View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Tanszék Pécs
 • 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A szelf-szabályozás, ezen belül az érzelemszabályozás fejlődése és a fejlődés zavarai, illetve összefüggésük különböző pszichopatológiai állapotokkal az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a klinikai kutatásokban. Jelen tanulmányban egyrészt az érzelemszabályozás zavarait és fejlődéslélektani vonatkozásait tekintjük át, különös figyelemmel a fejlődési pszichopatológiai vonatkozásokra. Másrészt a maladaptív szabályozási mechanizmusok szerepét vizsgáljuk két klinikai vonatkozásban; az addikciók és az evési zavarok kapcsán. Mindkét zavar közös jellemzője a szabályozási deficit, különös tekintettel az affektusok szabályozásának nehézségeire. A tanulmány végén amellett érvelünk, hogy a maladaptív vagy diszfunkcionális érzelemszabályozási technikák legjobban mint transzdiagnosztikus rizikó- és/vagy fenntartó tényezők érthetők meg.

 • Alexander, F. (1953). The Psychological Aspects of Medicine. In A. Weider (Ed.), Contributions toward medical psychology: Theory and psychodiagnostic methods. Vol 1. (pp. 12–28). New York: Ronald Press Company.

 • Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30(2), 217–237.

 • Bátki A. (2013). Intézetből örökbefogadott gyerekek érzelemregulációs fejlődése. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1), 105–125.

 • Berking, M., & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and mental health: recent findings, current challenges, and future directions. Current Opinion in Psychiatry, 25(2), 128–134.

 • Burns, E. E., Fischer, S., Jackson, J. L., & Harding, H. G. (2012). Deficits in emotion regulation mediate the relationship between childhood abuse and later eating disorder symptoms. Child Abuse & Neglect, 36, 32–39. doi:10.1016/j.chiabu.2011.08.005.

 • Campos, J. J., Barrett, K., Lamb, M. Goldsmith, H., & Stenberg, C. (1983). Socioemotional development. In M. Haith, & J. Campos (Eds.), Infancy and developmental psychobiology. Vol. II. Handbook of child psychology (pp. 783–915). New York: Wiley.

 • Campos, J. J., Walle, E., Dahl, A., & Main, A. (2011). Reconceptualizing emotion regulation. Emotion Review, 3(1), 26–35.

 • Chaney, E. F., & Roszell, D. K. (1985). Coping in Opiate Addicts Maintained on Methadone. In S. Shifman, & T. A. Wills (Eds.), Coping and Substance Use (pp. 267–293). London: Academic Press.

 • Chein, I., Gerard, D. L., Lee, R. S., & Rosenfeld, E. (1964). The Road to H. New York: Basic Books.

 • Chess, S., & Thomas, A. (1999). Goodness of Fit: Clinical Applications from Infancy Through Adult Life. Psychology Press, Philadelphia, PA: Bruner/Mazel.

 • Cicchetti, D., & Toth, S. L. (1998). The development of depression in children and adolescents. American Psychologist, 53(2), 221–241.

 • Cole, P. M., Michel, M. K., & Teti, L. O. (1994). The development of emotion regulation and dysregulation: a clinical perspective. In N. A. Fox (Ed.), The development of emotion regulation and dysregulation: Biological and behavioral aspects. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59 (2–3), 73–102. (Serial no. 240).

 • Cronkite, R. C., & Moos, R. H. (1980). Determinants of the posttreatment functioning of alcoholic patients: A conceptual framework. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 48(3), 305–316.

 • Csenki L., Ohlár O. és Pászthy B. (2010). Anorexiás érzelmek 3D-ben. Az IAPS alkalmazása serdülőkori anorexia nervosaban. Psychiatria Hungarica, 25(5), 449.

