Attachment style and infertility of unknown biological cause: an elusive relationship? Poster presented at the 17th International Conference of the European Health Psychology Association, Kos, Greece, September 24–27, 2003. Letöltve: 2011. július 27-én. http://www2.fpce.ul.pt/pessoal/jmoreira/Engl/abstracts/EHPS03I.PDF

 • Kapitány B. és Spéder Zs. (2009). Gyermekvállalás. In Monostori J., Őri P., S. Molnár E. és Spéder Zs. (Szerk.), Demográfiai portré 2009 (pp. 29–40). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

 • King, R. B. (2003). Subfecundity and anxiety in a nationally representative sample. Social Science and Medicine, 56, 739–751.

 • Kondoh, E., Okamoto, T., Higuchi, T., Tatsumi, K., Baba, T., Murphy, S. K., et al. (2009). Stress affects uterine receptivity through an ovarian-independent pathway. Human Reproduction, 24, 945–953.

 • Korbuly Á. (2006). „Más”‑e az örökbe fogadott gyerek a vér szerinti családban nevelkedő társaihoz képest? Család Gyermek Ifjúság, 15, 17–20.

 • Korbuly Á., Pulay K., Székely Zs. és Mózes E. (2008). Lemondás és újrakezdés. Miért szükséges feltétele a sikeres örökbefogadásnak a veszteségek megélése? Előadás a Magyar Családterápiás Egyesület XXII. Vándorgyűlésén. Gödöllő: 2008. március 28–30.

 • Kőrösi T. (1986). A meddőségi szakrendelésen előforduló pszichoszociális problémák. In Lampé L. (Szerk.), Szülészet-nőgyógyászat és pszichoszomatika IV. Nőgyógyászati pszichoszomatika 13 (pp. 15–23). Debrecen: A DOTE Női Klinikájának Kiadványai.

 • De Liz, T. M., & Strauss, B. (2005). Differential efficacy of group and individual/couple psychotherapy with infertile patients. Human Reproduction, 20, 1324–1332.

 • Maeda, K., & Tsukamura, H. (2006). The impact of stress on reproduction: are glucocorticoids inhibitory or protective to gonadotropin secretion? Endocrinology, 147, 1085–1086.

 • McQuillan, J., Torres Stone, R. A. & Greil, A. L. (2007). Infertility and life satisfaction among women. Journal of Family Issues, 28, 955–981.

 • Mental Health Professional Group (1995). Qualification guidelines for infertility counselors. Birmingham, Alabama: American Society for Reproductive Medicine. Letöltve 2011. július 28-án: http://www.sart.org/uploadedFiles/ASRM_Content/About_Us/Specialty_Societies/Professional_Groups/MHPG/MHPG_Guidlines.pdf

 • Metzger, D. A. (1998). A physician’s perspective. In B. Cooper-Hilbert (Ed.), Infertility and involuntary childlessness: Helping couples cope (pp. 1–21). New York: W. W. Norton.

 • National Health and Medical Research Council (2007). Ethical guidelines on the use of assisted reproductive technology in clinical practice and research. Sydney: Australian Government. Letöltve 2011. július 28-án: http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/publications/attachments/e78.pdf

 • Oddens, B. J., den Tonkelar, I., & Nieuwenhuyse, H. (1999). Psychosocial experiences in women facing fertility problems – a comparative survey. Human Reproduction, 14, 255–261.

 • Ogawa, M., Takamatsu, K., & Horiguchi, F. (2011). Evaluation of factors associated with the anxiety and depression of female infertility patients. BioPsychoSocial Medicine, 5,http://www.bpsmedicine.com/content/5/1/15

 • Parry, D. C. (2005). Work, leisure, and support groups: an examination of the ways women with infertility respond to pronatalist ideology. Sex Roles, 53, 337–346.

 • Paul, M. S., Berger, R., Berlow, N., Rovner-Ferguson, H., Figlerski, L., Gardner, S., & Malave, A. F. (2010). Posttraumatic growth and social support in individuals with infertility. Human Reproduction, 25, 133–141.

 • Pulay K. (2006). Amit az örökbefogadók veszteségeiről tudni érdemes. Család Gyermek Ifjúság, 15, 12–16.

 • Radwan, D. N., Ramy, H., Elmissiry, A., Moussa, K. H., Elsayed, M., Mansour, M., & Khalil, A. (2009). Comorbidity between depression, anxiety disorders and infertility: effect on quality of life in Egyptian women. European Neuropsychopharmacology, 19, Supplement, S373.

 • Ridenour, A. F., Yorgason, J. B., & Peterson, B. (2009). The Infertility Resilience Model: Assessing individual, couple, and external predictive factors. Contemporary Family Therapy, 31, 34–51.

 • Roudsari, R. L., Allan, H. T., & Smith, P. A. (2007). Looking at infertility through the lens of religion and spirituality: a review of the literature. Human Fertility, 10, 141–149.

 • Sanders, K. A., & Bruce, N. W. (1997). A prospective study of psychosocial stress and fertility in women. Human Reproduction, 12, 2324–2329.

 • Savitz-Smith, J. (2003). Couples undergoing infertility treatment: implications for counselors. The Family Journal, 11, 383–387.

 • Sexton, M. B., Byrd, M. R., & von Kluge, S. (2010). Measuring resilience in women experiencing infertility using the CD-RISC: Examining infertility-related stress, general distress, and coping styles. Journal of Psychiatric Research, 44, 236–241.

 • Szendi G. (2007). A női funkcionális meddőség evolúciós értelmezése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 5–48.

 • Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (2009a). Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja meddőségről: kivizsgálásról és a kezelés általános lehetőségeiről. Letöltve 2010. május 2-án. http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=658

 • Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (2009b). Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja meddőségellátásról – asszisztált reprodukcióról – In Vitro Fertilizációról. Letöltve 2010. május 2-án. http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=657

 • Tiba J. (1989). Női nemiszerv-rendszer. In Császár Gy. (Szerk.), Pszichoszomatika a gyakorlatban (pp. 207–215). Budapest: PszichoTeam.

 • Watkins, K. J., & Baldo, T. D. (2004). The infertility experience: Biopsychosocial effects and suggestions for counselors. Journal of Counseling and Development, 82, 394–402.

 • Wischmann, T. H. (2003). Psychogenic infertility – Myths and facts. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 20, 485–494.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 6 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 12 0 0
Aug 2021 8 0 0
Sep 2021 7 1 1
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 0 0 0