View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az indirekt beszédaktusok a mindennapi nyelvhasználat szerves részét képezik. Nemcsak a megvesztegetési, csábítási, fenyegetési helyzetekben használjuk őket, hanem a hétköznapi udvariassági aktusoknál is. Az indirekt beszédaktusok annak ellenére elterjedtek, hogy kétértelműségüknél és homályosságuknál fogva megszegni látszanak az emberi kommunikáció megszokott normáit. Jelen tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson az indirekt beszédaktusok jelenségének mai empirikus és elméleti megközelítéseiről, elsősorban a Pinker és munkatársai által kidolgozott stratégiai beszélő elméletének bemutatásával. Ez egy olyan háromfaktoros modell, amely rámutat az indirekt beszédaktusok használatának előnyeire: 1. elfogadható tagadhatóságot nyújt, 2. segít tisztázni az emberek közötti kapcsolatokat, illetve 3. a beszélő szándéka szerint elkerülhetők a biztos állításként kezelt kijelentések, valamint az információ köztudomásúvá tétele. Összefoglaló tanulmányunk a jelenség pszicholingvisztikai hátterének áttekintésén, valamint a magyarázó elméletek ismertetésén túl kitekintést kíván nyújtani a téma további empirikus kutatási lehetőségei felé.

 • Alexander, R. D. (1987). The Biology of Moral Systems. Hawthorne, New York, NY: Aldine de Gruyter.

 • Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another advanced test of theory of mind: evidence from very high functioning adults with autism or Asperger Syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, 813–822.

 • Baron-Cohen, S., O’Riordan, M., Jones, R., Stone, V., & Plaisted, K. (1999). A new test of social sensitivity: Detection of faux pas in normal children and with Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 407–418.

 • Bańczerowski, J. (1999). A kognitív nyelvészet alapelvei. Magyar Nyelvőr, 123(1), 78–87.

 • Bowers, J. S., & Pleydell-Pearce, C. W. (2005). Verbal Conditioning, Euphemisms and Linguistic Relativity. Manuscript under review.

 • Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some Universals in Language Usage. New York, NY: Cambridge Universal Press.

 • Brüne, M., & Brüne-Cohrs, U. (2006). Theory of mind – evolution, ontogeny, brain mechanisms and psychopathology. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 30(4), 437–455.

 • Clark, H. H. (1996). Using language. Cambridge, England: Cambridge University Press.

 • Cole, P., & Morgan, J. L. (1975). Syntax and semantics Vol. 3: Speech acts. New York, NY: Academic Press.

 • Dawkins, R., & Krebs, J. R. (1978). Animal signals: Information or manipulation? In J. R. Krebs, & N. B. Davies (Eds.), Behavioral Ecology (pp. 282–309). Oxford: Blackwell.

 • Della Porta, D., & Vanucci, A. (2005). The moral (and immoral) costs of corruption. In U. von Alemann (Hgs.), Dimensionen politischer Korruption, Sonderheft der Politischen Vierteljahresschrift (pp. 109–134). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 • Dillard, J. P., Wilson, S. R., Tusing, K. J., & Kinney, T. A. (1997). Politeness judgments in personal relationships. Journal of Language and Social Psychology, 16, 297–325.

 • Fiske, A. P. (1992). The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations. Psychological Review, 99, 689–723.

 • Fiske, A. P. (2004). Four modes of constituting relationships: Consubstantial assimilation; space, magnitude, time, and force; concrete procedures; abstract symbolism. In N. Haslam (Ed.), Relational Models Theory: A Contemporary Overview (pp. 57–143). Mahwah, NJ: Erlbaum Associates.

 • Gibbs, R. W. (1983). Do people always process the literal meanings of indirect requests? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 9, 524–533.

 • Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York, NY: Doubleday.

 • Goffman, E. (1967). Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior. New York, NY: Anchor Books.

 • Grice, H. P. (1957). Meaning. The Philosophical Review, 66, 377–388.

 • Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole, & J. L. Morgan (Eds.), Syntax and semantics, Vol. 3: Speech acts (pp. 41–58). New York, NY: Academic Press.