 • Csenki L. (2011). Érzelemszabályozás a serdülőkori anorexia nervosaban. Doktori disszertáció. Pécs. Kézirat. http://pszichologia.pte.hu/files/tiny_mce/doktori/D-2012-Csenki%20Laura.pdf

 • De Rick, A., & Vanheule, S. (2006). The relationship between perceived parenting, adult attachment style and alexithymia in alcoholic inpatients. Addictive Behaviors, 31(7), 1265–1270.

 • Demetrovics Zs. (2007). A droghasználat funkciói. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Demetrovics Zs. és Kun B. (2010). A viselkedési függőségek és az impulzuskontroll egyéb zavarainak helye az addikciók spektrumán. In Demetrovics Zs. és Kun B. (szerk.), Az addiktológia alapjai IV. Viselkedési függőségek (pp. 29–40). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • Demetrovics, Z., & Griffiths, M. D. (2012). Behavioral addictions: Past, present and future. Journal of Behavioral Addictions, 1(1), 1–2.

 • Demetrovics, Zs., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Griffiths, M. D., Pápay, O., Kökönyei, Gy., Felvinczi, K., & Oláh, A. (2012). The development of the Problematic Online Gaming Questionnaire (POGQ). PLoS ONE 7(5): e36417. doi:10.1371/journal.pone.0036417

 • Demetrovics, Zs., Urbán, R., Nagygyörgy, K., Farkas, J., Zilahy, D., Mervó, B., Reindl, A., Ágoston, C., Kertész, A., & Harmath, E. (2011). Why do you play? The development of the Motives for Online Gaming Questionnaire (MOGQ). Behavior Research Methods, 43(3), 814–825.

 • Demetrovics, Zs., Szeredi, B., & Rózsa, S. (2008). The three-factor model of Internet addiction: the development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40(2), 563–574.

 • Eisenberg, N., & Spinrad, T. L. (2004). Emotion-related regulation: sharpening the definition. Child Development, 75(2), 334–339.

 • Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotion-Related Self-Regulation and Its Relation to Children’s Maladjustment. Annual Review Clinical Psychology, April 27; 6: 495–525. doi:10.1146/annurev.clinpsy.121208.131208.

 • Fenichel, O. (1945). The Psychoanalytic Theory of Neurosis. New York: Norton.

 • Fiese, B. H., Tomcho, T. J., Douglas, M., Josephs, K., Poltrock, S. & Baker, T. (2002). A review of 50 years of research on naturally occurring family routines and rituals: cause for celebration? Journal of Family Psychology, 16(4), 381–390.

 • Finney, J. W., & Moos, R. H. (1995). Entering treatment for alcohol abuse: A stress and coping model. Addiction, 90(9), 1223–1240.

 • Fonagy, P., & Target, M. (1998). A kötődés és a reflektív funkció szerepe a szelf fejlődésében. Thalassa, 9(1), 5–43.

 • Forgács A. (2008). Az ételfogyasztás mértékét szabályozó szociokulturális tényezők. In Túry F. és Pászthy B. (szerk.), Evészavarok és testképzavarok (pp. 341–352). Budapest: Pro Die.

 • Fox, H. C., Hong, K. A., & Sinha, R. (2008). Difficulties in emotion regulation and impulse control in recently abstinent alcoholics compared with social drinkers. Addictive Behaviors, 33(2), 388–394.

 • Fox, N. A., & Calkins, S. D. (2003). The development of self-control of emotion: intrinsic and extrinsic influences. Motivation and Emotion, 27(1), 7–26.

 • Freud, S. (1926). Inhibitions, symptoms and anxiety. Standard Edition. Vol. XX. London: Hogarth Press.

 • Freud, S. (1995). Civilization and its discontents. In J. Strachey (Ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (pp. 59–145). London: The Hogarth Press.

 • Gergely Gy., & Watson, J. S. (1998). A szülői érzelmi tükrözés szociális biofeedback modellje: a csecsemő érzelmi öntudatra ébredése és az önkontroll kialakulása. Thalassa, 9(1), 56–105.

