View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Pszichológiai Intézet, Fejlődés- és Szociálpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen tanulmányban a koraszülöttek fejlődésére vonatkozó kutatásokat elemzem és helyezem el a fejlődési pszichopatológia szemléleti, konceptuális és módszertani fejlődésének keretében. Az áttekintett 50 évnyi szakirodalom azt mutatja, hogy a koraszülött-kutatások célkitűzése, kutatási irányainak kijelölése, módszertani és elemzési modelljei jelentős változáson mentek keresztül. A fejlődési pszichopatológiai, valamint a koraszülöttek fejlődésével foglalkozó kutatások az 1970-es, sőt még az 1980-as években is egymástól független koncepciókkal, módszerekkel, modellekkel dolgoztak. Az 1980-as évek közepén indult meg a közeledés a két szakma között, és csak az 1990-es évek végétől alkalmazták a koraszülött-kutatások implicit, majd explicit módon is a fejlődési pszichopatológia modelljeit. A korai kutatások eredményei számos, a korai fejlődésre jellemző adaptív és maladaptív mintázatot és az ezeket befolyásoló tényezőket tártak fel. Napjaink kutatásai rámutattak, hogy a biológiai és a környezeti rizikófaktorok komplex kölcsönhatásait kell figyelembe venni ahhoz, hogy a fejlődés normális és attól eltérő mintázatait azonosítani lehessen a koraszülött populáción belül. Az eredmények a célzott intervenciós programok finomításában segítenek.

 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Beke A. (1998). Kis súllyal született újszülöttek neurológiai utóképei. In Tulassay T. (szerk.), Gyakorlati Gyermekgyógyászat (pp. 6–11). Budapest: SOTE I. sz. Gyermekklinika és Glaxo Welcome kiadványa.

 • Berkő P. (2001). Koraszülés a 24–28. héten hazánkban. In Papp Z., Görbe É., Hajdu J. és Váradi V. (szerk.), Perinatológus Párbeszéd (pp. 212–219). Budapest: Golden Book Kiadó.

 • Boyce, W. T., & Ellis, B. J. (2005). Biological sensitivity to context: An evolutionary-developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. Development and Psychopathology, 17, 271–301.

 • Brazy, J. E., Eckerman, C. O., Oehler, J. M., Goldstein, R. F., & O’Rand, A. M. (1991). Nursery Neurobiologic Risk Score: Important factor in predicting outcome in very low birth weight infants. Journal of Pediatrics, 118(5), 783–792.

 • Brodsky, D., & Christou, H. (2004). Current concepts in Intrauterine Growth Restriction. Journal of Intensive Care Medicine, 19(6), 307–319.

 • Browne, J. V. (2004). New perspectives on premature infants and their parents. Zero to Three, 24(2), 4–12.

 • Bugental, D. B., Beaulieu, D., & Schwartz, A. (2008). Hormonal sensitivity of preterm versus full-term infants to the effects of maternal depression. Infant Behavior and Development, 31(1), 56–61.

 • Charpak, N., Ruiz, G., Zupan, J., Cattaneo, J., Figueroa, Z., Tessier, R., et al. (2005). Kangaroo mother care: 25 years after. Acta Pediatrica, 94(5), 514–522.

 • Cicchetti, D., & Cohen, D. J. (Eds.) (2006). Developmental Psychopathology. Volume One: Theory and Method; Volume Three: Risk, Disorder and Adaptation. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

 • Cicchetti, D., & Walker, E. F. (2001). Stress and development: Biological and psychological consequences. Development and Psychopathology, 13, 413–418.

 • Cox, S. M., Hopkins, J., & Hans, S. L. (2000). Attachment in preterm infants and their mothers: Neonatal risk status and maternal representations. Infant Mental Health Journal, 21(6), 464–480.

 • Dieter, J. N., & Emory, E. K. (1995). Supplemental stimulation of preterm infants: A treatment model. Journal of Pediatric Psychology, 22(3), 281–293.

 • Dilworth-Bart, J. E., Poehlmann, J. A., Miller, K. E., & Hilgendorf, A. E. (2010). Do mothers’ play behavior moderatethe association between socioeconomic status and 24-months neurocognitive outcomes of toddler born preterm or with low birth weight? Journal of Pediatric Psychology, 36(3), 289–300.