 • Hadley, C. B., & Mackay, D. G. (2006). Does emotion help or hinder immediate memory? Arousal versus priority binding mechanisms. Psychological Science: the journal of the American Psychological Society, 16, 25–32.

 • Hamilton, W. D. (1964a). The genetical evolution of social behaviour. I. Journal of Theoretical Biology, 7, 1–16.

 • Hamilton, W. D. (1964b). The genetical evolution of social behaviour. II. Journal of Theoretical Biology, 7, 17–52.

 • Holtgraves, T. M. (1994). Communication in context: Effects of speaker status on the comprehension of indirect requests. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 20, 1205–1218.

 • Holtgraves, T. M., & Yang, J. N. (1990). Politeness as universal: Crosscultural perceptions of request strategies and inferences based on their use. Journal of Personality and Social Psychology, 59, 719–729.

 • Horn, L. R. (2003). Implicature. In L. R. Horn, & G. Ward (Eds.), Handbook of pragmatics (pp. 3–28). Malden, MA: Blackwell.

 • Huszár T., Makra E., Hallgató E., Janacsek K. és Németh D. (2010). A tabuszavak hatása lexikális döntési helyzetben. Psychiatria Hungarica, 25(6), 525–537.

 • Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 313–327.

 • Kovács, Á. M., Téglás, E., & Endress, A. D. (2010). The Social Sense: Susceptibility to Others’ Beliefs in Human Infants and Adults. Science, 330, 1830–1834.

 • Lakoff, R. (1973). The logic of politeness; or minding your P’s and Q’s. In C. Colum, C. T. Smith-Stark, & A. Weiser (Eds.), Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society (pp. 292–305). Chicago, IL: Chicago Linguistics Society.

 • Lakoff, G. (1987). Women, Fire and Dangerous Things. Chicago, IL: University of Chicago Press.

 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.

 • Lambsdorff, J. G., & Frank, B. (2010). Bribing versus gift-giving – An experiment. Journal of Economic Psychology, 31, 347–357.

 • Lang, P. J., Greenwald, M. K., Bradley, M. M., & Hamm, A. O. (1993). Looking at pictures: Affective, facial visceral and behavioral reactions. Psychophysiology, 30, 261–273.

 • Lee, J. J., & Pinker, S. (2010). Rationales for Indirect Speech: The Theory of Strategic Speaker, Psychological Review, 117(3), 785–807.

 • Mathewson, K. J., Arnell, K. M., & Mansfield, C. A. (2008). Capturing and holding attention: the impact of emotional words in rapid serial visual presentation. Memory and Cognition, 36, 186–200.

 • Maynard Smith, J. (1982). Evolution and the Theory of Games. New York, NY: Cambridge University Press.

 • McGinnies, E. (1949). Emotionality of perceptual defense. Psychological Review, 56, 244–251.

 • Moody-Stuart, G. (1997). Grand corruption. How business bribes damage developing countries. Oxford: WorldView Publishing.

 • Nemesi A. L. (2009). Az alakzatok kérdése a pragmatikában. Budapest: Loisir Könyvkiadó.

 • Nowak, M. A. (2006). Five rules for the evolution of cooperation. Science, 314, 1560–1563.

 • Perner, J., & Wimmer, H. (1985). ‘John thinks that Mary thinks that…’ Attribution of. second-order beliefs by 5–10 year old children. Journal of Experimental Child Psychology, 39, 437–471.

 • Pinker, S., Nowak, M. A., & Lee, J. J. (2008). The logic of indirect speech. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(3), 833–838.

 • Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and government. Causes, consequences and reform. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Schelling, T. C. (1960). The Strategy of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Tooby, J., & Cosmides, L. (1996). Friendship and the Banker’s Paradox: Other pathways to the evolution of adaptations for altruism. Proceedings of the British Academy, 88, 119–143.

 • Trivers, R. (1971). The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology, 46, 35–57.

 • Trivers, R. (1985). Social Evolution. Reading, MA: Benjamin/Cummings.

 • Williams, G. C. (1966). Adaptation and Natural Selection: A Critique of Some Current Evolutionary Thought. Princeton: Princeton University Press.

 • Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children’s understanding of deception. Cognition 13, 103–128.