 • Giskes, K., Kamphuis, C. B., Van Lenthe, F. J., Kremers, S., Droomers, M. & Brug, J. (2007). A systematic review of associations between environmental factors, energy and fat intakes among adults: is there evidence for environments that encourage obesogenic dietary intakes? Public Health Nutrition, 10(10), 1005–1017.

 • Glover, E. (1932). On the Etiology of Drug Addiction. International Journal of Psychoanalysis, 13, 298–328.

 • Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41–54.

 • Greenberg L. S. (2008). The Clinical Application of Emotion in Psychotherapy. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, & L. F. Barrett (Eds.), Handbook of Emotions (pp. 88–102). New York–London: The Guilford Press.

 • Gross, J. J. (1998a). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271–299.

 • Gross, J. J. (1998b). Antecedent- and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 224–237.

 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281–291.

 • Grüsser, S. M., Mörsen, C. P., Wölfling, K., & Flor, H. (2007). The Relationship of Stress, Coping, Effect Expectancies and Craving. European Addiction Research, 13(1), 31–38.

 • Handelsman, L., Stein, J. A., Bernstein, D. P., Oppenheim, S. E., Rosenblum, A., & Magura, S. (2000). A latent variable analysis of coexisting emotional deficits in substance abusers: alexithymia, hostility, and PTSD. Addictive Behaviors, 25(3), 423–428.

 • Hartmann, D. (1969). A study of drug-taking adolescents. The Psychoanalytic Study of the Child, 24, 384–398.

 • Haviland, M. G., Warren, W. L., & Riggs, M. L. (2000). An observer scale to measure alexithymia. Psychosomatics: Journal of Consultation Liaison Psychiatry, 41(5), 385–392.

 • Hertel, J., Schütz, A., & Lammers, C. H. (2009). Emotional Intelligence and Mental Disorder. Journal of Clinical Psychology, 65(9), 942–954.

 • Hyman, S. M., & Sinha, R. (2008). Stress-related factors in cannabis use and misuse: implications for prevention and treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 36(4), 400–413., Epub 2008 Nov 11.

 • Izard, C. E., Woodburn, E. M., Finlon, K. J., Krauthamer-Ewing, S., Grossman, S-R., & Seidenfeld, A. (2011). Emotion knowledge, emotion utilization, and emotion regulation. Emotion Review, 3(1), 3–7.

 • Jessor, R., Turbin, M. S., Costa, F. M., Dong, Q., Zhang, H., & Wang, C. (2003). Adolescent Problem Behavior in China and the United States: A Cross-National Study of Psychosocial Protective Factors. Journal of Research on Adolescence, 13(3), 329–360.

 • John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality, process, individual differences, and life span development. Journal of Personality, 72(6), 1301–1333.

 • Kauhanen, J., Julkunen, J., & Salonen, J. T. (1992). Coping with inner feelings and stress: Heavy alcohol use in the context of alexithymia. Behavioral Medicine, 18(3), 121–126.

 • Keefe, F. J., Porter, L. S., & Labban, J. (2006). Emotion regulation processes in disease-related pain: a couples-based perspective. In D. K. Snyder, J. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.), Emotion regulation in couples and families. Pathways to dysfunction and health (pp. 207–229). Washington DC. US: APA.

 • Kernberg, O. (1995). Love relations. Normality and pathology. New Haven, CT: Yale University Press.

 • Khantzian, E. J. (1985). The self-medication hypothesis of addictive disorders: focus on heroin and cocaine dependence. American Journal of Psychiatry, 142(11), 1259–1264.

 • Khantzian, E. J., Mack, J. E., & Schatzberg, A. F. (1974). Heroin use as an attempt to cope: clinical observations. American Journal of Psychiatry, 131(2), 160–164.

 • Kosztolányi Gy. (2010). A gyermekfejlődés epigenetikája. Magyar Tudomány, 171(9), 1083–1089.

