View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, BTK Pszichológia Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A kutatás két többségi társadalom, a magyar és az olasz, cigányságról alkotott szociális reprezentációját tárja fel több módszeres megközelítéssel. A jelentéskonstrukciókban talált különbségeket konstruktivista nézőpontból értelmezi: a két kontextus e specifikus többség/kisebbség viszonyának különbségeivel és az általános társadalomtörténethez szorosan kapcsolódó többségi identitáskonstrukciók minőségi különbségeivel magyarázza.

 • Bibó, I. (1946/1991). The distress of East European Small States. In K. Nagy (Ed.), Democracy, Revolution, Self-determination. Selected writings. Social Sicences monographs (pp. 13–88). New York: Columbia Press.

 • Bigazzi S. és Lénárd K. (2011). MÁS/KÉP. Cigányokat megjelenítő filmek alkotása és befogadása. In Deák A., Nagy L. és Péley B. (szerk.), Lélek-képek (pp. 63–74). Pécs: Pannonia könyvek.

 • Chulvi, B., & Perez, J. A. (2003). Ontologisation versus discrimination d’une minorité ethnique (les Gitans). Nouvelle Revue de Psychologie Sociale, 2(1), 6–15.

 • Contarello, A., Nencini, A., & Sarrica, M. (2007). Sé, identità e cultura. In B. M. Mazzara (Ed.), Prospettive di psicologia culturale. Modelli teorici e contesti di azione (pp. 131–152). Roma: Carocci.

 • Csepeli Gy. (1987). CsoporttudatNemzettudat. Budapest: Magvető Kiadó.

 • Csepeli Gy. (1992). Nemzet által homályosan. Budapest: Századvég Kiadó.

 • Csepeli, Gy., Örkény, A., & Székelyi, M. (2000). Grappling national identity. How nations see each other in Central Europe. Budapest: Európa Kiadó.

 • De Rosa, A. S. (1994a). Multi-dimensional Identity and Processes of Identification in the Social Representations of the European Community in young Italian people. Acts of the 23th International Congress of IAAP, Madrid, July 17–22, 1994.

 • De Rosa, A. S. (1994b). Am I Italian and/or European? Multi-dimensional Identity and Processes of Identification in the Social Representations of the European Community in young Italian people. Proceedings of the Conference of British Society of Social Psychology, Cambridge, Sept. 1994.

 • De Rosa, A. S. (2002). The associative network: a technique for detecting structure, contents, polarity and stereotyping indexes of the semantic fields. European review of applied psychology, 52(3–4), 181–200.

 • Edgar, A., & Sedgwick, P. (Eds.) (1999). Key concepts in cultural theory. London: Routledge.

 • Erős F. (2001). Az identitás labirintusai. Narratív konstrukciók és identitáskategóriák. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Feischmidt, M. (szerk.), (1997). Multikulturalizmus. Budapest: Osiris.

 • Flament, C. (1962). L’analyse de similitude. Cahiers du Centre de Recherche opérationnelle, 4, 63–97.

 • Flament, C. (1994). Structure, dynamic et transformation sans rupture d’une représentation sociale. In J. C. Abric (Ed.), Pratiques sociales et représentations (pp. 37–58). Saint-Agne: Erés.

 • Flament, C., & Rouquette, M. L. (2003). Anatomie des idées ordinaires. Paris: Armand Colin.

 • Gyáni, G. (2004). Identity and the Urban Experience: Fin-de-Siècle Budapest. New York: Columbia University Press.

 • Hunyady Gy. (1997). A nemzeti identitás és a sztereotípiák görbe tükre. Új Pedagógiai Szemle, XLVII(10), 45–59.

 • Jovchelovitch, S. (1996). In Defense of Representations. In W. Wagner (Ed.), Social Representations Revisited (pp. 121–131). Oxford: Blackwell.

 • Kántor Z. (szerk.), (2004). Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Budapest: Rejtjel Kiadó.

 • Kende P. (1993). Töprengések a közép- és délkelet-európai állami keretekről. Korunk, 6, 93–96.

 • Kemény I., Janky B. és Lengyel G. (2004). A magyarországi cigányság, 1971–2003. Budapest: Gondolat.

 • Kiss, P., & Hunyady, Gy. (2005). Nation, State and National Identity in Modern Hungary. In A. Ichijo, & W. Spohn (Eds.), Entangled Identities (pp. 119–136). Aldershot: Ashgate.

 • Kovács M. M. (1998). Nemzeti önrendelkezés és politikai szabadság. Világosság, 2, 67–72.

