View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célkitűzések: vizsgálatunk célja magyar mintán ellenőrizni a meddőség pszichés vonatkozásait feltáró eddigi, nemzetközi eredményeket. Módszer: 75 fős (63 nő, 12 férfi), magyar, kényelmi, keresztmetszeti minta felmérése történt önkitöltős, részben sztenderdizált kérdőívekkel. Eredmények: a vizsgált nők depresszióértékei szignifikánsan magasabbak a Hungarostudy Epidemiológiai Panelvizsgálat országos reprezentatív vizsgálatban talált, nőkre vonatkozó, 2006-os pontszámoknál (BDI-S; átlag (M)=13,9; szórás(SD)=13,4; vs. M=9,7; SD=11,9; p<0,05). Az élet értelmességének mértéke szignifikánsan alacsonyabb az átlagnépesség sztenderdjeinél (BSCI-LM-7, M=8,9; SD=3,2; vs. M=9,9; SD=2,8; p<0,05). Állapot- és vonásszorongásszintjük azonban nem különbözik ezektől (rendre p=0,205 és p=0,477). A férfiak semmilyen mutató mentén nem tértek el az országos átlagoktól. Mintánkon belül sem a nem, sem az életkor, egy gyermek léte vagy a meddőség hossza, diagnózisa, a kezelések mennyisége és minősége nem látszott befolyásolni a lelkiállapotot. Szignifikánsan magasabb volt mind az állapot-, mind a vonásszorongása azoknak a nőknek, akik spontán vetélést éltek át, szemben azokkal, akiknek nem volt vetélésük, vagy terhesség-megszakításuk (is) volt (STAI-S; M=49,5; SD=13,8; vs. M=41,4; SD=11,9; p<0,05; / STAI-T; M=47,4; SD=11,6; vs. M=41,5; SD=10,4; p<0,05). Azok a med-dők, akik nem hisznek egy transzcendens hatalom létében vagy bizonytalanok, szignifikánsan magasabb depresszió-pontszámot értek el azoknál, akik hisznek (BDI-S, M=17,1; SD=15,1; vs. M=10,0; SD=10,1; p<0,05). A válaszadók 44%-a hiányolja a meddőségi centrumokban a pszicho-lógiai segítségnyújtást. Következtetések: a pilot-vizsgálat alátámasztja a nemzetközi eredményeket, miszerint a termékenységre várók lényegesen lehangoltabbak és életüket kevésbé érzik értelmesnek a ter-mékenységi nehézségekkel nem küzdőknél. Ez megfontolandóvá teszi a meddőségi kezelések során nyújtott pszichés támogatás beépítését a szakmai protokollba.

 • Andrews, F. M., Abbey, A., & Halman, L. J. (1991). Stress from infertility, marriage factors and subjective well-being of wives and husbands. Journal of Health and Social Behavior, 32, 238–253.

 • Applegarth, L. D. (1999). Individual counseling and psychotherapy. In L. Hammer Burns, & S. N. Covington (Eds.), Infertility Counseling. A Comprehensive Handbook for Clinicians (pp. 85–101). New York and London: The Parthenon Publishing Group.

 • Ardenti, R., Campari, C., Agazzi, L., & Battista La Sala, G. (1999). Anxiety and perceptive functioning of infertile women during in-vitro fertilization: exploratory survey of an Italian sample. Human Reproduction, 14, 3126–3132.

 • Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561–571.

 • Benyamini, Y., Gefen-Bardarian, Y., Gozlan, M., Tabiv, G., Shiloh, S., & Kokia, E. (2008). Coping specificity: The case of women coping with infertility treatments. Psychology and Health, 23, 221–241.

 • Benyamini, Y., Gozlan, M., & Kokia, E. (2004). On the self-regulation of a health threat: Cognitions, coping, and emotions among women undergoing treatment for infertility. Cognitive Therapy and Research, 28, 577–592.

 • Berg, B. J., & Wilson, J. F. (1991). Psychological functioning across stages of treatment for infertility. Journal of Behavioral Medicine, 14, 11–26.

 • Boivin, J., Sanders, K., & Schmidt, L. (2006). Age and social position moderate the effect of stress on fertility. Evolution and Human Behavior, 27, 345–356.

