View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézet, Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az utóbbi egy-két évtizedben a pszichoterápia kereteiben végzett kutatások, valamint a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a narratívum és a pszichoterápia szemléletbeli és módszertani összekapcsolása meghatározó alapja lehet a terápiás gondolkodás és gyakorlat megújításának. A narratív szemlélet megújító hatása nem korlátozódik egyetlen terápiás megközelítésre sem, azaz különböző terápiás irányzatok képviselői látnak kiaknázható lehetőségeket ennek a szemléletnek a tudatos beépítésében. A tanulmány áttekinti az élettörténet fejlődésére vonatkozó kutatásokat és a narratív elemzésnek a pszichoterápiában történő alkalmazásait. A narratív tartalomelemzés új eljárásaira támaszkodva a patológiák kategoriális megközelítése helyett mind a diagnosztikában, mind a terápiás folyamat megtervezését és a terápia hatásának vizsgálatát illetően a személyiségfejlődés állapotainak dimenzionális megközelítését javasolja.

 • Agar, M., & Hobbs, J. R. (1982). Interpreting discourse: coherence and the analysis of ethnographic interviews. Discourse Processes, 5, 1–32.

 • Ajkay K., Garami V. és Ehmann B. (2008). Kísérlet a pszichoanalízis hatásvizsgálatára: volt páciensek visszaemlékezésének tartalomelemzése. Lélekelemzés, 3(1–2), 217–231.

 • Bagdy E., Fekete A., Erdélyi H. és Mező-Mészáros I. (2006). Luborsky „Központi Kapcsolati Konfliktus-témák” módszere. In Bagdy E. és Baktay-Mirnics Zs. (szerk.), Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata. 12. fejezet. http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pszichologia/20Bagdy/tankonyv/index.html

 • Barthes, R. (1988). Bevezetés az elbeszélések strukturális elemzésébe. In Kanyó Z. és Síklaki I. (szerk.), Tanulmányok az irodalomtudomány köréből (p. 378). Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Bátki A. (2013). Intézetből örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 105–125.

 • Berán E., Unoka Zs. és Czobor P. (2011). A szelf affektív bevonódása a pszichoterápiás folyamatba. érzelmi intenzitás kifejezése narratív perspektívahasználattal a terápia kezdeti szakaszában. Pszichológia, 31(3), 237–257.

 • Boothe, B., & von Wyl, A. (2004). Story Dramaturgy and Personal Conflict: JAKOB – A Tool for Narrative Understanding and Psychotherapeutic Practice. In L. E. Angus, & J. McLeod (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy (pp. 283–295). London: Sage Publications.

 • Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Bruner, J. (2005). Valóságosak elmék, lehetséges világok. Budapest: Új Mandátum.

 • Bruner, J. és Lucariello, J. (2001). A világ narratív újrateremtése a monológban. In László J. és Thomka B. (szerk.), Narratívák 5. Narratív pszichológia (pp. 131–156). Budapest: Kijárat Kiadó.

 • Dimaggio, G., & Semerari, A. (2004). Disorganized Narratives: The Psychological Condition and Its Treatment. In L. E. Angus, & J. McLeod (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy (pp. 263–282). London: Sage Publications.

 • Duke, M., Lazarus, A., & Fivush, R. (2008). Knowledge of family history as a clinically useful index of psychological well-being and prognosis: A brief report. Psychotherapy, 45(2), 268–272.

 • Eells, T. D. (2001). Update on Psychotherapy Case Formulation Research. Journal of Psychotherapy Practice and Research, 10(4), 277–281.

 • Favez, N., de Roten, Y., Stern, D. N., & Bonvin, P. (2003). The effect of experienced emotions on preschoolers’ narration. Swiss Journal of Psychology, 62(1), 19–26.

 • Fivush, R., & Duke, M. (2002). Narratives and Resilience in Middle-Class, Dual-Earner Families. MARIAL Working Paper 19. http://www.marial.emory.edu/pdfs/wp019_02.pdf

 • Fivush, R., Bohanek, J. G., & Duke, M. (2008). The intergenerational self: Subjective perspective and family history. In F. Sani (Ed.), Individual and Collective perspectives (pp. 131–144). Mahwah, NJ: Psychology Press.

 • Fonagy, P., & Target, M. (1996). Playing with reality I. Theory of mind and the normal development of psychic reality. International Journal of Psychoanalysis, 77, 217–233.

 • Habermas, T., & Bluck, S. (2000). Getting a life: The development of the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 126, 748–769.

 • Habermas, T., & Paha, Ch. (2001). The development of coherence in adolescents’ life narratives. Narrative Inquiry, 11, 35–54.

 • Habermas, T., & de Silveira, D. (2008). The Development of Global Coherence in Life Narratives Across Adolescence: Temporal, Causal, and Thematic Aspects. Developmental Psychology, 44(3), 707–721.

 • Halász E. és Király I. (2013). Téves emlékek gyerekkorban – Trauma és befolyásolhatóság. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 57–70.

 • Jensen, P. S., Hoagwood, K., & Zitner, L. (2006). What’s in a Name? Problems versus Prospects in Current Diagnostic Approaches. In D. Cicchetti, & D. J. Cohen (Eds.), Developmental Psychopathology. Vol. 1. Theory and Method (pp. 24–40). 2nd edition. New Jersey: Wiley and Sons.