 • László J. (1999). Társas tudás, elbeszélés, identitás. Budapest: Scientia Humana/Kairosz Kiadó.

 • László, J. (2003). History, Identity and Narratives. In J. László, & W. Wagner (Eds.), Theories and Controversies in Societal Psychology (pp. 180–192). Budapest: New Mandate.

 • László J. (2005). A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

 • László, J., Vincze, O., & Kőváriné Somogyvári, I. (2003). Representation of national identity in successful historical novels. Empirical Studies of the Arts, 21(1), 69–80.

 • László, J., & Vincze, O. (2004). Coping with historical tasks. The role of historical novels in transmitting psychological patterns of national identity. Spiel, 21(1), 76–88.

 • Leone, G., (2001). La memoria autobiografica. Conoscenza di sé e appartenenze sociali. Bari: Carocci.

 • Marcu, A., & Chryssochoou, X. (2005). Exclusion of ethnic groups from the realm of humanity. Prejudice against the Gypsies in Britain and in Romania. Psicología Política, 30, 41–56.

 • Markova, I. (2007). Social identities and social representations. How are they related? In G. Moloney, & I. Walker (Eds.), Social representations and Identity.Content, process and power (pp. 215–236). New York: Palgrave Macmillan.

 • Mastronardi, V. M., Marascio, F., & Pizzi, A. (2007a). Psicologia degli italiani del Centro- Nord. Tipi, vizi, pregi e difetti. Torino: Centro Scientifico Editore.

 • Mastronardi, V. M., Marascio, F., & Pizzi, A. (2007b). Psicologia degli italiani del Centro- Sud. Tipi, vizi, pregi, difetti. Torino: Centro Scientifico Editore.

 • Moscovici, S. (1988). Notes toward a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211–250.

 • Moscovici, S., & Perez, J. A. (1997). Representations of society and prejudices. Papers on Social Representations, 6, 27–36. http://www.psr.jku.at/

 • Perez, J. A., Chulvi, B. & Alonso, R. (2001). When a Majority Fails to Convert a Minority: The Case of the Gypsies. In F. Butera, & G. Mugny (Eds.), Social influence in social reality: Promoting individual and social change (pp. 143–164). Ashland: Hogrefe and Huber.

 • Perez, J. A., Moscovici, S., & Chulvi, B. (2007). The taboo against group contact: Hypothesis of Gypsy ontologization. British Journal of Social Psychology, 46(2), 249–272.

 • Piasere, L. (1989). Parte antropologica. In L. Piasere (Ed.), Il fenomeno della migrazione in riferimento alle difficoltá di adattamento sociale delle componenti nomadi (pp. 91–163). Roma: Instituto Internazionale di Studi Giuridici.

 • Piasere, L. (1999). Un mondo di mondi. Antropologia delle culture rom. Napoli: L’Ancora.

 • Piasere, L. (2003). Breve storia dei rapporti tra Rom e Gagé in Europa. In M. D’Isola, G. Sullam, G. Baldoni, G. Baldini, & G. Frassanito (Eds.), Alla periferia del mondo. Il popolo dei rom e dei sinti escluso dalla storia, Fondazione Roberto Franceschi (pp. 42–53). Milano: Fondazione Roberto Franceschi.

 • Piasere, L. (2004). I Rom d’Europa, una storia moderna. Bari: Laterza.

 • Prónai Cs. (szerk.), (2000). Cigányok Európában 1. Nyugat-Európa. Válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

 • Ringold, D., Orenstein, M. A., & Wilkens, E. (2005). World Bank study – Roma in an expanding Europe. Breaking the poverty cycle.

 • Romsics I. (1998). Nemzet, nemzetiség, állam Keletközép- és Délkelet-Európában a 19. és a 20. században. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Szűcs J (1984). Nemzet és történelem. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Szűcs J. (1985). Történeti „eredet” kérdések és nemzeti tudat. Valóság, 3, 31–49.

 • Vajda I. (szerk.), (1997). Roma szociológiai tanulmányok. Periférián. Budapest: Ariadne Alapítvány.

 • Wagner, W. (1998). Social Representations and beyond: Brute Facts, Symbolic Coping and Domesticated. Culture & Psychology, 4, 297–329.

 • Williams, P. (2003). Gypsy World: The Silence of the Living and the Voices of the Dead. Chicago: Chicago Press University.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 14 1 2
Feb 2021 6 1 2
Mar 2021 5 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 8 0 0
Jun 2021 13 1 4
Jul 2021 0 0 0