 • Boivin, J., Takefman, J., & Braverman, A. (2011). The fertility quality of life (FertiQoL) tool: development and general psychometric properties. Human Reproduction, 26, 2084–2091.

 • C. Molnár E. (2006). Reprodukciós zavarok. In C. Molnár E., Füredi J. és Papp Z. (szerk.), Szülészet-nőgyógyászati pszichológia és pszichiátria (pp. 145–150). Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.

 • Cousineau, T. M., & Domar, A. D. (2007). Psychological impact of infertility. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology, 21, 293–308.

 • Domar, A. D., Clapp, D., Slawsby, E. A., Dusek, J., Kessel, B., & Freizinger, M. (2000). Impact of group psychological interventions on pregnancy rates in infertile women. Fertility and Sterility, 73, 805–811.

 • Domar, A. D., Penzias, A., Dusek, J. A., Magna, A., Merarim, D., Nielsen, B., & Paul, D. (2005). The stress and distress of infertility: Does religion help women cope? Sexuality, Reproduction and Menopause, 3, 45–51.

 • Van Empel, I. W. H., Nelen, L. D. M., Tepe, E. T., Van Laarhoven, E. A. P., Verhaak, C. M., & Kremer, J. A. M. (2010). Weaknesses, strengths and needs in fertility care according to patients. Human Reproduction, 25, 142–149.

 • Fassino, S., Garzaro, L., Peris, C., Amianto, F., Piero, A., & Abbate Daga, G. (2002). Temperament and character in couples with fertility disorders: A double-blind, controlled study. Fertility and Sterility, 77, 1233–1240.

 • Franco, J. G., Baruffi, R. L. R., Mauri, A. L., Petersen, C. G., Felipe, V., & Garbellini, E. (2002). Psychological Evaluation Test for infertile couples. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 19, 269–273.

 • Frankl, V. E. (1996). Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Budapest: Kötet Kiadó.

 • Greil, A. (1997). Infertility and psychological distress: A critical review of the literature. Social Science and Medicine, 45, 1679–1704.

 • Greil, A. L., McQuillan, J., Lowry, M., & Shreffler, K. M. (2011). Infertility treatment and fertility-specific distress: A longitudinal analysis of a population-based sample of U.S. women. Social Science and Medicine, 73, 87–94.

 • Greil, A. L., Shreffler, K. M., Schmidt, L., & McQuillan, J. (2011). Variation in distress among women with infertility: evidence from a population-based sample. Human Reproduction, 26, 2101–2112.

 • Greil, A. L., Slauson-Blevins, K., & McQuillan, J. (2010). The experience of infertility: a review of recent literature. Sociology of Health and Illness, 32, 140–162.

 • Habroe, M., Schmidt, L., & Holstein, B. E. (2007). Does childbirth after fertility treatment influence sense of coherence? A longitudinal study of 1,934 men and women. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 86, 1215–1221.

 • Hammer Burns, L. (2005). Psychological changes in infertility patients. In A. Rosen, & J. Rosen (Eds.), Frozen dreams: Psychodynamic dimensions of infertility and assisted reproduction (pp. 3–29). Hillsdale, NJ and London: The Analytic Press.

 • Hammer Burns, L., & Covington, S. N. (1999). Psychology of infertility. In L. Hammer Burns, & S. N. Covington (Eds.), Infertility counseling. A comprehensive handbook for clinicians (pp. 3–25). New York and London: The Parthenon Publishing Group.

 • Hämmerli, K., Znoj, H., & Barth, J. (2009). The efficacy of psychological interventions for infertile patients: A meta-analysis examining mental health and pregnancy rate. Human Reproduction Update, 15, 279–295.

 • Hjelmstedt, A., Andersson, L., Skoog-Svanberg, A., Bergh, T., Boivin, J., & Collins, A. (1999). Gender differences in psychological reactions to infertility among couples seeking IVF- and ICSI-treatment. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 78, 42–49.

 • Kee, B. S., Jung, B. J., & Lee, S. H. (2000). A study on psychosocial strain in IVF patients. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 17, 445–448.

