View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, BTK Pszichológia Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

 • Bibó, I. (1946/1991). The distress of East European Small States. In K. Nagy (Ed.), Democracy, Revolution, Self-determination. Selected writings. Social Sicences monographs (pp. 13–88). New York: Columbia Press.

 • Bigazzi S. és Lénárd K. (2011). MÁS/KÉP. Cigányokat megjelenítő filmek alkotása és befogadása. In Deák A., Nagy L. és Péley B. (szerk.), Lélek-képek (pp. 63–74). Pécs: Pannonia könyvek.

 • Chulvi, B., & Perez, J. A. (2003). Ontologisation versus discrimination d’une minorité ethnique (les Gitans). Nouvelle Revue de Psychologie Sociale, 2(1), 6–15.

 • Contarello, A., Nencini, A., & Sarrica, M. (2007). Sé, identità e cultura. In B. M. Mazzara (Ed.), Prospettive di psicologia culturale. Modelli teorici e contesti di azione (pp. 131–152). Roma: Carocci.

 • Csepeli Gy. (1987). CsoporttudatNemzettudat. Budapest: Magvető Kiadó.

 • Csepeli Gy. (1992). Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég Kiadó.

 • Csepeli, Gy., Örkény, A., & Székelyi, M. (2000). Grappling national identity. How nations see each other in Central Europe. Budapest: Európa Kiadó.

 • De Rosa, A. S. (1994a). Multi-dimensional Identity and Processes of Identification in the Social Representations of the European Community in young Italian people. Acts of the 23th International Congress of IAAP, Madrid, July 17–22, 1994.

 • De Rosa, A. S. (1994b). Am I Italian and/or European? Multi-dimensional Identity and Processes of Identification in the Social Representations of the European Community in young Italian people. Proceedings of the Conference of British Society of Social Psychology, Cambridge, Sept. 1994.

 • De Rosa, A. S. (2002). The associative network: a technique for detecting structure, contents, polarity and stereotyping indexes of the semantic fields. European review of applied psychology, 52(3–4), 181–200.

 • Edgar, A., & Sedgwick, P. (Eds.) (1999). Key concepts in cultural theory. London: Routledge.

 • Erős F. (2001). Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitáskategóriák. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Feischmidt, M. (szerk.), (1997). Multikulturalizmus. Budapest: Osiris.

 • Flament, C. (1962). L’analyse de similitude. Cahiers du Centre de Recherche opérationnelle, 4, 63–97.

 • Flament, C. (1994). Structure, dynamic et transformation sans rupture d’une représentation sociale. In J. C. Abric (Ed.), Pratiques sociales et représentations (pp. 37–58). Saint-Agne: Erés.

 • Flament, C., & Rouquette, M. L. (2003). Anatomie des idées ordinaires. Paris: Armand Colin.

 • Gyáni, G. (2004). Identity and the Urban Experience: Fin-de-Siècle Budapest. New York: Columbia University Press.

 • Hunyady Gy. (1997). A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai Szemle, XLVII(10), 45–59.

 • Jovchelovitch, S. (1996). In Defense of Representations. In W. Wagner (Ed.), Social Representations Revisited (pp. 121–131). Oxford: Blackwell.

 • Kántor Z. (szerk.), (2004). Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel Kiadó.

 • Kende P. (1993). Töprengések a közép- és délkelet-európai állami keretekről. Korunk, 6, 93–96.

 • Kemény I., Janky B. és Lengyel G. (2004). A magyarországi cigányság, 1971–2003. Budapest: Gondolat.

 • Kiss, P., & Hunyady, Gy. (2005). Nation, State and National Identity in Modern Hungary. In A. Ichijo, & W. Spohn (Eds.), Entangled Identities (pp. 119–136). Aldershot: Ashgate.

 • Kovács M. M. (1998). Nemzeti önrendelkezés és politikai szabadság. Világosság, 2, 67–72.

 • László J. (1999). Társas tudás, elbeszélés, identitás. Budapest: Scientia Humana/Kairosz Kiadó.

 • László, J. (2003). History, Identity and Narratives. In J. László, & W. Wagner (Eds.), Theories and Controversies in Societal Psychology (pp. 180–192). Budapest: New Mandate.

