View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Pécs
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, BTK Pszichológia Intézet Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, BTK Pszichológia MA Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok: Korábban az érzelemmentes, elköteleződés nélküli szexualitást az egyén individuális döntéseként, egyfajta intrapszichés változóként értelmezte a pszichológia, amely a Kinsey-jelentések (Kinsey és mtsai, 1948, 1953) óta igényt tart a jelenség egzakt, ellenőrizhető módszerekkel való kutatására. Mivel a szexualitás közvetlen kapcsolatban van a szaporodási sikerességgel, ennek mérése már régóta foglalkoztatja az evolúciós kutatókat is. Vizsgálatunk célja a Szocioszexuális Orientációs Kérdőív megújított változata (SOI-R) (Penke És Asendorpf, 2008) hazai hasznosíthatóságának ellenőrzése, a faktorstruktúra és a belső mutatók analízise. Módszer: mintánk (N=1472) három alcsoportból áll: nők (n=832), férfiak (n=513) és homoszexuális férfiak (n=127). A kérdőívet magyarra fordítottuk, és pszichometriai szempontból elemeztük. Konfirmációs faktoranalízist végeztünk a háromfaktoros modell illeszkedésének ellenőrzésére, a skálák belső megbízhatóságát Cronbach-α mutatóval vizsgáltuk, az életkor hatását Pearson-féle korrelációs együtthatóval teszteltük. Az alcsoportokat is összehasonlítottuk egymással egyszempontos varianciaanalízis, valamint Bonferroni-próba segítségével. Eredmények: a vizsgált populációban is elkülönül a három mért részminta szocioszexuális pontértéke: a nők csoportja alacsonyabb SO értéket mutat, mint a férfiaké, míg a legmagasabb SO pontszámot a homoszexuális férfiak adják. Az életkor előrehaladtával korlátlanabb szocioszexuális viselkedés mérhető a nők és férfiak csoportjában, miközben a szocioszexuális attitűd nem változik, a szocioszexuális vágy pedig csökken. A homoszexuális férfiaknál az életkor előrehaladtával az alkalmi szexuális kapcsolatokban való részvétel gyakorisága nő, és az ennek irányában mutatott attitűd megengedőbbé válik, a vágy azonban náluk független az életkortól. A Szexuális Stratégiák Elmélete és a Plurális Stratégia Modell segítségével megérthetjük, hogy a korlátlan, illetve korlátozott szocioszexualitásnak bizonyos körülmények között milyen adaptív értéke lehetett az emberi törzsfejlődés során. Következtetések: eredményeink azt mutatják, hogy a vizsgálatokban jól hasznosítható, megbízható mérőeszköz áll a magyar alanyokkal dolgozó kutatók rendelkezésére. Mivel a SOI-R meglehetősen prediktív eszköz a társas viselkedés személyiséggel, kötődéssel, hormonműködéssel összefüggő dimenzióinak feltárására, várhatóan számos kutatásban alkalmazzuk a machiavellizmus vizsgálatától a fizikai vonzerővel kapcsolatos párválasztási stratégiák elemzéséig.

 • Archer, J., & Mehdikhani, M. (2000). Strategic Pluralism: Men and Women Start From a Different Point. Behavioral and Brain Sciences, 23(4), 588.

 • Bailey, J. M., Gaulin, S., Agyei, Y. A., & Gladue, B. A. (1994). Effect of gender and sexual orientation on evolutionarily relevant aspects of human mating psychology. Journal of Personality and Social Psychology,66, 1081–1093.

 • Baumeister, R. F., & Twenge, J. M. (2002). Cultural suppression of female sexuality. Review of General Psychology, 6, 166–203.

 • Bem, S. L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, 255–162.

 • Bereczkei T. (2003). Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Bleske, A. L., & Buss, D. M. (2000). Can men and women be just friends? Personal Relationships, 7, 131–151.

 • Brennan, K. A., & Shaver, P. R. (1995). Dimensions of adult attachment, affect regulation, and romantic relationship functioning. Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 267–283.

 • Buss, D., & Schmitt, D. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204–232.

 • Clark, R. D., & Hatfield, E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers. Journal of Psychologyand Human Sexuality, 2, 39–55.

 • Cunningham, S. J., & Russell, P. A. (2004). The influence of gender roles on evolved partner preferences. Sexualities, Evolution & Gender, 6, 131–150.

 • DeLamater, J., & Moorman, S. (2007). Sexual behavior in later life. Journal of Aging and Health, 19, 921–945.

 • Diamond, M. (1993). Homosexuality and bisexuality in different populations. Archives of Sexual Behaviour, 22, 291–310.

 • Edelstein, R. S., Chopik, W. J., & Kean, E. L. (2011). Sociosexuality moderates the association between relationship status and testosterone in men and women. Hormones and Behavior, 60, 248–255.

 • Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (1990). Toward an evolutionary history of female sociosexual variation. Journal of Personality, 58, 69–96.

 • Gangestad, S. W., & Simpson, J. A. (2000). The evolution of human mating: Trade-offs and strategic pluralism. Behavioral and Brain Sciences, 23, 573–644.

 • Gross, M. (1996). Alternative reproductive strategies and tactics. Diversity within sexes. Trends in Ecology and Evolution, 11, 92–98.

 • Hazan, C., & Zeifman, D. (1999). Pair bonds as attachments: Evaluating the evidence. In J. Cassidy, & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of Attachment Theory and Research (pp. 336–354). New York: Guilford.