 • Klonoff-Cohen, H., Natarajan, L., & Klonoff, E. (2007). Validation of a new scale for measuring concerns of women undergoing assisted reproductive technologies (CART). Journal of Health Psychology, 12, 352–356.

 • Konkolÿ Thege B., Martos T., Skrabski Á. és Kopp M. (2008). A Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9, 243–261.

 • Konkolÿ Thege, B., Pilling, J., Székely, A., & Kopp, M. (2011). Relationship between religiousness and health: Evidence from a post-communist country. Manuscript submitted for publication.

 • Kopp, M. (1989). Psychophysiological characteristics of anxiety patients and controls. Psychotherapy and Psychosomatics, 52, 74–79.

 • Kopp M. és Fóris N. (1995). A szorongás kognitív viselkedésterápiája. Budapest: Végeken Kiadó.

 • Kopp M. és Kovács M. E. (2006). A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Budapest: Semmelweis Kiadó.

 • Kraaij, V., Garnefski, N., Schroevers, M. J., Weimer, J., & Helmerhorst, F. (2010). Cognitive coping, goal adjustment, and depressive and anxiety symptoms in people undergoing infertility treatment: a prospective study. Journal of Health Psychology, 15, 876–886.

 • Lowyck, B., Luyten, P., Corveleyn, J., D’Hooghe, T., Buyse, E., & Demyttenaere, K. (2009). Well-being and relationship satisfaction of couples dealing with an in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection procedure: a multilevel approach on the role of self-criticism, dependency, and romantic attachment. Fertility and Sterility, 91, 387–394.

 • Maeda, K., & Tsukamura, H. (2006). The impact of stress on reproduction: are glucocorticoids inhibitory or protective to gonadotropin secretion? Endocrinology, 147, 1085–1086.

 • Mahajan, N. N., Turnbull, D. A., Davies, M. J., Jindal, U. N., Briggs, N. E., & Taplin, J. E. (2009). Adjustment to infertility: the role of intrapersonal and interpersonal resources/vulnerabilities. Human Reproduction, 24, 906–912.

 • Newton, C. R., Sherrard, W., & Glavac, I. (1999). The Fertility Problem Inventory: measuring perceived infertility-related stress. Fertility and Sterility, 72, 54–62.

 • Oddens, B. J., den Tonkelar, I., & Nieuwenhuyse, H. (1999). Psychosocial experiences in women facing fertility problems – a comparative survey. Human Reproduction, 14, 255–261.

 • Paul, M. S., Berger, R., Berlow, N., Rovner-Ferguson, H., Figlerski, L., Gardner, S., & Malave, A. F. (2010). Posttraumatic growth and social support in individuals with infertility. Human Reproduction, 25, 133–141.

 • Perczel Forintos D., Kiss Zs. és Ajtay Gy. (2005). Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában. Budapest: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet.

 • Radwan, D. N., Ramy, H., Elmissiry, A., Moussa, K. H., Elsayed, M., Mansour, M., & Khalil, A. (2009). Comorbidity between depression, anxiety disorders and infertility: effect on quality of life in Egyptian women. European Neuropsychopharmacology, 19, S373.

 • Rahe, R. H., & Tolles, R. L. (2002). The Brief Stress and Coping Inventory: a useful stress management instrument. International Journal of Stress Management, 9, 61–70.

 • Repokari, E. (2008). Transition to Parenthood after Assisted Reproductive Treatment. A dissertation. Helsinki: University of Helsinki. Letöltve a világhálóról 2011. augusztus 3-án. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23011/transiti.pdf?sequence=2;

 • Roudsari, R. L., Allan, H. T., & Smith, P. A. (2007). Looking at infertility through the lens of religion and spirituality: a review of the literature. Human Fertility, 10, 141–149.

 • Rózsa S., Szádóczky E. és Füredi J. (2001). A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői a hazai mintán. Psychiatria Hungarica, 16, 384–402.

 • Rózsa S., Kő N., Csoboth Cs., Purebl Gy., Beöthy-Molnár A., Szebik I., Berghammer R., Réthelyi J., Skrabski Á. és Kopp M. (2005). Stressz és megküzdés. A Rahe-féle Rövidített Stressz és Megküzdés Kérdőívvel szerzett hazai eredmények ismertetése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6, 275–294.