 • Király I. (2001). Kisgyermekek eseményemlékezete. A gyermekkori amnézia jelensége: magyarázó elméletek. Pszichológia, 21(2), 191–201.

 • László, J., Csertő, I., Ferenczhalmy, R., Fülöp, É., Hargitai, R., Lendvai, P., Péley, B., Pólya, T., Szalai, K., Vincze, O., & Ehmann, B. (2012). Narrative language as expression of individual and group identity: The Narrative Categorical Content Analysis (NarrCat). Journal of Language and Social Psychology, SAGE Open (elfogadva).

 • Liotti, G., & Intreccialagli, B. (1998). Metacognition and motivational systems in psychotherapy: A cognitive evolutionary approach to the treatment of difficult patients. In C. Perris, & P. D. McGorry (Eds.), Cognitive Psychotherapy of psychotic and personality disorders. Handbook of Theory and Practice (pp. 333–349). New York: Wiley and Sons.

 • Luborsky, L., & Crits-Christoph, P. (1998). Understanding Transference: The Core Conflictual Relationship Theme Method. Washington, DC: American Psychological Association Books.

 • Lucariello, J. (1990). Canonicality and Consciousness in Child Narrative. In B. K. Britten, & A. D. Pellegrini (Eds.), Narrative Thought and Narrative Language (pp. 131–150). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Lust I. (2009a). A pszichoanalitikus narratív. A valóság társas konstrukciója a pszichoanalitikus helyzetben. In Barcy M. (szerk.), Vágy és hatalom. Válogatott írások (pp. 117–128). Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 • Lust I. (2009b). Vágy és hatalom. A pszichoanalitikus kultúrakritika szükségességéről. In Barcy M. (szerk.), Vágy és hatalom. Válogatott írások (pp. 238–280). Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 • Martindale, C. (1996). Empirical Questions Deserve Empirical Answers. Philosophy and Literature, 20(2), 347–361.

 • McAdams, D. P. (1993). The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self. New York: The Guilford Press.

 • McAdams, D. P., & Janis, L. (2004). Narrative Identity and Narrative Therapy. In.: Angus, L. E. & McLeod, J. (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy (pp. 159–174). Lodon: Sage Publications.

 • Nelson, K. (1989). Monologue as representation of real-life experience. In K. Nelson (Ed.), Narratives from the crib (pp. 27–72). Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Pennebaker, J. W., Francis, M. E., & Booth, R. J. (2001). Linguistic Inquiry and Word Count. Mahwah, NJ: Erlbaum Publishers.

 • Péley B. (1998). Az anya, mint „történeti tükör”. In Lust I. és Kökény V. (szerk.), A tétovázás dicsérete. Pszichoterápiás előadások a Faludi utcából (pp. 63–67). Budapest: Animula.

 • Péley B. (2002). Rítus és történet – Beavatás és kábítószeres létezésmód. Budapest: Új mandátum.

 • Péley B. (2008). A pszichoterápiák hatékonyságának vizsgálata. In Vincze O. és Bigazzi S. (szerk.), Élmény, történet – a történetek élménye (pp. 152–168). Budapest: Új Mandátum.

 • Pléh Cs. (1996). A narratívumok mint a pszichológiai koherenciateremtés eszközei. Holmi, 8, 265–282.

 • Pléh Cs. (2012). Narratív szemlélet a pszichológiában: az elbeszélés mint átfogó metafora. Iskolakultúra, 3, 3–24.

 • Pohárnok M., Kis B., Naszódi M., Bóna A., Nagy L. és László J. (2005). A kapcsolati mozgások számítógépes nyelvészeti vizsgálata élettörténeti narratívumokban. A LAS-Vertikum közelítés-távolítás modulja. Pszichológia, 25(2), 157–169.

 • Révész Gy. (2013). A gyerekek alkalmazkodási stratégiái a rossz szülői bánásmódhoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 89–103.

 • Shields, A., Ryan, R. M., & Cicchetti, D. (2001). Narrative Representations of Caregivers and Emotion Dysregulation as Predictors of Maltreated Children’s Rejection by Peers. Developmental Psychology, 37(3), 321–337.

 • Stern, D. N. (1995). The Motherhood Constellation. A Unified View of Parent – Infant Psychotherapy. New York: Basic Books.

 • Stern, D. N. (1998). The Interpersonal World of the Infant. A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. Revisiting Selected Issues. London: Karnac.

 • Stephenson, G. M., László, J., Ehmann, B., Lefever, R. M. H., & Lefever, R. (1997). Diaires of Significant Events: Socio-linguistic Correlates of Therapeutic Outcomes in Patients with Addiction Problems. Journal of Community and Applied Social Psychology, 7, 389–411.

 • Spence, D. P. (1982). Narrative Truth and Historical Truth. Meaning and Interpretation in Psychoanalysis. New York–London: W. W. Norton and Company.

 • Stiles, W. B., Meshot, C. M., Anderson, T. M., & Sloan, W. W. J. (1992). Assimilation of problematic experiences: The case of John Jones. Psychotherapy Research, 2, 81–101.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 20 2 4
Nov 2020 24 7 2
Dec 2020 16 0 0
Jan 2021 35 0 0
Feb 2021 15 3 4
Mar 2021 14 0 0
Apr 2021 4 0 0