 • Kökönyei, Gy. és Várnai D. (2007). A korai kapcsolati traumák – elhanyagolás és bántalmazás – hatása az agyi, a biológiai és a lelki fejlődésre. In Demetrovics Zs., Kökönyei Gy. és Oláh A. (szerk.), Személyiség-lélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére (224–269). Budapest: Trefort Kiadó.

 • Kökönyei Gy. (2008). Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban. Doktori disszertáció. Budapest: ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola.

 • Kraemer, H. C., Stice, E., Kazdin, A., Offord, D., & Kupfer, D. (2001). How do risk factors work? Mediators, moderators, independent, overlapping, and proxy risk factors. American Journal of Psychiatry, 158, 848–856.

 • Krebs, J. R. (2009). The gourmet ape: evolution and human food preferences. American Journal of Clinical Nutrition, 90(3), 707S-711S.

 • Krystal, H. (1995). Disorders of emotional development in addictive behavior. In S. Dowling (Ed.), The psychology and treatment of addictive behavior (pp. 65–100). Madison: International Universities Press.

 • Kulcsár Zs. (1996). Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Budapest: Akadémia Kiadó.

 • Kulcsár Zs. (2007). Komplex human emóciók, összetartozás és felépülés. Budapest: Trefort Kiadó.

 • Kun B. és Demetrovics Zs. (2010a). Az érzelmi intelligencia szerepe az addikciós zavarokban. Psychiatria Hungarica, 25(6), 503–524.

 • Kun, B., & Demetrovics, Zs. (2010b). Emotional intelligence and addictions: a systematic review. Substance Use & Misuse, 45(7–8), 1131–1160.

 • Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and coping process. New York: McGraw-Hill.

 • Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.

 • Laible, D. J., & Thompson, R. A. (2000). Mother-Child Discourse, Attachment Security, Shared Positive Affect, and Early Conscience Development. Child Development, September/October, 71(5), 1424–1440.

 • Laliberte, M., Boland, F. J., & Leichner, P. (1999). Family climates: Family factors specific to disturbed eating and bulimia nervosa. Journal of Clinical Psychology, 55, 1021–1040.

 • Limonero, J. T., Tomas-Sabado, J., & Fernandez-Castro, J. (2006). Perceived emotional intelligence and its relation to tobacco and cannabis use among university students. Psicothema, 18(Suppl), 95–100.

 • Loman, M. M., & Gunnar, M. R. (2010). Early Experience and the Development of Stress Reactivity and Regulation in Children. Neuroscience Biobehavioural Review, 34(6), 867–876. doi:10.1016/j.neubiorev.2009.05.007.

 • Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is Emotional Intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators (pp. 3–31). New York: Basic Books.

 • Mazzag J., Pászthy B. és Túry F. (2006). Az evészavarok transzgenerációs átörökítésének lehetőségei. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7, 269–286.

 • McDougall, J. (1984). The “dis-affected” patient: reflections on affect pathology. Psychoanalytic Quarterly, 53(3), 386–409.

 • McLaughlin, K. A., Hatzenbuehler, M. L., Mennin, D. S., & Nolen-Hoeksema, S. (2011). Emotion dysregulation and adolescent psychopathology: A prospective study. Behaviour Research and Therapy, 49, 544–554. doi:10.1016/j.brat.2011.06.003.

 • Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation. The dynamics, development, and cognitive consequences os attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27(2), 77–102.

 • Mineka, S., & Sutton, J. (2006). Contemporary Learning Theory Perspectives on the Etiology of Fears and Phobias. In M. G. Craske, D. Hermans, & D. Vansteenwegen (Eds.), Fear and learning: From basic processes to clinical implications (pp. 75–97). Washington, DC, US: American Psychological Association.

 • Mineka, S., & Zinbarg, R. (2006). A contemporary learning theory perspective on the etiology of anxiety disorders: It’s not what you thought it was. American Psychologist, 61(1), 10–26.

 • Mischel, W., & Ebbesen, E. B. (1970). Attention in delay of gratification. Journal of Personality and Social Psychology, 16(2), 329–337.