 • Easterbrooks, M. A. (1989). Quality of attachment to mother and father: Effects of perinatal risk status. Child Development, 60, 825–830.

 • Eckerman, C. O., Sturm, L. A., & Gross, S. J. (1985). Different developmental courses for very-low-birthweight infants differing in early head growth. Developmental Psychology, 27(3), 813–827.

 • Field, T. (1994). The effects of mother’s physical and emotional unavailability on emotional regulation. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(3–4), 208–228.

 • Field, T., Greenberg, R., Woodson, R., Cohen, D., & Garcia, R. (1984). A descriptive study of facial expressions during Brazelton neonatal behavior assessments. Infant Mental Health Journal, 5, 61–71.

 • Frodi, A. M., & Thompson, R. (1985). Infants’ affective responses in the strange situation: Effects of prematurity and of quality of attachment. Child Development, 56, 1280–1290.

 • Goldberg, S., Brachfeld, S., & DiVitto, B. (1980). Feeding, fussing and play: Parent-infant interaction in the first year as a function of prematurity and perinatal medical problems. In T. Field, S. Goldberg, D. Stern, & A. M. Sostek (Eds.), High-risk infants and children: Adult and peer interactions (133–153.). New York: Academic Press.

 • Goldberg, S., Perrotta, M., Minde, K., & Corter, C. (1986). Maternal behavior and attachment in low-birth-weight twins and singletons. Child Development, 57, 34–46.

 • Goldenberg, R. L., Culhane, J. F., Iams, J. D., & Romero, R. (2008). Epidemiology and causes of preterm birth. The Lancet, 371(9606), 75–84.

 • Hack, M., & Fanaroff, A. A. (1999). Outcomes of children of extremely low birthweight and gestational age in the 1990’s. Early Human Development, 53(3), 193–218.

 • Hámori E. (1998). Interaktív minták fejlődése és az anyai reguláció kis súlyú koraszülötteknél a still-face paradigmában. Előadás, amely elhangzott a XIII. Országos Pszichológiai Nagygyűlésen. Pécs.

 • Hámori E. (2005). Koraszülöttség és az anya-gyerek kapcsolat kezdete – Buktatók és korrektív lehetőségek a korai kapcsolat fejlődésében. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar.

 • Hámori E., Királdi K., Lakatos K. és Beke A. (2009). Kötődési minták csecsemőkorban és kisgyermekkorban – koraszülött anya-gyerek párok utánvizsgálata. Serdülő- és Gyermekpszichoterápia, 9(1), 100–111.

 • Hámori, E. (1999). The development of affect regulative patterns of preterm infant-mother dyads. Poster presented at the VI. European Congress of Psychology, Rome, Italy.

 • Holditch-Davis, D., & Thoman, E. B. (1988). The early social environment of premature and fullterm infants. Early Human Development, 17, 221–232.

 • Jandó, G., Mikó-Baráth, E., Markó, K., Hollódy, K., Török, B., & Kovács, I. (2012). Early-onset binocularity in preterm infants reveals experience-dependent visual development in humans. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1203696109.

 • Janssens, A., Uvin, K., Van Impe, H., Laroche, S. M., Van Reempts, P., & Deboutte, D. (2009). Psychopathology among preterm infants using the diagnostic classification Zero to Three. Acta Pediatrics, 98(12), 1988–1993.

 • Johnson, S., Hollis, C., Kochhar, P., Henessy, E., Wolke, D., & Marlow, N. (2009). Autism spectrum disorders in extremely preterm children. Journal of Pediatrics,http://dx.doi.org/10.1016jpeds.2009.10.041

 • Kalmár M. és Csiky E. (1994). A koraszülöttség fejlődéspszichológiai implikációi. Magyar Pszichológiai Szemle, 50(3–4), 139–170.

 • Keren, M., Tyano, G., & Sirota, L. (2000). Prematurity as an interplay between psychological and biological risk factors leading to infant psychopathology. Harefuah, 139(11–12), 424–429.