 • Sexton, M. B., Byrd, M. R., & von Kluge, S. (2010). Measuring resilience in women experiencing infertility using the CD-RISC: Examining infertility-related stress, general distress, and coping styles. Journal of Psychiatric Research, 44, 236–241.

 • Sipos K. (1978). A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar nyelvű változatával szerzett első hazai tapasztalatok. 75 éves a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete. Az 1977. november 21–24-i ülésszak előadásai (pp. 142–151). Budapest: MTA Pszichológiai Intézete.

 • Sipos, K., & Sipos, M. (1983). The development and validation of the Hungarian form of the State-Trait Anxiety Inventory. In C. D. Spielberger, & R. Dia-Guerrero (Eds.), Cross-Cultural Anxiety (pp. 27–39). Vol. 2. Washington: Hemisphere Publishing Corporation.

 • Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

 • Sreshthaputra, O., Sreshthaputra, R., & Vutyavanich, T. (2006). Gender differences in infertility-related stress and the relationship between stress and social support in Thai infertile couples. Journal of the Medical Association of Thailand, 91, 1769–1773.

 • Su, T. J., Chen, H. F., Chen, Y. C., Yang, Y. S., & Hung, Y. T. (2006). Factors related to meaning of life in Taiwanese women treated with in vitro fertilization. Journal of the Formosan Medical Association, 105, 404–413.

 • Susánszky É., Székely A., Szabó G., Szántó Zs., Klinger A., Konkolÿ Thege B. és Kopp M. (2007). A Hungarostudy Egészség Panel (HEP) felmérés módszertani leírása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 259–276.

 • Szendi G. (2007). A női funkcionális meddőség evolúciós értelmezése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 5–48.

 • Szigeti F. J. és Konkolÿ Thege B. (2012). A meddőség pszichológiai aspektusai: szakirodalmi áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(3), 561–580.

 • Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (2010a). Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Meddőségről: kivizsgálásról és a kezelés általános lehetőségeiről (1. módosított változat). Hivatalos Értesítő. A Magyar Közlöny melléklete. 30. szám. 6480–6484.

 • Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (2010b). Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Meddőség ellátásról – asszisztált reprodukcióról – In Vitro Fertilizációról (1. módosított változat). Hivatalos Értesítő. A Magyar Közlöny melléklete. 30. szám. 6467–6478.

 • Thompson, E. H., Woodward, J. T., & Stanton, A. L. (2011). Moving forward during major goal blockage: Situational goal adjustment in women facing infertility. Journal of Behavioral Medicine, 34, 275–287.

 • Verhaak, C. M., Aarts, J. W. M., Boivin, J., Kremer, J. A. M., & Van Empel, I. W. H. (2010). Measuring quality of life in infertility using the FertiQoL. Human Reproduction, 25, I16–17.

 • Verhaak, C. M., Smeenk, J. M. J., Evers, A. W. M., Kremer, J. A. M., Kraimaat, F. W., & Braat, D. D. M. (2007). Women’s emotional adjustment to IVF: a systematic review of 25 years of research. Human Reproduction Update, 13, 27–36.

 • Verhaak, C. M., Smeenk, J. M. J., Nahuis, M. J., Kremer, J. A. M., & Braat, D. D. M. (2007). Long-term psychological adjustment to IVF/ICSI treatment in women. Human Reproduction, 22, 305–308.

 • Verhaak, C. M., Smeenk, J. M. J., Van Minnen, A., Kremer, J. A. M., & Kraaimaat, F. W. (2005). A longitudinal, prospective study on emotional adjustment before, during and after consecutive fertility treatment cycles. Human Reproduction, 20, 2253–2260.

 • White, L., McQuillan, J., Greil, A. L., & Johnson, D. R. (2006). Infertility: testing a helpseeking model. Social Science and Medicine, 62, 1031–1041.

 • Yang, X., Zhang, Y., & Qian, M. (2009). Study on effect of anxious emotion of the female who enter IVF-ET treatment cycle on treatment outcome. Journal of Reproduction and Contraception, 20, 211–216.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 2 1 2
Jun 2021 2 2 4
Jul 2021 16 0 0
Aug 2021 19 0 0
Sep 2021 5 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 0 0 0