 • Murgatroyd, C., & Spengler, D. (2011). Epigenetics of early child development. Frontiers in Psychiatry, 2, 16.

 • Parker, J. D. A., Taylor, R. N., Eastabrook, J. M., Schell, S. L., & Wood, L. M. (2008). Problem gambling in adolescence: Relationships with internet misuse, gaming abuse and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 45(2), 174–180.

 • Rado, S. (1933). The Psychoanalysis of Pharmacothymia (Drug Addiction). Psychoanalityc Quarterly, 2(1), 1–23.

 • Révész Gy. (2013). A gyerekek alkalmazkodási stratégiái a rossz szülői bánásmódhoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(1) 89–103.

 • Rothbart, M. K., & Ahadi, S. A. (1994). Temperament and the development of personality. Journal of Abnormal Psychology, 103(1), 55–66.

 • Rothbart, M. K., & Putnam, S. P. (2002). Temperament and socialization. In L. Pulkkinen, & A. Caspi (Eds.), Personality in the Life Course: Paths to Successful Development (19–45). Mahwah, NJ: Erlbaum.

 • Rottenberg, J., & Gross, J. J. (2007). Emotion and emotion regulation: A map for psychotherapy researchers. Clinical Psychology: Science and Practice, 14(4), 323–328.

 • Scherer, K. R. (1982). Emotion as a process: Function, origin and regulation. Social Science Information, 21(4–5), 555–570.

 • Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured? Social Science Information, 44(4), 695–729.

 • Schore, A. N. (2001). The effects of early relational trauma on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant mental health journal, 22(1–2), 201–269.

 • Schore, A. N. (2002). Advances in Neuropsychoanalysis, Attachment Theory, and Trauma Research: Implications for Self Psychology. Psychoanalytic Inquiry, 22, 433–484.

 • Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.) (2000). From Neurons to Neighborhoods. The Science of Early Childhood Development. Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development Board on Children, Youth, and Familie National Research. Council and Institute of Medicine National. Academy Press Washington, DC.

 • Siegel, D. J. (1999). The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are. New York–London: The Guilford Press.

 • Sifneos, P. E. (1973). The prevalence of “alexithymic” characteristics in psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22(2), 255–262.

 • Singer, J. L. (1979). Affect and imagination in play and fantasy. In C. E. Izard (Ed.), Emotions in personality and psychopathology (pp. 13–34). New York, NY: Plenum.

 • Smyth, J. M., & Arigo, D. (2009). Recent evidence supports emotion regulation interventions for improving health in at-risk and clinical populations. Current Opinion in Psychiatry, 22(2), 205–210.

 • Solomon, R., & Corbit, J. D. (1974). An opponent process theory of motivation I. Temporal dynamics of affect. Psychological Review, 81(2), 119–145.

 • Southam-Gerow, M. A., & Kendall, P. C. (2002). Emotion regulation and understanding. Implication for child psychopathology and therapy. Clinical Psychology Review, 22(2), 189–222.

 • Speranza, M., Corcos, M., Loas, G., Stephan, P., Guilbaud, O., Perez-Diaz, F., Venisse, J., Bizouard, P., Halfon, O., Flament, M., & Jeammet, P. (2005). Depressive personality dimensions and alexithymia in eating disorders. Psychiatry Research, 135(2), 153–163.

 • Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., & Eifert, G. H. (2002). The relations of anxiety sensitivity, experiential avoidance, and alexithymic coping to young adults’ motivations for drinking. Behavior Modification, 26(2), 274–296.

 • Stice, E. (2002). Risk and Maintenance Factors for Eating Pathology: A Meta-Analytic Review Psychological Bulletin, 128(5), 825–848. doi: 10.1037//0033-2909.128.5.825

 • Strien van, T., Snoek, H. M., Van der Zwaluwa, C. S., & Engels, R. C. M. E. (2010). Parental control and the dopamine D2 receptor gene (DRD2) interaction on emotional eating in adolescence. Appetite, 54, 255–261. doi:10.1016/j.appet.2009.11.006.