 • Királdi K. és Hámori E. (2009). Az anya-gyerek kapcsolat a korai fejlesztés tükrében igen kis súlyú koraszülött 7–11 éves gyermekeknél. Serdülő- és Gyermekpszichoterápia, 9(1), 82–100.

 • Kohlhauser, C., Fuiko, R., Panagl, A., Zadra, C., Haschke, N., Brandstetter, S., et al. (2000). Outcome of very-low-birth-weigth infants at 1 and 2 years of age: The importance of early identification of neurodevelopmental deficits. Clinical Pediatrics, 39, 441–449.

 • Krafchuk, E. E., Tronick, E. Z., & Clifton, R. K. (1983). Behavioral and cardiac responses to sound in preterm neonates varying in risk status: A hypothesis of their paradoxical reactivity. In T. Field, & A. Sostek (Eds.), Infants born at risk: Psychological, perceptual and cognitive processing (42–58.). New York: Grune & Stratton.

 • Litt, J., Taylor, G., Klein, K., & Hack, M. (2005). Learning disabilities in children with very low birthweight: Prevalence, neuropsyhological correlates and educational interventions. Journal of Learning Disabilities, 38(2), 130–141.

 • Mangelsdorf, S. C., Plunkett, J. W., McHale, J. L., & Dichtellmiller, M. (1996). Attachment security in very low birth weight infants. Developmental Psychology, 32, 914–920.

 • Masten, A. S., & Obradovic, J. (2006). Competence and resilience in development. Annals New York Academy of Sciences, 1094, 13–27.

 • Péley B. (2010). Fejlődés és evolúció: Evolúciós szemlélet a fejlődésben, a pszichopatológiában és a pszichoterápiákban. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(1), 65–83.

 • Plunkett, J. W., Meisels, S. J., Stiefel, G. S., Pasick, P. L., & Roloff, D. W. (1986). Patterns of attachment among preterm infants of varying biological risk. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 25, 794–800.

 • Rode, S., Chang, P., Fisch, R., & Sroufe, L. A. (1981). Attachment patterns of infants separated at birth. Developmental Psychology, 17, 188–191.

 • Schwichtenberg, A. J. M., & Poehlmann, J. (2009). A transactional model of sleep-wake regulation in infants born preterm or low birthweight. Journal of Pediatric Psychology, 34(8), 837–849.

 • Steer, P. (2005). The epidemiology of preterm labour. British Journal of Obstetrics & Gynaecology, 112(Suppl 1), 1–3.

 • Stiefel, D. M., Plunkett, J. W., & Meisels, S. J. (1987). Affective expression among preterm infants of varying levels of biological risk. Infant Behavior and Development, 10, 151–164.

 • Szűts Á. és Szűcs I. (2006). Igen kis súlyú koraszülöttek életkilátásai, hosszú távú követés: irodalmi barangolás és saját beteganyag. Gyermekgyógyászat, 67(6), 701–710.

 • Thompson, R. J., Gustafson, K. E., Oehler, J. M., Catlett, A. T., Brazy, J., & Goldstein, R. F. (1997). Developmental outcome of very low birth weight infants at four years of age as a function of biological risk and psychosocial risk. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 18, 91–96.

 • Tronick, E. Z., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). The infant’s response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 17, 1–13.

 • Van Beek, Y., Hopkins, B., & Hoeksma, J. B. (1994). Development of communicative behaviors in preterm infants: The effects of birth-weight status and gestational age. Infant Behavior and Development, 19, 295–307.

 • Van IJzendoorn, M. H., Goldberg, S., Kroonenberg, M., & Frenkel, O. J. (1992). The relative effects of maternal and child problems on the quality of attachment: A meta-analysis of attachment in clinical samples. Child Development, 63, 840–858.

 • Wood, N. S., Marlow, N., Costeloe, K., Gibson, A. T., & Wilkinson, A. R. (2000). Neurologic and Developmental Disability after Extremely Preterm Birth. New England Journal of Medicine, 343, 378–384.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 35 2 2
Jun 2021 19 1 2
Jul 2021 9 0 0
Aug 2021 17 0 0
Sep 2021 11 0 0
Oct 2021 5 2 4
Nov 2021 0 0 0