View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet, Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az utóbbi egy-két évtizedben a pszichoterápia kereteiben végzett kutatások, valamint a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a narratívum és a pszichoterápia szemléletbeli és módszertani összekapcsolása meghatározó alapja lehet a terápiás gondolkodás és gyakorlat megújításának. A narratív szemlélet megújító hatása nem korlátozódik egyetlen terápiás megközelítésre sem, azaz különböző terápiás irányzatok képviselői látnak kiaknázható lehetőségeket ennek a szemléletnek a tudatos beépítésében. A tanulmány áttekinti az élettörténet fejlődésére vonatkozó kutatásokat és a narratív elemzésnek a pszichoterápiában történő alkalmazásait. A narratív tartalomelemzés új eljárásaira támaszkodva a patológiák kategoriális megközelítése helyett mind a diagnosztikában, mind a terápiás folyamat megtervezését és a terápia hatásának vizsgálatát illetően a személyiségfejlődés állapotainak dimenzionális megközelítését javasolja.

 • Agar, M., & Hobbs, J. R. (1982). Interpreting discourse: coherence and the analysis of ethnographic interviews. Discourse Processes, 5, 1–32.

 • Ajkay K., Garami V. és Ehmann B. (2008). Kísérlet a pszichoanalízis hatásvizsgálatára: volt páciensek visszaemlékezésének tartalomelemzése. Lélekelemzés, 3(1–2), 217–231.

 • Bagdy E., Fekete A., Erdélyi H. és Mező-Mészáros I. (2006). Luborsky „Központi Kapcsolati Konfliktus-témák” módszere. In Bagdy E. és Baktay-Mirnics Zs. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. 12. fejezet. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pszichologia/20Bagdy/tankonyv/index.html

 • Barthes, R. (1988). Bevezetés az elbeszélések strukturális elemzésébe. In Kanyó Z. és Síklaki I. (szerk.), Tanulmányok az irodalomtudomány köréből (p. 378). Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Bátki A. (2013). Intézetből örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 105–125.

 • Berán E., Unoka Zs. és Czobor P. (2011). A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba. érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektívahasználattal a terápia kezdeti szakaszában. Pszichológia, 31(3), 237–257.

 • Boothe, B., & von Wyl, A. (2004). Story Dramaturgy and Personal Conflict: JAKOB – A Tool for Narrative Understanding and Psychotherapeutic Practice. In L. E. Angus, & J. McLeod (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy (pp. 283–295). London: Sage Publications.

 • Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Bruner, J. (2005). Valóságosak elmék, lehetséges világok. Budapest: Új Mandátum.

 • Bruner, J. és Lucariello, J. (2001). A világ narratív újrateremtése a monológban. In László J. és Thomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia (pp. 131–156). Budapest: Kijárat Kiadó.

 • Dimaggio, G., & Semerari, A. (2004). Disorganized Narratives: The Psychological Condition and Its Treatment. In L. E. Angus, & J. McLeod (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy (pp. 263–282). London: Sage Publications.

 • Duke, M., Lazarus, A., & Fivush, R. (2008). Knowledge of family history as a clinically useful index of psychological well-being and prognosis: A brief report. Psychotherapy, 45(2), 268–272.

 • Eells, T. D. (2001). Update on Psychotherapy Case Formulation Research. Journal of Psychotherapy Practice and Research, 10(4), 277–281.

 • Favez, N., de Roten, Y., Stern, D. N., & Bonvin, P. (2003). The effect of experienced emotions on preschoolers’ narration. Swiss Journal of Psychology, 62(1), 19–26.

 • Fivush, R., & Duke, M. (2002). Narratives and Resilience in Middle-Class, Dual-Earner Families. MARIAL Working Paper 19. http://www.marial.emory.edu/pdfs/wp019_02.pdf

 • Fivush, R., Bohanek, J. G., & Duke, M. (2008). The intergenerational self: Subjective perspective and family history. In F. Sani (Ed.), Individual and Collective perspectives (pp. 131–144). Mahwah, NJ: Psychology Press.

 • Fonagy, P., & Target, M. (1996). Playing with reality I. Theory of mind and the normal development of psychic reality. International Journal of Psychoanalysis, 77, 217–233.

 • Habermas, T., & Bluck, S. (2000). Getting a life: The development of the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 126, 748–769.

 • Habermas, T., & Paha, Ch. (2001). The development of coherence in adolescents’ life narratives. Narrative Inquiry, 11, 35–54.

 • Habermas, T., & de Silveira, D. (2008). The Development of Global Coherence in Life Narratives Across Adolescence: Temporal, Causal, and Thematic Aspects. Developmental Psychology, 44(3), 707–721.

 • Halász E. és Király I. (2013). Téves emlékek gyerekkorban – Trauma és befolyásolhatóság. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 57–70.

 • Jensen, P. S., Hoagwood, K., & Zitner, L. (2006). What’s in a Name? Problems versus Prospects in Current Diagnostic Approaches. In D. Cicchetti, & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology. Vol. 1. Theory and Method (pp. 24–40). 2nd edition. New Jersey: Wiley and Sons.