 • Insel, T. R. (1997). A neurobiological basis of social attachment. American Journal of Psychiatry, 154, 726–735.

 • Kangassalo, K., Pölkki, M., & Rantala, M. J. (2011). Prenatal influences on sexual orientation: digit ratio (2D:4D) and number of older siblings. Evolutionary Psychology, 9(4), 496–508.

 • Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., & Martin, C. E. (1948). Sexual behavior in the human male. Philadelphia: Saunders.

 • Kinsey, A. C., Pomeroy, W. B., Martin, C. E., & Gebhard, P. H. (1953). Sexual behavior in the human female. Philadelphia: Saunders.

 • Kirkpatrick, R. C. (2000). The evolution of homosexual behaviour. Current Anthropology, 41, 385–413.

 • Kraemer, B., Noll, T., Delsignore, A., Milos, G., Schnyder, U., & Hepp, U. (2006). Finger length ratio (2D:4D) and dimensions of sexual orientation. Neuropsychobiology, 53, 210–214.

 • Laumann, E. O., Michael, R. T., Gagnon, J. H., & Michaels, S. (1994). The social organization of sexuality: sexual practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

 • Low, B. S. (2007). Ecological and sociocultural influences on mating and marriage systems. In R. Dunbar, & L. Barrett (Eds.), The Oxford handbook of evolutionary psychology (pp. 449–462). Oxford, England: Oxford University Press.

 • Manning, J. T., & Robinson, S. J. (2003). 2nd to 4th digit ratio and a universal mean for prenatal testosterone in homosexual men. Medical Hypotheses, 61, 303–306.

 • Mikach, S. M., & Bailey, J. M. (1999). What distinguishes women with unusually high numbers of sex partners? Evolution and Human Behavior, 20, 141–150.

 • Muscarella, F. (1999). The homoerotic behavior that never evolved. Journal of Homosexuality, 37(3), 1–18.

 • Penke, L., & Asendorpf, J. B. (2008). Beyond global sociosexual orientations: A more differentiated look at sociosexuality and its effects on courtship and romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 1113–1135.

 • Rahman, Q., & Wilson, G. D. (2003). Born gay? The psychobiology of human sexual orientation. Personality and Individual Differences, 34, 1337–1382.

 • Roff, D. A. (1992). Evolution of life histories: Theory and analysis. New York: Chapman & Hall.

 • Schmitt, D. P. (2005). Fundamentals of Human Mating Strategies. In D. M. Buss (Ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology (pp. 258–291). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

 • Schmitt, D. P. (2007). Sexual strategies across sexual orientations: How personality traits and culture relate to sociosexuality among gays, lesbians, bisexuals, and heterosexuals. Journal of Psychology and Human Sexuality, 18, 183–214.

 • Schmitt, D. P., Alcalay, L., és 117 munkatársa (2003). Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands. Journal of. Personality and Social Psychology, 85, 85–104.

 • Simon, E. P. (1997). Adult attachment style and sociosexuality. Dissertation Abstracts International, 57, 5966B.

 • Simpson, J. A., & Gangestad, S. (1991). Individual differences in sociosexuality: evidence for convergent and discriminant validity. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 870–883.

 • Simpson, J. A., & Gangestad, S. (1992). Sociosexuality and Romantic Partner Choice. Journal of Personality, 60, 31–51.

 • Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (1994). Stress and secure base relationships in adulthood. In K. Bartholomew, & D. Perlman (Eds.), Attachment processes in adulthood: Advances in personal relationships (pp. 181–204). London: Jessica Kingsley.

 • Simpson, J. A., Wilson, C. L., & Winterheld, H. A. (2004). Sociosexuality and romantic relationships. In J. H. Harvey, A. Wenzel, & S. Sprecher (Eds.), Handbook of sexuality in close relationships (pp. 87–111). Mahwah, NJ: Erlbaum.

 • Stephan, C. W., & Bachman, G. F. (1999). What’s sex got to do with it?: Attachment, love schemas, and sexuality. Personal Relationships, 6, 111–123.

 • Symons, D. (1979). The Evolution of Human Sexuality. New York: Oxford University Press.

 • Trivers, R. (1972). Parental investment and sexual selection. In B. Campbell (Ed.), Sexual selection and the descent of man, 1871–1971 (pp. 136–179). Chicago: Aldine.

 • Trudel, G., Turgeon, L., & Piche, L. (2000). Marital and sexual aspects of old age. Sexual & Relationship Therapy, 15(4), 381–406.

 • Walker, D. F., Tokar, D. M., & Fischer, A. R. (2000). What are eight popular masculinity-related instruments measuring? Underlying dimensions and their relations to sociosexuality. Psychology of Men and Masculinity, 1, 98–108.

 • Wellings, K., Field, J., Johnson, A. M., & Wadsworth, J. (1994). Sexual behaviour in Britain: the National Survey of sexual attitudes and lifestyles. Harmondsworth, England: Penguin.

 • Wright, T. M. (1999). Female sexual behavior: Analysis of Big Five trait facets and domains in the prediction of sociosexuality. Dissertation Abstracts International, 59, 5611B.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 13 1 2
Mar 2021 21 0 0
Apr 2021 15 0 0
May 2021 15 1 2
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 10 0 0
Aug 2021 0 0 0