 • Svaldi, J., Griepenstroh, J., Tuschen-Caffer, B., & Ehring, T. (2012). Emotion regulation deficits in eating disorders: A marker of eating pathology or general psychopathology? Psychiatry Researh. doi:10.1016/j.psychres.2011.11.009.

 • Szabó K. és Túry F. (2012). A magazinokban megjelenő írott és képi tartalmak evészavarokkal való lehetséges kapcsolata. LAM, 22(2), 139–145.

 • Sztanó F., Ress K. és Pászthy B. (2007). Az evészavarok családi kockázati és protektív tényezői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 49–61.

 • Tasca, G. A., Szadkowski, L., Illing, W., Trinneer, A., Grenon, R., Demidenko, N., Krysanski, V., Balfour, L., & Bissada, H. (2009). Adult attachment, depression, and eating disorder symptoms: The mediating role of affect regulation strategies. Personality and Individual Differences, 47, 662–667. doi:10.1016/j.paid.2009.06.006.

 • Thompson, J. K., & Stice, E. (2001). Thin-Ideal Internalization: Mounting Evidence for a New Risk Factor for Body-Image Disturbance and Eating Pathology. http://jkthompson.myweb.usf.edu/articles/Thin-Ideal%20Internalization.pdf

 • Troisi, A., Pasini, A., Saracco, M., & Spalletta, G. (1998). Psychiatric symptoms in male cannabis users not using other illicit drugs. Addiction, 93(4), 487–492.

 • Tsaousis, I., & Nikolaou, I. (2005). Exploring the Relationship of Emotional Intelligence with Physical and Psychological Health Functioning. Stress and Health, 21(1), 77–86.

 • V. Komlósi A. és Rózsa S. (2001). Elhárítás, megküzdés, depresszió. In Pléh Cs., László J. és Oláh A. (szerk.), Tanulás, kezdeményezés, alkotás (pp. 337–343). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 • Varga M. és Babusa B. (2012). Az új keletű evészavarok néhány pszichológiai és rendszerszemléleti vonatkozása. LAM, 22(6–7), 440–444.

 • Vaillant, G. E. (1971). Theoretical hierarchy of adaptive ego mechanisms: A 30-year follow-up of 30 men selected for psychological health. Archives of General Psychiatry, 24(2), 107–118.

 • Weaver, G. D., Turner, N. H., & O’Dell, K. J. (2000). Depressive symptoms, stress, and coping among women recovering from addiction. Journal of Substance Abuse Treatment, 18(2), 161–167.

 • Wei, M., Vogel, D. L., Ku, T., & Zakalik, R. A. (2005). Adult Attachment, Affect Regulation, Negative Mood, and Interpersonal Problems: The Mediating Roles of Emotional Reactivity and Emotional Cutoff. Journal of Counseling Psychology, 52(1), 14–24. doi: 10.1037/0022-0167.52.1.14

 • Wills, T. A., & Hirky, A. E. (1996). Coping and substance abuse: A theoretical model and review of the evidence. In M. Zeichnec, & N. S. Eudler (Eds.), Handbook of coping: Theory research, and applications (pp. 279–302). New York: Wiley.

 • Wurmser, L. (1974). Psychoanalytic considerations of the etiology of compulsive drug use. Journal of the American Psychoanalitic Association, 22(4), 820–843.

 • Wurmser, L. (1995). The hidden dimension. Psychodynamics of compulsive drug use. London: Jason Aronson Inc.

 • Ziolkowski, M., Gruss, T., & Rybakowski, J. K. (1995). Does alexithymia in male alcoholics constitute a negative factor for maintaining abstinence? Psychotherapy and Psychosomatics, 63(3), 169–173.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 10 13
Jul 2020 5 2 2
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 5 7 9
Oct 2020 24 1 4
Nov 2020 32 2 3
Dec 2020 3 0 0