 • László J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

 • László, J., Vincze, O., & Kőváriné Somogyvári, I. (2003). Representation of national identity in successful historical novels. Empirical Studies of the Arts, 21(1), 69–80.

 • László, J., & Vincze, O. (2004). Coping with historical tasks. The role of historical novels in transmitting psychological patterns of national identity. Spiel, 21(1), 76–88.

 • Leone, G., (2001). La memoria autobiografica. Conoscenza di sé e appartenenze sociali. Bari: Carocci.

 • Marcu, A., & Chryssochoou, X. (2005). Exclusion of ethnic groups from the realm of humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicología Política, 30, 41–56.

 • Markova, I. (2007). Social identities and social representations. How are they related? In G. Moloney, & I. Walker (Eds.), Social representations and Identity.Content, process and power (pp. 215–236). New York: Palgrave Macmillan.

 • Mastronardi, V. M., Marascio, F., & Pizzi, A. (2007a). Psicologia degli italiani del Centro- Nord. Tipi, vizi, pregi e difetti. Torino: Centro Scientifico Editore.

 • Mastronardi, V. M., Marascio, F., & Pizzi, A. (2007b). Psicologia degli italiani del Centro- Sud. Tipi, vizi, pregi, difetti. Torino: Centro Scientifico Editore.

 • Moscovici, S. (1988). Notes toward a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211–250.

 • Moscovici, S., & Perez, J. A. (1997). Representations of society and prejudices. Papers on Social Representations, 6, 27–36. http://www.psr.jku.at/

 • Perez, J. A., Chulvi, B. & Alonso, R. (2001). When a Majority Fails to Convert a Minority: The Case of the Gypsies. In F. Butera, & G. Mugny (Eds.), Social influence in social reality: Promoting individual and social change (pp. 143–164). Ashland: Hogrefe and Huber.

 • Perez, J. A., Moscovici, S., & Chulvi, B. (2007). The taboo against group contact: Hypothesis of Gypsy ontologization. British Journal of Social Psychology, 46(2), 249–272.

 • Piasere, L. (1989). Parte antropologica. In L. Piasere (Ed.), Il fenomeno della migrazione in riferimento alle difficoltá di adattamento sociale delle componenti nomadi (pp. 91–163). Roma: Instituto Internazionale di Studi Giuridici.

 • Piasere, L. (1999). Un mondo di mondi. Antropologia delle culture rom. Napoli: L’Ancora.

 • Piasere, L. (2003). Breve storia dei rapporti tra Rom e Gagé in Europa. In M. D’Isola, G. Sullam, G. Baldoni, G. Baldini, & G. Frassanito (Eds.), Alla periferia del mondo. Il popolo dei rom e dei sinti escluso dalla storia, Fondazione Roberto Franceschi (pp. 42–53). Milano: Fondazione Roberto Franceschi.

 • Piasere, L. (2004). I Rom d’Europa, una storia moderna. Bari: Laterza.

 • Prónai Cs. (szerk.), (2000). Cigányok Európában 1. Nyugat-Európa. Válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

 • Ringold, D., Orenstein, M. A., & Wilkens, E. (2005). World Bank study – Roma in an expanding Europe. Breaking the poverty cycle.

 • Romsics I. (1998). Nemzet, nemzetiség, állam Keletközép- és Délkelet-Európában a 19. és a 20. században. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Szűcs J (1984). Nemzet és történelem. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Szűcs J. (1985). Történeti „eredet” kérdések és nemzeti tudat. Valóság, 3, 31–49.

 • Vajda I. (szerk.), (1997). Roma szociológiai tanulmányok. Periférián. Budapest: Ariadne Alapítvány.

 • Wagner, W. (1998). Social Representations and beyond: Brute Facts, Symbolic Coping and Domesticated. Culture & Psychology, 4, 297–329.

 • Williams, P. (2003). Gypsy World: The Silence of the Living and the Voices of the Dead. Chicago: Chicago Press University.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 8 0 0
Jun 2021 13 1 4
Jul 2021 2 1 1
Aug 2021 11 0 0
Sep 2021 9 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 0 0 0