 • Király I. (2001). Kisgyermekek eseményemlékezete. A gyermekkori amnézia jelensége: magyarázó elméletek. Pszichológia, 21(2), 191–201.

 • László, J., Csertő, I., Ferenczhalmy, R., Fülöp, É., Hargitai, R., Lendvai, P., Péley, B., Pólya, T., Szalai, K., Vincze, O., & Ehmann, B. (2012). Narrative language as expression of individual and group identity: The Narrative Categorical Content Analysis (NarrCat). Journal of Language and Social Psychology, SAGE Open (elfogadva).

 • Liotti, G., & Intreccialagli, B. (1998). Metacognition and motivational systems in psychotherapy: A cognitive evolutionary approach to the treatment of difficult patients. In C. Perris, & P. D. McGorry (Eds.), Cognitive Psychotherapy of psychotic and personality disorders. Handbook of Theory and Practice (pp. 333–349). New York: Wiley and Sons.

 • Luborsky, L., & Crits-Christoph, P. (1998). Understanding Transference: The Core Conflictual Relationship Theme Method. Washington, DC: American Psychological Association Books.

 • Lucariello, J. (1990). Canonicality and Consciousness in Child Narrative. In B. K. Britten, & A. D. Pellegrini (Eds.), Narrative Thought and Narrative Language (pp. 131–150). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Lust I. (2009a). A pszichoanalitikus narratív. A valóság társas konstrukciója a pszichoanalitikus helyzetben. In Barcy M. (szerk.), Vágy és hatalom. Válogatott írások (pp. 117–128). Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 • Lust I. (2009b). Vágy és hatalom. A pszichoanalitikus kultúrakritika szükségességéről. In Barcy M. (szerk.), Vágy és hatalom. Válogatott írások (pp. 238–280). Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 • Martindale, C. (1996). Empirical Questions Deserve Empirical Answers. Philosophy and Literature, 20(2), 347–361.

 • McAdams, D. P. (1993). The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self. New York: The Guilford Press.

 • McAdams, D. P., & Janis, L. (2004). Narrative Identity and Narrative Therapy. In.: Angus, L. E. & McLeod, J. (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy (pp. 159–174). Lodon: Sage Publications.

 • Nelson, K. (1989). Monologue as representation of real-life experience. In K. Nelson (Ed.), Narratives from the crib (pp. 27–72). Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Pennebaker, J. W., Francis, M. E., & Booth, R. J. (2001). Linguistic Inquiry and Word Count. Mahwah, NJ: Erlbaum Publishers.

 • Péley B. (1998). Az anya, mint „történeti tükör”. In Lust I. és Kökény V. (szerk.), A tétovázás dicsérete. Pszichoterápiás előadások a Faludi utcából (pp. 63–67). Budapest: Animula.

 • Péley B. (2002). Rítus és történet – Beavatás és kábítószeres létezésmód. Budapest: Új mandátum.

 • Péley B. (2008). A pszichoterápiák hatékonyságának vizsgálata. In Vincze O. és Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye (pp. 152–168). Budapest: Új Mandátum.

 • Pléh Cs. (1996). A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei. Holmi, 8, 265–282.

 • Pléh Cs. (2012). Narratív szemlélet a pszichológiában: az elbeszélés mint átfogó metafora. Iskolakultúra, 3, 3–24.

 • Pohárnok M., Kis B., Naszódi M., Bóna A., Nagy L. és László J. (2005). A kapcsolati mozgások számítógépes nyelvészeti vizsgálata élettörténeti narratívumokban. A LAS-Vertikum közelítés-távolítás modulja. Pszichológia, 25(2), 157–169.

 • Révész Gy. (2013). A gyerekek alkalmazkodási stratégiái a rossz szülői bánásmódhoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 89–103.

 • Shields, A., Ryan, R. M., & Cicchetti, D. (2001). Narrative Representations of Caregivers and Emotion Dysregulation as Predictors of Maltreated Children’s Rejection by Peers. Developmental Psychology, 37(3), 321–337.

 • Stern, D. N. (1995). The Motherhood Constellation. A Unified View of Parent – Infant Psychotherapy. New York: Basic Books.

 • Stern, D. N. (1998). The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. Revisiting Selected Issues. London: Karnac.

 • Stephenson, G. M., László, J., Ehmann, B., Lefever, R. M. H., & Lefever, R. (1997). Diaires of Significant Events: Socio-linguistic Correlates of Therapeutic Outcomes in Patients with Addiction Problems. Journal of Community and Applied Social Psychology, 7, 389–411.

 • Spence, D. P. (1982). Narrative Truth and Historical Truth. Meaning and Interpretation in Psychoanalysis. New York–London: W. W. Norton and Company.

 • Stiles, W. B., Meshot, C. M., Anderson, T. M., & Sloan, W. W. J. (1992). Assimilation of problematic experiences: The case of John Jones. Psychotherapy Research, 2, 81–101.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 15 3 4
Mar 2021 14 0 0
Apr 2021 19 0 0
May 2021 15 2 2
Jun 2021 7 0 2
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0